ad

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

Uczciwa konkurencja

Zdrowa gospodarka oparta jest na konkurencyjności cenowej i technologicznej! Jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli jest zapewniony dostęp do różnych rozwiązań technicznych, a ich udziały w rynku są wystarczająco duże, aby umożliwić im rozwój. W budownictwie drogowym dotyczy to za-równo asfaltu, jak i betonu jako materiałów do budowy nawierzchni drogowych. Istnienie obu technologii nawierzchni skutkuje niższymi cenami i bardziej przemyślaną polityką w zakresie budowy dróg, co jest widoczne w niektórych krajach.

Zrównoważone drogi dzięki zielonym zamówieniom publicznych

Apelujemy o przejrzyste kryteria dotyczące zamówień i przepisy wspierające innowacyjność oraz najwyższe standardy jakości. Ocena ekonomiczna ofert powinna uwzględniać również koszty eksploatacji, a nie jedynie koszty inwestycji. Ocena środowiskowa powinna opierać się na ocenie całego cyklu życia drogi (LCA - Life Cycle Assessment), która uwzględnia wszystkie wskaźniki ekologiczne na wszystkich etapach, a w szczególności w fazie użytkowania i jego zakończenia (recyklingu).

Odporna infrastruktura

Opowiadamy się za infrastrukturą transportową odporną na efekty zmian klimatu, zdolną przetrwać coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska, takie jak powodzie, fale upałów oraz pożary czy też ciągle rosnący ruch pojazdów ciężkich. Wybór nawierzchni betonowej umożliwia spełnienie tych wymagań.

Bezpieczeństwo drogowe w każdych warunkach atmosferycznych

Nawierzchnie betonowe zapewniają bezpieczną i wygodną podróż - dobre właściwości antypoślizgowe (wysoka szorstkość) pozwalają na skrócenie drogi hamowania, bardzo duża trwałość pozwala uniknąć powstawania kolein i związanego z nimi niebezpieczeństwa aquaplaningu, a jasny kolor zapewnia dobrą widoczność przy niewystarczających warunkach oświetleniowych. Ponadto betonowe nawierzchnie drogowe wymagają znacznie rzadszych remontów, co pozwala ograniczyć utrudnienia w ruchu i zagrożenia związane z robotami. Z kolei stosowanie bardzo wytrzymałych betonowych barier ochronnych zapewnia niezawodną ochronę w każdych warunkach
i poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Popieramy gospodarkę obiegu zamkniętego w budownictwie na wszystkich etapach: budowy, użytkowania i ponownego wykorzystania materiału. Kluczowe jest zapobieganie powstawaniu odpadów zarówno przy budowie, jak i po zakończeniu okresu użytkowania. Bardzo długi okres użytkowania oznacza mniejsze zapotrzebowanie na zasoby naturalne niezbędne do odbudowy. Dążymy do zwiększenia wykorzystania kruszywa grubego i piasku z recyklingu do wszystkich zastosowań, w tym do nowego betonu nawierzchniowego. Jego dobór powinien być jednak uwarunkowany dostępnością, odległością transportu i możliwością utrzymania parametrów użytkowych. Beton może być poddany recyklingowi w 100%!

Mając na uwadze wymagania dotyczące trwałości, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, obiegu zamkniętego i uczciwej konkurencji, EUPAVE i SPC wspierają stosowanie nawierzchni betonowych w Europie, aby stworzyć trwałą infrastrukturę spełniającą obecne oraz przyszłe potrzeby.


Pozostałe aktualności i informacje

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.

Przemysł cementowy apeluje w sprawie technologii CCS/U i importu cementu z Ukrainy

2024-03-15
U podstaw zachowania konkurencyjności sektora cementowego w Polsce leży konieczność podjęcia wysiłków legislacyjnych w zakresie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Zagrożeniem dla branży jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji pt. „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, która 14 marca 2024 r. odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju Cement Ożarów S.A. w odpowiedzi na nowe wyzwania budownictwa

2024-03-14
Dział Doradztwa Technicznego i Rozwoju (DDTiR) oraz Laboratorium Betonu, po ponad dwóch dekadach działalności w strukturach Cement Ożarów S.A., przeszły gruntowną modernizację. - Właśnie poprzez badania, doradztwo techniczne, wsparcie laboratoryjne oraz edukację, chcemy odpowiadać na nowe wyzwania budownictwa i zmieniającego się świata - mówi Mariusz Adamek, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Cement Ożarów S.A. - Jest to niewątpliwie nowa wartość dodana dla naszych Partnerów Handlowych. 14 marca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego DDTiR Cement Ożarów.