ad

Numer Bieżący Wydanie 4(100)/2022

Aktualności i informacje

Dla technologii CCS/U kluczowe jest szybkie uchwalenie zmian prawa geologicznego i górniczego

2023-01-26
W 2034 roku branża cementowa zostanie pozbawiona bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. By dalej produkować cement i być konkurencyjną musi w najbliższych latach wprowadzić technologię CCS/U czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania dwutlenku węgla. O szansach i barierach związanych z wprowadzaniem technologii CCS/U rozmawiano 25 stycznia 2023 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego. Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzio kluczowe jest szybkie uchwalenie zmian prawa geologicznego i górniczego, które uzupełniono m.in. o zapisy związane z przesyłaniem i składowaniem CO2.

Prefabrykacja to przyszłość budownictwa

2023-01-11
- Założeniem całego projektu było to, o czym rozmawialiśmy na samym początku z inwestorem, że jeżeli budujemy z prefabrykatów, to wyciągnijmy z tych prefabrykatów wszystko to, co jest najlepsze: szybki montaż, gotowa elewacja, gotowość wszystkich trzech komponentów, minimalizacja ilości ekip na budowie, a co za tym idzie mniej kolizji z poszczególnymi wykonawcami i uwypuklijmy fakt, że to jest prefabrykowane. Dlatego rysunek elewacji, który pojawił się na tym budynku, całe podziały prefabrykatów, zostały tak zaprojektowane, żeby zrobić ciekawą elewację - mówił arch. Karol Nieradka z pracowni architektonicznej MAXBERG ze Szczecina, która za projekt „Dom w Grzepnicy” otrzymała pierwszą nagrodę XXVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.

Filmowa relacja z finału XXVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze

2023-01-11
Finał XXVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze odbył się 2 grudnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie. Konkurs „Polski Cement w Architekturze” organizowany jest od 1997 roku przez SARP i Stowarzyszenie Producentów Cementu. Tym razem nagradzane były najlepsze realizacje z użyciem technologii żelbetowej wykonane i przekazane do użytku przed końcem 2021 r. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z tego wydarzenia.

Od Wydawcy

issue-cover
Szczerze mówiąc, nie pamiętam większej niepewności w dyskusji o prognozach na dwa miesiące przed zakończeniem roku. Od 24 lat piszę „wstępniaki” do kwartalnika BTA – tak, tyle lat już „wychodzimy” – i pierwszy raz wyczuwam wielką niepewność w formułowaniu nawet krótkoterminowych prognoz. Nawet fachowcy, analitycy rynkowi, mają spore problemy, a co mają powiedzieć Kowalski z Nowakiem? Nasi stali komentatorzy, specjaliści (Marcin Peterlik, Szymon Jungiewicz) starają się możliwie delikatnie przygotować nas na ten gorszy scenariusz, posługując się hasłem „lepiej już było”. Sięgają po scenariusze bazowe, pesymistyczne lub optymistyczne, uwzględniając różnice w rozwoju sytuacji makroekonomicznej, czy też geopolitycznej. Jednak podstawowy przekaz jest jednoznaczny – czeka nas wyraźne spowolnienie wzrostu PKB już w czwartym kwartale bieżącego roku, a rok 2023 możemy zakończyć wzrostami na poziomach poniżej jednego procenta.
Zachęcam do uważnego zapoznania się z tymi dwoma tekstami analitycznymi, które szczegółowo przedstawiają założenia przygotowanych analiz, wskazują na realne zagrożenia wynikające choćby z inflacji, wojny za naszą granicą czy też braku funduszy unijnych.

ad

ad