ad

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Szóstą już konferencję NOVDROG, która odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2024 r. zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale: Politechniki Krakowskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego i Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Jak stwierdził Tomasz Pałasiński, dyrektor GDDKiA Oddział w Krakowie, rok 2024 będzie wyjątkowy dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

- Po raz pierwszy w jednym roku oddamy do użytku 5 dużych inwestycji: Północną Obwodnicę Krakowa S52, dwa odcinki drogi ekspresowej S7 (odcinek Miechów – Szczepanowice o długości ok. 5,5 km i odcinek Widoma – Mistrzejowice), obwodnicę Brzeska (II etap) i odcinek Zakopianki Rdzawka – Nowy Targ – wyliczał dyrektor Pałasiński. Przypomnijmy, że w tunelach Północnej Obwodnicy Krakowa S52 ułożona została nawierzchnia betonowa. Uczestnicy konferencji NOVDROG mieli okazję je obejrzeć podczas wycieczki technicznej.

Według Tomasza Pałasińskiego te 5 dużych inwestycji w różnym stopniu zostanie oddanych do ruchu. Część zostanie w pełni zakończona, a część zostanie udostępniona na zasadzie przejezdności. - Oddanie S7 Miechów – Szczepanowice przewidujemy w sierpniu 2024 r. Z kolei pod koniec listopada 2024 r. przewidujemy uzyskanie przejezdności na odcinku Widoma – Mistrzejowice, a cały kontrakt zostanie zakończony w przyszłym roku – mówił Tomasz Pałasiński.

Północna Obwodnica Krakowa S52, na całym odcinku od węzła Modlnica do węzła Batowice i kawałek dalej do węzła Mistrzejowice, zostanie oddana w miesiącach październik/listopad.

- Wszystko zależy od tempa uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie i naszych odbiorów. Jedną z łącznic węzła Mistrzejowice zepniemy S52 z S7, żeby był wyjazd z Krakowa w kierunku Warszawy. Oddanie całego węzła Mistrzejowice przewidziane jest na 2025 rok.

Prof. Janusz Bohatkiewicz, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów mówił m.in. o kierunkach dekarbonizacji w drogownictwie. Jakie są możliwości dekarbonizacji w cyklu życia drogi? Jaki jest wpływ infrastruktury na emisję? - Dekarbonizacja odgrywa największa rolę na etapie przygotowań strategii i projektowania. Podczas użytkowania drogi może to być m.in. wymiana oświetlenia ulicznego na LED, co spowoduje już zmniejszenie emisji – mówił prof. Bohatkiewicz.

Podczas konferencji odbyła się debata pt. „Jak odnieść sukces w branży budowlanej – problemy w kształceniu nowego pokolenia w branży drogowej”.

Drogi betonowe i kierunki rozwoju budownictwa tych dróg przedstawił podczas konferencji Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. – W związku z dążeniem do obniżania emisji CO2, odchodzimy od cementów czysto klinkierowych z grupy CEM I na rzecz cementów z dodatkami CEM II. Ich zastosowanie będzie wymagało większej uwagi od inżynierów, lepszej pielęgnacji nawierzchni betonowej – mówił Piotr Kijowski.

Na koniec 2023 roku w Polsce było 1177,59 km autostrad i dróg ekspresowych z nawierzchnią betonową co stanowiło 23% sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce.

Ilość nawierzchni betonowych na drogach lokalnych – samorządowych szacowana jest na ok. 1700 km, a każdego roku przybywa ok. 150 km nowych dróg.

Tomasz Pałasiński, dyrektor GDDKiA Oddział w Krakowie
Prof. Janusz Bohatkiewicz, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Piotr Kijowski ze Stowarzyszenia Producentów Cementu
Stoisko Stowarzyszenia Producentów Cementu w foyer konferencji NOVDROG
Nawierzchnia betonowa w tunelu Batowice w ciągu S52
Zestaw rozściełaczy do układania nawierzchni betonowej w tunelu Zielonki S52

Pozostałe aktualności i informacje

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.

Przemysł cementowy apeluje w sprawie technologii CCS/U i importu cementu z Ukrainy

2024-03-15
U podstaw zachowania konkurencyjności sektora cementowego w Polsce leży konieczność podjęcia wysiłków legislacyjnych w zakresie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Zagrożeniem dla branży jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji pt. „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, która 14 marca 2024 r. odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju Cement Ożarów S.A. w odpowiedzi na nowe wyzwania budownictwa

2024-03-14
Dział Doradztwa Technicznego i Rozwoju (DDTiR) oraz Laboratorium Betonu, po ponad dwóch dekadach działalności w strukturach Cement Ożarów S.A., przeszły gruntowną modernizację. - Właśnie poprzez badania, doradztwo techniczne, wsparcie laboratoryjne oraz edukację, chcemy odpowiadać na nowe wyzwania budownictwa i zmieniającego się świata - mówi Mariusz Adamek, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Cement Ożarów S.A. - Jest to niewątpliwie nowa wartość dodana dla naszych Partnerów Handlowych. 14 marca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego DDTiR Cement Ożarów.