ad

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.
Podczas seminarium zostaną zaprezentowane, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych.

  • Omówimy zagadnienia związane z technologią budowy dróg betonowych
  • Pokażemy doświadczenia z budowy i konkretne realizacje samorządowych dróg betonowych w Polsce
  • Przedstawimy przykłady realizacji ścieżek rowerowych wykonanych w technologii betonowej
  • Wręczymy tytuły Dobrego Gospodarza samorządowcom, którzy wybudowali drogi betonowe

Serdecznie zapraszamy

Miejsce: Park Inn by Radisson Krakow, Monte Cassino 2, 30-337 Kraków (sala ALFA 1)

Termin: 17 września 2024 roku, godz. 10.00 – 15.00

Opłata za udział w seminarium wynosi 100 zł + 23% VAT.

Wymagana jest rejestracja uczestnictwa - ilość miejsc ograniczona!

Rejestracja ON-LINE!
(https://seminarium.programdobrygospodarz.pl/registration)

Program seminarium

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 Przywitanie, wystąpienia okolicznościowe

10.45 – 11.15 Część 1: Wprowadzenie

11.15 – 13.00 Część 2: Technologia budowy samorządowych dróg o nawierzchni betonowej

– „Technologia budowy dróg samorządowych o nawierzchni betonowej”- Michał Hebdaś, CEMEX Polska

– „Budowa dróg i placów z betonu wałowanego i betonu wodoprzepuszczalnego” - Przemysław Wysocki, Grupa Polskie Górnictwo Skalne

– „Budowa gminnych dróg betonowych w deskowaniu stałym, doświadczenia wykonawcy i inwestora

– „Budowa dróg betonowych w deskowaniu stałym na terenach górskich” - Janusz Krok, JS Konstrukt

– „Budowa dróg betonowych przy pomocy rozściełacza

– „Budowa ścieżki rowerowej z betonu wodoprzepuszczalnego wzdłuż Rudawy w Krakowie - doświadczenia wykonawcy” - Kamil Skopek CITY BRUK

13.00 – 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 14.15 Część 3: Dobry Gospodarz 2024: wręczenie tytułów Samorządowcom, którzy budują drogi betonowe i prezentacje laureatów

14.15 Zakończenie, lunch

.

Organizator: 


Stowarzyszenie Producentów Cementu

Kontakt:
SPC - opieka nad seminarium – Piotr Piestrzyński,
piotr.piestrzynski@polskicement.pl, tel. +48 601 091 172

SPC - rejestracja uczestników – Andrzej Jędrychowski,
andrzej.jedrychowski@polskicement.pl, tel. +48 603 114 695

Patronat honorowy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat medialny:

Kwartalnik BUDOWNICTWO, TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA

Czasopismo DROGI SAMORZĄDOWE

Portal INFRABLOG

Czasopismo "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne" oraz Portal Inżynieryjny NBI


Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Przemysł cementowy apeluje w sprawie technologii CCS/U i importu cementu z Ukrainy

2024-03-15
U podstaw zachowania konkurencyjności sektora cementowego w Polsce leży konieczność podjęcia wysiłków legislacyjnych w zakresie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Zagrożeniem dla branży jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji pt. „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, która 14 marca 2024 r. odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.