ad

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.

Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.: – Podsumowując rok 2023, chciałbym na początku podziękować wszystkim naszym klientom, dla których jesteśmy, wspierając ich naszą wiedzą i rozwiązaniami w codziennej pracy na rynku betonowym. Dajecie nam siłę i impuls do dalszego rozwoju! A przechodząc do rynku, wspomnieć wypada o mało sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym towarzyszącym funkcjonowaniu branży budowlanej. Takie czynniki jak wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, wzrost kosztów funkcjonowania firm, wstrzymanie zewnętrznego finansowania (KPO), a także zawirowania polityczne wynikające z roku wyborczego nie wspierały odwagi inwestorów w podejmowaniu decyzji o rozpoczynaniu projektów budowlanych. Spadek koniunktury budowlanej widoczny był w niemal większości wskaźników gospodarczych opisujących rynek. Wskaźnik średnioroczny PMI dla sektora przemysłowego na poziomie 46,2 doskonale to opisuje. Odbiło się to oczywiście na liczbie projektów budowlanych i realizowanych budów. Przechodząc natomiast do branży domieszek do betonu, rynek ten jest silnie skorelowany z ilościami cementu i betonu na rynku. Zarówno w przypadku betonu, jak i cementu statystyki podają spadki produkcji na poziomie 10-12% r/r., więc w domieszkach wolumenu również brakowało. Oprócz wyzwań wskazanych powyżej związanych z otoczeniem biznesowym, ubiegły rok to również okres, w którym zakończyły się zmiany własnościowe w naszej firmie. Od maja 2023 globalnym właścicielem firmy Master Builders Solutions w zakresie domieszek do betonu, domielaczy do cementu i rozwiązań dla budownictwa podziemnego został fundusz Cinven. Z naszej lokalnej perspektywy niezmiennie działamy biznesowo jako Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Zmiana własnościowa wniosła bardzo pozytywny wpływ na organizację, pracowników i dodała przysłowiowego wiatru w żagle. Zapadły decyzje związane z zaplanowaniem i akceptacją nakładów inwestycyjnych na lata 2023-2027, między innymi z zainwestowaniem w zieloną energię dla zakładu produkującego domieszki w Myślenicach, co się już wydarzyło, oraz w znaczącą modernizację i rozbudowę zakładu, w której trakcie jesteśmy.

Podkreślić chciałbym również, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zgrany, zaangażowany zespół, napędzany pozytywną energią, który wspiera się wzajemnie i w najwyższym stopniu dba o klientów, a jednocześnie jest w stanie podjąć takie wspólne wyzwania, jak start w sztafecie charytatywnej czy udział w turnieju piłki nożnej wspierającym lokalną społeczność.

Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. Również nasze najnowsze rozwiązania domieszkowe pozwalające z sukcesem wykorzystywać kruszywa z recyklingu świetnie wpisują się w ten trend.

A co nas czeka biznesowo w 2024 i czy trudno to już było? Nie sądzę. Po okresie wyraźnego ożywienia w końcówce roku, obserwuję oznaki stagnacji. Wszyscy liczymy, że odblokowanie środków europejskich wpłynie wyraźnie na ożywienie w budownictwie. I pewnie tak będzie, ale realnie dopiero w drugiej połowie/pod koniec roku. Bieżący rok to również rok wyborów samorządowych, a jak wiemy okres przed i po nie sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez samorządy, więc ten segment inwestycyjny, spodziewam się, że pokazując spowolnienie nie będzie motorem napędowym. Ciekawie natomiast rysuje się segment energetyczny z potencjalnym wkładem ~14mld EUR z funduszu KPO w rozwój zielonej energii i zmniejszenie energochłonności. A także rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego stymulowany pod koniec roku programem Bezpieczny Kredyt 2%.

Wyzwań przed nami jest sporo, ale jeszcze więcej jest pozytywnej energii, dlatego z ostrożnym optymizmem patrzymy na bieżący rok.

Więcej komentarzy dotyczących minionego 2023 roku i obecnego 2024 roku w najnowszym wydaniu BTA

https://www.bta-czasopismo.pl/wp-content/uploads/2024/02/12_Jak-zakonczyl-sie-2023-rok.pdf

Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.