ad

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.

Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.: – Podsumowując rok 2023, chciałbym na początku podziękować wszystkim naszym klientom, dla których jesteśmy, wspierając ich naszą wiedzą i rozwiązaniami w codziennej pracy na rynku betonowym. Dajecie nam siłę i impuls do dalszego rozwoju! A przechodząc do rynku, wspomnieć wypada o mało sprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym towarzyszącym funkcjonowaniu branży budowlanej. Takie czynniki jak wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, wzrost kosztów funkcjonowania firm, wstrzymanie zewnętrznego finansowania (KPO), a także zawirowania polityczne wynikające z roku wyborczego nie wspierały odwagi inwestorów w podejmowaniu decyzji o rozpoczynaniu projektów budowlanych. Spadek koniunktury budowlanej widoczny był w niemal większości wskaźników gospodarczych opisujących rynek. Wskaźnik średnioroczny PMI dla sektora przemysłowego na poziomie 46,2 doskonale to opisuje. Odbiło się to oczywiście na liczbie projektów budowlanych i realizowanych budów. Przechodząc natomiast do branży domieszek do betonu, rynek ten jest silnie skorelowany z ilościami cementu i betonu na rynku. Zarówno w przypadku betonu, jak i cementu statystyki podają spadki produkcji na poziomie 10-12% r/r., więc w domieszkach wolumenu również brakowało. Oprócz wyzwań wskazanych powyżej związanych z otoczeniem biznesowym, ubiegły rok to również okres, w którym zakończyły się zmiany własnościowe w naszej firmie. Od maja 2023 globalnym właścicielem firmy Master Builders Solutions w zakresie domieszek do betonu, domielaczy do cementu i rozwiązań dla budownictwa podziemnego został fundusz Cinven. Z naszej lokalnej perspektywy niezmiennie działamy biznesowo jako Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. Zmiana własnościowa wniosła bardzo pozytywny wpływ na organizację, pracowników i dodała przysłowiowego wiatru w żagle. Zapadły decyzje związane z zaplanowaniem i akceptacją nakładów inwestycyjnych na lata 2023-2027, między innymi z zainwestowaniem w zieloną energię dla zakładu produkującego domieszki w Myślenicach, co się już wydarzyło, oraz w znaczącą modernizację i rozbudowę zakładu, w której trakcie jesteśmy.

Podkreślić chciałbym również, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie zgrany, zaangażowany zespół, napędzany pozytywną energią, który wspiera się wzajemnie i w najwyższym stopniu dba o klientów, a jednocześnie jest w stanie podjąć takie wspólne wyzwania, jak start w sztafecie charytatywnej czy udział w turnieju piłki nożnej wspierającym lokalną społeczność.

Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. Również nasze najnowsze rozwiązania domieszkowe pozwalające z sukcesem wykorzystywać kruszywa z recyklingu świetnie wpisują się w ten trend.

A co nas czeka biznesowo w 2024 i czy trudno to już było? Nie sądzę. Po okresie wyraźnego ożywienia w końcówce roku, obserwuję oznaki stagnacji. Wszyscy liczymy, że odblokowanie środków europejskich wpłynie wyraźnie na ożywienie w budownictwie. I pewnie tak będzie, ale realnie dopiero w drugiej połowie/pod koniec roku. Bieżący rok to również rok wyborów samorządowych, a jak wiemy okres przed i po nie sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez samorządy, więc ten segment inwestycyjny, spodziewam się, że pokazując spowolnienie nie będzie motorem napędowym. Ciekawie natomiast rysuje się segment energetyczny z potencjalnym wkładem ~14mld EUR z funduszu KPO w rozwój zielonej energii i zmniejszenie energochłonności. A także rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego stymulowany pod koniec roku programem Bezpieczny Kredyt 2%.

Wyzwań przed nami jest sporo, ale jeszcze więcej jest pozytywnej energii, dlatego z ostrożnym optymizmem patrzymy na bieżący rok.

Więcej komentarzy dotyczących minionego 2023 roku i obecnego 2024 roku w najnowszym wydaniu BTA

https://www.bta-czasopismo.pl/wp-content/uploads/2024/02/12_Jak-zakonczyl-sie-2023-rok.pdf

Pozostałe aktualności i informacje

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.

Przemysł cementowy apeluje w sprawie technologii CCS/U i importu cementu z Ukrainy

2024-03-15
U podstaw zachowania konkurencyjności sektora cementowego w Polsce leży konieczność podjęcia wysiłków legislacyjnych w zakresie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Zagrożeniem dla branży jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji pt. „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, która 14 marca 2024 r. odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju Cement Ożarów S.A. w odpowiedzi na nowe wyzwania budownictwa

2024-03-14
Dział Doradztwa Technicznego i Rozwoju (DDTiR) oraz Laboratorium Betonu, po ponad dwóch dekadach działalności w strukturach Cement Ożarów S.A., przeszły gruntowną modernizację. - Właśnie poprzez badania, doradztwo techniczne, wsparcie laboratoryjne oraz edukację, chcemy odpowiadać na nowe wyzwania budownictwa i zmieniającego się świata - mówi Mariusz Adamek, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Cement Ożarów S.A. - Jest to niewątpliwie nowa wartość dodana dla naszych Partnerów Handlowych. 14 marca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego DDTiR Cement Ożarów.

Niestety pojawiły się podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś...

2024-02-29
Roku 2023 na polskim rynku nie możemy niestety zaliczyć do udanych. Niskie zaangażowanie sprzętu na budowach, wynikające ze znacznych opóźnień lub wręcz zaniechań planowanych inwestycji w połączeniu ze stale rosnącymi kosztami prowadzenia działalności spowodowało, że wyniki krajowe w pierwszej połowie roku, a nawet do początków sierpnia, były dalekie od planowanych. Niestety pojawiły się również podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję oraz Białoruś - komentuje Michał Wrzosek, prezes zarządu PERI Polska, na łamach BTA.