ad

Wydanie 4(8)/1999

issue-cover
Truizmem są twierdzenia o szybko mijającym czasie ? my jednak z zadowoleniem konstatujemy, że niczym chwila minety już dwa lata, od kiedy jesteśmy z Wami. Pamiętając o emocjach, które towarzyszyły nam przy przygotowaniu pierwszego numeru kwartalnika ?Polski Cement" zapraszam do lektury najnowszego wydania naszego pisma.

Mam nadzieję, że bez trudu zauważycie Państwo, że znacznie zwiększyliśmy objętość pisma ? dzisiaj to już 36 stron aktualnych i, w co wierzę, pożytecznych informacji. Towarzyszy temu poważny wzrost nakładu, co pozwoli docierać nam do jeszcze szerszego grona odbiorców. 

Te korzystne zmiany w naszym piśmie mają oczywiście pośredni związek z sytuacją na rynku budowlanym. Niezależnie od klimatu powszechnego narzekania i politycznych utarczek trzeci kwartał bieżącego roku wygląda w budownictwie (poza budownictwem mieszkaniowym ? tutaj dalej ?bryndza") całkiem obiecująco.

Tradycyjnie już piszemy dzisiaj o kilku interesujących przykładach konstrukcji budowlanych, w których beton odgrywa zasadniczą rolę.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
2Jak w wielkiej rodziniepiepdf
Cembureau jest jak wielki supermarket, jest w nim wszystko, ale musicie wiedzieć, co wam z niego potrzebne - mówił Jean Marie Chandelle, dyrektor generalny Cembureau do przedstawicieli przemysłu cementowego z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, podczas spotkania w Ameliowce k. Kielc. - Chcemy porozmawiać, granice są coraz mniej znaczące, bariery językowe zanikają, powoli tworzymy jedną wielką rodzinę - stwierdził Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
3Od WydawcyJan Dejapdf
Truizmem są twierdzenia o szybko mijającym czasie ? my jednak z zadowoleniem konstatujemy, że niczym chwila minety już dwa lata, od kiedy jesteśmy z Wami. Pamiętając o emocjach, które towarzyszyły nam przy przygotowaniu pierwszego numeru kwartalnika ?Polski Cement" zapraszam do lektury najnowszego wydania naszego pisma. Mam nadzieję, że bez trudu zauważycie Państwo, że znacznie zwiększyliśmy objętość pisma ? dzisiaj to już 36 stron aktualnych i, w co wierzę, pożytecznych informacji. Towarzyszy temu poważny wzrost nakładu, co pozwoli docierać nam do jeszcze szerszego grona odbiorców. Te korzystne zmiany w naszym piśmie mają oczywiście pośredni związek z sytuacją na rynku budowlanym. Niezależnie od klimatu powszechnego narzekania i politycznych utarczek trzeci kwartał bieżącego roku wygląda w budownictwie (poza budownictwem mieszkaniowym ? tutaj dalej ?bryndza") całkiem obiecująco. Tradycyjnie już piszemy dzisiaj o kilku interesujących przykładach konstrukcji budowlanych, w których beton odgrywa zasadniczą rolę. Już w poprzednim numerze sygnalizowaliśmy sprawę ogromnego programu inwestycyjnego, który jest realizowany w polskich cementowniach. Dzisiaj obszernie piszemy o uruchomieniu nowoczesnej linii produkcji klinkieru w Cementowni ?Chełm" oraz o wchodzącym w fazę rozruchu nowym piecu na metodę suchą w Cementowni ?Odra". A w ?blokach startowych" stoi już piec ? gigant (8000 ton klinkieru/ 24 h) z Ożarowa. To cieszy, gdyż jest gwarancją najwyższej jakości i konkurencyjności naszych produktów cementowych. Od kilku już lat próbujemy pokazać, że beton nie jest jedynie prostym materiałem konstrukcyjnym. Pokazujemy jego wielorakie możliwości, zastosowania w różnych technologiach i sposoby zapewnienia najwyższej jakości. Beton daje jednak architektowi i konstruktorowi ogromne, dodatkowe możliwości ? jego plastyczna forma w początkowej fazie dojrzewania wręcz kusi do twórczego potraktowania tego materiału. Taki jest cel konkursu ?Polski Cement w Architekturze", który już od trzech lat organizujemy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Kilka dni temu, w trzeciej edycji konkursu, nagrodziliśmy budowle, w których możliwości betonu zostały maksymalnie wykorzystane ? jesteśmy zdecydowani, aby takie rozwiązania nagradzać również w następnych latach. W naszym cyklu prezentującym ludzi nauki dzisiaj sylwetka profesora Wiesława Kurdowskiego, światowego autorytetu w obszarze chemii cementu. Tylko u nas dowiecie się Państwo, jak bogatą i niekonwencjonalną osobowością jest Profesor. Zachęcam również do bliższego zapoznania się z nową książką wydaną przez ?Polski Cement". Jestem przekonany, że książka ?Beton zwykły - projektowanie i podstawowe właściwości" autorstwa profesora Jacka Śliwińskiego będzie ważną lekturą na biurku każdego fachowca zajmującego się betonem.
4Niebotyki i drapacze niebaJerzy S. Majewskipdf
Przed rokiem 1914, wśród nowo wznoszonych budynków w centrum Warszawy trudno było znaleźć takie, które by powstawały bez zastosowania, przynajmniej na ograniczoną skalę, nowych konstrukcji żelazobetonowych. Powstałe na początku wieku w Warszawie budynki żelbetowe przetrwały najtrudniejszą próbę - ataki bombowe podczas II wojny światowej.
6Ruszyła pierwsza ligaPiotr Piestrzyńskipdf
Na polskim rynku jest coraz więcej firm zajmujących się produkcją betonu towarowego. Za większością z nich stoją duże koncerny zachodnie, które dysponując odpowiednim doświadczeniem, zapleczem technicznym i laboratoryjnym, przenoszą swoje know-how na teren Polski - mówi Roman Kempe, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.
8Technologia z przyszłościąWincenty Garbalapdf
Drogi betonowe na Zamojszczyźnie zbudowali Niemcy w czasie II wojny światowej. Niektóre z nich z powodzeniem służą do dziś. Ponownie sięgnięto po tę technologię w okresie kryzysu naftowego w latach 70., najintensywniej korzystano z niej jednak w latach 1988-91. Powstało wtedy ponad 20 km dróg betonowych dla ruchu poniżej średniego o szerokości nawierzchni 5,5 m.
11Akwedukty PółnocyJan Kuczałekpdf
Mimo iż historia mostów betonowych rozpoczęła się około roku 1910, to łukowe budowle mostowe z tamtego okresu przetrwały do dzisiaj, choć często przestały już spełniać swoją funkcję. Takimi monumentalnymi pomnikami techniki są wiadukty kolejowe w Stańczykach, na nieistniejącej, w zamyśle dwutorowej, linii kolejowej Gołdap ? Żytkiejmy.
12Dachówki BRAAS - wczoraj i dziśMirosław Witekpdf
Od dawna główne składniki dachówek betonowych są niezmienne: piasek, cement portlandzki, woda i pigmenty na bazie tlenków żelaza.
14Recepta na sukcesWojciech Świerczyńskipdf
Świątynia Matki Bożej w Licheniu koło Konina to jeden z największych na świecie obiektów architektury sakralnej i największe sanktuarium maryjne w Polsce. Jej budowę rozpoczęto w 1994 roku.
17Beton mrozoodpornyZbigniew Rusinpdf
Woda wypełniająca pory kapilarne betonu podczas zamarzania powiększa swoją objętość o około 9%. Jeżeli brakuje miejsca na jej ekspansję, generowane jest ciśnienie hydrauliczne, którego wartość rośnie proporcjonalnie do spadku temperatury. Na rysunku 1 przedstawiono współzależność temperatury, ciśnienia i zawartości lodu w hipotetycznej sytuacji, gdy zamarzająca woda jest szczelnie zamknięta w nieodkształcalnej skorupie. Jeżeli skorupa nie pęknie, to przy - 22 "C ciśnienie osiąga wartość ponad 200 MPa.
20O czerpaniu z tradycjiJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
- Moim zdaniem beton jeszcze bardzo długo zachowa swoje znaczenie w budownictwie i nie widzę konkurencji dla tego materiału. Natomiast będą udoskonalane jego właściwości - mówi profesor Wiesław Kurdowski, szef Katedry Ceramiki Ogólnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Ogólnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
22Na drodze do chmurAdam Zbigniew Pawłowskipdf
Na świecie buduje się coraz więcej i coraz wyżej. Powszechnie stosowana dotychczas stal ustępuje miejsca betonowi. Mający 374 metry, ósmy co do wysokości wieżowiec świata - Central Plaża w Hong Kongu został zbudowany w konstrukcji ?czysto" żelbetowej.
24Przed nowym wyzwaniempiepdf
Rok temu Neumann International zaproponował mi rozmowy z grupą Dyckerhoff -przypadliśmy sobie do gustu. Przez pół roku odbywałem praktykę we wszystkich większych cementowniach niemieckich koncernu Dyckerhoff, a 1 października br. rozpocząłem samodzielną pracę w Nowinach - mówi Krzysztof Kocik, który jest nowym prezesem Zarządu Cementowni Nowiny SA.
28Lotne dodatkiZbigniew Giergicznypdf
W krajach, w których wytwarzanie energii oparte jest na spalaniu paliw węglowych, a do takich należy Polska, powstają znaczne ilości odpadów stałych - popiołów lotnych i żużli paleniskowych. Stanowią one z jednej strony dużą uciążliwość dla środowiska (składowanie, pylenie), a z drugiej są wartościowymi dodatkami (zwłaszcza popioły lotne) szeroko stosowanymi w budownictwie.
31Pół wieku przy descePiotr Piestrzyńskipdf
Jego inżynierowie projektowali prawie wszystkie polskie cementownie, zakłady wapiennicze i gipsowe. Biuro Projektów Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego BIPROCEMWAP SA obchodzi swoje 50-lecie. Z Józefem Kowalczykiem, dyrektorem BIPROCEMWAP SA rozmawia Piotr Piestrzyński.
32Nowoczesny "Aleksander"piepdf
Nowy piec do wypału klinkieru metodą suchą - Chełm III - uruchomiono we wrześniu w Cementowni Chełm. Budowniczowie linii poświęcili na jej wykonanie ponad milion godzin. Oczekuje się, że dzięki tej inwestycji całkowita roczna produkcja klinkieru w Cementowni Chełm zwiększy się z obecnych 1,8 min ton do 2,2 min ton, a cały zakład dołączy do grona producentów cementu posiadających najniższy koszt produkcji w Polsce.
33Brama do miasta zmarłychpiepdf
Dom pogrzebowy ?Brama do Miasta Zmarłych", zaprojektowany w Atelier Loegler & Partnerzy zdobył główną nagrodę w III Edycji Konkursu dla Architektów pn. ?Polski Cement w Architekturze". W imieniu zwycięskiego zespołu nagrodę odebrał Romuald Loegler podczas ?wieczoru nagród", który 15 października odbył się w warszawskiej Zachęcie.