ad

Wydanie 4(76)/2016

issue-cover
Drodzy Czytelnicy!

Jeszcze tylko kilka tygodni i rok 2016 będzie za nami. Jednak już dziś, w pierwszych dniach listopada, analizując, co się udało zrobić, a czego zabrakło, częściej koncentrujemy się na perspektywach roku 2017 i latach kolejnych. Polska gospodarka, jako całość, prezentuje się w dalszym ciągu całkiem nieźle, choć tempo wzrostu PKB jest nieco niższe od prognozowanego. Większy problem mamy z oceną kondycji sektora budowlanego, a więc obszaru, który dla nas – producentów cementu – jest kluczowy.

Pierwsze dwa kwartały kończącego się roku były słabe, wyraźnie gorsze od przewidywań. Poziom spadku inwestycji w tym okresie był mocno zatrważający. Na szczęście, wyniki rynku budowlanego w trzecim kwartale roku 2016 są zauważalnie lepsze. Mając nadzieję, że jakiś wczesny atak zimy nie zamrozi naszych budów, liczymy, że rok 2016 zakończymy wręcz symbolicznym wzrostem „konsumpcji” cementu. Analitycy oceniają ten wzrost na 1,0-1,5 procenta, choć pojawiają się opinie, że może być problem z osiągnięciem nawet tak niewielkich przyrostów. Przy tej okazji przypomnę tylko, że przed rokiem mówiliśmy o 3-4-procentowym wzroście zużycia cementu i zbliżeniu się do poziomu 16 mln ton.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
0
0
2Reklama AtlasAtlaspdf
3Reklama ChrysoChrysopdf
5Od WydawcyJan Dejapdf
Drodzy Czytelnicy! Jeszcze tylko kilka tygodni i rok 2016 będzie za nami. Jednak już dziś, w pierwszych dniach listopada, analizując, co się udało zrobić, a czego zabrakło, częściej koncentrujemy się na perspektywach roku 2017 i latach kolejnych. Polska gospodarka, jako całość, prezentuje się w dalszym ciągu całkiem nieźle, choć tempo wzrostu PKB jest nieco niższe od prognozowanego. Większy problem mamy z oceną kondycji sektora budowlanego, a więc obszaru, który dla nas – producentów cementu – jest kluczowy. Pierwsze dwa kwartały kończącego się roku były słabe, wyraźnie gorsze od przewidywań. Poziom spadku inwestycji w tym okresie był mocno zatrważający. Na szczęście, wyniki rynku budowlanego w trzecim kwartale roku 2016 są zauważalnie lepsze. Mając nadzieję, że jakiś wczesny atak zimy nie zamrozi naszych budów, liczymy, że rok 2016 zakończymy wręcz symbolicznym wzrostem „konsumpcji” cementu. Analitycy oceniają ten wzrost na 1,0-1,5 procenta, choć pojawiają się opinie, że może być problem z osiągnięciem nawet tak niewielkich przyrostów. Przy tej okazji przypomnę tylko, że przed rokiem mówiliśmy o 3-4-procentowym wzroście zużycia cementu i zbliżeniu się do poziomu 16 mln ton. Oczywiste jest, że dużo większy problem mamy w ocenie perspektyw nadchodzącego roku. Analitycy znowu prognozują kilkuprocentowe wzrosty zapotrzebowania na cement, ale wiemy doskonale, że ilość czynników zmiennych wpływających na ostateczny wynik jest bardzo duża. Bez wątpienia kluczowym obszarem, mocno determinującym końcowy efekt, jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Wiemy, że w perspektywie kilku najbliższych lat mamy do zrealizowania bardzo ambitny plan, który tylko w obszarze budowy dróg ekspresowych przewiduje realizację sieci o łącznej długości przekraczającej 3800 km. Nie powinniśmy też zapominać o całkiem poważnych planach i potrzebach na poziomie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Jako dostawcy cementu, podobnie jak cała branża drogowa, cieszymy się, że nareszcie ogłaszana jest większa ilość przetargów na budowę nowych odcinków dróg. Cieszymy się, że administracja drogowa konsekwentnie dostrzega beton cementowy w nawierzchniach drogowych i podtrzymuje plany budowy 810 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad w tej technologii. Dobrze odbieramy decyzję o przyspieszeniu budowy betonowego odcinka A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Należy też zauważyć, że coraz częściej po beton w budowie nawierzchni drogowych sięga administracja drogowa na niższych szczeblach. My od lat konsekwentnie przekonujemy, że nawierzchnie drogowe z betonu cementowego to technicznie i ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie, całkowicie zgodne z zasadami zrównoważonego budownictwa. Patrząc jednak bardzo pragmatycznie na te dwanaście miesięcy zbliżającego się roku, mamy pełną świadomość, że nowe zadania drogowe – a także kolejowe – ogłaszane w formie „projektuj i zbuduj” wejdą w fazę budowlaną tak naprawdę dopiero w roku 2018. Stąd też nasze obawy dotyczące roku 2017. Kolejny obszar, na który chciałbym zwrócić uwagę – nie pierwszy już raz – to budownictwo mieszkaniowe. Od lat twierdzę, że w polskich warunkach budowa około 200 tysięcy mieszkań rocznie to poziom „przyzwoitości”. Rząd, zapowiadając realizację programu „Mieszkanie Plus”, zakłada, że w perspektywie kilkunastu lat powinniśmy osiągnąć średnią europejską (485) w ilości mieszkań na jeden tysiąc mieszkańców. Przy realizacji takich planów mieszkaniowych należy jeszcze raz obiektywnie przeanalizować możliwości, które stwarza nowoczesna prefabrykacja betonowa. Każdego rozsądnego inwestora musi zastanowić fakt, że dzisiaj z produkowanych w Polsce prefabrykatów betonowych budowane są mieszkania w Skandynawii! Proszę Państwa, o problemach infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego piszemy znacznie szerzej w tekstach relacjonujących debaty, które odbyły się kilka tygodni temu w Wiśle, podczas Konferencji Dni Betonu. W zamierzony sposób nie wspomniałem o tym ważnym wydarzeniu, które kolejny raz potwierdziło zasadność spotkań środowiska związanego z budownictwem betonowym. Na wielu kolejnych stronach kwartalnika każdy z Państwa znajdzie z pewnością argumenty potwierdzające, że warto było być w Wiśle. Na koniec, trochę nostalgicznie. Wyjeżdżając z Wisły, odebraliśmy wiadomość, że odszedł na zawsze Profesor Adam Neville – wybitny naukowiec, „guru” technologii betonu, a przede wszystkim wspaniały człowiek. Ciekawą notkę biograficzną Profesora znajdą Państwo na naszych łamach. Zachęcając już dziś do zaznaczenia w swoich kalendarzach 8-10 października 2018 roku, kiedy odbędą się jubileuszowe X Dni Betonu, Jan Deja
6Rekordowa liczba 960 uczestników konferencji Dni Betonu 2016Piotr Piestrzyńskipdf
– Cieszę się, że jestem w tym miejscu i jest tu tak duże zapotrzebowanie na dyskusję środowiska naukowego i przemysłu. To bardzo istotne, by integrować te dwa obszary jeszcze mocniej, by ze sobą nawzajem współpracowały i tworzyły nową jakość – mówił Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podczas otwarcia IX konferencji Dni Betonu, która w dniach 10-12 października 2016 odbyła się w Wiśle. W Dniach Betonu wzięła udział rekordowa liczba 960 uczestników.
11Nie żyje profesor Adam NevilleBożena Środapdf
Profesor Adam Neville zmarł 6 października 2016 r. w swoim domu w Londynie, w wieku 93 lat. Był wybitnym specjalistą i cenionym ekspertem w dziedzinie technologii i konstrukcji betonowych. Wykładał na uczelniach w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, gdzie przez wiele lat pełnił również zaszczytne funkcje: wicekanclerza Uniwersytetu Dundee (w Polsce odpowiednik rektora) oraz dziekana Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Calgary. Był także honorowym członkiem Amerykańskiego Instytutu Betonu. Jest autorem książki „Właściwości betonu”, nazywanej „Biblią betonu Neville’a”, wydanej po raz pierwszy w 1963 r. i przetłumaczonej na 13 języków. Wieloletnie badania profesora Neville’a i praktyczna wiedza inżynierska o betonie zdobywana na placach budowy znalazły odzwierciedlenie w kolejnych, systematycznie uzupełnianych, pięciu wydaniach tej publikacji. Czwarta i piąta edycja „Właściwości betonu” została wydana w języku polskim przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Adam Neville dwukrotnie uczestniczył w konferencjach Dni Betonu – w pierwszej organizowanej z tego cyklu konferencji „Beton na progu Millennium” w 2000 r. i w siódmych Dniach Betonu w 2012 r. W roku 2013 w czasopiśmie BTA w numerze 3/2013 ukazał się wywiad z profesorem Neville’em. Dla niektórych czytelników może być zaskakująca historia jego życia. Czytając o jego karierze zawodowej, trudno byłoby się domyślić, że z pochodzenia był krakowianinem – urodził się bowiem jako Adam Maciej Lisocki w Krakowie 5 lutego 1923 r. Kiedy wybuchła II wojna światowa, miał 16 lat. Wraz z matką (ojciec już nie żył) próbował przedostać się z Krakowa do Rumunii, gdzie zostali rozdzieleni i aresztowani. Do 1941 r. przebywał w sowieckim łagrze, a następnie wstąpił do armii Andersa. Jako oficer tej armii walczył między innymi pod Monte Cassino. Przerwaną przez wojnę edukację kontynuował w Anglii, w Queen Mary College. To wtedy zapuścił swoje charakterystyczne, angielskie wąsy, które nosił przez resztę swojego życia. Po studiach w Londynie pracował jako wykładowca na uniwersytetach w Southampton i Manchesterze. W 1963 r. przeniósł się do Kanady, gdzie oprócz kariery naukowej realizował swoją miłość do narciarstwa. Przygodę z narciarstwem zakończył, mając 80 lat. Pasję tę dzielił z żoną Mary, z którą przeżył 64 lata, i która była z nim do ostatniej chwili jego życia. Mary Neville, zapytana w wywiadzie w 2013 r. o trwałość małżeństwa, powiedziała: Nie jest łatwo ani prosto dwóm indywidualnościom nauczyć się żyć razem. Myślę, że to jest rodzaj umowy na wiele aspektów życia we dwoje i kompromis, kiedy istnieją różnice. Przepis na udane życie? Panie Profesorze, dziękujemy, bardzo dziękujemy! Profesor Adam Neville dwukrotnie uczestniczył w konferencjach Dni Betonu. Podczas pierwszej konferencji – w 2000 r. odbyła się premiera IV wydania jego książki pt. „Właściwości betonu”. To najszerzej rozpowszechniona w świecie monografia dotycząca technologii i właściwości betonu. Podczas siódmej konferencji – w 2012 r. – otrzymał nagrodę Dni Betonu dla wybitnych osób, przyczyniających się do tego, że beton był, pozostaje i będzie atrakcyjnym materiałem budowlanym.
12Czas na budowę infrastruktury taniej w eksploatacjiPiotr Piestrzyńskipdf
– Koszt budowy to 20-30% całego kosztu życia inwestycji infrastrukturalnej. Budować już potrafimy. Teraz powinniśmy się skupić na tym, żeby budować tak, by te elementy infrastruktury były tanie w eksploatacji – stwierdził Tomasz Franczewski, dyrektor Biura Technicznego BUDIMEX SA, podczas debaty pt. „Polska infrastruktura drogowo-kolejowa – doświadczenie i perspektywy”, która odbyła się 10 października 2016 r., podczas pierwszego dnia konferencji Dni Betonu.
13Prefabrykacja szansą budownictwa mieszkaniowegoPiepdf
Aktualna sytuacji na rynku mieszkaniowym, szanse i zagrożenia dla budownictwa mieszkaniowego, ocena rządowego programu Mieszkanie Plus, budowa tańszych mieszkań i mieszkań na wynajem – to tematy, które zdominowały dyskusję panelową pt. „Budownictwo mieszkaniowe – szansa na rozwój”, która odbyła się 11 października 2016 r., w Wiśle, podczas drugiego dnia konferencji Dni Betonu.
14Zespół CT BETOTECH zwycięzcą konkursu Power Concrete 2016Piotr Piestrzyńskipdf
Zespół Centrum Technologicznego BETOTECH działający w ramach struktur Grupy Górażdże, w składzie: Marzena Dziewic, Kamil Gębusia, Damian Dziuk i Artur Golda, zdobył pierwsze miejsce w konkursie Power Concrete 2016. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczali, 10 października podczas konferencji Dni Betonu w Wiśle, Andrzej Ptak – przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Marcelo Catala – członek zarządu SPC.
17Reklama PFLEIDERERPfleidererpdf
18Beton architektoniczny ma być trwały i estetycznyPiepdf
Beton architektoniczny wymaga szczególnej uwagi oraz integracji celów na etapach projektowania, wykonywania robót na placu budowy oraz eksploatacji obiektu. Wymagane jest wzajemne zrozumienie na linii inwestor – architekt/projektant – wykonawca – mówił prof. Christoph Motzko z Technische Universität Darmstadt podczas Warsztatów Betonowych pn. „Technologia betonu architektonicznego w budownictwie infrastrukturalnym”, które odbyły się bezpośrednio po konferencji Dni Betonu 12 października 2016 r. w Wiśle.
19Reklama BRUK-BETBRUK-BETpdf
20Nadzieje na przyszły rokMarcin Peterlikpdf
Kończący się rok, z punktu widzenia gospodarki, można śmiało nazwać rokiem rozczarowań. Tempo wzrostu gospodarczego kształtuje się znacznie poniżej oczekiwań i prognoz formułowanych kilka kwartałów temu. W pierwszej połowie roku produkt krajowy brutto (PKB) zwiększył się o 3,1 procent w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku – wzrost był więc wyraźnie wolniejszy niż w roku 2015. W chwili obecnej nic nie wskazuje na to, aby drugie półrocze miało zmienić obraz sytuacji – nienadzwyczajne wyniki przemysłu i fatalne sektora budowlanego skłaniają do bardzo ostrożnych prognoz.
22BETOCRETE Seria-C - struktura wodoszczelności betonumgr inż. Piotr Nowickipdf
Ogólnie można zdefiniować beton jako materiał budowlany uzyskany z połączenia drobnoziarnistego wypełniacza spoiwem. Tak uzyskany materiał nosi nazwę kompozytu, w którym zaczyn spełnia rolę matrycy, a kruszywo inkluzji.
23Reklama SCHOMBURGSCHOMBURGpdf
24Masa i materialnośćPaweł Pięciakpdf
Rozmowa z Maciejem Miłobędzkim, głównym projektantem przebudowy i rozbudowy gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Za tę realizację pracownia JEMS Architekci otrzymała wyróżnienie w XIX konkursie „Polski Cement w Architekturze”. Jest to już siódma w historii konkursu nagroda dla pracowni JEMS.
29Zobaczyli to, czego nie widać na papierzePiotr Piestrzyńskipdf
– Jest duża różnica między teorią a praktyką. Na papierze tego nie widać. Zobaczenie, ile wysiłku kosztuje przełożenie projektu na konkretny obiekt, było bardzo cenne – podsumował Tomasz Kondracki, student IV roku architektury Politechniki Śląskiej. 26 studentów wydziałów architektury z dziewięciu uczelni z całej Polski wzięło udział w warsztatach studenckich z architektury betonowej.
32Akademia w dynamicznej dzielnicyPaweł Pięciakpdf
Przebudowa i rozbudowa budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Warszawie otrzymała wyróżnienie w XIX konkursie "Polski Cement w Architekturze".
35Reklama MC-BauchemieMC-Bauchemiepdf
36MC-Bauchemie - domieszki przyspieszające twardnienie nowej generacjidr Florian Quentinpdf
Szybki rozwój przemysłu oraz budownictwa wymusza na producentach prefabrykatów betonowych oraz betonu towarowego ciągłe zwiększanie możliwości produkcyjnych, przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na realizację zamówień. Obecne zaawansowanie technologiczne pozwala na skracanie tego czasu poprzez stosowanie szybkosprawnych cementów, odpowiednią obróbkę termiczną, stosowanie nowoczesnych domieszek polimerowych znacznie redukujących wodę lub też stosowanie domieszek przyspieszających proces narastania wczesnych wytrzymałości.
38Beton pierwotny (mroczny) atlantyckich bunkrówdr hab. inż. arch. Marcin Charciarekpdf
W architekturze doświadczenie, pamięć i wyobraźnia są dla naszej świadomości równorzędne. Możemy być z podobną mocą poruszeni rzeczą, która przywołuje czasy z przeszłości, jak i czymś, co wzbudza naszą wyobraźnię czy aktualne doświadczenie. Pozwala na to nasza wewnętrzna wola wyrażania emocji i identyfikacji obrazów, na które patrzymy. Pomiędzy różnorodnością odwołań do doskonałości form klasycznych lub swobodą ekspresji form współczesnych istnieją odniesienia do bogactwa obiektów związanych dziedziną architectura militaris – ustaloną pomysłem utrwalania i restytucji zabytków architektury obronnej – materialnego spadku po wojnach i bitwach ostatnich stuleci.
41Recenzja książki "Związki idei i materii w architekturze betonowej"Redpdf
Związki idei i materii w architekturze betonowej, choć nie jest nowym opracowaniem na rynku wydawnictw branżowych dotyczących betonowej architektury (patrz publikacje Architektura Betonowa 2001 i Architektura Betonowa 2006), wydaje się jednak pozycją, która w nowy i świeży sposób określa rolę betonu i żelbetu jako tworzywa współczesnej architektury. A nawet więcej, książka ukazuje wyjątkową rangę „lanego kamienia” w kreowaniu oryginalnych stylistyk architektonicznych nowoczesności dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku.
42Wydobyć z cienia rzeczy ważnePaweł Pięciakpdf
Po siedemnastu latach istnienia śląskiej pracowni KWK Promes przeciętny odbiorca architektury ma po raz pierwszy w życiu możliwość zobaczenia na żywo budynku zaprojektowanego przez architektów. Wcześniejsze są znane tylko z fotografii i opisów. To one przyniosły autorom międzynarodową sławę, rozgłos i nagrody – wyrafinowane, często ukryte w krajobrazie prywatne domy bez znanego adresu, budowane dla bardzo zamożnych ludzi. Wiadomo o nich tyle, że powstały „gdzieś na Śląsku” lub „gdzieś pod Warszawą”. I że za każdym stoi jedna, zdecydowana, doprowadzona do ekstremalnych konsekwencji idea projektowa. Tymczasem pracownia Roberta Koniecznego zrealizowała pierwszy w karierze budynek o charakterze publicznym. Centrum Dialogu Przełomy w śródmieściu Szczecina zostało otwarte dla zwiedzających w styczniu 2016 roku.
45Reklama MAPEIMAPEIpdf
46Piękna - betonowa ulica w Nowogrodzie BobrzańskimPiepdf
Pod koniec października 2016 r. nawierzchnię z betonu otrzymała ul. Zacisze w Nowogrodzie Bobrzańskim. To pierwsza w ostatniej dekadzie droga gminna o nawierzchni sztywnej z betonu cementowego w województwie lubuskim.
47Budowa S17 ruszy wiosną 2017Piepdf
Pierwsze prace przy budowie drogi ekspresowej S17 między Lublinem a Warszawą mogą rozpocząć się wiosną 2017 r. – poinformowała 16 października 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej. Budowa prawie 100 km drogi ma kosztować 3,2 mld zł i zakończyć się w 2019 r. Nawierzchnia drogi wykonana będzie w technologii betonu cementowego.
48Kauchstrasse po 11 latach, czyli o dobrej drodze Ujazd - Zimna WódkaPiotr Piestrzyńskipdf
ŚLADEM BETONOWYCH REALIZACJI DROGOWYCH (4). – Dla mnie jako samorządowca najważniejsze, by inwestycja została dobrze wykonana, a mieszkańcy byli zadowoleni – mówi Tadeusz Kauch, burmistrz gminy Ujazd na Opolszczyźnie. Dzięki dobremu wykonaniu pierwszej drogi betonowej Ujazd – Zimna Wódka gmina zainwestowała w trzy kolejne odcinki z nawierzchnią betonową. Tej jesieni droga Ujazd – Zimna Wódka wejdzie w dwunasty rok użytkowania.
49Reklama WAR-REMEDIUMWAR-REMEDIUMpdf
5091-kilometrowy fragment Via Baltica powstanie w technologii betonowejPiepdf
Ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna wraz z obwodnicą Łomży został skierowany do realizacji przez Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, 24 października 2016 r. Ta 91-kilometrowa droga ekspresowa, która powstanie w technologii betonowej w latach 2018-2021, jest jednocześnie fragmentem trasy Via Baltica.
51Przetargi na A1 ruszą na gwiazdkęPiotr Piestrzyńskipdf
Decyzję o budowie ostatniego odcinka autostrady A1 od węzła Tuszyn do obwodnicy Częstochowy podpisał 20 października 2016 r. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. A1 na odcinku Tuszyn – Częstochowa będzie miała nawierzchnię betonową. – W okolicy Bożego Narodzenia będziemy się starali ogłaszać przetargi – dodał szef GDDKiA Jacek Bojarowicz. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 3,3 mld złotych.
52Projektowanie, produkcja i zabudowa betonu masywnego - Elektrownia Opole i JaworznoArtur Golda, Kamil Gębusia, Tomasz Klimalapdf
Znaczne inwestycje w infrastrukturę energetyczną w Polsce, jakie mają miejsce w ostatnim okresie, oraz zmiany w podejściu do projektowania konstrukcji, sprawiły, że betony masywne znajdują częstsze zastosowanie. W przypadku betonów masywnych niezwykle ważna jest znajomość wpływu poszczególnych etapów wykonywania elementu, począwszy od projektu mieszanki betonowej, a skończywszy na pielęgnacji na właściwości mechaniczne oraz trwałościowe konstrukcji. Podstawowa informacja dotyczy rozkładu temperatury w elemencie mogącego, po przekroczeniu wartości progowych, doprowadzić do powstania zarysowań termicznych oraz niezamierzonej dylatacji.
58Wspólne dozowanie domieszek - wpływ na jakość mieszanki i świeży betonMarcin Chrzanowskipdf
Dobrze dobrane surowce oraz przestrzeganie wymogów produkcyjnych to podstawa uzyskania betonu o wysokich parametrach, przy utrzymaniu relatywnie niskich kosztów związanych z jego wyprodukowaniem. Zadaniem technologów jest ciągła praca nad poszukiwaniem jak najlepszych rozwiązań, które pogodziłyby ze sobą obie te kwestie. Jednym z takich rozwiązań, skutecznie wdrożonym w warunkach przemysłowych – w wytwórniach betonu towarowego, jest zastosowanie w produkcji mieszanki betonowej kombinacji dwóch popularnych domieszek: Plastyfikatora AM i Superplastyfikatora FM-140.
60System kontroli produkcji jako narzędzie dla producenta betonu towarowego gwarantującego jakość jego klientommgr inż. Justyna Rewer-Paszkowska, mgr inż. Leszek Zduniakpdf
Kontrola produkcji jest nieodzownym elementem normy PNEN 206. Zgodnie z jej postanowieniami „każdy beton powinien podlegać kontroli produkcji, za którą odpowiedzialny jest producent”. Zaczynając od doboru składników, przyjmowania dostaw, kontrolowania ich jakości, po proces naważania, dozowania składników, kontrolę sprzętu, a na badaniach kończąc, to producent zobowiązany jest do zachowania właściwości betonu zgodnych z wyspecyfikowanymi wymaganiami. Dobrze opracowany i udokumentowany system kontroli produkcji pomaga producentowi podczas codziennej pracy, a dodatkowo prowadzi do zwiększenia zadowolenia jego klientów, dla których najważniejsza jest jakość.
64Zestaw SemAment do badania i symulacji rozwoju temperatur w blokach betonowychmgr Kamil Psykpdf
Podczas tegorocznej Konferencji Dni Betonu w Wiśle zaprezentowany został zestaw badawczy do prowadzenia symulacji rozwoju ciepła w blokach betonowych. Urządzenie to opracowane zostało w szwajcarskim oddziale firmy SIKA AG na potrzeby lokalnych działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów kontroli jakości, m.in. w SIKA Poland.
66Reaktywność alkaliczna kruszywJarosław Rokita, Maciej Sypekpdf
Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego następuje obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.
69Reklama SIKASIKApdf
70Twórcy cementu portlandzkiego cz. IIprof. Marek Gawlickipdf
Przypisywanie zasług uzyskania cementu portlandzkiego Josephowi Aspdinowi jest na tyle powszechne, że w wielu różnego typu sondażach, w tym również w przeprowadzonych w 2013 roku badaniach ankietowych „The 50 Greatest British Inventors”, J. Aspdin wymieniany jest jako jeden z największych brytyjskich wynalazców wszechczasów.
75Reklama RopczyceRopczycepdf
76Prefabrykacji historia, dzień dzisiejszy i przyszłośćPaweł Pięciakpdf
O budownictwie prefabrykowanym w Polsce, jego stanie obecnym i perspektywach, dyskutowano w ramach części problemowej 62. Konferencji Naukowej Krynica 2016, organizowanej przez Komitet Inżynierii Lądowej PAN i Komitet Nauki PZITB 11-16 września 2016 roku.
77Reklama ANDROIMPEXANDROIMPEXpdf
78DARKODUR - pewna droga do stabilnego barwienia betonu na czarnoArnold Tomalapdf
Kolorowa kostka brukowa stała się na przestrzeni ostatnich lat nieodzownym składnikiem krajobrazu. Jednym z głównych powodów utrzymywania się mody na kostkę jest z pewnością prawie nieograniczona gama możliwości zabarwienia betonu. Znaczne ograniczenia występują przy barwieniu betonu na czarno. Za pomocą tlenków żelaza REBOxid 3030 można uzyskać ciemny odcień produktu, jego kolor jednakże odpowiada bardziej kolorowi antracytu aniżeli czerni. I to pomimo zastosowania wysokości dozowania bliskiej wartości granicznej nasycenia. Niemożliwym więc jest tutaj zaspokojenie wymagań klienta dotyczących uzyskania odcienia głębokiej czerni zamawianego elementu.
79Reklama REMEIREMEIpdf
80Reklama BASFBASFpdf