ad

Wydanie 4(68)/2014

issue-cover
Listopad, niczym typowy polski wrzesień, cieszy piękną pogodą każdego, a budowlańców chyba najbardziej. Choć w kilkunastodniowej perspektywie zapowiedzi straszą zmianą aury na bardziej zimową, dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że wczesna zima pokrzyżowała mu budowlane plany. Nie jest jednak w gospodarce tak kolorowo, jak w jesiennych pejzażach naszych pięknych lasów. Wyraźnie daje się zauważyć, że gospodarka, nieznacznie, ale jednak zauważalnie, zwolniła w trzecim kwartale roku. Miejmy nadzieję, że końcówka roku będzie trochę lepsza, ale fakt pozostaje faktem – analitycy coraz częściej dokonują drobnej korekty „w dół” naszych danych makroekonomicznych. Dotyczy to, niestety, także roku 2015. Nie da się nie zauważyć, że nie sprzyja nam sytuacja w całym, choćby tylko europejskim, otoczeniu. Skomplikowana sytuacja na wschodzie Europy, a do tego zauważalne gorsze dane gospodarcze naszego zachodniego sąsiada, to tylko dwa chyba najważniejsze czynniki, które rzutują na naszą sytuację. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Europa już może „odtrąbić” koniec najpoważniejszego od lat trzydziestych poprzedniego stulecia kryzysu, a dzisiaj widać, że na fanfary jeszcze chyba za wcześnie. 

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
5Od WydawcyJan Dejapdf
Listopad, niczym typowy polski wrzesień, cieszy piękną pogodą każdego, a budowlańców chyba najbardziej. Choć w kilkunastodniowej perspektywie zapowiedzi straszą zmianą aury na bardziej zimową, dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że wczesna zima pokrzyżowała mu budowlane plany. Nie jest jednak w gospodarce tak kolorowo, jak w jesiennych pejzażach naszych pięknych lasów. Wyraźnie daje się zauważyć, że gospodarka, nieznacznie, ale jednak zauważalnie, zwolniła w trzecim kwartale roku. Miejmy nadzieję, że końcówka roku będzie trochę lepsza, ale fakt pozostaje faktem – analitycy coraz częściej dokonują drobnej korekty „w dół” naszych danych makroekonomicznych. Dotyczy to, niestety, także roku 2015. Nie da się nie zauważyć, że nie sprzyja nam sytuacja w całym, choćby tylko europejskim, otoczeniu. Skomplikowana sytuacja na wschodzie Europy, a do tego zauważalne gorsze dane gospodarcze naszego zachodniego sąsiada, to tylko dwa chyba najważniejsze czynniki, które rzutują na naszą sytuację. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Europa już może „odtrąbić” koniec najpoważniejszego od lat trzydziestych poprzedniego stulecia kryzysu, a dzisiaj widać, że na fanfary jeszcze chyba za wcześnie. W sytuacji – naturalnych w końcu – problemów z trafnym prognozowaniem można mieć drobną satysfakcję z trafnej oceny rynku cementowego – od początku roku 2014, niezależnie od rekordowych wyników pierwszego kwartału, przewidywaliśmy wzrost „konsumpcji” cementu o 5÷7 procent. Po analizie wyników pierwszych 10 miesięcy roku jesteśmy dokładnie o 7 procent wyżej niż w porównywalnym okresie roku 2013. Konsekwentnie też podtrzymuję wcześniejsze przewidywania zakładające kilka kolejnych lat wzrostowych w polskim budownictwie i, co za tym idzie, zużycia cementu. Po tym wstępie czas przejść do dwóch tematów, które chciałbym dzisiaj szerzej potraktować: Dni Betonu 2014 i budownictwo drogowe. Można powiedzieć, że powoli dochodzimy do siebie po wydarzeniu takim jak Dni Betonu 2014. 850 uczestników, dziewięciu Partnerów Programowych, 6 Sponsorów, 26 stoisk wystawienniczych, ponad 100 referatów; z tego 42 wygłoszone, a pozostałe zaprezentowane w sesji posterowej, 25 zespołów zmagających się w konkursie „Power Concrete”, bardzo udane pokazy technologiczne, prezentacja nowej książki, dwa bardzo ciekawe panele dyskusyjne – to w telegraficznym skrócie obraz Wisły w dniach 13-15 października 2014 roku. Wiele bardzo dobrych prezentacji pokazujących dzisiejsze możliwości betonu, a przede wszystkim trzy dni wspólnych spotkań i dyskusji znakomitej większości polskiego środowiska związanego z budownictwem betonowym to powody do ogromnej satysfakcji, ale również poważne zobowiązanie na przyszłość. Zdecydowanie chcemy, żeby to poważne wydarzenie co najmniej zachowywało swoją rangę. Już dziś możemy powiedzieć – zostajemy z Dniami Betonu w Wiśle! Do zobaczenia w dniach 10-12 października 2016 roku! Temat kolejny to budownictwo drogowe. Myślę, że większość z naszych Czytelników zauważyła kilka tygodni temu wybuchającą na nowo dyskusję „asfalt czy beton?”. Nie dajmy się wciągać w tak bezproduktywne utarczki – od lat konsekwentnie twierdzę, że na polskich autostradach i drogach ekspresowych, a także drogach niższej kategorii, jest miejsce dla jednej i drugiej technologii. Obie technologie mają swoje silne strony, a o wyborze rozwiązania dla konkretnego odcinka drogi powinien decydować rachunek ekonomiczny. „Whole life costs”, czyli łączny koszt budowy i późniejszej eksploatacji drogi powinny decydować o wyborze technologii. Unikajmy, na ile można, monokultury! Tę ostatnią „burzę” wywołały plany ogłoszone przez GDDKiA mówiące o budowie w najbliższej perspektywie budżetowej ponad 800 kilometrów dróg w technologii betonu cementowego. Okazuje się, że dzisiaj nawet na etapie budowy beton często jest tańszy. Jak do tego dodamy fakt, że będziemy budować drogi, którymi dziennie pojedzie kilkadziesiąt tysięcy pojazdów, to wybór betonu staje się bardzo zasadny. Nie dajmy się zwieść hasłom o niedostatkach sprzętowych, o braku wiedzy i doświadczenia, bo to oznaczałoby, że nie dostrzegamy tych prawie 700 km betonowych autostrad i dróg ekspresowych, które zostały w Polsce zbudowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Naszą wspólną troską musi pozostawać dążenie do zbudowania w Polsce sieci trwałych i bezpiecznych dróg! Życzę miłej i zajmującej lektury Jan Deja
6Otwarte drzwi do przyszłości czyli VIII konferencja DNI BETONU 2014Piotr Piestrzyńskipdf
Dziękuję za fantastyczną atmosferę i jedyne w swoim rodzaju 3 dni tego roku. Wiedza, nowość, innowacyjność i wspólnota (...) DNI BETONU w takiej konwencji otwierają przed nami drzwi do przyszłości, której wielu z nas dotąd nie dostrzegało - napisał tuż po zakończeniu VIII Międzynarodowej Konferencji DNI BETONU 2014 jeden z uczestników. W tym największym w Polsce spotkaniu osób związanych nie tylko z betonem, ale przede wszystkim z budownictwem, wzięło udział 850 osób z kraju i zagranicy.
12Apel konferencji po debacie o betonie towarowymPiepdf
W odniesieniu do betonu towarowego, okres od 1 lipca 2013r. do chwili obecnej wyróżnia brak jednoznaczności w definiowaniu jakości oraz zupełny brak przejrzystości prawa, utrudniający jego egzekwowanie. Ten stan sprzyja pogłębianiu szarej strefy gospodarczej, podważa zaufanie producentów betonu u odbiorców mieszanki betonowej oraz rujnuje warunki równej konkurencji na rynku betonu towarowego. Takie wnioski płyną z debaty pt. "Beton towarowy a wyrób budowlany", która była wydarzeniem towarzyszącym pierwszego dnia konferencji DNI BETONU 2014. efektem dyskusji jest apel konferencji DNI BETONU do MInisterstwa Infrastruktury i Rozwoju o konkretne zmiany w ramach obecnej nowelizacji prawa dotyczącego wyrobów budowlanych oraz przepisów pokrewnych.
14Debata "Nowa perspektywa budżetowa a szanse i zagrożenia dla budownictwa"Piotr Piestrzyńskipdf
Drugiego dnia konferencji DNI BETONU odbyła się debata pt. "Nowa perspektywa budżetowa a szanse i zagrożenia dla budownictwa". Prowadzący - red. Maciej Głogowski z RAdia TOK FM - zaprosił do dyskusji: Tomasza Rudnickiego, zastępcę dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad, prezesa Budimeksu Dariusza Blochera, Bohdana Wyżnikiewicza - prezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, WIktora Piwkowskiego - prezesa Polskiego Związku INżynierów i Techników Budownictwa oraz Michała Mokrzańskiego - dyrektora Departamentu Strategii i Planowania MInisterstwa Infrastruktury, odpowiedzialnego za inwestycje na kolei. W artykule publikujemy fragment debaty.
16Chryso: rozwiązania dla przyszłościDawid Hajokpdf
Z niewielkiej franuskiej firmy, w ciągu nieco ponad 70 lat, CHRYSO przekształciła się w globalnego lidera. Obecnie CHRYSO to 16 światowych filii i 23 zakłady produkcyjne. Ambitny biznesplan przewiduje umacnianie wiodącej pozycji pod względem technologicznym oraz dalszą globalną ekspansję.
18W gospodarce optymizm, ale umiarkowanyMarcin Peterlikpdf
Tempo wzrostu gospodarczegow Polsce w pierwszej połowie roku, które wyniosło 3,4 procent, ocenić należy jako umiarkowanie zadowalające, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę niezbyt korzystne uwarunkowania zewnętrzne. NIektórzy komentatorzy przykładają zbyt dużą wagę do faktu, że pdoane przez GUS tempo wzrostu w drugim kwartale było o 0,1 punktu procentowego niższe od wyniku pierwszego kwartału (3,3 wobec 3,4 procent). Świadczy to jedynie o stabilizacji wzrostu PKB na określonym poziomie i nie powinno być podstawą do formułowania tezy o trwałym osłabieniu koniunktury gospodarczej w Polsce.
20Autor ascetycznej akademiiPaweł Pięciakpdf
Rozmowa z Tomaszem Głowackim, architektem wyróżnionym w konkursie "Polski Cement w Architekturze" za nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
26Cenny zabytek podniesiony z upadkuPaweł Pięciakpdf
W Kielcach, w niegdyś zupełnie zrujnowanych i opuszczonych budynkach dawnego więzienia, w 2012 roku powstała nowa przestrzeń dla kultury i edukacji. Zabytkowy zespół został gruntownie odnowiony w ramach wielkiego programu rewitalizacji śródmieścia. Nieliczne, ale znaczące ingerencje w starą substancję budynków oraz w układ urbanistyczny całości zostały wykonane przy użyciu betonu architektonicznego. Projekt, który wyszedł z pracowni arch. Reginy KOzakiewicz-Opałki, otrzymał wyróżnienie XVII edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
30Przemysłowe oblicze akademii sztukiPaweł Pięciakpdf
WYróżnienie XVII edycji konkursu Polski Cement w ARchitekturze otrzymał nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, tym ciekawszy, że niewiele go łączy ze światem klasycznegoakademickiego kształcenia artystycznego, a bardzo dużo z obiektami laboratoryjno-warsztatowymi, w których pracuje się z technologiami zbliżónymi do przemysłowych. Sednem budynku nie są malarskie atelier; tu kształci się głównie w takich technologiach, jak hutnictwo szkła, odlewnictwo, materiały ceramiczne.
33Międzynarodowa pre-norma konstrukcji betonowych (fib-MC2010)Andrzej Ajdukiewiczpdf
Pre-norma fib-MC 2010 obejmuje cały cykl istnienia konstrukcji betonowych, „od kolebki poza grób”, czyli począwszy od projektowania i wznoszenia, poprzez eksploatację, aż do prac konserwacyjnych (ocena, utrzymanie, wzmacnianie), rozbiórki i recyklingu, zawierając w jednym zestawie problemy budynków, mostów i innych konstrukcji inżynierskich. W zakresie projektowania norma w dużym stopniu ukierunkowana jest na spełnienie wymagań przydatności w szerokim rozumieniu tego terminu. Podobnie jak poprzednie pre-normy CEB-FIP (1978 i 1990) fib-MC 2010 nie tylko określa wymagania, ale daje też korespondujące wyjaśnienia i odsyłacze w wydzielonej szpalcie dokumentu.
34Nowa Crikoteka w Krakowie - powiększony kantorowski rekwizytEwa Dworzak-Żakpdf
Po pięciu latach od rozpoczęcia budowy, 13 września 2014r., otwarto w Krakowie z niecierpliwością oczekiwany nowy obiekt - Crikotekę, czyli Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. NIe jest to muzemum tego światowej sławy artysty. Ma to być żywa tkanka, miejsce dla działań artystycznych.
38Konstrukcja nie jest ograniczeniemPiotr Piestrzyńskipdf
Nie ma limitu wysokości budynku. Jest limit pieniędzy, czasu, limit bezpieczeństwa i dostarczenia mediów, np. wody. Przy budowie drapaczy chmur jest wiele limitów, ale konstrukcja budynku nie jest ograniczeniem. Często stawiane jest pytanie, jak wysokomożna budować, by inwestycja wciąż miała sens - mówi dr Arkadiusz Mazurek, projektant konstrukcji w amerykańskiej firmie Skidmore Owings and Merrill (SOM). Podczas sesji plenarnej konferencji DNI BETONU dr Mazurek wygłosił referat pt. "Budynki wysokie i beton".
40Jubileusz MC-BauchemiePiepdf
Ponosimy pełną odpowiedzialność, ale także mamy pełną możliwość wpływania na produkty firmy, które są oferowane w Polsce. Mamy własne laboratoria, które pracują nad rozwojem naszych technologii. Możemy zauferować paletę produktów nieporównywalną z żadnym innym oferentem na rynku - przekonywał Guido Raimann, generalny pełnomocnik właściciela pdoczas jubileuszu 20-lecia firmy MC-Bauchemie, który 5 września2014r. świętowano w Środzie WIelkopolskiej.
42Damnica - 23 lata tradycji budowy dróg betonowychPiotr Piestrzyńskipdf
Historia budowy dróg betonowych na terenie pomorskiej gminy Damnica jest prawie tak długa, jak historia wolnej Polski. - W pierwszej kadencji samorządu, gdy zostałem wójtem, w 1991 roku, podjąłem decyzję o budowie pierwszego odcinka drogi betonowej. Ta droga służy mieszkańsom osiedla do dzisiaj i ma się całkiem dobrze - mówi Grzegorz Jaworski, wójt gminy Damnica. W ciągu 23 lat na terenie tej pomorskiej gminy powstało około 40 km dróg betonowych.
44W Sławkowie przy szlaku LHSPiotr Piestrzyńskipdf
Budowa drogi betonowej kategorii KR6 rozpoczęła się 28 października 2014r. na terenie stacji Sławków LHS. - Układanie nawierzchni betonowej przy pomocy rozściełacza Gomaco będzie trwało do połowy listopada - mówi wykonawca drogi Tobiasz Mokrzycki, wiceprezes zarządu ds. budownictwa Mo-BRUK SA.
45Strefy przemysłowe inwestują w trwałe nawierzchniePiepdf
Drogi do stref przemysłowych na terenie kraju są coraz częściej wykonywane w technologii betonowej. Przykładami mogą być droga w strefie w Skarbmierzu na Opolszczyźnie (wykonawca Heilit + Woerner), droga w strefie w Wojnarowej w Małopolsce (gmina Korzenna, wykonawca PUK Korzenna), droga na terenie Zielonego Parku Przemysłowego w WOjniczu k. Tarnowa (wykonawca Wes-Bud) czy droga w strefia aktywności gospodarczej w Pyskowicach na Śląsku (wykonawca Mo-BRUK).
46Dlaczego warto inwestować w lokalne drogi z betonuSylwester Gruszczyńskipdf
Powodów do inwestycji w lokalne drogi z betonu jest bardzo wiele. Betonowa nawierzchnia to niższe koszty realizacji i utrzymania, wykorzystanie lokalnych surowców, dostępność sprzętu i łatwość wykonania. Do zalet dróg betonowych należy dodać także krótszy czas realizacji budowy i, co bardzo ważne większe bezpieczeństwo.
49Beton w parze z teorią i praktykąMarek Pańtakpdf
Najwspanialsze dzieła architektoniczno-budowlane wznoszone i podziwiane od pokoleń łączy niezmiennie jedna podstawowa cecha: dzieła te kształtowane i wznoszone są z zachowaniem zasad statyki i mechaniki budowli, z uwzględnieniem właściwości wytrzymałościowych wykorzystywanych materiałów budowlanych. Zgodnie z zasadami statyki i mechaniki budowli określane są siły wewnętrzne i naprężenia powstające w konstrukcji w zależności od sposobu działania i wartości obciążeń zewnętrznych oraz jej schematu statycznego. Znajomość właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów budowlanych pozwala natomiast dobrać materiał gwarantujący zachowanie wymaganych nośności, trwałości i niezawodności projektowanego obiektu. Dobrze poznana oraz kreatywnie i poprawnie stosowana wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, statyki i mechaniki budowli pozwala projektować i wznosić zarówno konstrukcje klasyczne jak i nowoczesne, konstrukcje zaprojektowane estetycznie i ekonomicznie, a także konstrukcje wyznaczające kierunki rozwoju i uznawane za rozwiązania wyjątkowe, innowacyjne i genialne.
54Nasza droga... i najpiękniejszaAneta Długoszpdf
Bywają takie miłe dni w roku, kiedy to nawet najbardziej zapracowane osoby pakują walizkę i wyjeżdżają na upragniony wypoczynek. Oprócz tradycyjnych wakacji i ferii zimowych coraz częściej są to również tzw. długie weekendy. Miejscowości wypoczynkowe przeżywają wtedy oblężenie, a nieodłącznym dodatkiem do takich weekendów są korki. Ale przecież po latach nikt nie będzie pamiętać stania w korku, a zdjęcie z niedźwiedziem na Krupówkach będzie zdobić rodzinny album. Jeśli ktoś nie ma jeszcze takiego zdjęcia, ale w przyszłości planuje wycieczkę do Zakopanego, to jadąc tam za kilka lat, będzie mógł po drodze podziwiać jeszcze jedną atrakcję – najdłuższy w Polsce tunel drogowy.
56GDDKiA: Dywersyfikujemy technologie!Piotr Piestrzyńskipdf
– Dywersyfikujemy technologię i będziemy budować więcej dróg o nawierzchni betonowej – zapowiedział Tomasz Rudnicki, zastępca dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad 14 października 2014 r. podczas konferencji DNI BETONU. Nazajutrz, podczas warsztatów betonowych, Wacław Michalski, dyrektor ds. technologii GDDKiA przedstawił szczegółową listę proponowanych do zabudowy w betonie 781,55 km dróg. Ta dywersyfikacja ma przynieść 670 mln zł oszczędności na etapie budowy, a kolejne oszczędności poprzez niższe koszty eksploatacji dróg betonowych i ich dłuższą żywotność sięgającą 30 – 50 lat.
58Betonowanie w Elektrowni KozieniceKatarzyna Skrzyteska (Chęcińska)pdf
W Świerżach Górnych koło Kozienic, 80 km na południe od Warszawy, dla Enea Wytwarzanie SA wznoszony jest blok energetyczny nr 11 opalany węglem kamiennym, o mocy 1075 MW, który będzie największym i najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. W 2014 roku miało miejsce betonowanie jednej z zasadniczych konstrukcji żelbetowych obiektu – płyty fundamentowej kotłowni, o łącznej objętości ok. 22 500 m3 betonu, z czego prawie 18 450 m3 betonu w trybie ciągłego betonowania. Docelowo, na potrzeby budowy całego bloku planuje się wykorzystanie 182 000 m3 betonu.
60Problematyka zrównoważonego budownictwa na etapie realizacji inwestycjiMarcin Jaczewskipdf
W poniższym artykule przedstawiono praktyczne aspekty realizacji inwestycji budowlanej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Omówiono wytyczne i wymagania systemu BREEAM oraz dokonano analizy przypadku na przykładzie inwestycji Oxygen Park. Wykazano też potrzebę stworzenia uniwersalnych zasad zarządzania ochroną środowiska na budowie.
64Problematyka gruzu betonowegoRadosław Mrózpdf
Sposoby zagospodarowania gruzu betonowego z rozbiórki konstrukcji betonowych są obecnie przedmiotem licznych badań, prowadzonych szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Rezultaty dotychczasowych działań w tym zakresie skierowane są przede wszystkim na poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności ekonomicznej pozyskiwania kruszyw z recyklingu niezależnie od oczywistych korzyści ekologicznych takiego postępowania. Potrzeba utylizacji odpadów budowlanych związana jest również, a może przede wszystkim, ze stałym wzrostem zapotrzebowania na beton, który nierozerwalnie związany jest ze wzrostem zapotrzebowania na kruszywa.
69Szwedzki stółGrażyna Salamondra, Krzysztof Hyszka, Błażej Brzozowskipdf
Współpraca na polu prefabrykowanych elementów betonowych pomiędzy Polską a Skandynawią ma od lat tendencję wzrostową. Prefabrykaty, takie jak ściany warstwowe, słupy czy płyty stropowe, na stałe wpisały się w portfolio wyrobów firm eksportujących je do naszych północnych sąsiadów. Należy tu podkreślić, że rynek budowlany w Szwecji stawia rygorystyczne wymagania pod kątem technologicznym, które często opierają się na krajowych dokumentach odniesienia.
70Ocena zgodności betonu metodą kart kontrolnych wg PN-EN 206:2014-04Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnatpdf
28 kwietnia 2014 roku wprowadzona została nowa norma PN-EN 206:2014-04 „Beton – Wymagania, właściwości produkcja i zgodność” zastępująca normę PN-EN 206-1:2003. Poza wieloma zmianami wprowadza także dodatkową metodę oceny wytrzymałości betonu na ściskanie, mianowicie metodę opartą na kartach kontrolnych. Metoda kart kontrolnych znana jest powszechnie w systemach kontroli jakości. Daje ona możliwość wczesnego uzyskania sygnałów ostrzegawczych, jeszcze zanim pojawią się niezgodności. Systematycznie prowadzona kontrola zgodności prowadzona zgodnie z zapisami wcześniejszej wersji normy, oraz metodą B określoną w normie aktualnej, pozwala wykrywać partie niespełniające wymagań. Nie pozwala jednak na prognozowanie ich wystąpienia, ani podjęcie na czas odpowiednich działań zapobiegawczych. Zastosowanie statystycznej kontroli procesu produkcji z użyciem kart kontrolnych eliminuje te wady i pozwala dostrzec zmiany w procesie produkcji i daje możliwość podjęcia działań w celu identyfikacji ich przyczyn i usunięcia ich wpływu na proces produkcji.
7490 lat Cementowni w Rejowcu Fabrycznymredpdf
W czerwcu 1924r. Cementownia w Rejowcu rozpoczęła produkcję pod oficjalną nazwą: Lubelskie Fabryki Portland Cementu SA "Firley". Aktualnie funkcjonuje jako zakład produkcyjny Grupy Ożarów SA i nosi nazwę Zakład Cementownia Rejowiec. Liczący 90 lat zakład pracuje w oparciu o mokrą technologię produkcji, która pozwala osiągnąć wysoką jakość produktów, ale wymaga także wysokich nakładów energetycznych.
7640 lat Cementowni Małogoszczredpdf
– Dziś Cementownia Małogoszcz jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w regionie świętokrzyskim, z mocami produkcyjnymi wynoszącymi 2,5 mln ton cementu rocznie – mówi Mirosław Majchrowicz, dyrektor Cementowni Małogoszcz. – Jednak modernizacje, wydajność przemysłowa i niezawodność urządzeń produkcyjnych to nie wszystko. Sukcesy naszej cementowni zawdzięczamy przede wszystkim zaangażowaniu naszych pracowników. Pragnę im wszystkim gorąco podziękować. We wrześniu 2014 roku Cementownia Małogoszcz obchodziła 40-lecie działalności.
7850-lecie Cementowni Wartaredpdf
– Dzięki wartościom, jakie były przyjęte od początku działalności, Cementownia Warta, będąc zakładem nowoczesnym, spełniającym wysokie standardy i normy międzynarodowe, funkcjonuje sprawnie, z sukcesem realizuje wyzwania i z optymizmem planuje przyszłość – mówił Dariusz Gawlak, prezes zarządu Cementowni Warta SA. 11 września 2014 r. w gmachu Filharmonii Łódzkiej odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 50. rocznicy powstania Cementowni Warta SA w Trębaczewie.