ad

Wydanie 4(4)/1998

issue-cover
Nagrody drugiej edycji konkursu ?Polski cement w architekturze", organizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, zostały uroczyście wręczone 24 września. W pięknej scenerii gdańskiego Teatru Wybrzeże, podczas Kongresu Architektury Polskiej, nagrodzono najciekawsze rozwiązania, w których beton został zastosowany nie tylko jako materiał konstrukcyjny, ale wykorzystano również jego walory architektoniczne - pisze o tym Piotr Piestrzyński. Jury zgodnie podkreśliło wysoki poziom zgłaszanych prac, szczegółowo uzasadniając walory konstrukcji nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji. Wydaje się, że jest to dobrym prognostykiem na przyszłość - zgadzamy się chyba co do tego, że podczas podróży po Polsce coraz częściej spostrzegamy rozwiązania architektoniczne, które cieszą nasze oko. Co bardzo ważne dla nas, ?cemenciarzy" - właściwie we wszystkich tych budowlach istotną rolę odgrywa beton. Cieszy również to, że coraz rzadziej możemy spotkać konstrukcje betonowe ze śladami ?raków", segregacji składników i innych błędów technologicznych.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Nagrody drugiej edycji konkursu ?Polski cement w architekturze", organizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, zostały uroczyście wręczone 24 września. W pięknej scenerii gdańskiego Teatru Wybrzeże, podczas Kongresu Architektury Polskiej, nagrodzono najciekawsze rozwiązania, w których beton został zastosowany nie tylko jako materiał konstrukcyjny, ale wykorzystano również jego walory architektoniczne - pisze o tym Piotr Piestrzyński. Jury zgodnie podkreśliło wysoki poziom zgłaszanych prac, szczegółowo uzasadniając walory konstrukcji nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji. Wydaje się, że jest to dobrym prognostykiem na przyszłość - zgadzamy się chyba co do tego, że podczas podróży po Polsce coraz częściej spostrzegamy rozwiązania architektoniczne, które cieszą nasze oko. Co bardzo ważne dla nas, ?cemenciarzy" - właściwie we wszystkich tych budowlach istotną rolę odgrywa beton. Cieszy również to, że coraz rzadziej możemy spotkać konstrukcje betonowe ze śladami ?raków", segregacji składników i innych błędów technologicznych.Wczesna jesień, to w polskich warunkach szczyt sezonu budowlanego. Widzimy to wyraźnie, obserwując rynek cementowy i betonowy. Rodzi się jednak pytanie: na ile ta dobra koniunktura budowlana ma charakter trwały?Wszystkie prognozy gospodarcze, wysokie tempo wzrostu dochodu narodowego wskazują, że można liczyć również na wieloletnią dobrą koniunkturę w branży budowlanej. Czy nie ma jednak zagrożeń? Oczywiście, że są. Z jednej strony mają one charakter makroekonomiczny (np. kryzys w Rosji), z drugiej wynikają m.in. z dużych różnic w tempie rozwoju poszczególnych regionów kraju. Dzisiejsza, stosunkowo dobra, koniunktura jest wynikiem rozwoju dużych aglomeracji miejskich. W pozostałych częściach kraju, poza nielicznymi wyjątkami (np. specjalne strefy ekonomiczne) obserwujemy dość wyraźną stagnację. Jeżeli mówimy o zagrożeniach, to nie sposób pominąć budownictwa mieszkaniowego. Okazuje się, że dalej nie ma pomysłu na zintensyfikowanie tempa w tym sektorze budownictwa. Według GUS, do końca sierpnia '98 oddano do użytku ok. 40,2 tys. mieszkań, tj. o 2 proc. więcej niż w tym samym okresie 1997 roku. To bardzo mały przyrost, szczególnie jeżeli uwzględnimy do jak niskiego poziomu (1997 rok) jest odnoszony. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że cały ten wzrost wynika właściwie z dobrej dynamiki pierwszego kwartału - łagodna zima. II i III kwartał w budownictwie są dużo gorsze. Likwidacja ulg budowlanych w połączeniu z dość mglistą zapowiedzią uruchomienia systemów kredytowania budowy pierwszego domu lub mieszkania nie nastrajają optymistycznie. Już po raz czwarty w tym roku docieramy do Państwa z aktualnymi informacjami z branży. Pozostajemy wierni cyklom o historii materiałów budowlanych i betonom architektonicznym. Dr Wojciech Roszak z Uniwersytetu Lund pisze o połączeniu drogowym Szwecji z Danią. Podejmujemy także bardzo ważny problem technologiczny, jakim są ?wykwity" na betonowej kostce brukowej. W bieżącym numerze znajdziecie Państwo także kupon prenumeraty ?Polskiego Cementu" na rok 1999.
4100 kilometrów rocznieKatarzyna Karaśpdf
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował i rekomendował we wrześniu br. znowelizowany Program Budowy Autostrad w Polsce. Nowelizacja ta dotyczy m.in. współfinansowania przez państwo budowy autostrad, co miałoby przyspieszyć realizację projektów.
5Czas odbudowykarpdf
Dotychczas odbudowano tylko 1/3 zniszczonych w czasie powodzi mostów, a prawie połowa zapór, zbiorników wodnych i stopni wodnych wymaga pilnych napraw.
6Metodą prób i błędów Paweł Łukowskipdf
Stosowanie domieszek do betonu jest dziś tak powszechne, że wprost trudno wyobrazić sobie nowoczesną budowlę wzniesioną bez ich użycia. Próby z różnymi domieszkami prowadzono już przed kilkoma tysiącami lat.
8Pętla BałtykuWojciech Roszakpdf
Prawdopodobnie już w 2000 roku będzie można dotrzeć z Danii na Półwysep Skandynawski nie korzystając z przeprawy promowej. W Danii trwa budowa mostów i tuneli, które zamkną pętlę wokół Bałtyku.
10Droga czterech bramDariusz Kozłowskipdf
?Wiem już teraz, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka jest kłamstwem, które nam pozwala zbliżyć się do prawdy, przynajmniej do tej prawdy, która jest dla nas rozpoznawalna" - to stwierdzenie Picassa jest wciąż aktualne.
12Wysokie kukurydzePiotr Piestrzyńskipdf
Projekty budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz siedziby Arcon Industrial Service Corporation w Warszawie zdobyły główne nagrody w II edycji konkursu ?Polski cement w architekturze". Nagrody wręczono podczas wrześniowego Kongresu Architektury Polskiej w Gdańsku.
13Estetyka i chemiaWitold Brylickipdf
Nieestetyczne wykwity na powierzchni betonu wibroprasowanego, a w szczególności kostki brukowej, są przedmiotem licznych reklamacji klientów. Przyczyną wykwitów są skomplikowane procesy fizykochemiczne zachodzące podczas dojrzewania betonu.
14Belkowe gigantyBartosz Kopiapdf
Aktualnie na świecie istnieje wiele mostów belkowych z betonu sprężonego, których rozpiętość przekracza 200 m. Po raz pierwszy została ona przekroczona w 1965 roku, kiedy w Niemczech przerzucono przez Ren most Bendorf.
16Wyścig zbrojeńpiepdf
Na krakowskim rynku działa obecnie 20 producentów betonu towarowego. - Z naszych szacunków wynika, że rocznie sprzedaje się tu 400 tys. metrów sześciennych betonu - mówi Andrzej Witkowski, prezes zarządu spółki Contractor, mającej 1/4 udziałów w tym rynku.
17Na sucho za rokpiepdf
We wrześniu przyszłego roku w Cementowni Warta ruszy piec wypału klinkieru metodą suchą. Powstanie na miejscu nieczynnego od prawie 20 lat radzieckiego pieca opalanego mazutem.
18Daję ludziom swobodę piepdf
Koledzy na początku dziwnie mi się przyglądali, ale potem mnie zaakceptowali. Dzięki temu, że jestem kobietą łatwiej mi załatwić różne sprawy - mówi Zofia Kachlik, która jest jedyną kobietą w gronie prezesów polskich cementowni - prezesem zarządu Cementowni Warta.