ad

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od wydawcyJan Dejapdf
W iście wiosennej aurze, przygaszeni dramatem azjatyckiego tsunami, weszliśmy w piąty rok nowego tysiąclecia, kończąc równocześnie bardzo ważny rok w naszej najnowszej historii. Naturalnym jest, że prawie wszyscy próbują oceniać tych pierwszych kilka miesięcy obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. A wstępny bilans zdecydowanie wspiera racje zwolenników przystąpienia do Unii - wzięliśmy ze wspólnej kasy praktycznie dwa razy więcej niż do niej włożyliśmy. Nie można również zapomnieć o innych kwestiach - już dzisiaj widać, jak zdolni, ambitni i nieźle przygotowani Polacy coraz lepiej zaczynają czuć się na międzynarodowym rynku pracy.
Po tych kilku miesiącach doświadczeń możemy chyba śmiało powiedzieć, że niezależnie od wielu wątpliwości - związanych choćby z obecną i przyszłą konkurencyjnością europejskiej gospodarki - obecność w strukturach europejskich to dla Polski historyczna szansa szybkiego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.
Analitycy sytuacji gospodarczej dość zgodnie szacują, że w roku 2004 odnotowaliśmy około 5,4% wzrost PKB i oceniają, że w roku bieżącym ten przyrost będzie tylko nieznacznie poniżej 5%.
To niezłe wyniki i w oparciu o nie można snuć dość optymistyczny scenariusz rozwoju naszej gospodarki. Niestety, jak dotąd wzrost Produktu Krajowego Brutto bardzo skromnie przekłada się na rozwój polskiego budownictwa. Według GUS produkcja budowlano-montażowa od roku 2000 wykazuje spadki, choć, na szczęście, w roku 2004 tempo tego spadku w stosunku do roku poprzedniego było już bardzo nieznaczne, bo jedynie 2%. W dalszym ciągu problemem jest poziom inwestycji. W roku 2004 przyrost nakładów na inwestycje wyniósł jedynie 5-6%, choć jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej znaczna część analityków prognozowała, że może to być nawet dwukrotnie więcej.
Sytuacja producentów cementu pozostaje w ścisłej zależności z poziomem nakładów inwestycyjnych - cieszymy się, że po trzech latach spadków zużycia cementu tendencja ta została wreszcie odwrócona - odnotowaliśmy minimalny wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2003.
Analitycy z optymizmem patrzą na rok 2005, spodziewając się nawet 10% wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Cieszą nas tak optymistyczne prognozy rozwoju budownictwa, ale nauczeni doświadczeniem poprzednich lat jesteśmy bardziej ostrożni w ocenie przyszłości. Zachęcam do zapoznania się z opiniami w tych sprawach prezentowanymi dzisiaj na naszych łamach przez menedżerów polskiego przemysłu cementowego oraz przedstawicieli innych sektorów budownictwa.
Wszyscy liczymy bardzo mocno na fundusze unijne, które zdynamizują rozwój infrastruktury drogowej i obiektów związanych z ochroną środowiska. Jest również szansa na zwiększenie poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Aby zobrazować skalę nadziei na rozwój rynku budowlanego, warto sięgnąć do danych GDDKiA, według których w ciągu najbliższych dwóch lat mamy szansę wydać 12,5 mld złotych jedynie na budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Oczywistym jest, że szansa to jeszcze nie gwarancja mądrego i efektywnego wydania tych pieniędzy, ale należy zrobić wszystko, aby tak się stało.
Wielokrotnie deklarowaliśmy, że polscy producenci cementu są przygotowani technicznie i logistycznie do dostawy najwyższej jakości cementów do realizacji tych zamierzeń. Podkreślamy, że nawierzchnie betonowe to sprawdzone w świecie rozwiązania w budowie autostrad i dróg ekspresowych, a także efektywny sposób wzmocnienia nawierzchni dróg już istniejących. Aby te ogromne, jak na polskie warunki, pieniądze zostały efektywnie spożytkowane, należy pamiętać o słabościach naszego systemu przetargowego. Potrzebne są tutaj szybkie i zdecydowane zmiany prawa, które ochronią nas przed marnotrawieniem publicznych pieniędzy. Dzisiaj prezentujemy interesujący głos pana Andrzeja Błaszczykowskiego w tej sprawie. Do tej tematyki nawiązują również wypowiedzi prof. Jana Biliszczuka z Politechniki Wrocławskiej, którego prezentujemy w ramach coraz bogatszej już galerii ludzi nauki. Jako uznany specjalista w zakresie budownictwa mostowego dzieli się z naszymi Czytelnikami swoimi przemyśleniami na temat mostów, przebiegu procesów projektowo-budowlanych, kształcenia i wielu innych.
W bieżącym numerze - jak zwykle - pokaźna dawka ciekawych informacji technologicznych z zakresu cementu i betonu, a obok tego duża porcja dobrej architektury. Piszemy o pierwszych sukcesach adeptów architektury w konkursie ?Architektura Betonowa?, a przede wszystkim prezentujemy obszerną relację z ceremonii wręczenia nagród w konkursie ?Polski Cement w Architekturze?. Już po raz ósmy nagrodziliśmy ciekawe obiekty, w których beton wypełnia nie tylko funkcje konstrukcyjne, ale decyduje również o ich wyrazie architektonicznym.
Zapraszając do lektury, w imieniu całego zespołu redakcyjnego, wszystkim naszym Czytelnikom życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się roku.
4Rok ożywienia czy kryzysuPiotr Piestrzyńskipdf

O 2,5-3 procent wzrosło zużycie cementu na rynku krajowym w roku 2004 w stosunku do roku 2003. - Ten niewielki wzrost spowodowany był przede wszystkim paniką rynkową przed podwyżką podatku VAT na materiały budowlane po 1 maja 2004 roku. W moim odczuciu, mieliśmy kolejny rok kryzysu w polskim budownictwie - mówi Andrzej Tekiel, prezes Lafarge Polska SA, a jednocześnie przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.

4Dni Betonu 2004 - spełnione oczekiwaniaPiotr Piestrzyńskipdf
- Dni Betonu to jedna z największych konferencji środowiska budowlanego w Polsce. Naszą ambicją jest, by stały się platformą wymiany informacji - mówił dr inż. Jan Deja, prezes Zarządu Polskiego Cementu Sp. z o.o., otwierając III Dni Betonu ?Tradycja i Nowoczesność?. Zdaniem prof. Lecha Czarneckiego Dni Betonu spełniły oczekiwania uczestników. - Była wspaniała frekwencja na wszystkich sesjach, doskonały nastrój wymiany myśli. Wreszcie została udzielona odpowiedź na pytanie ?Dlaczego beton ma przyszłość?? - uzasadniał prof. Czarnecki.
5Jeszcze bez przełożenia na inwestycjePiotr Piestrzyńskipdf

Podstawowe pytanie brzmi: jak zacząć oceniać rok 2004? Nasze oczekiwania były większe. Liczyliśmy, że przyrost zużycia cementu na rynku krajowym w minionym roku będzie wyraźny. Dobrze, że jest to pierwszy rok od roku 2001, w którym nie mamy spadku zużycia cementu, ale trudno też mówić o 2004 roku jako o roku wzrostu. Ożywienie gospodarcze, które faktycznie jest, jeszcze nie przełożyło się na inwestycje - podsumowuje Andrzej Balcerek, szef Grupy Górażdże, a zarazem wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.

6Schłodzony optymizmKonrad Sabalpdf

- Miniony rok był dla przemysłu cementowego przełomowy z kilku zasadniczych powodów. Nasz optymizm z początku roku dotyczący wielkości sprzedaży musieliśmy 6niestety ochładzać i korygować w miarę upływu kolejnych miesięcy 2004 roku - mówi Rüdiger Kuhn, prezes Zarządu RMC Polska.

6Certyfikaty na Barbórkępiepdf

Certyfikaty ISO 9001:2000 oraz OHSAS 18001 otrzymały 2 grudnia 2004 zakłady cementowe wchodzące w skład Grupy RMC Polska. Uroczystości, które odbyły się w

Chełmie, połączone były z obchodami górniczego święta - Barbórki.

7Przed nami dobry 2005 rokKonrad Sabalpdf

- Dzięki ożywieniu gospodarczemu mam nadzieję, że złe lata zostały za nami. Przed nami dobry rok, zakładam wzrost sprzedaży o około 3-4% w stosunku do roku 2004 r. Grupa Ożarów liczy również na większe zyski nie tylko ze względu na wzrost sprzedaży, ale i na wyższe ceny - mówi Andrzej Ptak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, a jednocześnie wiceprezes Grupy Cement Ożarów SA.

8Alpol - silna pozycja na rynkuredpdf

W grudniu 2004 roku dziennik Puls Biznesu ogłosił listę laureatów piątej edycji konkursu Gazele Biznesu. Współpracująca z dziennikiem wywiadownia gospodarcza oceniła wyniki zgłoszonych firm z lat 2001-2003, w których kandydaci powinni osiągać stały wzrost obrotów i odnotowywać zyski. Wśród stu najlepszych firm z całego kraju znalazła się ALPOL GPIS Spółka z o.o. - producent suchych mieszanek budowlanych. Wzrost przychodów firmy w roku 2003 w porównaniu z 2001 wyniósł 264,3%.

8"Dwa w jednym" premiera książki "Beton wg normy PN-EN 206-1 - komentarz"Piotr Piestrzyńskipdf
- Powstał komentarz, ale tak naprawdę to mamy ?dwa w jednym?. Po pierwsze komentarz powstał w renomowanym wydawnictwie, a dodatkowo Polski Komitet Normalizacyjny nadał mu również swoją rangę wydawnictwa normalizacyjnego - mówił prof. Lech Czarnecki podczas premiery książki ?Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz?. Jest to praca zbiorowa przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego.
Premiera książki odbyła się 12 października br. w Wiśle, podczas konferencji Dni Betonu ?Tradycja i Nowoczesność?.
10Gospodarka 2004 - na ścieżce wzrostuMarcin Peterlikpdf

Mimo że nie ma jeszcze w pełni zweryfikowanych danych na temat sytuacji gospodarczej w roku 2004, można pokusić się o pierwsze podsumowanie. Był to rok dobry dla polskiej gospodarki. O takiej ocenie decydują dwa czynniki. Po pierwsze, udało się powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, a po drugie, faktem stała się nasza akcesja do Unii Europejskiej, do której gospodarka przygotowywała się od wielu lat.

10Dobra kondycja gospodarkiMarcin Peterlikpdf
Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny na początku września bieżącego roku dane makroekonomiczne nie pozostawiają wątpliwości, że polska gospodarka znajduje się w dobrej kondycji, choć są obszary, gdzie wyniki mogłyby być lepsze.
12Komentarzepdf

Komentarze:
Macieja Horačka, prezesa Zarządu Sika Poland,
Witolda Kozłowskiego, wiceprezesa SPBT w Polsce, członka Zarządu Dyckerhoff Beton Polska Sp. z o.o.,
Marcina Stypy, wiceprezesa wykonawczego Skanska SA
Krzysztofa Witkowskiego, dyrektora naczelnego firmy BRUK-BET

13Obrót i stosowanie wyrobów budowlanych w świetle ustawy o wyrobach budowlanychMichał Karwowskipdf
Począwszy od 1994 roku, kiedy to uchwalono nowe Prawo budowlane, polskie regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych dostosowywane były do wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Wspomniany kierunek zmian legislacyjnych stanowił element większego procesu obejmującego wprowadzenie do polskiego prawa wyraźnych wymagań, jakim odpowiadać powinny wyroby w ogólności, a także procedur oceny zgodności z nimi.
14Nadzór i kontrola obrotu wyrobami budowlanymiMichał Karwowskipdf

Wejście w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy o wyrobach budowlanych1 [?ustawa?], poza opisanymi w numerze poprzednim nowymi zasadami dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, zmieniło w sposób istotny funkcjonowanie systemu kontroli i nadzoru nad rynkiem tych wyrobów. Zmiana ta wydaje się być podstawowym celem wprowadzenia ustawy w istniejącym aktualnie kształcie.

16Cztery z dwudziestu sześciuPiotr Piestrzyńskipdf

Projektanci Parku Turystyki i Rozrywki w Nieporazie (gm. Alwernia, przy autostradzie A4 Kraków - Katowice), siedziby RMF FM, zdobyli pierwszą nagrodę w VIII edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze?. Wyniki konkursu organizowanego przez polskich producentów cementu i Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłoszono 11 grudnia 2004 roku w Warszawie. Jurorzy przyznali w sumie pięć nagród i wyróżnień dla projektantów czterech obiektów wybranych spośród 26 zgłoszonych na konkurs. Rozstrzygnięcie ósmej edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze? odbyło się 11 grudnia 2004 roku w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich.

16Forma najważniejszaPaweł Pięciakpdf
- Beton to materiał wymagający, w przeciwieństwie do pustaków, które potem się tynkuje i ukrywa nierówności pod spodem. Wylewanie elewacji w betonie wymaga reżimu i precyzji. To jest kłopot, bo większość firm nie ma takich umiejętności, a to podnosi koszty. Tak jak droższa jest równa nieotynkowana ściana ceglana niż ceglana otynkowana, bo stawianie tej pierwszej przypomina bardziej pracę kafelkarza niż murarza. Podobnie jest z betonem. Za to później obiekt jest tani w eksploatacji - mówią krakowscy architekci Kazimierz Łatak i Piotr Lewicki w rozmowie z Pawłem Pięciakiem.
20Największy na świeciePiotr Piestrzyńskipdf

Niezwykła budowla. Siedzibę holdingu medialnego RMF FM w Nieporazie, gmina Alwernia, tworzy zespół trzynastu żelbetowych kopuł, wzajemnie połączonych żelbetowo-szklanymi korytarzami. Projektanci tego obiektu, nazwanego Parkiem Turystyki i Rozrywki, zdobyli I Nagrodę VIII edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze?. - Jest to obecnie największy na świecie zespół kopuł wykorzystanych na cele nieprzemysłowe - tłumaczy Marek Skałkowski, jeden z projektantów obiektu.

20Konsolidacja producentów kostki brukowej w ramach Grupy Tarmac zakończonaLibet SApdf
Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że z końcem września zostały zakończone formalności związane z połączeniem spółek działających w Polsce w ramach Grupy Tarmac - Kostka Brukowa w jeden podmiot prawny.
22Betonowe nawierzchnie ulicJerzy Dudapdf
Od końca lat osiemdziesiątych minionego stulecia, wraz z przywróceniem samorządności, nastąpiło wyraźne ożywienie w działaniach władz miejskich na rzecz porządkowania miast, a szczególnie ich centrów. Podejmowano prace zmierzające do przywrócenia historycznym miastom czy miastom posiadającym historyczne centra (a takich jest w Polsce ponad 400) zarówno atmosfery lub choćby namiastki dawnej atmosfery, jak i roli oraz znaczenia wybranym obszarom tych miast.
24V Ogólnopolski Konkurs "Architektura Betonowa 2004"Dariusz Kozłowskipdf
Piątą - jubileuszową edycję Konkursu ?Architektura Betonowa 2004? rozstrzygnięto 25 października 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
25Beton ponad poziom materiiMarek Misiągiewiczpdf

Zwycięstwem nowoczesnej architektury jest niekwestionowana wiara w energię betonowego tworzywa. Dziś wiemy, że naturę tego sztucznego kamienia architekci wykorzystali wynosząc beton ponad poziom materii. A znaczy to, że beton nie wymaga uzasadnienia swojego zastosowania jedynie jako materiału budowlanego - dyktującego zasady statyki ustroju konstrukcyjnego. Przeciwnie, w sztuce budowania jest traktowany jako materia architektoniczna - ta, która pozwala odkrywać formy architektoniczne.

26Przełom w technologii dachówek cementowychBraaspdf

Dachówka Romańska wykonana w technologii Cisar jest obecnie najnowocześniejszym rozwiązaniem wśród pokryć dachowych w kraju. Doświadczenie Braas i ciągły

rozwój myśli technologicznej firmy pozwoliły na wprowadzenie wyjątkowego produktu na rynek. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii Cisar, uzyskano

wyjątkowe parametry wytrzymałościowe oraz estetyczną gładkość powierzchni. Ta nowoczesna technologia produkcji dachówek opracowana została w laboratoriach

Braas w Polsce, na bazie rozwiązania stosowanego z powodzeniem w Holandii.

26MC-Bauchemie - lepszy 2004Tadeusz Wasągpdf
Minął rok od poprzedniej informacji o nas - czyli o MC-Bauchemie. To był jeszcze czas przed włączeniem do Unii Europejskiej. Obawy producentów materiałów budowlanych, że zmiana podatku VAT zmniejszy zapotrzebowanie i wywoła regres w budownictwie, okazały się niepotrzebne. Z naszych obserwacji wynika, że 2004 będzie dużo lepszy od poprzedniego. Unia przyniosła nam dyrektywę 106 i uproszczenie systemu certyfikacji. Obecnie certyfikacji podlega nasza Zakładowa Kontrola Jakości, a nie każdy produkt. To zwiększa niewątpliwie naszą odpowiedzialność za jakość.
28Inna twarz architekturyPaweł Pięciakpdf

- Niepełnosprawni bardzo się przysłużyli architekturze. Sporo pięknej architektury powstało, bo ktoś zauważył, że ludzie są podatni na takie bodźce, jak światło, cień, faktury, i że można to wykorzystać sygnalizacyjnie i ostrzegawczo. Pewne rozwiązania wzięły się stąd, że czasem lubimy dotknąć czegoś, co jest gładkie, a czasem czegoś, co jest chropowate. I to może wiele znaczyć - mówi architekt Ewa Kuryłowicz.

28Na przykładzie A4Piotr Piestrzyńskipdf
Pod koniec września br. wykonawca przekazał pierwszy betonowy odcinek autostrady A4 - jezdnia południowa na 50-kilometrowym odcinku Wądroże - Bielany. To wydarzenie stało się okazją do konferencji pod hasłem ?Rozwój nawierzchni betonowych w Polsce na przykładzie modernizacji autostrady A4?, która odbyła się w dniach 22-24 września w Karczowiskach k. Legnicy.
30Wykorzystanie mieszanek betonowych w obniżonych temperaturachZbigniew Kołacz, Rafał Gajewskipdf
Zwiększające się stale tempo realizacji inwestycji, konieczność skracania cykli produkcyjnych oraz uwarunkowania technologiczne i ekonomiczne zmuszają coraz częściej wykonawców do realizowania betonowych robót budowlanych w warunkach zimowych.
32Budowaliśmy i będziemy budowaćPiotr Piestrzyńskipdf

Prawie 10 kilometrów dróg betonowych wybudowała w 2004 roku w okolicach Nowego Sącza firma Mo-Bruk z Korzennej. Lokalne drogi betonowe powstały też m.in. w okolicach Radomska, Chełma i we Włodawie. - To stosunkowo oszczędna technologia i za stosunkowo niewielkie pieniądze pozwala zrobić dobrą jakościowo drogę. Myślę, że w 2005 roku zbudujemy kolejne odcinki - mówi o drogach betonowych Kazimierz Śpiewak, inspektor ds. utrzymania dróg i placów w Urzędzie Miasta we Włodawie.

34Zamieszane prawoAndrzej Błaszczykowskipdf

Dotychczasowe techniki wykorzystywania betonu w budownictwie drogowo-mostowym są dalekie od możliwości tkwiących w tym materiale. Odbiegają ponadto od faktycznych potrzeb tej gałęzi budownictwa, stwarzając często nieuzasadnione wymagania albo ograniczenia, nie wynikające z istoty zastosowań.

35Racjonalne wykorzystanie popiołu lotnego w betonieZbigniew Giergiczny, Marek Gawlickipdf
Norma PN-EN 206-1 racjonalizuje możliwości wprowadzenia do betonu szeregu dodatków mineralnych, które mogą w znaczący sposób wpływa zarówno na właściwości mieszanki betonowej, jak i stwardniałego betonu. Zgodnie z zapisami normy przez dodatek należy rozumieć drobnoziarnisty składnik wprowadzany do składu betonu w celu poprawy pewnych właściwości użytkowych lub uzyskania specjalnych właściwości.
40Cement jako składnik betonu spełniającego wymagania PN-EN 206-1Zbigniew Giergiczny, Tomasz Pużak, Marcin Sokołowskipdf

Norma PN-EN 206-1 nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących doboru cementu do produkcji określonego rodzaju betonu. Według normy PN-EN 206-1 ogólną przydatność cementu należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 197-1, biorąc pod uwagę realizację robót, przeznaczenie betonu, warunki pielęgnacji, wymiary konstrukcji, warunki środowiska i potencjalną reaktywność alkaliczną kruszyw. W referacie autorzy, z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 197-1 (cementy powszechnego użytku) i PN-B-19707 (cementy specjalne), wskazali na możliwość zastosowania cementów dostępnych w kraju (CEM I - CEM V) w poszczególnych klasach ekspozycji, określonych w normie PN-EN 206-1.

40ADFIL i SCHOMBURG podjęły współpracęPiotr Piestrzyńskipdf
Producent specjalistycznych włókien konstrukcyjnych Anglo-Danish Fibre Industries Ltd. (ADFIL) wybrał niedawno firmę SCHOMBURG na swojego wyłącznego dystrybutora w Polsce.
Rozmowa z Garrym Martinem, export sales manager ADFIL.
42Chrom w cemencie i betonieWiesław Kurdowskipdf
Już od roku 1950 wiadomo, że rozpuszczalny w wodzie chrom zawarty w cemencie oddziałuje na skórę człowieka, wywołując zmiany alergiczne (dermatitis), tak zwaną egzemę chromową. Okazało się przy tym, że głównym źródłem tych zmian jest chrom VI (sześciowartościowy), który jest znacznie lepiej rozpuszczalny w wodzie niż chrom III (trójwartościowy). Penetracja chromu VI do ludzkiej skóry jest znacznie większa niż chromu III.
44Pracuję siedem dni w tygodniuJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
- Widzę zainteresowanie problemami ekologicznymi, tak zwanym zielonym betonem, począwszy od recyklingu betonu po likwidowanie i zagospodarowywanie pyłu z pieców cementowych czy obniżanie emisji dwutlenku węgla. W USA modne jest wszystko to, co służy ochronie środowiska naturalnego - mówi prof. Jan Olek, kierownik grupy materiałowej na Wydziale Budownictwa Lądowego w Purdue University w USA. Profesor Olek wykłada i prowadzi badania m.in. w dziedzinie betonów.
46Więcej niż mostJan Deja, Zbigniew Pilchpdf

Przy projektowaniu mostów wcale nie chodzi o to, żeby bić rekordy świata. Nikt nie chce budować mostu z Sopotu na Hel, ale mamy dużo takich miejsc w miastach, czy w ważnych rejonach kulturowych, gdzie warto dołożyć parę groszy, aby powstał obiekt, który będzie czymś więcej niż mostem. Na tej zasadzie powstały kładki na autostradzie A4, gdzie nasze projekty stały się wydarzeniem i wzbogaciły krajobraz. Teraz kierowcy wiedzą, że mijają właśnie ?Krzywy Kij? albo są przy ?Łuku Erosa?. Te projekty poszły w świat. Moim zdaniem mosty są główną szansą na promocję regionu, kraju czy polskiej inżynierii za granicą - mówi prof. Jan Biliszczuk, projektant ponad 30 nowych obiektów mostowych, kierownik zakładu mostów na Politechnice Wrocławskiej.

47To w istocie prognozaJan Szwabowskipdf
Przekonanie, że beton ma przyszłość, jest w istocie prognozą. Prognozą opartą na ekstrapolacji dotychczasowych trendów w przyszłość, opartą na założeniu, że przyszłość oznacza rozwój, zaś rozwój ten, również budownictwa, będzie zrównoważony - pisze prof. Janusz Szwabowski. Jego wypowiedź jest kolejnym głosem w dyskusji toczącej się na łamach naszego magazynu i próbą odpowiedzi na pytanie ?Czy beton ma przyszłość??.
50Przyszłość betonu - znaczące trendy i zmianyPeter Hewlettpdf

Jednym z gości konferencji Dni Betonu w Wiśle był profesor Peter Hewlett, chief executive of British Board of Agrement, professor to the Division of Civil Engineering University of Dundee w Wielkiej Brytanii, uznany w świecie specjalista z zakresu chemii cementu i betonu. Redakcja poprosiła go o opinię na temat betonu w ramach toczącej się od dłuższego czasu na naszych łamach dyskusji: ?czy beton ma przyszłość?.

50Wszechstronni i niezawodniAdam Karbowskipdf
- Jesteśmy jednym z największych producentów kruszyw w Polsce, co zawdzięczamy między innymi naszej doskonałej kadrze. Zamierzamy otworzyć wkrótce kopalnię Tuczno k. Wałcza oraz naszą pierwszą kopalnię bazaltu na południu Polski - zapowiada Krzysztof Starzyk, prezes Zarządu Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych.
52"Luboplast" i "Ekonbet"- nowości Lubanty SAPaweł Szymańskipdf

Domieszki Luboplast A, Luboplast B, Luboplast C i Ekonbet M-1 są nowymi polskimi domieszkami upłynniająco-opóźniającymi o działaniu kompleksowym, przeznaczonymi do modyfikacji mieszanek betonowych. Domieszki, których producentem jest znana na rynku Lubanta SA, w grudniu 2004 r. uzyskały aprobatę techniczną IBDiM.

52Nowa galeria w starym KrakowieKonrad Sabalpdf
Podczas przejazdu przez most Kotlarski ze śródmieścia Krakowa w kierunku Podgórza możemy podziwiać widok na wielkim placu budowy, na którym pracuje 10 dźwigów. Powstaje tu Galeria Kazimierz, która tym różni się od innych, że będzie połączeniem nowego budownictwa z obiektami sprzed ponad 100 lat.
54Osiedle inne niż wszystkieKonrad Sabalpdf

Nietypowe, niepowtarzalne, pierwsze - tak pomysłodawcy chcą mówić o nowo budowanym osiedlu u zbiegu ulic Racławickiej oraz Żwirki i Wigury w Warszawie. Marina Mokotów: osiedle położone nad sztucznym zbiornikiem wodnym (stąd jego nazwa), gdzie zamieszka ponad 5 tysięcy osób, będzie ogrodzone i strzeżone. Osiedle, mimo że nie jest jeszcze gotowe, ma ?dobrą prasę?, a zawdzięcza to rozmachowi przedsięwzięcia, a także z góry założonemu prestiżowi. Prestiż ma także swoją cenę: mieszkania są sprzedawane w cenach od 4700 do 8600 zł za metr kwadratowy. Za miejsce parkingowe trzeba zapłacić 12.000 zł

54W jednolitych barwachKonrad Sabalpdf

Po kilkunastomiesięcznym procesie restrukturyzacji grupa Górażdże zmieniła organizację należących do niej spółek. Zmiany przyniosły planowane efekty rynkowe. Zarządzanie grupą stało się bardziej przejrzyste. Spółka GÓRAŻDŻE BETON również odczuwa korzyści tego posunięcia.

56Przyszłość w prefabrykacjiPiotr Piestrzyńskipdf

- W krajach skandynawskich połowa konstrukcji powstaje z prefabrykatów, w Polsce zaledwie 3-4%. Mamy wiele do zrobienia, by zwiększyć ten udział i głęboko wierzymy w rozwój prefabrykacji - mówi Piotr Biskup, prezes Zarządu Consolis Polska Sp. z o.o. Firma bardzo dynamicznie się rozwija. Tylko w 2004 roku jej sprzedaż wzrosła o 50% w stosunku do sprzedaży roku 2003. Consolis Polska dysponuje najnowocześniejszym w Polsce zakładem produkcji elementów prefabrykowanych.

56Most Millenium - wyzwanie techniczneTomasz Pużakpdf
Wznoszenie mostu Millenium we Wrocławiu stanowiło doskonałą okazję do zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Budowę tego mostu, którą sfinansowano po raz pierwszy w Polsce z pieniędzy samorządowych, zakończono we wrześniu br.
56XX Sympozjum Szkoleniowe SPBKDGrzegorz Łójpdf
W dniach 30.09-02.10 bieżącego roku odbyło się XX Sympozjum Szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Liczne, bo ponad 120-osobowe, grono przedstawicieli branży spotkało się w hotelu Faltom w Rumii k. Gdyni. Tak znaczna frekwencja cieszy podwójnie gdyż oprócz członków stowarzyszenia przybyli również producenci niezrzeszeni.
57Unikalna konstrukcja i technologia - wiadukt MillauAndrzej Ajdukiewieczpdf
W latach 2002-2004 zaciszna dolina rzeki Tarn we francuskim Masywie Centralnym stała się celem ?pielgrzymek? specjalistów z wielu dziedzin budownictwa - mostowców, żelbetników, stalowców, technologów betonu i projektantów organizacji. Stało się tak za sprawą budowy jednego z najśmielszych obiektów komunikacyjnych - wiaduktu autostradowego Millau. Jest to obiekt na trasie nowej autostrady A75 wiodącej z Paryża do Barcelony, o długości 2,46 km, złożony z ośmiu podwieszonych przęseł. Obiekt jest pod wieloma względami unikatowy.
58Nowy GrzegórzeckiPiotr Lewicki, Kazimierz Łatakpdf

We wrześniu ub.r. zakończono pierwszy etap realizacji budynku zaplecza socjalnego dla Klubu Sportowego Grzegórzecki w Krakowie. Całość obiektu zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, z zamiarem wykorzystania tego materiału konstrukcyjnego i budowlanego jako ostatecznego środka do budowania formy architektonicznej.

60Cement Ożarów 2004piepdf

Z udziałem ponad 150 osób odbyło się trzecie już sympozjum naukowo-techniczne ?Cement Ożarów 2004?. - Dla naszych klientów to okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami zachodzącymi w kraju, ale także upewnienia się, że działanie w kierunku wykorzystania osiągnięć naukowych przynosi efekty - uważa Andrzej Ptak, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Ożarów. Sympozjum odbyło się 4 listopada 2004 roku w gościnnym i królewskim Sandomierzu.

60IX Jesienne Warsztaty BetonoweTomasz Pużakpdf
Schyłek sezonu budowlanego jest właściwym okresem na spotkanie w gronie osób zajmujących się na co dzień budownictwem betonowym oraz technologią betonu. Dlatego też, jak co roku, Dział Doradztwa Technologicznego Górażdże CEMENT SA, zorganizował kolejną - dziewiątą już edycję Jesiennych Warsztatów Betonowych.
61Finał II edycji Kampanii "Dobry Beton"Andrzej Werkowskipdf
W imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce mam zaszczyt oraz przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w uroczystości finałowej wieńczącej II edycję Kampanii ?Dobry Beton?.
62Reorganizacja w grupieAdam Karbowskipdf
- W minionym roku, w naszych spółkach betonowych trwał proces centralizacji zarządzania i integracji produkcji. W jego wyniku w 2005 rok wchodzimy z trzema spółkami: Bosta-Beton Sp. z o.o., Faelbud SA, który powstał z połączenia Faelbudu i Mirbudu oraz Polbet B-Complex SA - mówi Aleksander Szyszko z Grupy Ożarów, sprawujący nadzór właścicielski nad spółkami grupy zajmującymi się produkcją kostki brukowej i elementów drogowych wibroprasowanych na terenie całego kraju oraz produkcją betonu towarowego na terenie kraju, z wyłączeniem rynku warszawskiego.
62Dobry sąsiad otworzył drzwiPiotr Piestrzyńskipdf
Cementownia Rudniki - zakład pracy ciągłej. Piece ?kręcą? klinkier przez całą dobę. Ale raz w roku bramy zakładu stają otworem dla zwiedzających. Cementownia staje się miejscem spotkań, rozrywki i wypoczynku nie tylko dla pracowników i ich rodzin, klientów firmy, ale także dla kilku tysięcy okolicznych mieszkańców. Właściciel cementowni, RMC Polska, od sześciu lat konsekwentnie pokazuje, w jaki sposób udaje się modernizować zakład i minimalizować jego wpływ na środowisko naturalne. Tak było w Rudnikach 18 września br.
63Twórcze wyzwania w AvignonAndrzej Ajdukiewieczpdf
W średniowiecznym Pałacu Papieskim w Avignon we Francji obradowali uczestnicy kwietniowego sympozjum Międzynarodowej Federacji Betonu Konstrukcyjnego - fib. Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego - fib znajduje się obecnie pod silną presją potencjalnych organizatorów konferencji, którzy składają gotowość goszczenia uczestników w swoich krajach. Jest to niewątpliwie pozytywnym skutkiem ciągłego rozwoju badań i zastosowań konstrukcji betonowych. Zdecydowano, że będzie organizowane jedno w roku sympozjum w Europie (wiosenne) i jedno poza Europą (jesienne). Tegoroczne sympozjum europejskie przyznano Francji, a sympozjum jesienne odbędzie się w Indiach, w New Delhi.
64Młodzi badacze w budownictwieAndrzej Ajdukiewiczpdf
Piąta Konferencja Doktorantów Budownictwa (5th International PhD Symposium in Civil Engineering) odbyła się w czerwcu ub.r. w Delft w Holandii. Był to światowy zjazd młodych badaczy, którzy - zdaniem swoim i swoich promotorów - mają się czym pochwalić w osiągnięciach badawczych, głównie związanych z jeszcze nie ukończoną pracą doktorską. Jest to okazja do porównania tematyki, poziomu naukowego i inżynierskiego oraz warsztatów badawczych, jakie w różnych krajach prezentują doktoranci z obszaru szeroko rozumianego budownictwa.
65Spotkanie, poznanie, integracjaAdam Zyburapdf
Prezentacja rozwiązań teoretycznych i wyników badań eksperymentalnych uzyskanych podczas wykonywania prac doktorskich z zakresu inżynierii lądowej była celem V Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa, która odbyła się w Wiśle w dniach 18 i 19 listopada 2004 r. Autorzy trzech wyróżniających się artykułów i referatów otrzymali nagrody od spółki Polski Cement, która była jednym ze sponsorów konferencji.
65Każdy dzień jest wyzwaniemAdam Karbowski, Konrad Sabalpdf
Declan Maguire od pierwszego września 2004 roku sprawuje funkcję dyrektora regionalnego grupy CRH środkowej i wschodniej Europy. Do Polski przybył w styczniu 2002 roku i od tej pory jest prezesem Grupy Ożarów.
66Pierwsza rundaGrzegorz Kijowskipdf
Ponad 5 miliardów złotych z funduszy unijnych możemy wykorzystać w latach 2004-2006 na dofinansowanie projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy regionalnego układu transportowego oraz projektów infrastrukturalnych na obszarach wiejskich. W roku 2004 przyjęto do realizacji projekty, dofinansowanie których pochłonie, w zależności od województwa, od 20 do 80 proc. dostępnych środków.
66Piknik na trzydziestoleciePiotr Piestrzyńskipdf
W piknikowej atmosferze pracownicy i przyjaciele Cementowni Małogoszcz SA świętowali 30-lecie działalności. Blisko dwa tysiące osób najpierw - 10 września - bawiło się na pikniku w skansenie w Tokarni, a potem - 11 września - kolejne kilka tysięcy osób zwiedziło cementownię podczas Dnia Otwartych Drzwi.
67Ekologiczne NowinyJarosław Rybuspdf
W Cementowni Nowiny, należącej do koncernu Dyckerhoff, zrealizowano w 2004 roku kolejną inwestycję, która sprzyja środowisku naturalnemu. Oddano do użytku nowy odpylacz workowy, który skutecznie ograniczył tzw. emisję pyłów powstających w trakcie wypału klinkieru. Inwestycja, która kosztowała cementownię ponad 5 milionów złotych, pozwala osiągnąć aż 6-krotnie mniejszy poziom emisji pyłów, niż dotychczasowe urządzenia (do obecnych 6-7 mg/m3 z 35-45 mg/m3, przy maksymalnej normowej wartości 50 mg/m3). Pomimo wzrostu produkcji w podkieleckiej cementowni, spada emisja pyłów: w 1999 roku było to 312 ton/rok, a w 2003 roku już tylko 169 ton/rok. Zamontowanie odpylacza to kontynuacja zapoczątkowanej kilka lat temu gruntownej modernizacji Cementowni Nowiny.
67Jest gimnazjum i halapiepdf
Dwa lata i cztery miesiące potrzebowali samorządowy z Działoszyna na zbudowanie nowoczesnego obiektu gimnazjum z halą sportową. Obiekt powstał na bazie cementu z pobliskiego KCW Warta SA. Kamień węgielny pod budowę gimnazjum wmurowano uroczyście w maju 2002 roku. Nasz reporter brał udział w ceremonii. Po dwóch latach, 1 września br. obiekt został oddany do dyspozycji. Trzeba stwierdzić, że gmach gimnazjum jest naprawdę efektowny. - Radość jest ogromna. Nie tylko po naszej stronie, ale także po stronie uczniów i nauczycieli, którzy mogą z tego obiektu korzystać - mówi Krzysztof Piekarz, burmistrz Działoszyna.
67Inwestycje w GórażdżachEwelina Nowosielskapdf
Po zakończeniu strategicznych inwestycji w roku 2003, związanych z modernizacją linii technologicznej pieca obrotowego nr 1 oraz systemu dozowania mączki surowcowej dla dwóch pieców, inwestycje w Górażdże Cement nie zostały wstrzymane. Wręcz przeciwnie, rok 2004 to kolejny pakiet ważnych zadań inwestycyjnych.
67O materiałach ogniotrwałychredpdf
W Zakładach Magnezytowych Ropczyce SA, w dniach 14-15 października 2004, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna ?Materiały ogniotrwałe dla przemysłu cementowo-wapienniczego?, w której wzięli udział przedstawiciele z 30 zakładów cementowo-wapienniczych z kraju i zagranicy. 15 zakładów reprezentowało Włochy, Grecję, Słowację, Węgry, Czechy, Łotwę, Belgię, Francję, Ukrainę i Rosję.
67Beton z NowinJarosław Rybuspdf
Z Nowin k. Kielc można już wozić nie tylko znany na polskim rynku wysokiej jakości cement z Cementowni Nowiny, ale również beton towarowy. We wrześniu br. uruchomiono w sąsiedztwie cementowni nowoczesny węzeł betoniarski. W wytwórni, należącej podobnie jak cementownia do koncernu Dyckerhoff, wytwarza się betony w klasach B7,5-B40 oraz betony mostowo-drogowe B30-B50. Zdolności produkcyjne węzła wynoszą 75 m3 betonu na godzinę.
68Elektronika związała go z cementemPiotr Piestrzyńskipdf
Dariusz Gawlak jest dyrektorem naczelnym i wiceprezesem Zarządu Cementowni Odra SA. W 2004 roku skończył czterdzieści lat, z których piętnaście przepracował w przemyśle cementowym
68Inwestycje w Małogoszczu i KujawachLafarge Cementpdf
Pełna automatyzacja linii produkcyjnych nr 1 i 2 oraz instalacja nowych filtrów odpylających była celem modernizacji podjętych przez Lafarge Cement Polska w Cementowni Małogoszcz. W Cementowni Kujawy trwają prace związane z zabudową składowiska klinkieru.
68Braas reaguje na potrzeby rynkusabpdf
Braas, działając zgodnie z wypracowaną zasadą, na bieżąco reaguje na potrzeby rynku. Jesienią tego roku w ofercie firmy pojawiła się kolejna dachówka pokryta nowoczesną powłoką polimerowo-akrylową Lumino (o powłoce informowaliśmy już w naszym kwartalniku). Firma dbając o swoich klientów stworzyła program ubezpieczeniowy - jak na razie unikalny na naszym rynku.
69Chwila relaksu przed startempie
Dobra zabawa, dowcipy, śpiewy zajmowały gwarków i stare strzechy podczas ostatniej Barbórki. Najwyraźniej wszyscy zbierali siły przed nowym, 2005 rokiem. - Nie rozstrzygamy, która tablica wygrała rywalizację, bo przecież nie chodzi o to kto wygra, tylko kto przetrwa - podsumował zmagania Aleksander Trzaska ?Masztalski?, kontrapunkt Tablicy Lewej.
70Kompleksowe rozwiązania logistycznesabpdf
CEMET SA jest firmą transportowo-spedycyjną specjalizującą się w przewozach materiałów sypkich. Dysponuje największą w Polsce ilością specjalistycznych wagonów do przewozu tego typu towarów. Realizuje większość przewozów cementu i wyrobów wapienniczych na sieci PKP. W roku 2003 CEMET SA przewiózł łącznie 2620 tys. ton materiałów budowlanych, co stanowiło 13,5% ogółu przewozów PKP Cargo w tej grupie towarów. W roku 2004 przewozy CEMET SA zwiększyły się o ponad 200 tys. ton.
70Certyfikat dla "Odry"Piotr Piestrzyńskipdf
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001 otrzymała 2 września br. Cementownia Odra SA w Opolu. - To historyczny moment nie tylko dla cementowni, ale także dla Opola. Chcemy funkcjonować nowocześnie i być dobrymi sąsiadami - mówił Dariusz Gawlak, dyrektor generalny i członek Zarządu Cementowni Odra SA.
71W poszukiwaniu najlepszychZdzisław Kohutekpdf
Jesień. Tegoroczny sezon produkcji betonu towarowego pomału zbliża się ku końcowi. To dobry moment dla zainaugurowania drugiej rundy kwalifikacyjnej Znaku Jakości SPBT ?Dobry Beton?, która bez wątpienia wskaże nowych wyróżnionych.