ad

Wydanie 3(3)/1998

issue-cover
Zbliżamy się do połowy sezonu budowlanego, a więc pora na pierwsze wnioski. Łagodna zima, stosunkowo dobre perspektywy naszej gospodarki sprawiają, że rynek budowlany w Polsce prezentuje się nieźle. Oczywiście, dalecy jesteśmy od euforii, ale widać pierwsze oznaki trwałego wzrostu. Niestety, nie ma jakiegoś przełomu w budownictwie mieszkaniowym - wydaje się, że pewne korzystne efekty przyniosłoby tutaj przywrócenie tzw. dużej ulgi budowlanej. Liczymy się jednak z tym, że rzeczywisty przełom ilościowy w tym sektorze gospodarki nastąpi dopiero za kilka lat. Obserwowany dzisiaj wzrost sprzedaży cementu i betonu związany jest głównie z dużą dynamiką rozwojową w budownictwie przemysłowym oraz w sektorze usług. Wydaje się natomiast, że wreszcie pojawia się światełko nadziei w polskim programie budowy autostrad. Bezpowrotnie straciliśmy wszyscy kilka lat, ale ostatnie zmiany w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, raport Najwyższej Izby Kontroli przyjmujemy jako dobry znak.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Zbliżamy się do połowy sezonu budowlanego, a więc pora na pierwsze wnioski. Łagodna zima, stosunkowo dobre perspektywy naszej gospodarki sprawiają, że rynek budowlany w Polsce prezentuje się nieźle. Oczywiście, dalecy jesteśmy od euforii, ale widać pierwsze oznaki trwałego wzrostu. Niestety, nie ma jakiegoś przełomu w budownictwie mieszkaniowym - wydaje się, że pewne korzystne efekty przyniosłoby tutaj przywrócenie tzw. dużej ulgi budowlanej. Liczymy się jednak z tym, że rzeczywisty przełom ilościowy w tym sektorze gospodarki nastąpi dopiero za kilka lat. Obserwowany dzisiaj wzrost sprzedaży cementu i betonu związany jest głównie z dużą dynamiką rozwojową w budownictwie przemysłowym oraz w sektorze usług. Wydaje się natomiast, że wreszcie pojawia się światełko nadziei w polskim programie budowy autostrad. Bezpowrotnie straciliśmy wszyscy kilka lat, ale ostatnie zmiany w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, raport Najwyższej Izby Kontroli przyjmujemy jako dobry znak.Ludzie czekają na nowe, dobre drogi i każda chwila tracona na jałowych dyskusjach, partykularnych przepychankach jest przeliczalna na ludzkie tragedie i straty gospodarcze. Nasze drogi stały się jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie. I niewiele pomogą w tym apele do kierowców o ograniczenie prędkości, czy zwiększenie liczby patroli na drogach - istotną poprawę można osiągnąć tylko poprzez budowę nowej sieci autostrad. Branża cementowa jest przekonana, że istotna część autostrad powinna posiadać nawierzchnię betonową. Takie są dzisiaj tendencje europejskie (np. nowe autostrady na terenach byłej NRD). Nawierzchnia betonowa pozwala przenosić znacznie wyższe obciążenia na oś (bez zjawiska koleinowania), jest wyraźnie bezpieczniejsza i trwała (przeciętna żywotność to 40-50 lat). Nieznacznie wyższy koszt na etapie inwestycji (zazwyczaj kilka procent) zostaje bardzo szybko zrekompensowany w trakcie dużo tańszej eksploatacji. Poczynając od bieżącego numeru, nasze pismo będzie poświęcać więcej uwagi aktualnym problemom technologii betonu. Nowoczesne betony wymagają bowiem aktualnej wiedzy technologicznej i pełnego rozumienia wszystkich problemów materiałowych. Dzisiaj beton jest już materiałem, który z powodzeniem pracuje w skrajnych warunkach. Dla przykładu: producenci dachówki betonowej eksploatowanej w naszym klimacie, w ekstremalnie trudnych warunkach, bez obaw gwarantują jej 30-letnią żywotność, betonowe platformy wiertnicze na Morzu Północnym są najbezpieczniejszym, najtrwalszym i najtańszym rozwiązaniem. I najbardziej szokujące istnieją już rzeczywiście eksploatowane konstrukcje, w których tzw. betony ultrawysokowartościowe osiągają wytrzymałość dochodzącą do 400 MPa. Poza tym beton daje wręcz nieograniczone możliwości architektoniczne - dzisiaj piszemy o betonowych fascynacjach Carla Scarpy. Chcemy te tendencje wspierać i stąd też druga edycja naszego konkursu ?Polski Cement w Architekturze". Ten organizowany wspólnie z SARP-em konkurs ma promować najlepsze rozwiązania budowlane z wykorzystaniem technologii betonowej. Jesteśmy przekonani, że na wrześniowym Kongresie Architektury Polskiej nagrodzimy projekty dorównujące poziomem najlepszym rozwiązaniom europejskim.
4Z gruzów i od podstawWiesław Kurdowskipdf
Cementownia ?Odra", odbudowana jako pierwsza po zniszczeniach wojennych, ruszyła w 1952 roku. Następne lata to szybki i systematyczny rozwój polskiego przemysłu cementowego.
6Piec na jubileuszPiotr Piestrzyńskipdf
Budowa największego pieca obrotowego w Europie ruszyła w czerwcu w Cementowni Ożarów. Tak gigantyczną inwestycję rozpoczęto równo dwadzieścia lat od chwili, gdy z taśm cementowni zjechały pierwsze tony cementu.
8Śmiałe i fascynująceBartosz Kopiapdf
Mosty, będące budowlami komunikacyjnymi dla pokonywania przeszkód wodnych, od wielu lat fascynują ludzi. Już przed wiekami decydowały one o szybkości postępu cywilizacyjnego i były miarą poziomu rozwoju społeczeństw. Możliwość pokonywania przeszkód wodnych lub terenowych od zawsze stanowiła wyzwanie dla projektantów i budowniczych.
10Świat według Carla ScarpyDariusz Kozłowskipdf
Architektura przeszłości, nawet tej przeszłości, która wciąż należy do przestrzeni architektury współczesnej, bywa skazana przez upływający czas na ciężkie próby przetrwania. Budowana zazwyczaj pod ochronnym parasolem stylu, kierunku czy nurtu architektonicznego, wraz z nimi odchodzi w przeszłość. Czasem to odejście wiąże się z emocjami, ze śmiesznością, z pogardą, innym razem pokrywana jest ciszą... obojętności i zapomnienia.
12Beton w komputerzeBartosz Kopiapdf
W codziennej praktyce budowlanej wielu projektantów czy technologów betonu styka się z zadaniem zaprojektowania betonu o określonych parametrach techniczno-technologicznych. Rozwiązanie takiego problemu niejednokrotnie wymaga żmudnej i czasochłonnej pracy. I tu z pomocą przychodzi komputer.
13Trade ze sternikiemPiotr Piestrzyńskipdf
Felicjan Sobczyk pracę w Górażdżach podjął ćwierć wieku temu - przy budowie cementowni. Dzisiaj kontroluje najczulszy nerw firmy - dział sprzedaży.
14Powrót do prefabrykacjiPiotr Piestrzyńskipdf
Można mówić o śląskim rynku betonowym, choć zaczął się on późno rozwijać - twierdzi Maciej Marciniak, jeden z liderów produkcji betonów na Górnym Śląsku. - Był luty 1997 roku, a my byliśmy pierwszą firmą na Śląsku, która zaczęła produkcję betonu przy użyciu wytwórni sterowanych komputerem. Pierwsze metry sześcienne betonu wylaliśmy na budowie fabryki Opla w Gliwicach.
16Cenne domieszkiLech Czarneckipdf
Historia stosowania domieszek jest równie dawna jak historia betonu, jednakże powszechne ich stosowanie to okres ostatniego dziesięciolecia.
18Indeksy zdobyteDanuta Frankiewiczpdf
70 uczniów z 42 szkół budowlanych z całej Polski uczestniczyło w finale centralnym XI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, przeprowadzonym w dniach 26-28 marca w Zespole Szkół Energetyczno-Instalacyjnych w Łodzi.