ad

Wydanie 3(15)/2001

issue-cover
Brrr! Zima w środku lata! Tak, proszę Państwa - tak najkrócej można opisać sytuację w budownictwie. Kiedy w końcu marca informowaliśmy o 20%-owym spadku sprzedaży cementu w I kwartale 2001 roku, liczyliśmy jeszcze na istotną poprawę sytuacji w trakcie zasadniczego sezonu budowlanego. Dzisiaj możemy już zdecydowanie powiedzieć, że jest źle, a nawet bardzo źle. W pierwszym półroczu 2001 sprzedaż cementu byta niższa o ok. 16% w stosunku do tego okresu roku poprzedniego. Podobne tendencje obserwuje się także w sprzedaży innych materiałów budowlanych. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w budownictwie pozostaje w zgodności z ogólnym stanem polskiej gospodarki. ?Drogi" pieniądz, zatory płatnicze, wyraźnie ograniczony front inwestycyjny, bardzo mocny ztoty i duża luka budżetowa to zasadnicze problemy catej gospodarki, w tym także budownictwa. Trudno pocieszać się faktem, że znaczne pogorszenie koniunktury obserwowane jest także u wielu naszych zachodnich sąsiadów (np. Niemcy, Holandia), gdyż to tylko komplikuje zewnętrzne uwarunkowania naszej gospodarki.

Niepokojący jest fakt, że trudno znaleźć jakieś spójne i racjonalne recepty na szybkie wyjście z tej sytuacji. Pewną nadzieję stanowią ostatnie decyzje RPP obniżające stopy procentowe oraz nowe ustawy stwarzające możliwości spłaty przez budżet części odsetek od kredytów zaciągniętych na zakup bądź budowę mieszkania.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
2"Science" i "Kurdowski"Marek Gawlickipdf
Z udziałem wybitnych uczonych z Polski oraz krajów europejskich i pozaeuropej?skich odbyło się w Krakowie sympozjum pt. ?Science of cement and concrete - Kurdowski Symposium". Jego gospodarzem był profesor Wiesław Kurdowski, który w maju obchodził siedem?dziesiąte urodziny. Wielu uczestników obrad zadawało sobie zapewne pytanie, co bardziej decydowało o ich udziale w tym spotkaniu, czy ?science ", czy osoba profeso?ra Kurdowskiego? Czy należy to rozgraniczać? Chyba nie, wszak profesor Kurdowski całe swoje życie zawodowe poświecił nauce, jej populary?zacji i praktycznym zastosowaniom.
3Od WydawcyJan Dejapdf
Brrr! Zima w środku lata! Tak, proszę Państwa - tak najkrócej można opisać sytuację w budownictwie. Kiedy w końcu marca informowaliśmy o 20%-owym spadku sprzedaży cementu w I kwartale 2001 roku, liczyliśmy jeszcze na istotną poprawę sytuacji w trakcie zasadniczego sezonu budowlanego. Dzisiaj możemy już zdecydowanie powiedzieć, że jest źle, a nawet bardzo źle. W pierwszym półroczu 2001 sprzedaż cementu byta niższa o ok. 16% w stosunku do tego okresu roku poprzedniego. Podobne tendencje obserwuje się także w sprzedaży innych materiałów budowlanych. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja w budownictwie pozostaje w zgodności z ogólnym stanem polskiej gospodarki. ?Drogi" pieniądz, zatory płatnicze, wyraźnie ograniczony front inwestycyjny, bardzo mocny ztoty i duża luka budżetowa to zasadnicze problemy catej gospodarki, w tym także budownictwa. Trudno pocieszać się faktem, że znaczne pogorszenie koniunktury obserwowane jest także u wielu naszych zachodnich sąsiadów (np. Niemcy, Holandia), gdyż to tylko komplikuje zewnętrzne uwarunkowania naszej gospodarki. Niepokojący jest fakt, że trudno znaleźć jakieś spójne i racjonalne recepty na szybkie wyjście z tej sytuacji. Pewną nadzieję stanowią ostatnie decyzje RPP obniżające stopy procentowe oraz nowe ustawy stwarzające możliwości spłaty przez budżet części odsetek od kredytów zaciągniętych na zakup bądź budowę mieszkania. Chciałoby się wierzyć, że mogą to być elementy stymulujące możliwie szybkie wyjście budownictwa z obecnego stanu. Drodzy Czytelnicy! Chciałbym zapewnić, że taki stan budownictwa nie zmienia zasadniczej misji Polskiego Cementu. Konsekwentnie będziemy pokazywać dzisiejsze możliwości cementu i betonu, będziemy starać się podnieść poziom kultury technicznej w produkcji i stosowaniu betonu. Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone - pismo ?Polski Cement" znalazło się na liście periodyków ?punktowanych" przez Komitet Badań Naukowych, a 10-elementowy zestaw książek na temat technologii betonu (od ?ABC betonu" do ?Właściwości betonu" A. Neville'a) został nagrodzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. W ostatnich miesiącach miały miejsce także inne, bardzo ważne wydarzenia związane z branżą cementową. Takim wydarzeniem, bez wątpienia, byty 70. urodziny prof. Wiesława Kurdowskiego, wychowawcy całych pokoleń polskich ?cemenciarzy". Seminarium ze świetnymi referatami wielu autorytetów naukowych, życzenia catej rzeszy wychowanków, przedstawicieli branży cementowej były piękną formą uczczenia tego jubileuszu. Panie Profesorze! Proszę od całej redakcji ?Polskiego Cementu" przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu dalszych lat pasjonującej przygody z cementem. W maju zakończyła się dwuletnia kadencja prezesa Andrzeja Balcerka na stanowisku przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna. Nowym przewodniczącym Zarządu został prezes Cement Ożarów SA Andrzej Ptak. Dziękujemy prezesowi Andrzejowi Balcerkowi za wkład pracy w budowanie pozycji polskiej branży cementowej w kraju i w Europie oraz życzymy prezesowi Andrzejowi Ptakowi samych sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji (wywiad z prezesem Andrzejem Ptakiem znajdą Państwo w tym numerze). Jak zwykle staraliśmy się nie zawieść naszych Czytelników - bieżący numer kwartalnika zawiera wiele interesujących informacji z zakresu technologii betonu, architektury, historii budownictwa, drogownictwa oraz aktualności z branży cementowo-betonowej. Mówiąc o technologii, chciałbym zwrócić uwagę na problem cementów importowanych z pominięciem wymaganych procedur kontroli jakości (wywiad z prof. Stanisławem Peukertem). To bardzo poważne zagrożenie dla jakości naszych konstrukcji, kondycji branży cementowej oraz budżetu państwa. W serii poświęconej sylwetkom świata nauki prezentujemy dzisiaj prof. Wojciecha Radomskiego z Politechniki Warszawskiej, nowego przewodniczącego Związku Mostowców RP. Wierzę, że nie tylko za biurkiem, ale także w trakcie leniuchowania na plaży lub w leśnej głuszy ?Polski Cement" może być zajmującą lekturą.
4Duńskie bunkryWojciech Roszakpdf
Po zbudowniu mostów nad cieśninami duńskimi, wszystko wskazuje na to, że powstanie połączenie Danii z Niemcami (Rodby - Puttgarten). Dla realizacji tej inwestycji kluczowe znaczenie ma poznanie wpływu na beton specyficznych warunków klimatycznych. Dlatego zaczęto badać bunkry z czasów II wojny światowej.
6Nie od razu Kraków zbudowanosabpdf
Do obiektów, w powstaniu których brała udział spółka DYCKERHOFF KRAKÓW, należy zaliczyć wieżowiec PLIVA POLFA przy ulicy Mogilskiej (oddany do użytku) oraz budowane w szybkim tempie hotele IBIS i NOVOTEL przy ulicy Włóczków, gdzie roboty betoniarskie są już prawie zakończone. Ważnym obiektem na terenie Krakowa zrealizowanym przy udziale betoniarni DYCKERHOFF jest hala przemysłowa na Rybitwach (dzielnica Krakowa), która pełni rolę hurtowni artykułów spożywczych.
8Nowy brutalizm w Krakowie, albo prawda architektury Kolegium Polonijnego UJDariusz Kozłowskipdf
Trudno jest określić krótko cechy architektury nowego brutalizmu. Jeśli jednak podjąć taką próbę, to wydaje się, że ideę wyjaśnia retoryczne pytanie Banhama - estetyka czy etyka?
10Na toruńskim rynkukarbpdf
Klienci odwiedzający nowoczesny dom towarowy na toruńskim rynku zachowują się dziwnie. Zarówno wchodząc, jak i opuszczając to fantastyczne miejsce zakupów, trzymają głowy wysoko podniesione do góry. Powoli stawiając kroki podziwiają dachy zabytkowych kamienic, które pokryto dachówką cementową.
12O duszy miastaPaweł Pięciakpdf
Dwie realizacje krakowskiego architekta Marka Dunikowskiego zostały uznane za najlepsze budynki dziesięciolecia w krakowskiej edycji konkursu ?Życie w Architekturze". Rozmawia z nim Paweł Pięciak.
14Nasz sposób - jakość, serwis i zaufanie klientówKonrad Sabalpdf
Rozmowa z Piotrem Spyrką prezesem zarządu READYMIX BETON POLSKA Sp. Z O.O.
16Kompleks w monolicieAdam Karbowskipdf
W Krakowie u zbiegu ulic Łużyckiej i Tuchowskiej, niemal w bezpośrednim sąsiedztwie z ulicą Witosa, powstaje nowoczesny kompleks apartamentowy - Plejady. Tworzyć go będzie pieć odrębnych budynków. Obecnie możemy podziwiać dwa z nich. Pierwszy jest wykończony i oddany do użytku, drugi postawiony w stanie surowym, na etapie robót wykończeniowych.
18Beton kompozytowy z włóknamiJanusz Karwackipdf
Budowlane tworzywa kompozytowe znane są od zarania dziejów ludzkości. Gdy człowiek jaskiniowy opuścił pieczarę i zamieszkał w lepiance, mieszał glinę z ciętą słomą, by otrzymać materiał odporny na pękanie.
22Posadzki betonowe - najlepsza podstawaKonrad Sabalpdf
Historia firmy POSADZKI PRZEMYSŁOWE ?POLSKA" Sp. z o.o. rozpoczęła się pod koniec 1994 roku, kiedy Rainer Muszalski, jeden z właścicieli firmy, pojawił się w Polsce. Dlaczego postanowił inwestować tutaj?
24Recykling betonów konstrukcyjnychAndrzej Ajdukiewicz, Alina Kliszewiczpdf
Problem zagospodarowania odpadów z rozbiórki i remontów obiektów budowlanych, a także odpadów powstających przy produkcji materiałów budowlanych nie jest w kraju rozwiązany. Znane są liczne przypadki wykroczeń polegających na zrzucaniu odpadów budowlanych w przypadkowych miejscach, gdyż koszty ich transportu i legalnego składowania są wysokie - i będą narastać.
26Pozytywne trendyJan Deja, Adam Karbowskipdf
Rozmowa z Mieczysławem Soboniem, prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów.
27Budowa betonowych masywówAleksander Kapelko, Andrzej Czapińskipdf
W roku 2000 w obszarze centrum Wrocławia rozpo?częto budowę kilku dużych obiektów. Fundamenty po?sadowione w głębokich wykopach zostały zapro?jektowane w postaci żel?betowych płyt. Problem zabezpieczenia konstrukcji podziemnych obiektów przed parciem wody, agre?sja chemiczną, powstawa?niem rys skurczowych i termicznych rozwiązano przez zastosowanie CEM lll/A 32,5 NA.
30Nowe możliwości w rekonstrukcji kamienia zabytkowegoW. Brylicki, A. Łagosz, M. Rembiś, A. Smoleńskapdf
Konserwacja kamienia stanowi ważny element w pracach rewaloryzacyj?nych zmierzających do przywrócenia pierwotnego wyglądu obiektom zabyt?kowym. Wieloletnie oddziaływanie czynników chemicznych, fizycznych oraz biologicznych na zewnętrzne elewacje kamiennych obiektów zabytkowych oraz niewła?ściwie przeprowadzane zabiegi konserwatorskie doprowadzają do powsta?wania ubytków umożliwia?jących migrację szkodli?wych czynników z otocze?nia i przyspieszających tym samym rozpad skały.
32Betonowe "stalowe szlaki"Jan Kuczałekpdf
Poruszający się w rytm stukotu kół, z dostojną prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę pociąg coraz mniej pasuje do dzisiejszego obrazu tego ważnego środka transportu. Na świecie, a i w Polsce, coraz więcej linii przystosowywanych jest do prowadzenia pociągów szybko, wygodnie i bezpiecznie. Niemały w tym swój udział mają technologie betonowe.
34Przeprawa na Trasie SucharskiegoZofia Wachowiczpdf
Most drogowy przez Martwą Wisłę o konstrukcji podwieszonej, jednopylonowej jest elementem Trasy Sucharskiego w Gdańsku, łączącej ul. Elbląską od strony południowej oraz węzeł Wosia Budzysza od strony północnej.
37Beton licowy w technikach PERIPERI Polska Sp. z o.o.pdf
Współczesne budownictwo monolityczne, formowane nowoczesną techniką deskowań ?PERI" stwarza możliwości wykonania elementów wystroju architektonicznego w surowej fakturze betonowej, wynikającej wprost z rozwiązań technologicznych.
38Tam można było dotknąć drogiPiotr Piestrzyńskipdf
Stoisko Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna zostało nagrodzone medalem podczas VII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego ?Autostrada-Polska?, które w dniach 9-11 maja br. odbyły się w Kielcach. Na stoisku branży cementowej wiele osób po raz pierwszy mogło zobaczyć, jak wygląda w przekroju prawidłowo wykonana droga o nawierzchni betonowej.
39Uzasadniona alternatywa dla Polskipiepdf
Premiera ?Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych" odbyta się podczas targów Autostrada-Polska w Kielcach. Katalog to pierwszy i jedyny w swoim rodzaju zbiór uregulowań przeznaczony dla projektantów i wykonawców dróg betonowych. - To zbiór najlepszych doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie dróg betonowych - uważa prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w warszawie.
40Technologie w służbie kostki brukowejKonrad Sabalpdf
Najwięksi wytwórcy kostki brukowej stale polepszają warunki produkcji. Potwierdzeniem tego faktu jest przyznanie certyfikatu ISO 9002, o jaki zabiegała tarnowska firma BRUK-BET. Jakość produktu została również potwierdzona przez popularnosć wśród odbiorców.
42Biało i kolorowoJan Dejapdf
Wywiad z nestorem polskich drogowców mgr. inż. Stefanem Rollą.
44Tak budować, by droga była trwałapiepdf
Gdybym miał pod bokiem trzy cementownie, tak jak wy, panowie, to budowałbym tylko drogi z nawierzchnią betonową - przekonywał samorządowców z województwa świętokrzyskiego Józef Mokrzycki, prezes firmy Mo-Bruk, który buduje drogi betonowe w okolicach Nowego Sącza
44O budowie tanich i bezpiecznych drógZbigniew Czyżyk, Jarosław Gaudypdf
Konferencja Naukowo-Techniczna ?Budowa nawierzchni dróg z betonu cementowego", nad którą honorowy patronat sprawował marszałek województwa lubelskiego, odbyła się 10 kwietnia br. na Zamku Lubelskim. Podczas konferencji reprezentanci samorządów lokalnych - przyszli inwestorzy zostali zaznajomieni z zaletami nawierzchni betonowych.
46"Autostrada" w BuszkowicachPiotr Piestrzyńskipdf
- Ta droga to pomnik, nas nie będzie, a ona zostanie. Dzieci i wnuki będą się nią cieszyć. Proszę spojrzeć - dzisiaj to my mamy w Buszkowicach autostradę. Drugiej tak dobrej drogi w gminie nie ma - tłumaczy Kazimierz Kędziora, radny z Buszkowic. Pod jego przewodnictwem, mieszkańcy Buszkowic w czynie społecznym rozpoczęli budowę drogi przez wieś latem 2000 roku. w połowie czerwca br. zakończyli pracę, mając za sobą 1,5 kilometra odcinka drogi betonowej o szerokości ponad 4 metrów.
48Kwintesencja konstrukcjiJan Deja Zbigniew Pilchpdf
Profesor Wojciech Radomski jest przewodniczącym Związku Mostowców RP. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
50Kreator budownictwa drogowegoZbigniew Pilch pdf
Nową fabrykę kostki brukowej firmy ZPB Kaczmarek, z najnowocześniejszą obecnie w Europie linią produkcyjną, otwarto uroczyście 5 czerwca br. w Zielonej Córze. Według właściciela w fabryce docelowo będzie zatrudnionych 70 osób, a drugie tyle znajdzie pracę w usługach związanych bezpośrednio z produkcją firmy.
52Roboty betonowe w wyrobiskach podziemnychPiotr Czajapdf
Powszechnie wiadomo, że podobnie jak w budownictwie lądowym, podstawowym materiałem konstrukcyjnym budownictwa podziemnego jest beton.
54Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SPCiWJanusz Poleszakpdf
W dniu 10 maja br. w Starachowicach odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Producentów Cementu i wapna
54Nagroda dla Polskiego Cementupiepdf
Za ?promocję książki technicznej" wydawnictwo Polski Cement otrzymało nagrodę specjalną Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. 18 maja br. szef wydawnictwa - dr inż. Jan Deja - odebrał nagrodę z rąk ministra Jerzego Kropiwnickiego.
55Jesteśmy w EuropiePiotr Piestrzyńskipdf
- Najważniejszym zadaniem dla Stowarzyszenia jest obecnie tworzenie dobrze rozumianego lobbingu. Musimy się również zająć sprawa dodatków do cementu oraz rozmawiać ze stowarzyszeniami zza wschodniej granicy w sprawie certyfikacji ich produktów - mówi Andrzej Ptak, prezes zarządu cement Ożarów SA, który od 10 maja br. pełni obowiązki przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
56Wiedeński boom (II)Konrad Sabalpdf
Na stacji Donauinsel z metra linii U-1 wysiadają ludzie w sportowych strojach. Każdy z nich pośpiesznie oddala się ze stacji, aby biegać, jeździć na rowerze, rolkach lub hulajnodze. Wyspa na Dunaju to wielki teren rekreacyjny.
58Niektóre aspekty metodyki badań wytrzymałości na ściskanieWitold Brylickipdf
Właściwości wytrzymałościowe wibroprasowanej betonowej kostki brukowej należą do najważniejszych cech eksploatacyjnych. Według obowiązujących w Polsce procedur badawczych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie (pod nieobecność normy państwowej), wibroprasowana betonowa kostka brukowa poddawana jest badaniom wytrzymałości na ściskanie
60Europejskie Forum Producentów Betonu TowarowegoZdzisław B. Kohutekpdf
Kolumna fabrycznie nowych betonowozów, zaparkowa?nych wzdłuż ulicy Budapesztańskiej nieopodal berlińskiego Zwierzyńca oraz okazały afisz dobitnie oznajmiały przechodniom o tym, co dzieje się w reprezentacyjnych pomieszczeniach hotelu Inter-Continental. Od 13 do 15 czerwca br. odbywał się tam XIII Kongres Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego (ERMCO).
62"Trefny" cementJan Dejapdf
Z profesorem Stanisławem Peukertem, dyrektorem krakowskiego oddziału Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, rozmawia Jan Deja.
64Inwestycje i osiągnięciaZakłady Magnetyzowe "Ropczyce" S.A.pdf
Zakłady Magnezytowe ?ROPCZYCE "SA są jedną z największych i najnowocześniejszych firm przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce a równocześnie jednym z najbardziej liczą?cych się producentów z tej branży w Europie.
66Młyn z prasą rolowąredpdf
Zmodernizowany młyn cementu z pierwszą w Europie Centralnej prasą rolową uruchomiono w maju br. w Cementowni Górażdże.
66Trzy mostyredpdf
Bardzo zaawansowane są prace przy trzech nowych mostach przez Wiśle. Dwa z nich powstają w Krakowie, a trzeci w warszawie.
67Między Kujawami, a Górami Świętokrzyskimipiepdf
Jerzy Sobala jest szefem należącej do koncernu Lafarge Cementowni Kujawy - obecnie największego placu budowy spośród cementowni działających w Polsce.
68Największa "flota"Piotr Piestrzyńskipdf
CEMET posiada największy w Polsce potencjał do przewozu materiałów sproszko-wanych luzem. - utrzymanie wysokiej sprawności technicznej naszych wagonów jest dla nas powodem do dumy - mówi Aleksander Szyszko, prezes zarządu CEMET SA. Rozmawia z nim Piotr Piestrzyński.
70Z dobrym portfelemPiotr Piestrzyńskipdf
Do końca września będziemy mieli praktycznie zapełniony portfel zamówień. Nasza firma, by być konkurencyjną na rynku, przechodzi obecnie reorganizację. Zostanie ona zakończona w grudniu - mówi Alojzy Malczak, wiceprezes zarządu Mostostalu Kraków SA.