Wydanie 3(103)/2023

issue-cover
Południe Europy walczy z pożarami przy temperaturach sięgających 45ºC. Na południu Polski intensywny deszcz i 12-13ºC. To wszystko w końcówce lipca, gdy wielu z nas jest lub wybiera się na upragniony wakacyjny wypoczynek. Poza dyskusją pozostaje fakt, że zmiany klimatyczne odczuwamy coraz mocniej i jednym z głównych wyzwań stojących przed nami jest ich minimalizowanie oraz ochrona przed ich skutkami. Od wielu lat podkreślamy, że cement i beton odgrywają i będą odgrywać istotną rolę w tych procesach. Niezmiennie deklarujemy i prowadzimy rzeczywiste działania, które mają zapewnić do roku 2050 neutralność klimatyczną całej branży cementowo-betonowej. 
Chyba nigdy dotąd w jednym numerze kwartalnika BTA nie pisaliśmy tak obszernie o tych problemach. Pozostając tylko w obszarze budownictwa, przed nami ogromna praca prowadząca do zminimalizowania śladu węglowego budynków na etapie budowy, a przede wszystkim w okresie ich wieloletniego użytkowania.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
1OkładkaBTApdf
2Reklama SIKASIKApdf
3Reklama CHRYSOCHRYSOpdf
4Spis treściBTApdf
5Od WydawcyJan Dejapdf
Południe Europy walczy z pożarami przy temperaturach sięgających 45ºC. Na południu Polski intensywny deszcz i 12-13ºC. To wszystko w końcówce lipca, gdy wielu z nas jest lub wybiera się na upragniony wakacyjny wypoczynek. Poza dyskusją pozostaje fakt, że zmiany klimatyczne odczuwamy coraz mocniej i jednym z głównych wyzwań stojących przed nami jest ich minimalizowanie oraz ochrona przed ich skutkami. Od wielu lat podkreślamy, że cement i beton odgrywają i będą odgrywać istotną rolę w tych procesach. Niezmiennie deklarujemy i prowadzimy rzeczywiste działania, które mają zapewnić do roku 2050 neutralność klimatyczną całej branży cementowo-betonowej. Chyba nigdy dotąd w jednym numerze kwartalnika BTA nie pisaliśmy tak obszernie o tych problemach. Pozostając tylko w obszarze budownictwa, przed nami ogromna praca prowadząca do zminimalizowania śladu węglowego budynków na etapie budowy, a przede wszystkim w okresie ich wieloletniego użytkowania. W tym miejscu nawiążę do fragmentu wywiadu z Panią Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Agnieszką Kalinowską-Sołtys. Otóż, w tej bardzo interesującej rozmowie o roli architektury – ale nie tylko – Pani Prezes stawia ciekawą tezę, że „wchodzimy w czas postkomfortu”. Bazując na doświadczeniach skandynawskich, twierdzi ona, że dzisiaj „nie powinniśmy dążyć, żeby mieć największy dom, ale taki na jaki nas stać”. Myślę, że przed nami jeszcze wiele dyskusji koncentrujących się na potrzebie zmian w podejściu do budowania oraz zaspokajania potrzeb własnych i społecznych w wielu innych obszarach. Po tym obszernym wprowadzeniu czas na biznesowe spojrzenie na naszą gospodarkę. Ciągle utrzymująca się (choć malejąca) dwucyfrowa inflacja, wysokie ceny energii, wyraźnie hamujące budownictwo mieszkaniowe, słabnąca kondycja całej europejskiej gospodarki to tylko niektóre czynniki, które dzisiaj stanowią o kondycji budownictwa. Jednoznacznie potwierdzają to ostatnie dane GUS, które wskazują na 17,7-procentowy spadek produkcji cementu w pierwszej połowie 2023 roku. Wszyscy dobrze wiemy, że bez cementu nie ma „stanów surowych”, a chwilę później będą problemy z kolejnymi etapami budowy. Pocieszamy się, że tzw. 2-procentowy kredyt ma szansę ożywić budownictwo mieszkaniowe i pierwsze sygnały od deweloperów wskazują, że tak się dzieje. Realnych efektów można się spodziewać jednak dopiero w kolejnym roku. Zmianę w prognozach łatwo zauważyć w najświeższej analizie przygotowanej przez Marcina Peterlika. Zapowiadając pewną poprawę sytuacji na rynku cementu w drugim półroczu, koryguje on wyraźnie w dół swoje wcześniejsze prognozy i przewiduje, że „zaliczymy” około 8-procentowy spadek, do poziomu 17,3 mln ton. Pocieszające jest to, że zarówno on, jak i Szymon Jungiewicz z PMR wskazują na prawdopodobną poprawę sytuacji w roku 2024. Oprócz dużej dawki informacji dotyczących kryzysu klimatycznego, dążenia do neutralności klimatycznej i związanych z tym wyzwań dla branży cementowej – zwracam Państwa uwagę na dwa ważne teksty przygotowane przez zespoły reprezentujące producentów cementu – piszemy dzisiaj bardzo szeroko o drogach betonowych. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w końcówce czerwca zorganizowaliśmy w Krakowie dużą międzynarodową konferencję „Concrete Roads 2023”, w trakcie której pokazaliśmy, że budowa dróg betonowych to poważne, pozytywne efekty techniczne, ale także środowiskowe, pozwalające twierdzić, że to kierunek w stronę „zielonego świata”. Rzetelna relacja z konferencji „Concrete Roads 2023” otwiera ten numer kwartalnika, a głównym przekazem z niej płynącym może być stwierdzenie, że „jest miejsce na betonowe nawierzchnie na wszystkich drogach i w każdym kraju”. Wydarzeniu towarzyszyła w tym roku kolejna edycja konferencji „Samorządowe drogi betonowe”, w trakcie której siedmiu samorządowców otrzymało tytuły Dobrego Gospodarza. Cały przebieg konferencji jednoznacznie wskazuje, że beton „ma się coraz lepiej” na drogach samorządowych, a społeczności lokalne doceniają zalety tej technologii. Jeśli jesteśmy przy drogach, to nie sposób nie wspomnieć o arcyciekawym tekście dra Zdzisława Kohutka, który tym razem pisze o budowanej północnej obwodnicy Krakowa. Z właściwym sobie zacięciem opowiada nie tylko o szczegółach technicznych budowanej trasy S52, ale osadza to w historycznym kontekście północnych obrzeży Krakowa. Są drogi, ale jest także kolej – zachęcam do lektury tekstu wybitnego specjalisty w tym zakresie, czyli Adriana Furgalskiego. Jeżeli – chyba słusznie – przyjmujemy, że transport kolejowy jest najbardziej ekologiczny, to wskazywana przez Autora nierównowaga między drogami i koleją skłania do głębszej refleksji. Przed miesiącem zakończyliśmy „Concrete Roads 2023”, ale ani przez moment nie zwalnialiśmy prac przygotowawczych do 12. edycji Dni Betonu, 9-11 października 2023, Wisła. Ponad sto referatów, już dzisiaj 720 zgłoszonych uczestników, bardzo ciekawy program nawiązujący do dzisiejszej roli cementów i betonów niskoemisyjnych, odbudowa Ukrainy, kolejna edycja Power Concrete, to tylko kilka ważnych tematów, którymi będziemy się zajmować. Szanowni Państwo, póki co spróbujmy choćby na chwilę „wyhamować” w codziennej aktywności, zregenerować siły i do zobaczenia w Wiśle.
6Na Concrete Roads 2023 przybyło ponad 220 specjalistów od dróg betonowych z całego świataPiotr Piestrzyńskipdf
11Włókna MasterFiber 320 na budowie tunelu w ŚwinoujściuMasters Builders Solutions Polskapdf
12Siedmiu samorządowców, którzy budowali drogi betonowe, z tytułem DOBRY GOSPODARZPiotr Piestrzyńskipdf
15Reklama ANDROIMPEXANDROIMPEXpdf
16Bez szybkiego wprowadzenia technologii CCS/CCSU powstaje realne ryzyko utraty konkurencyjności przemysłu cementowego w PolscePiotr Piestrzyńskipdf
19Reklama BRUK-BETBRUK-BETpdf
20Pod koniec roku powinno być lepiejMarcin Peterlikpdf
22Prognozy dla budownictwa mieszkaniowego – spadki wyhamują dopiero w 2024 r.Szymon Jungiewiczpdf
24Czy Furgalski czepia się kolei?Adrian Furgalskipdf
26Nadchodzi czas postkomfortuPaweł Pięciakpdf
32Skyliner i skylinePaweł Pięciakpdf
37GARDEN HARMONY – nowy wymiar fotowoltaikiBruk-Bet Sp. z o.o.pdf
38Bez polerowania murówPaweł Pięciakpdf
43Reklama MC-BAUCHEMIEMC-BAUCHEMIEpdf
44W gminie Grybów drogi betonowe wyparły bitumicznePiotr Piestrzyńskipdf
47Pomysł przyszedł z USAPiotr Piestrzyńskipdf
47DK46 w trzecim kwartalepiepdf
48Ładnie wpisuje się w krajobrazPiotr Piestrzyńskipdf
50Osobliwości budowy S52 – północnej obwodnicy Krakowadr inż. Zdzisław B. Kohutekpdf
56Drążenie i mrożenie pod ŚwinąPiotr Piestrzyńskipdf
58Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych – przegląd technologiiPiotr Kijowskipdf
60Będą kolejne drogi powiatowe z nawierzchnią betonowąPiotr Piestrzyński, Piotr Kijowskipdf
61Druk 3D w odbudowie Ukrainyzespół autorów BTApdf
Cementy wieloskładnikowe CEM II/A, B jako kierunek w drodze do ograniczenia śladu węglowego w prefabrykacji cz. 1dr inż. Maciej Batog, mgr inż. Jakub Bakalarz, mgr inż. Michał Oleksik, mgr inż. Arkadiusz Ignerowicz, mgr inż. Arkadiusz Fornal, mgr inż. Wioletta Wojtkiewicz, mgr inż. Michał Zapała, mgr inż. Krzysztof Zychowiczpdf
68Ślad węglowy materiałów budowlanych i jego wpływ na emisyjność budynków oraz budowliDariusz Kuryś, Michał Drabczykpdf
74Rynek cementu w Europie i na świeciezespół autorów BTApdf
77Reklama ROPCZYCEROPCZYCEpdf
78Reklama DNI BETONUBTApdf
79Reklama REMEIREMEIpdf
80Reklama Masters Builders Solutions PolskaMasters Builders Solutions Polskapdf