ad

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
5WstępniakJan Dejapdf
  Po najdłuższej chyba zimie stulecia wreszcie przyroda budzi się do życia. Pisząc poprzedni tekst „wstępniaka”, w ostatnich dniach stycznia, ani przez moment nie myślałem, że cały marzec, a następnie jeszcze ok. dziesięć dni kwietnia przeżyjemy w głębokim budowlanym uśpieniu. Jeśli spojrzymy na wyniki cementowni w pierwszym kwartale roku, to z trudem znajdziemy podobnie słabe w rozpoczętym trzynaście lat temu stuleciu. Jedynie w latach 2002, 2003 oraz 2004 do 2006 wyniki pierwszego kwartału roku były zbliżone lub nawet niższe niż tegoroczne. W pierwszym kwartale roku 2013 sprzedaliśmy o 1/3 cementu mniej niż w tym samym okresie roku 2012. Oczywiście, pierwszy kwartał nigdy nie przesądza o wyniku całego roku, ale cokolwiek powiemy, wynik ten pozostaje ważnym sygnałem. Zimowe warunki utrzymujące się prawie do połowy kwietnia oraz dwa długie weekendy w maju dodatkowo utrudnią prognozowanie tegorocznego wyniku branży cementowej. Może okazać się, że na pełniejszą ocenę trzeba będzie czekać do końca pierwszego półrocza. W gospodarce widać wyraźne spowolnienie, podkreślam – spowolnienie, a nie recesję, które, jak zwykle w takich sytuacjach, najwyraźniej widoczne jest właśnie w sektorze budowlanym. Dosłownie wczoraj rząd dokonał korekty prognozowanego wzrostu PKB, obniżając go do poziomu 1,5 procenta. To dalej całkiem dobrze wygląda na tle większości krajów europejskich, ale dla nas, kraju i społeczności na dorobku, to jednak mało. Miejmy nadzieję, że nie myli się dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który przewiduje zauważalne odbicie i zmianę trendu już w trzecim kwartale bieżącego roku i wyraźnie ożywienie w kolejnych latach. Chcemy wierzyć w taki scenariusz – już od wielu miesięcy liczymy się ze spowolnieniem w roku 2013 i mamy nadzieję na mocne odbicie gospodarki i budownictwa w kolejnych latach nowej perspektywy budżetowej UE. Właśnie środki, na które Polska tak mocno liczy, są podstawą naszego optymizmu. Pokazaliśmy jako kraj, że całkiem dobrze radzimy sobie z wykorzystaniem tych środków w kończącej się perspektywie i uwzględniając zdobyte doświadczenie, z pewnością poradzimy sobie również z mądrym zagospodarowaniem przewidzianych 300 mld zł środków z nowego budżetu. Tutaj jednak drobna uwaga: mocno podkreśla się, że środki z nowej perspektywy budżetowej powinny być kierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia poprawiające innowacyjność gospodarki. Pełna zgoda co do tego, że w tym obszarze mamy bardzo dużo do zrobienia i biorąc pod uwagę potencjał i kreatywność Polaków, z pewnością możemy tu wiele osiągnąć. Nie powinniśmy jednak zapominać, że niezbędnym warunkiem powodzenia w obszarze innowacyjności jest dokończenie lub zbudowanie wielu elementów szeroko rozumianej infrastruktury. Nowoczesna i funkcjonalna sieć drogowa, infrastruktura teleinformatyczna, zaopatrzenie w energię, oczyszczalnie ścieków i wiele innych elementów infrastruktury to niezbędna baza do rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. W tym świetle dobrze brzmią słowa dyrektora Tomasza Rudnickiego z GDDKiA, który mówi o 10 mld euro z nowej perspektywy budżetowej przewidzianych do wydania na dokończenie programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Zdecydowanie gorsze sygnały napływają z sektora energetycznego. „Wycinanie” kolejnych projektów energetycznych, takich choćby jak ten planowany w Elektrowni Opole, czy też przesuwanie ich w czasie to złe sygnały dla gospodarki i budownictwa. Przed dwoma tygodniami, w trakcie konferencji prasowej w Warszawie, szeroko prezentowaliśmy sytuację sektora cementowego na tle polskiej gospodarki. Zachęcam wszystkich Państwa do przeczytania obszernej relacji z tego spotkania z mediami. W naszym piśmie znajdziecie również wiele innych ciekawych tekstów technologicznych, architektonicznych czy wreszcie tych, poświęconych budownictwu drogowemu. Można powiedzieć, że ten ostatni temat to wręcz temat numeru. W dniach 21-24 maja w Kielcach chcemy pokazać się na kieleckich Targach Autostrada Polska 2013, organizując w pierwszym dniu imprezy seminarium pod wiele mówiącym tytułem: „Beton – wiemy jak i dlaczego”. Wszystkich zainteresowanych poznaniem możliwości technicznych i technologicznych w zakresie budowy betonowych nawierzchni drogowych i lotniskowych serdecznie zapraszam 21 maja o godzinie 13.00 do Centrum Targowego w Kielcach. Zapraszając do lektury kolejnego numeru kwartalnika BTA, mam nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w nim interesujące i przydatne informacje. Miłej lektury! Jan Deja
6Produkujemy - budujemy lokalnie, funkcjonujemy globalniePiotr Piestrzyńskipdf
Sytuacja przemysłu cementowego w Polsce, jego przyszłość, wyniki sprzedaży i prognozy 2013r. - to najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji prasowej Stowarzyszenia Producentów Cementu, która 9 kwietnia 2013r. odbyła się w Warszawie.
10Trochę lepiej w drugim półroczuMarcin Peterlikpdf
Ostatni kwartał ubiegłego roku, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł dalsze spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Według danych GUS, produkt krajowy brutto wzrósł w tym czasie o 1,1 procent, co jest najsłabszym wynikiem od drugiego kwartału 2009 roku, kiedy to polska gospodarka zanotowała wzrost o 1 procent. Wówczas spowolnienie wiązało się z wybuchem kryzysu w gospodarce światowej i, przynajmniej w Polsce, miało charakter krótkotrwały, a najniższe odnotowane kwartalne tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 0,4 procent. W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, obecnie może mieć miejsce podobny scenariusz – wzrost gospodarczy spowolni niemal do zera, ale naszej gospodarce także uda się uniknąć recesji. Różnica polegać będzie jednak na tym, że stagnacyjny, zbliżony do zera, wzrost PKB będzie nam towarzyszył przez dwa kwartały, a nie jeden, jak miało to miejsce cztery lata temu.
12Raport w przededniu 10-lecia akcesjiPiepdf
Jeżeli wyzwań, przed jakimi stoi przemysł cementowy w Europie, nie rozwiąże się na czas, popyt będzie w przyszłości w coraz większym stopniu zaspokajany przez import – czytamy w raporcie przygotowanym przez The Boston Consulting Group. Na rok przed okrągłą rocznicą przyłączenia Polski do Unii Europejskiej raport pokazał, w jakich warunkach działa europejski przemysł cementowy.
14Środki lagodzenia kryzysu są w naszych rękachDawid Hajokpdf
Obawy związane z kondycją rynku budowlanego okażą się bezzasadne, jeżeli branża nie będzie popełniać tych samych błędów. Chodzi o odpowiednio przygotowane i oszacowane oferty, analizę czynników ryzyka, w tym rzetelne i dokładne sprawdzenie współkonsorcjantów oraz dbałość o jakość budowanych dróg. My wyciągnęliśmy wnioski. Już dziś  wpisujemy do umów obligatoryjne zaliczki i waloryzację płatności za materiały – mówi dr Tomasz Rudnicki, zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad ds. inwestycji.
18Stonowana architektura wymiaru sprawiedliwościPaweł Pięciakpdf
O tym, jak dużą rolę w życiu społeczeństw lokalnych odgrywają sądy i inne instytucje państwowe w mniejszych ośrodkach miejskich, poza stolicami województw, opinia publiczna mogła się przekonać, śledząc w ostatnich miesiącach batalię o utrzymanie sądów w ponad siedemdziesięciu miastach powiatowych. Nie rozstrzygając tutaj, czyje argumenty w tym sporze przeważają, widać wyraźnie, że taka instytucja, jak sąd, jest źródłem prestiżu i pełni rolę kulturotwórczą. Jednym z kilkunastu zbudowanych w ostatnich latach nowych gmachów dla wymiaru sprawiedliwości jest sąd rejonowy w Radzyniu Podlaskim, wyróżniony w XVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
20Nowy sternik SARP-uPaweł Pięciakpdf
O celach Stowarzyszenia Architektów Polskich, przekazywaniu umiejętności z mistrza na ucznia, przeregulowanym  niewydolnym państwie, najmłodszym pokoleniu polskich architektów i architekturze po kryzysie finansowym mówi Mariusz Ścisło, który 8 XII 2012 został wybrany na nowego prezesa SARP.
26Kontynuować spuściznę wybitnego człowiekaRedpdf
26 marca 2013 r. zainaugurowała działalność Fundacja im. Stefana Kuryłowicza. Uroczystość miała miejsce na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, której absolwentem i przez wiele lat profesorem był ten wybitny architekt. Prof. Stefan Kuryłowicz zginął w katastrofie lotniczej 6 czerwca 2011 r. w hiszpańskiej Asturii, mając 62 lata. Latanie było  jedną z jego największych pasji, był pilotem samolotowym i członkiem Aeroklubu Warszawskiego. Jako architekt prowadził od 1990 pracownię Kuryłowicz & Associates, która w krótkim czasie stała się jedną z największych i najbardziej docenianych przez specjalistów polskich firm projektowych.
28Z drogiPiepdf
30Modlin wreszcie z głowąPaweł Pięciakpdf
Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu pomyślnie zakończy się wielki remont pasa startowego na lotnisku w Modlinie i zamknie się rozdział historii lotniska, o której pisała prasa i informowały telewizje, którą śledzili internauci, i która nadszarpnęła nie tylko wizerunek portu lotniczego, ale też zupełnie niepotrzebnie wizerunek betonu.
33Pyrzowice dostaną pasDawid Hajokpdf
Od wielu lat pasy startowe na lotniskach wojskowych budowano w technologii betonowej. Wiele z nich powstało podczas II wojny światowej i funkcjonuje do dziś. Tak jest m.in. na warszawskim lotnisku na Bemowie. Z tych tradycji korzystają obecnie również inne polskie porty powietrznej żeglugi cywilnej. W lutym tego roku ruszyły prace przy budowie nowego, betonowego pasa startowego w Porcie Lotniczym w Pyrzowicach.
34Beton nawierzchniowy z eksponowanym kruszywem - trwałość, funkcjonalność i estetykaAldona Wcisłopdf
Nowoczesne nawierzchnie betonowe powinny spełniać szereg wymagań, począwszy od trwałości, przez bezpieczeństwo, komfort użytkowania, ekonomiczność wykonania po opłacalność oraz wpływ na środowisko i otoczenie. Beton to nowe spojrzenie na materiał do wykonywania deptaków, chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszych, parkingów, zatoczek autobusowych po nawierzchnie drogowe. Beton z odsłoniętą warstwą kruszywa jest ciekawą alternatywą i uzupełnieniem dla istniejących rozwiązań, takich jak kostka brukowa, płyta chodnikowa czy asfalt. Efekt wizualny, a tym samym jakość i trwałość wykonanej nawierzchni może zaciekawić i przekonać do realizacji interesujących projektów.
40Beton na S8: węzeł Walichnowy - węzeł ŁódźPaweł Baranpdf
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku: węzeł WALICHNOWY – węzeł Łódź (Al). Budowany fragment drogi ekspresowej S8 wraz z częściowo budowanym odcinkiem autostrady A1 w obrębie skrzyżowania obu tras położony jest na terenie województwa łódzkiego. Jest to budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S8 oraz nowego odcinka autostrady A1 wraz z zapewnieniem połączeń istniejących poprzecznych drogowych ciągów komunikacyjnych przeciętych trasą drogi ekspresowej i autostrady.
44Betonowa obwodnica ŚwidnicyBartosz Markiewiczpdf
W październiku 2011 roku do użytku oddano obwodnicę Świdnicy. Projekt pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” zrealizowany został w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa w Priorytecie 3 Rozwój Infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Okres realizacji inwestycji obejmował czas od marca 2008 roku do października 2011 roku. Całkowity koszt to ok. 110 mln zł, w tym 88 mln zł przeznaczono na budowę samej drogi, przez co projekt klasyfikuje się jako jeden z największych projektów drogowych realizowanych ze środków wojewódzkich i największy w historii powiatu w Polsce.
48Jego wysokość sir ShardDawid Hajokpdf
Rozwój budynków wysokich nierozerwalnie wiąże się z poszukiwaniem wydajnych materiałów konstrukcyjnych pozwalających budować wyżej i bezpieczniej. Oddany do użytku na początku lutego tego roku żelbetowy wieżowiec Shard w Londynie dowodzi wyższości idei nad materią, stając się wydarzeniem nie tylko z uwagi na skalę przedsięwzięcia, ale także na zastosowane technologie.
52Nowe rozporządzenie unijne dotyczące wyrobów budowlanych (1)Grażyna Bundyrapdf
Od 1 lipca 2013 r. będzie w pełnym zakresie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
56Nie wszystkie włókna są równe (1)Michał Glinickipdf
Często o zastosowaniu włókien do betonu decydują wyłącznie koszty włókien. Przy takim podejściu technolog jest zmuszony do minimalizacji tych kosztów i stąd wynikają spotykane zamiany włókien na inne niż uwzględnione w projekcie. Domniemanie o takiej samej skuteczności zbrojenia rozproszonego opiera się wówczas na zachowaniu projektowanego dozowania włókien do betonu. Cóż, sprawdza się to na ogół wtedy, gdy włókna nie są potrzebne wcale. Ilustracją powyższych spostrzeżeń niech będzie przykład debaty z inżynierem z pewnej firmy wykonawczej, poszukującym właściwego rozwiązania materiałowego do wykonania tzw. warstw spadkowych w garażach wielopiętrowych.
58Wpływ popiołu lotnego ze spalania węgla brunatnego na właściwości zaczynów uszczelniającychJerzy Dyczek, Łukasz Kotwica, Zbigniew Kledyński, Agnieszka Machowska, Paweł Falacińskipdf
W artykule przedstawiono sposób wykonania i właściwości zaczynów uszczelniających wykonanych z użyciem popiołów lotnych. W badaniach zastosowano popiół lotny z węgla brunatnego w postaci surowej oraz wydzielonych z niego frakcji. Badania wykazały przydatność popiołów lotnych jako głównego składnika zaczynów uszczelniających. Dodatkowo stwierdzono korzystny wpływ drobnych frakcji (0 – 30 μm) popiołu lotnego na właściwości zaczynu, zwłaszcza porowatość i przepuszczalność.
62Beton o podwyższonym punkcie piaskowymGrażyna Bundyra-Oracz, Zbigniew Kołaczpdf
Beton jest od kilkudziesięciu lat głównym materiałem budowlanym i pozostanie nim ze względu na wszechstronność zastosowania, stosunkowo niski koszt i powszechność występowania jego podstawowych składników, a także prostą technologię wytwarzania w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi. Nowożytny beton znany jest od chwili wyprodukowania w Anglii na przełomie lat 1824/1825 spoiwa hydraulicznego nazywanego cementem portlandzkim. W Niemczech i Francji rozpoczęto produkcję tego rodzaju cementu w 1850 roku, w Polsce w 1853 roku, a w USA dopiero w 1875 roku w Coplay w Pensylwanii [1].
66Ocena identyczności - skuteczne narzędzie kontroli betonu dla odbiorcy wg PN-EN 206-1Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnatpdf
W tym roku mija już 10 lat, odkąd mamy możliwość stosowania normy PN-EN 206-1:2003 [1]. Rocznica na tyle „okrągła”, że czas najwyższy odzwyczajać się, by nazywać ją „nową” normą. Pewne specyficzne uregulowania prawne w zakresie definiowania i kwalifikowania wyrobów budowlanych spowodowały, że beton nie jest objęty do tej pory obowiązkiem deklarowania zgodności z normą aktualną [1]. Skoro zaś, w myśl Ustawy o normalizacji [2], wycofanie normy nie oznacza zakazu jej stosowania, zatem po dzień dzisiejszy duża część produkowanego betonu oceniana jest w myśl „starych” zasad, według „starej” (mającej status wycofanej) normy PN-B-06250:1988 [3] (wycofana w styczniu 2004 roku). Zapewne taka sytuacja – dwojakich, akceptowanych prawnie możliwości oceny tego samego wyrobu – powoduje, że z dużymi oporami wdrażane są procedury kontroli według „nowych” zasad normalizacji europejskiej.
70Poligon dla budownictwa pasywnegoDawid Hajokpdf
W centrum Krakowa powstanie Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, a w Tarnowie „Poligon Energooszczędności”. Obie inwestycje wzmocnią pozycję Małopolski jako regionu innowacyjnego i korzystnie wpłyną na jego społeczno-gospodarczy rozwój.
71Nasz cel to rozwój technologiczny branży betonowejDawid Hajokpdf
Obecnie skupiamy się nad wykorzystaniem wszelkich potencjałów drzemiących w betonie.  Nasze projekty zmierzają do poszerzenia możliwości zastosowania betonu jako materiału budowlanego przyjaznego zarówno ekologicznie, jak i kosztowo. Dzięki globalnej obecności na rynku budowlanym mamy możliwość korzystania z doświadczeń międzynarodowego zespołu najwyższej klasy specjalistów – mówi Michał Elert, nowy dyrektor technicznohandlowy BASF Polska Sp. z o.o.
72Więcej o producentach betonuPiotr Piestrzyńskipdf
Obroty branży betonowej w Polsce w 2012 roku sięgnęły 5 miliardów złotych, produkcja 20 mln metrów sześciennych, a rentowność branży, w której pracuje 10 tysięcy osób, jest na poziomie 8%. – Dużo się mówi o betonie, a mało o branży – stwierdził Piotr Rusecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce, rozpoczynając 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie spotkanie prasowe. – Jest zapotrzebowanie na zaawansowaną technologię i innowacyjność, dlatego wizerunek branży betonu towarowego bardzo się zmienia – dodał.
74Zmiany widoczne w kontroli jakości, zarządzaniu, świadomości i wiedzyPiepdf
26 wytwórni betonu towarowego z całego kraju odebrało 25 kwietnia 2013 roku w Warszawie Znaki Jakości „Dobry Beton”. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce rozstrzygnęło dziesiątą – jubileuszową edycję kampanii Dobry Beton.
75Najlepsi studenci na uniwersytecie betonuredpdf
Ruszyła II edycja Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże – największego projektu edukacyjnego w Polsce dedykowanego inżynierom. Akces do programu potwierdziły 23 uczelnie techniczne w kraju, które będą reprezentowane przez 300 najzdolniejszych studentów budownictwa. Pierwszy zjazd z udziałem przedstawicieli sześciu uczelni rozpoczął się 9 kwietnia 2013 r. w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu.
76Zmodernizowani i przygotowani (II)Bożena Środapdf
Zakłady cementowe w Polsce są wyposażone w najnowocześniejsze technologie i urządzenia techniczne, dzięki czemu m.in. ich oddziaływanie na środowisko zostało zminimalizowane. Obecnie prowadzone projekty modernizacyjne polegają głównie na ulepszaniu procesów technologicznych i są związane z poprawą bezpieczeństwa pracy i ochroną środowiska.