ad

Wydanie 2(38)/2007

issue-cover
Pisząc w styczniowym numerze o szczególnej zimie, można było mieć jeszcze wątpliwości ? dzisiaj już wszyscy wiemy ? przeżyliśmy w Polsce zimę zasadniczo łagodniejszą od tych, do których przywykliśmy. W tych warunkach ?budowlańcy? właściwie ani na moment nie zeszli z placów budowy. Informacje o wzroście produkcji budowlano-montażowej w kolejnych zimowych miesiącach zaskakiwały nawet największych optymistów. Równie zaskakujące są dotychczasowe wyniki uzyskiwane przez branżę cementową. W trakcie pierwszego kwartału 2007 roku polskie cementownie sprzedały nieznacznie ponad 3 mln ton cementu, co jest ilością aż o 165% większą niż sprzedaż w trakcie I kwartału roku 2006. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po bardzo dobrym roku 2006 powinniśmy ponownie liczyć się z bardzo znaczącym wzrostem zapotrzebowania na cement, który w bieżącym roku może osiągnąć poziom przekraczający wyraźnie 16 mln ton. Wydaje się, że w perspektywie najbliższych kilku lat należy zakładać wzrost ?konsumpcji? cementu do poziomu wyraźnie przekraczającego 20 mln ton rocznie.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
5Od WydawcyJan Dejapdf
Pisząc w styczniowym numerze o szczególnej zimie, można było mieć jeszcze wątpliwości ? dzisiaj już wszyscy wiemy ? przeżyliśmy w Polsce zimę zasadniczo łagodniejszą od tych, do których przywykliśmy. W tych warunkach ?budowlańcy? właściwie ani na moment nie zeszli z placów budowy. Informacje o wzroście produkcji budowlano-montażowej w kolejnych zimowych miesiącach zaskakiwały nawet największych optymistów. Równie zaskakujące są dotychczasowe wyniki uzyskiwane przez branżę cementową. W trakcie pierwszego kwartału 2007 roku polskie cementownie sprzedały nieznacznie ponad 3 mln ton cementu, co jest ilością aż o 165% większą niż sprzedaż w trakcie I kwartału roku 2006. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po bardzo dobrym roku 2006 powinniśmy ponownie liczyć się z bardzo znaczącym wzrostem zapotrzebowania na cement, który w bieżącym roku może osiągnąć poziom przekraczający wyraźnie 16 mln ton. Wydaje się, że w perspektywie najbliższych kilku lat należy zakładać wzrost ?konsumpcji? cementu do poziomu wyraźnie przekraczającego 20 mln ton rocznie.
Pojawiają się dzisiaj prognozy, które mówią, że średnioroczne zapotrzebowanie na cement w latach 2008-2012 może osiągnąć 23 mln ton. To wielkości, które jeszcze kilka lat temu wydawały się zupełnie nierealne, ale dynamika wzrostowa ostatnich kilkunastu miesięcy nakazuje traktować je znacznie poważniej. Atmosferę ?podgrzały? dodatkowo ostatnie wieści z Cardiff ? Polska wspólnie z Ukrainą zorganizują Mistrzostwa Europy EURO 2012! To ogromna szansa dla naszych krajów, słuszny powód do satysfakcji, ale równocześnie poważne wyzwanie, które uwiarygadnia wcześniejsze rozważania o możliwościach rozwojowych rynku cementowego.
Obserwując boom na rynku materiałów budowlanych, dziennikarze i wszyscy zainteresowani coraz częściej zadają pytanie ? czy wystarczy cementu do zrealizowania koniecznych inwestycji infrastrukturalnych? Jeszcze miesiąc temu odpowiedź wydawała się zupełnie prosta ? w dzisiejszych realiach gruntownie zmodernizowany przemysł cementowy w Polsce może wyprodukować ok. 19 mln ton cementu, a zarządzający tą branżą, licząc się z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na cement, gotowi są zainwestować dalsze 3,5 mld złotych dla zaspokojenia przyszłych potrzeb.
Mogłoby wydawać się, że znaleźliśmy się w wymarzonej sytuacji biznesowej ? jest popyt, który można zaspokoić produkcją w bardzo nowoczesnych i efektywnych instalacjach produkujących cement. Nic bardziej złudnego ? decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 roku zmniejszająca o około 30% polski plan emisji dwutlenku węgla stawia plany produkcji cementu pod poważnym znakiem zapytania. Gdyby polska administracja rządowa zastosowała metodę ?urawniłowki? w podziale przyznanej puli ? taka pokusa występuje, choć nie chcemy w nią wierzyć i stanowczo się jej sprzeciwiamy ? w Polsce można by produkować średniorocznie jedynie ok. 11,5-12 mln ton cementu! Do produkcji pozostałej ilości, a więc prawdopodobnie od 7 do 11 mln ton, producenci cementu zmuszeni byliby do kupowania na giełdach dodatkowych limitów emisji dwutlenku węgla, co według ostrożnych szacunków mogłoby doprowadzić do znaczącego wzrostu ceny cementu. Należy pamiętać, że taka sytuacja to nie tylko zagrożenie dla branży cementowej, ale także bariera rozwojowa całego budownictwa i całej polskiej gospodarki.
Wypada podkreślić, że dzięki ogromnym nakładom inwestycyjnym w ciągu ostatnich kilkunastu lat polskie cementownie zmniejszyły jednostkową emisję CO2 o prawie 25%, z nawiązką wypełniając zobowiązania Protokołu z Kioto. Nie wyobrażamy sobie, żeby gruntownie zmodernizowana branża, która już kilka lat temu ?odrobiła? ekologiczną lekcję, została potraktowana przy rozdziale limitów emisyjnych na równi z tymi, którzy dotąd nawet poważnie o tym nie pomyśleli!
Zrozumiały jest chyba fakt, że problem CO2 zdominował mój dzisiejszy ?wstępniak?. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do naszego ?memorandum? oraz arcyciekawego tekstu o problemach gazów cieplarnianych i globalnego ocieplenia autorstwa prof. Andrzeja Małeckiego ? warto chyba zastanowić się, dokąd zmierzamy. Mam nadzieję, że nasi Czytelnicy znajdą w bieżącym numerze kwartalnika wiele ciekawych informacji, których zwykle u nas poszukują ? technologia, architektura, sylwetki ludzi, drogi betonowe. Te ostatnie są szczególnie ważne, gdyż bieżący numer będzie towarzyszył nam w kolejnych już, majowych Targach ?Autostrada-Polska? w Kielcach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stoisko Stowarzyszenia Producentów Cementu, na którym tradycyjnie już zaprezentujemy dzisiejsze możliwości betonu w budowie autostrad oraz dróg lokalnych.
Zapraszam do lektury naszego pisma
6Memorandum Stowarzyszenia Producenów Cementu w sprawie decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej polskiego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012Andrzej Balcerekpdf

Stowarzyszenie Producentów Cementu, działając w imieniu zakładów cementowych w Polsce, uczestniczących w Europejskim Systemie Handlu Emisjami, w obliczu ostatniej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia dla Polski przydziału uprawnień, wyraża swoją uzasadnioną obawę o dalszy rozwój gospodarczy Polski. Jeżeli polski Rząd przyjmie dla wszystkich branż proporcjonalną, wynoszącą praktycznie około 30% redukcję przydziału uprawnień do emisji CO2, w stosunku do projektu KPRU II przedstawionego do KE przez stronę polską, to możliwości zaspokojenia potrzeb rynku...

7Czy w Polsce rzeczywiście zabraknie cementu?pdf
Czy może powstać metoda rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012, mająca zapewnić spełnienie przez Polskę warunków podyktowanych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r., polegająca na równym ograniczeniu limitów uprawnień dla wszystkich sektorów? Po przeprowadzeniu analizy takiej metodyki jak również możliwych negatywnych skutków w skali całej polskiej gospodarki, które mogą wystąpić w przypadku jej zastosowania, Stowarzyszenie Producentów Cementu...
8Gospodarka rozwija się szybkoMarcin Peterlikpdf
Rok 2006 okazał się najlepszy od dziewięciu lat dla polskiej gospodarki. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w roku 2006 wyniosło bowiem 6,1 procent ? najwięcej od 1997 roku, kiedy to nasza gospodarka rozwijała się w ponadsiedmioprocentowym tempie. W całym roku 2006 wzrost gospodarczy był stosunkowo stabilny, choć w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB rosło. W pierwszym kwartale realny wzrost PKB wyniósł 5,2 procent, a w czwartym 6,4 procent.
10Rzemieślnik i myślicielPaweł Pięciakpdf
? Nie można poważnie opierać się na tym, że talent jest darem od Boga. Jeżeli ktoś realizuje interesującą rzecz, to czasem mówimy, że mu ?samo wyszło?, ale to nie jest prawda ? mówi architekt Stanisław Fiszer.
14Chryso Polska - dostawca domieszek na najwyższy obiekt budowlany TrójmiastaRobert Walkowiakpdf
Budowa zespołu apartamentowego z częścią usługowo-biurową o nazwie Sea Towers stanowi najbardziej spektakularną inwestycję mieszkaniową w Polsce Północnej. Wieżowiec zlokalizowany przy Nabrzeżu Prezydenta w Gdyni w dniu zakończenia realizacji stanie się najwyższym budynkiem mieszkalnym w naszym kraju. Projekt opracowała wiedeńska pracownia architektoniczna Andrzeja Kapuścika, inwestorem jest firma Invest Komfort SA. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 10 maja 2006 r. Zakończenie realizacji planowane jest na koniec 2008 r.
16Dom luksusowy, dom betonowyPaweł Pięciakpdf
"W XV wieku włoski uczony i architekt Leon Battista Alberti pisał, że architektura powstaje po to, aby pokazać status materialny tego, kto zamawia i płaci. Architektura może być najlepszym i równocześnie najbardziej trwałym dowodem zamożności i pozycji społecznej zamawiającego. Ponieważ w tej materii od tamtego czasu niewiele się zmieniło, lepiej przyjąć tę prawdę do wiadomości, w przeciwnym bowiem razie można zamienić się w nieco zgorzkniałego mizantropa. Nie będąc mizantropem można za to przyglądać się powstającej architekturze z większą swobodą, bardziej z zainteresowaniem, a może mniej z zazdrością.
Przedstawiamy realizację, która otrzymała wyróżnienie w X jubileuszowej edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze?.
1810 lat na rynkuPiotr Piestrzyńskipdf
Firma REMEI obchodzi w tym roku 10-lecie swej obecności w Polsce. Z tej okazji zadaliśmy Arnoldowi Tomali, dyrektorowi REMEI, kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji.
20Śladami silezauraBeata Goczoł, Witold Goczoł, Oskar Grąbczewski, Maciej Grychowskipdf
Krasiejów ? niewielka wieś leżąca w gminie Ozimek, w województwie opolskim ? stał się miejscem niezwykłych znalezisk paleontologicznych już w latach osiemdziesiątych XX w. Odnajdywane na terenie kopalni odkrywkowej iłów Cementowni Górażdże szczątki kręgowców okazały się być skamieniałościami prehistorycznych płazów i gadów. Największą sensacją jest odkryty w 2000 r. Silesaurus opotensis ? najstarszy odnaleziony pradinozaur ? roślinożerny, niewielki (ok. 1 m wysokości), występujący na terenie Krasiejowa ok. 230 mln lat p.n.e.
22Drogi na wahadlePiotr Piestrzyński, Adam Karbowskipdf
? W odpowiedzi na te wysokie oferty cenowe wykonawców nasza dyrekcja uruchamia, przy zaangażowaniu ośrodków naukowych, program przygotowania technologii alternatywnych. Będziemy chcieli jeszcze bardziej wdrożyć technologię betonową ? mówi Zbigniew Kotlarek, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jego zdaniem prawdopodobnie w przyszłym roku poznamy urealniony plan inwestycji drogowych przewidzianych na lata 2007-2013
23O drogowych szansach i zagrożeniachpiepdf
Przemysł cementowy działający w Polsce włącza się do Narodowego Programu Budowy Dróg, przewidzianego na lata 2007-2013. ? Nasze zakłady są w stanie dostarczać na czas ilości cementu zgodne z zapotrzebowaniem ? zapewniał Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji Polskiego Kongresu Drogowego, która 6 marca odbyła się w Warszawie. Konferencja poświęcona była szansom i zagrożeniom na starcie Narodowego Programu Budowy Dróg.
24Tarnowskie concrete'ne drogiGrzegorz Kijowskipdf
W dużym ośrodku miejskim, jakim jest Tarnów, w ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele odcinków dróg z nawierzchnią betonową. Pierwsze doświadczenia zdobyto w 1997 roku, kiedy to wybudowano pierwszy odcinek drogi. Inicjatorem i pomysłodawcą budowy dróg w tej technologii był Wiesław Fryz, właściciel firmy budowlanej.
26Gdzie asfalt nie może, tam beton pośleGrzegorz Kijowskipdf
? Gmina Bochnia rozciąga się na przestrzeni ponad 50 km wzdłuż rzeki Raby. Położona jest na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Wielickiego. Część północna jest płaska, a południowa ma bardzo zróżnicowany teren, gdzie budowa dróg przysparza wielu trudności. Wykonawcy nie mogą użyć tam ciężkiego sprzętu ze względu na trudne uwarunkowania technologiczne. Tam właśnie w czynie społecznym ludzie budują drogi betonowe, które prowadzą do ich domów ? mówi Jerzy Lysy, wójt gminy Bochnia.
27Autostrada do EuropyPiotr Piestrzyńskipdf
Autostrada A18 na pewno będzie gotowa na Euro 2012. W czerwcu br. zostanie oddana uroczyście do użytku jezdnia północna drogi krajowej nr 18, a do 2010 roku jezdnia południowa. Wartość robót na jezdni północnej zamknęła się kwotą netto 70,2 mln euro. Ponieważ projekt ten przyczynia się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej, ? kwoty jego realizacji pochodzi z Funduszu Spójności.
30Polskie doświadczenie z betonowymi nawierzchniami bez szczelin poprzecznychAntoni Szydłopdf
Na modernizowanym odcinku autostrady A4 wybudowano pierwszą w Polsce eksperymentalną nawierzchnię bez szczelin poprzecznych z zastosowaniem ciągłego zbrojenia. Nawierzchnię o ciągłym zbrojeniu zastosowano pomiędzy dwoma obiektami mostowymi na długości ok. 1100 m.
34Budowla Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w WarszawieKazimierz Flaga, Wojciech Naziębłopdf
Od kilku lat problem budowy Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie przewija się sporadycznie przez prasę, radio i telewizję. Podawane są do wiadomości publicznej informacje wyrywkowe, niepełne, niedające właściwego obrazu realizacji tego dzieła. Najczęściej są to informacje tego typu, że np. Sejm RP przyznał na budowę świątyni z budżetu państwa 20 mln złotych (rok 2006) czy też 40 mln złotych (rok 2007), że wbrew woli zmarłego, pochowano tam księdza poetę Jana Twardowskiego. Informacje te nie sprzyjają tworzeniu klimatu korzystnego dla budowy świątyni w społeczeństwie polskim. A mimo to ? od dnia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę w dniu 2 maja 2002 roku ? budowa ta stale rośnie i rozwija się w oczach. Wszystko wskazuje na to, że jej stan surowy będzie ukończony w najbliższych 2-3 latach.
42naLOT na MARSAAneta Długoszpdf
Budowę węzła Marsa ze względu na rozmiar i tempo przygotowywanej inwestycji podzielono na dwa etapy: zadanie II B oraz zadanie II C. W sierpniu 2005 r. rozpoczęto realizację zadania II B, które obejmuje budowę prawie 2,5-kilometrowego odcinka drogi pomiędzy ulicami Bora-Komorowskiego i Płowiecką wraz z licznymi obiektami inżynierskimi.
46Przemysł a globalne ocieplenie. Pytania o perspektywy i sens działań Unii EuropejskiejAndrzej Małeckipdf
O globalnym ociepleniu, zmianach klimatu, nadchodzących katastrofach mówią już dziś prawie wszyscy. Dyskusja dawno już wyszła z gabinetów klimatologów, meteorologów, fizyków atmosfery czy ekologów i stała się dyskusją powszechną, w której uczestniczą przede wszystkim politycy, dziennikarze, ekonomiści czy biznesmani. Dlaczego więc nie miałby zabrać głosu fizykochemik, którym jest autor niniejszego artykułu? Aby nie narazić się jednak na zarzut niekompetencji, chciałbym uspokoić Czytelnika, że nie jest moim zamiarem szczegółowa dyskusja problemów meteorologii, fizyki atmosfery czy klimatologii...
54Beton należy chronićStanisław Wążpdf
Nie ma złych betonów, są tylko źle wykonane ? to stwierdzenie nabiera cech realnych szczególnie w przypadku zaniechania lub źle prowadzonej pielęgnacji betonu. Nawet beton zaprojektowany zgodnie ze sztuką oraz wszelkimi wytycznymi projektowymi, wykonany ze specjalnie wyselekcjonowanych składników, bardzo dobrze wymieszany, zagęszczony i ułożony, nie będzie posiadał zakładanych właściwości, jeżeli pominiemy znaczenie pielęgnacji. Błędy popełnione na etapie dojrzewania betonu często niosą skutki, których usunięcie może okazać się bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.
58JUNJIN wchodzi do gryPaweł Fąkpdf
Początek podboju rynku polskiego firma JUNJIN ogłosiła podczas prezentacji, która odbyła się 21 marca w Nadarzynie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym ?Baron?. Zgodnie z materiałami wręczonymi uczestnikom, pompy do betonu produkowane przez tę firmę spotkać można już na placach budów w ponad 80 krajach całego świata. Teraz ten największy producent pomp w Korei, którego ekspansję pobudzają marzenia o pozycji lidera w ogóle, stawia kolejny krok, tym razem w kraju nad Wisłą.
60Właściwości cementów wielkoskładnikowych CEM V z dużą ilością dodatków mineralnychStanisław Chłądzyński, Albin Garbacikpdf
Rozwój nowoczesnych technologii betonu uwzględnia w projektowaniu i wykonawstwie obiektów, i konstrukcji betonowych zalety cementów z dużą ilością dodatków mineralnych. Stosowanie dodatków mineralnych do produkcji cementu stwarza duże możliwości ograniczenia emisji CO2. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w przemyśle cementowym. W najbliższej przyszłości należy zakładać, obok cementów hutniczych CEM III zawierających 60-80% żużla S, zwiększoną produkcję cementów wieloskładnikowych CEM V o równie dużych ilościach dodatków mineralnych.
66Stawiam na beton z włóknamiJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
W betonie jako inżynierskim materiale wieloskładnikowym tkwi jeszcze znaczny potencjał. Warto byłoby zintegrować wysiłki twórcze w tym zakresie, pokazując, że szacunek dla człowieka i przyrody jest poważnym wyznacznikiem rozwoju budownictwa betonowego ? mówi profesor Michał Glinicki, specjalista od betonu z włóknami...
69Okrzepli i dojrzaliPiotr Piestrzyńskipdf
"? W porównaniu z firmą-matką, która liczy 70 lat, jesteśmy młodzi. Ale przez 15 lat działalności zdążyliśmy okrzepnąć i osiągnąć wiek dojrzały ? mówi Krzysztof Kaczan, dyrektor zarządzający siecią Rethmeier w Schomburg Polska.
Schomburg Polska od 1992 roku zaopatruje rynek polski w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Specjalizuje się w produkcji następujących systemów: uszczelnień budowlanych, renowacji starego budownictwa, klejenia wyłożeń ceramicznych, posadzek przemysłowych, renowacji betonu, dociepleń budynków, tynków i farb, domieszek do betonu, barwników do betonu, środków antyadhezyjnych, środków do czyszczenia i renowacji kostki brukowej oraz lakierów i impregnatów do betonu."
70Co z polską kostką brukową?Adam Karbowskipdf
Pod takim tytułem w ostatnich dniach marca odbyło się XV Sympozjum Szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Brukowej Koski Drogowej. Jak zawsze, organizatorzy wybrali odpowiednie miejsce ? Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ?BOSS? w Warszawie i postarali się, aby oprócz merytorycznych wykładów nie zabrakło okazji do zwykłych rozmów i zabawy. W trakcie dwudniowego spotkania uczestnicy wysłuchali kilku ciekawych wykładów i prezentacji firm.
71Dobry Beton po raz czwartyPiotr Piestrzyńskipdf

? Rok 2006 był bardzo dobry nie tylko dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim dla budownictwa. Pewnie dlatego tak wielu chętnych przystąpiło do walki o Znak Jakości ?Dobry Beton? ? mówił Witold Kozłowski, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego. 22 marca 2007 roku SPBT po raz czwarty nagrodziło najlepszych wśród wytwórni betonu towarowego.

73Stropodach wieńczy dzieło…Paweł Fąkpdf
Serfując po Internecie w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące nas zagadnienia, nie sposób pominąć Wikipedii. Wpisawszy wyraz ?stropodach? (będący tematem tego odcinka), otrzymamy taką oto definicję ?... jest to strop nad ostatnią kondygnacją budynku, który spełnia jednocześnie rolę dachu; jest to dach płaski. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest brak poddasza.? Cóż, brzmi całkiem niewinnie.