ad

Wydanie 2(26)/2004

issue-cover
W dniu, w którym ten numer kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura? znajdzie się w rękach naszych Czytelników, Polska będzie już formalnie członkiem Unii Europejskiej. Głęboko wierzę, że to początek lepszej przyszłości Polski i Polaków realizowanej już w dużej europejskiej rodzinie. Podejrzewam, że prawie u wszystkich zwolenników akcesji ten optymizm tłumiony jest zawirowaniami na naszej scenie politycznej, a także odczuwanym już powszechnie zagrożeniem światowego bezpieczeństwa. Niezależnie jednak od tych problemów, zdecydowana większość liczących się obserwatorów politycznych i analityków gospodarczych podkreśla, że integracja europejska to nie tylko ogromna szansa dla Polski i innych państw wchodzących do UE, ale także klucz do pomyślnej przyszłości całej Europy. Co kwartał próbuję oceniać sytuację w polskim sektorze budowlanym. Dane z początku roku 2004 tworzą bardzo zaburzony obraz, utrudniający wyciąganie wniosków. Ciesząc się z faktu szybkiego wzrostu produkcji przemysłowej, z rosnącym niepokojem obserwujemy wyniki w sektorze produkcji budowlano-montażowej, gdzie w dalszym ciągu GUS informuje o spadkach.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
W dniu, w którym ten numer kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura? znajdzie się w rękach naszych Czytelników, Polska będzie już formalnie członkiem Unii Europejskiej. Głęboko wierzę, że to początek lepszej przyszłości Polski i Polaków realizowanej już w dużej europejskiej rodzinie. Podejrzewam, że prawie u wszystkich zwolenników akcesji ten optymizm tłumiony jest zawirowaniami na naszej scenie politycznej, a także odczuwanym już powszechnie zagrożeniem światowego bezpieczeństwa. Niezależnie jednak od tych problemów, zdecydowana większość liczących się obserwatorów politycznych i analityków gospodarczych podkreśla, że integracja europejska to nie tylko ogromna szansa dla Polski i innych państw wchodzących do UE, ale także klucz do pomyślnej przyszłości całej Europy. Co kwartał próbuję oceniać sytuację w polskim sektorze budowlanym. Dane z początku roku 2004 tworzą bardzo zaburzony obraz, utrudniający wyciąganie wniosków. Ciesząc się z faktu szybkiego wzrostu produkcji przemysłowej, z rosnącym niepokojem obserwujemy wyniki w sektorze produkcji budowlano-montażowej, gdzie w dalszym ciągu GUS informuje o spadkach.Świadczy to o utrzymującej się ostrożności producentów w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu. Z drugiej strony, w prognozach z początku tego roku, właściwie wszyscy analitycy rynkowi pierwszy raz od kilku lat założyli wzrost inwestycji na poziomie od 6 do 12%. To powinien był już zauważalny impuls dla całego rynku budowlanego. Obraz rynku materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach zaciemniony jest jeszcze bardziej ? wzmożone zakupy wynikają głównie z planowanego wzrostu stawki podatku VAT. Tak więc dopiero kilka następnych miesięcy po 1 maja pozwoli na bardziej racjonalną ocenę naszego rynku materiałów budowlanych. Początek 2004 roku to także ważne zmiany prawne w budownictwie. Od 1 stycznia oficjalnie funkcjonuje już w Polsce nowa norma betonowa PN-EN-206-1. To ważny dokument, w znacznym stopniu zmieniający podejście do produkcji, dostawy i kontroli jakości betonu. W styczniu ukazała się długo oczekiwana norma precyzująca wymagania dla kruszyw do betonu, a w kwietniu na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się ustawa o wyrobach budowlanych. Ta ważna regulacja nie rozwiązuje jednak ostatecznie problemu
dopiero odpowiednio precyzyjne rozporządzenia mogą dać szansę na uporządkowanie zagadnień badania i kontroli jakości wyrobów oferowanych na polskim rynku budowlanym. W bieżącym numerze BTA sporo uwagi poświęcamy problemom budownictwa drogowego. Z nadzieją patrzymy na zauważalny postęp w budowie autostrad i dróg ekspresowych. Wydaje się, że po wielu latach oczekiwań są wreszcie formalno-prawne a także finansowe warunki do szybszej budowy nowoczesnych dróg i autostrad. Oczywiście, musi się to odbywać zgodnie z żelaznymi zasadami pełnego rachunku ekonomicznego, uwzględniającego łączny koszt budowy i eksploatacji drogi. Liczymy na to, że przy takim podejściu nawierzchnie betonowe, jako technicznie i ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie, coraz częściej będą pojawiać się na polskich drogach. Istotną pomocą w tym zakresie może stać się nowa książka Antoniego Szydły ?Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego?, która w ostatnich dniach została wydana przez Polski Cement. Ta książka to nie jedyna nowość naszej oficyny
zainteresowanych zachęcamy do sięgnięcia po inną nowość: ?Konstrukcje z betonu sprężonego? Andrzeja Ajdukiewicza i Jakuba Mamesa. Obie książki obszernie prezentujemy w naszym piśmie. Wśród wielu interesujących tekstów, które znajdą Państwo w kwartalniku, pozwalam sobie zwrócić uwagę na ważny artykuł Lesława Brunarskiego, przedstawiający podejście nowej normy PN-EN-206-1 do problemu kontroli zgodności wytrzymałości betonu. Obszernie relacjonujemy zakończenie pierwszej edycji Kampanii ?Dobry Beton? zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego. To bardzo cenna inicjatywa zwiększająca szanse produkowania w Polsce betonu na najwyższym europejskim poziomie. Chciałbym pogratulować Firmom wyróżnionym znakiem ?Dobry Beton? i zachęcić innych do próby sprostania wyśrubowanym kryteriom oceny w następnych edycjach kampanii. Prezentując ludzi świata nauki, dziś przybliżamy sylwetkę profesora Janusza Mierzwy z Politechniki Krakowskiej. Myślę, że z przyjemnością poznają Państwo jego drogę zawodową, a także jego spojrzenie jako naukowca i praktyka na teraźniejszość i przyszłość budownictwa. Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury. I... do zobaczenia w Unii.
4Jest wzrost, będzie...?Piotr Piestrzyńskipdf
O 40% więcej cementu wchłonąć polski rynek w pierwszym kwartale 2004 w stosunku do roku ubiegłego. ? To efekt paniki rynkowej wynikającej z faktu, iż VAT na materiały budowlane, w tym również cement, wzrośnie z 7 do 22%. Myślę, że dopiero połowa maja przyniesie nam informacje, czy tendencje wzrostowe rzeczywiście są tendencjami wzrostu budownictwa i gospodarki, czy też wzrost pierwszego kwartału jest wzrostem koniunkturalnym, wynikającym wyłącznie z planowanych zmian cen. Natomiast w chwili obecnej nie widzę jeszcze zapowiadanego wzrostu gospodarczego, na pewno nie w budownictwie ? ocenia Andrzej Tekiel, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
5Na spirali zrównoważonego rozwojuPiotr Piestrzyńskipdf
Jeżeli porównamy dzisiejszy przemysł cementowy do tego z koäca lat 80., to trzeba przyznać, że są to dwa różne przemysły. W ciągu ostatnich 15 lat niesłychanie przybliżyliśmy się do pewniejszego rozumienia filozofii zrównoważonego rozwoju. Z filozofią zrównoważonego rozwoju jest jak ze spiralą, zawsze można powiedzieć, że się ją realizuje, ale w miar upływu czasu będziemy na coraz wyższym poziomie. Będziemy coraz bliżej współpracować ze środowiskiem i ze społecznością lokalną. Myślę, że filozofia zrównoważonego rozwoju zdeterminuje nasze działania na długie lata, a z roku na rok będziemy coraz bliżej ideału mówi Andrzej Balcerek, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna w rozmowie z Piotrem Piestrzyńskim.
7Perspektywy budownictwaBohdan Wyżnikiewiczpdf
Ostatnie lata nie były najlepsze dla budownictwa, tak w Polsce, jak i większości krajów Unii Europejskiej. W Unii zapaść z końca lat dziewięćdziesiątych została przełamana na początku roku 2002. Polskie budownictwo notuje spadek przychodów od roku 2001 i wszystko wskazuje na to, ale przełomowy będzie dopiero rok 2004.
8Pierwsze, nie szkodzićPaweł Pięciakpdf
Dla mnie najciekawsze jest zestawianie starego z nowym. Działanie w architekturze miejsca, ale w nowym wymiarze. Nie odtwarzanie, ani nie naśladowanie - mówi architekt Paweł Handschuh. Prowadzona przez niego Pracownia Architektoniczna w Poznaniu została wyróżniona II nagrodą w ostatniej edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze?.
11Dlaczego warto pokryć dach dachówką Braaspdf
Budowa czy remont dachu to inwestycja na wiele lat. Wybór pokrycia oparty powinien być o wysokie kryteria oceny i właśnie one stanowią o walorach systemu dachowego Braas. Dachówka cementowa Braas spełnia wszystkie oczekiwania związane z bezpieczeństwem, estetyką i funkcjonalnością dachu. Jej zalety docenia szerokie grono inwestorów prywatnych, architektów i wykonawców, co potwierdzają zdobyte liczne nagrody. Ponad 6 milionów budynków w całej Europie pokrytych dachówką Braas stanowi najlepszą rekomendacją dla oferowanego przez nas systemu krycia dachu.
12Moralność materii, albo strefa architektury betonu minimalistycznegoMaria Misiągiewiczpdf
Le Corbusier w jednej sprawie odniósł zwycięstwo: architekci uwierzyli we wspaniałość betonu jako materiału architektonicznego, to znaczy takiego, który tworzy elewacje, ściany wnętrz, detal architektoniczny, nie tłumacząc potrzeby swego istnienia statyką ustroju konstrukcyjnego. To nic, że z betonowym klasztorem La Tourette w Evry koło Lyonu czas obszedł się brutalnie, to nic, że piękno betonowych faktur grobowca rodziny Brion zaciera pogoda (łagodna przecież) północnych Włoch, to nic, że betony krakowskiego Seminarium Zmartwychwstaäc˘w pokrywa już esencja miejscowego klimatu. Wiemy, że beton jest piękny, że ma naturę kamienia a architektowi wygodnie w nim ?rzeźbić?.
18Budownicwo drogowe przed testem prawdyPiotr Piestrzyńskipdf
Ilość środków na inwestycje infrastrukturalne jest w tym roku mniej więcej trzykrotnie większa. To już się liczy. Żaden z celów priorytetowych nie zostanie osiągnięty bez wstąpienia do UE. Czy powinniśmy więc umierać za Niceę? Na pewno nie. Z punktu widzenia rozwoju infrastruktury transportowej nie ma lepszych możliwości. Z chwilą wejścia do Unii zacznie bić zegar. 1 Maja skończy się przedszkole, a rozpocznie się test prawdy mówił poseł Bogusław Liberadzki, przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Transportu Sejmu RP.
20A4 - nowa po 70 latachAntoni Szydło, Marek Suchypdf
Budowę autostrady A4 na odcinku Wrocław - Legnica rozpoczęto w 1934 roku, a oddano do ruchu w 1936 roku. Potem kontynuowano budowę jej kolejnych odcinków i dopiero wcielenie robotników do wermachtu w czasie wojny spowolniło roboty przy tej inwestycji. Po 70 latach możemy powiedzieć, że rozpoczęta w lipcu 2002 roku modernizacja autostrady zostanie zakończona w grudniu 2005 roku. Autostrada będzie miała nawierzchnię betonową, tak jak ta budowana przed wojną, ale jakże inną. W poniższym artykule autorzy przedstawiają opis modernizacji autostrady ze szczególnym zwróceniem uwagi na nawierzchnię, ponieważ na omawianym odcinku zastosowano trzy rodzaje nawierzchni betonowych, z czego dwa typy nie stosowane dotychczas w Polsce.
26Wreszcie nowa monografia o nawierzchniach z betonu cementowegoLeszek Rafalskipdf
Po otrzymaniu książki prof. Antoniego Szydło pt. ?Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego? stwierdziłem, że wreszcie jest nowa polska monografia opisująca szeroko problematykę nawierzchni betonowych. Bardzo dużą zaletą tej publikacji jest zebranie i przedstawienie najnowszych krajowych oraz zagranicznych wyników badań i doświadczeń praktycznych związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań w budowie i utrzymaniu nawierzchni z betonu cementowego.
Do książki została dołączona płyta CD, która zawiera program służący do projektowania nawierzchni betonowych oraz film z realizacji budowy.
27O książce powiedzieli…pdf
Książkę Prof. Antoniego Szydło "Nawierzchnie drogowe z betonu towarowego" zrecenzowali Prof. Mieczysaw Kamiński oraz Prof. Jan Kukiełka.
28Nowe normowe kryteria zgodności wytrzymałości betonuLesław Brunarskipdf
Od 1 stycznia 2004 r. formalnie weszły w życie postanowienia nowej normy betonowej PN-EN 206-1. Norma ta w istotny sposób zmienia podejście do problemu kryteriów zgodności wytrzymałości betonu. Profesor Lesław Brunarski przybliża to zagadnienie Czytelnikom Budownictwa, Technologii, Architektury.
32Badania odwiertów rdzeniowych w świetle aktualnych unormowań prawnych. Część 2 - badania wytrzymałościowe i interpretacja uzyskiwanych wyników.Andrzej Moczkopdf
Pomimo że badania wytrzymałościowe próbek, wycinanych z odwiertów rdzeniowych, są niekwestionowanym źródłem danych o jakości wbudowanego w konstrukcję betonu, to jednak stosowne przepisy normowe wyraźnie zastrzegają, iż nie mogą one zastępować badań przeprowadzanych na próbkach normowych, zgodnie z PN-EN 206-1.
36Produkty technologicznie zaawansowanesabpdf
WOERMANN działa w Polsce od 1999 roku. W tej chwili WOERMANN POLSKA Sp. z o.o. należy do ścisłej czołówki dostawców domieszek do betonu. Od pięciu lat nie zmienia się cel firmy: specjalizacja w technologiach wysoko zaawansowanych.
37Właściwe i patologiczne napowietrzanie betonuMichał A. Glinickipdf
Wymagania dotyczące napowietrzania według nowej normy EN 206-1 zostały uproszczone w stosunku do wymagań normy PN-88/B-06250. Intencją Autorów normy EN 206-1 należy odczytywać jako przekonanie, że odpowiednio niski wskaźnik w/c i odpowiednio wysoka zawartość cementu i wytrzymałość betonu na ściskanie usprawiedliwia znaczne uproszczenia wymagań dotyczących napowietrzania betonu. W tym akurat miejscu nowa norma jest anachroniczna i dlatego warto wprowadzi? dodatkowe postanowienia do krajowych dokumentów uzupełniających norm? PN-EN 206-1: 2003 - uważa doc. dr hab. inż. Michał A. Glinicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.
41Technologiczny "pakiet całościowy"Konrad Sabalpdf
Rozmowa z Arnoldem Tomalą, dyrektorem handlowym REMEI POLSKA Sp. z o.o.
42Normalizacja kruszywWiesław Frankiewiczpdf
Z osiągnięciem zgodności prawa polskiego z ustawodawstwem europejskim w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej wiąże się konieczność dostosowania polskich norm do norm europejskich. Zajmujący się w kraju wdrażaniem norm europejskich EN dotyczących kruszyw Komitet Techniczny nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego rozpoczął prace nad wprowadzaniem norm dotyczących wymagań dla kruszyw mineralnych w 2003 r.
48Z humanistycznym podejściem do logikiJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
? ?Filozofia? nowej normy jest całkowicie odmienna od naszych polskich norm betonowych i dlatego ?pierwsze czytanie? po przetłumaczeniu budziło mentalny sprzeciw. Stopniowo jednak normę tę coraz lepiej rozumiemy. Coraz bardziej zaczynamy akceptować jej generalną filozofię, zmierzającą do ścisłej jednoznaczności podziału odpowiedzialności za produkt pomiędzy tym kto zamawia, tym kto wytworzył beton i tym kto ma go wbudować ? mówi prof. Janusz Mierzwa z Politechniki Krakowskiej, który był szefem zespołu tłumaczącego norm? EN 206.
50Szkolenie dla dydaktykówkarbpdf
W związku ze zmianami w zakresie normalizacji dotyczącej betonu, 6 kwietnia br. w Krakowie spółka Polski Cement zorganizowała szkolenie dotyczące nowej normy PN-EN 206-1. Celem szkolenia było przybliżenie osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne ze studentami uczelni technicznych merytorycznej treści normy. W bezpłatnym szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób z całej Polski. Merytoryczną opiek? nad szkoleniem objął prof. Janusz Mierzwa.
52Beton tak, ale z uwzględnieniem…Zygmunt Jamrożypdf
Ja nieproszony (nie pytany) gość, wciskam się sam. Dodam, że dodatkowo zmobilizowała mnie rozmowa z profesorem Lechem Czarneckim po publikacji jego artykułu w numerze trzecim ubiegłego roku pisze prof. Zygmunt Jamroży. Jego głos jest kolejnym w dyskusji zainicjowanej przez redakcję kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura?. Ukazały się dalsze wypowiedzi, a to prof. W. Radomskiego (o mostach) i prof. A. M. Brandta (o koniecznej trwałości i właściwym szkoleniu kadry).
54Równanie do najlepszychPiotr Piestrzyńskipdf
"Uhonorowana Wytwórnia Betonu Towarowego spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego? certyfikaty znaku jakości Dobry Beton o takiej treści odebrali 26 lutego 2004 w Warszawie kierownicy i przedstawiciele 27 wytwórni betonu towarowego z całej Polski. Kampanią ?Dobry Beton? rozpoczęliśmy równanie do najlepszych mówił Andrzej Werkowski, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego. Ta kampania jest zgodna również z profilem naszej działalności, gdyż naszym celem jest podnoszenie jakości produkcji i konkurencyjności także polskiego przemysłu betonu towarowego dodał obecny na uroczystości Didier Lévy, prezydent ERMCO (Europejskiej Organizacji Producentów Betonu).
56Obawy i nadziejeJustyna Piotrowska-Łójpdf
Już od początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczął się renesans betonu towarowego w Polsce. Zmieniły się wcześniejsze struktury własnościowe i organizacyjne przedsiębiorstw, co pozwoliło z jednej strony na zwiększenie ich elastyczności, a z drugiej na wysoką specjalizację firm. W chwili obecnej na polskim rynku beton towarowy produkowany jest w ponad 650 wytwórniach. Porównując średnią wielkość produkcji z jednej wytwórni między Polską a innymi krajami europejskimi, zauważyć można, iż drzemie w nich ogromny, niewykorzystany potencjał produkcyjny.
58Udane szkoleniaGrzegorz Łójpdf
Początek roku 2004 rozpoczął się dla Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej bardzo pracowicie. Stało się już tradycją, że na otwarcie sezonu przygotowywane są dwa duże spotkania.
60Układanie nawierzchni drogowych z elementów wibroprasowanych (3)Witold Brylickipdf
Praktyczne aspekty układania nawierzchni z elementów wibroprasowanych.
62Pracowicie na dziesięcioleciePiotr Piestrzyńskipdf
27 czerwca br. minie 10 lat od momentu rozpoczęcia działalności RMC na polskim rynku. W 1994 koncern RMC Group p.l.c., poprzez swoją niemiecką filię, zainwestował w przemiałownię cementu Cemcon Cementconsulting w Szczecinie. Już dawno inwestycje koncernu w Polsce przekroczyły miliard złotych, a przedmiotem działalności Grupy RMC Polska jest produkcja i sprzedaż betonu towarowego, cementu, kruszyw, sprzedaż domieszek do betonu i zapraw, usług transportowych oraz usług laboratoryjnych w zakresie badań dla kruszyw, mieszanek betonowych, zapraw budowlanych, betonu stwardniałego oraz gotowych elementów betonowych. Mimo perspektywy okrągłej rocznicy, koniec roku 2003 i początek 2004 na świętowaniu nie minął, a na włączaniu się Grupy RMC Polska w realizacje kolejnych ważnych inwestycji w kraju. Być może wa˜nie w dniu dziesiątych urodzin spółka RMC Polska zakoäczy produkcję i podawanie betonu na kolejną stację warszawskiego metra - A18 plac Wilsona.
64Zarządzanie w dobrym styluPiotr Piestrzyńskipdf
Witold Różycki, dyrektor ds. produkcji Górażdże Cement SA, jest jednym z nielicznych menadżer przemysłu cementowego, którzy urzędują za bramą zakładu. Historia jego życia to historia Cementowni Górażdże i już kawałek historii polskiego przemysłu cementowego.
64Umiarkowany optymizmsabpdf
Tegoroczne Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2004 zostały połączone z Międzynarodowymi Targami Maszyn, Narzędzi i Sprzętu Budowlanego BUMASZ oraz Międzynarodową Wystawą Zabezpieczeń SECUREX. Targi można podsumować dwiema liczbami: ponad 1000 wystawców i około 57 tysięcy zwiedzających. Czyli, chwilowo bez większych zmian. Pod względem ilości wystawców targi nie różniły się znacznie od poprzednich, kiedy w Poznaniu pokazało się około 1100 producentów z branży budowlanej.
65Warsztaty Architektasabpdf
Krakowska edycja Warsztatów Architekta ? cyklu szkoleń organizowanych przez Meeting Factory ? była okazją do prezentacji rozwiązań firm BRUK-BET i BRAAS.
65Co słychać w krajusabpdf
Aktualne wiadomości z zakresu projektów i realizacji budów:
- Malbork, Gdynia, Świoujście,
- Warszawa-Śródmieście
- Gdańsk,
- Kraków.
66Konstrukcje z betonu sprężonegoRyszard Kowalczykpdf
Ta książka charakteryzuje się nowoczesnym ujęciem, ze sporą, ale uzasadnioną i jasno podaną porcją teorii, i opartym na tej bazie pełnym zakresem wiedzy potrzebnej do projektowania. Informuje polskiego czytelnika o najnowszych osiągnięciach. Pod tym wzglądem wyprzedza wszystkie znane mi światowe podręczniki. Stanowi bardzo ważną pozycję tak dla dydaktyki, jak i dla praktyki projektowej - pisze prof. Ryszard Kowalczyk o książce Andrzeja Ajdukiewicza i Jakuba Mamesa pt. ?Konstrukcje z betonu sprężonego?
68Szkolenia firmy VIRTUSkarbpdf
Firma VIRTUS organizator szkoleń i konferencji, którego profesjonalizm i efektywność potwierdzają sami uczestnicy oraz badania rynkowe zaprosiła 25 marca w Szczecinie architektów na konferencję z cyklu ?Spotkania Architektów?. Wśród wielu wystawców swój produkt zaprezentowała m.in. firma Cidem HRANICE.
70SILMENT w podbudowach drogowychredpdf
SILMENT to nowa generacja mineralnych spoiw drogowych, to znakomite uzupełnienie oferty przemysłu cementowego. SILMENT CQ-25 i SILMENT CQP-15 to dwie odmiany asortymentowe spoiwa opracowane pod kątem spełnienia potrzeb pełnego zakresu robót drogowych.