ad

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
4Czas przetrwaniaPiotr Piestrzyńskipdf
Rozmowa z Andrzejem Ptakiem, przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
6W oczekiwaniu na dobre nastrojeElżbieta J. Syrdapdf

Jak ocenić rok 2002 w gospodarce? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i zależy - w dużej mierze - od poziomu optymizmu osób dokonujących takiego podsumowania. Według optymistów, gospodarka w 2002 roku wprawdzie nie osiągnęła zadowalających wyników, jednak można dopatrzyć się nieznacznej poprawy sytuacji. Jednak trudno to dostrzec z poziomu rynku inwestycyjno-budowlanego

8Za rok w UniiPiotr Piestrzyńskipdf

Jeżeli 8 czerwca 2003 Polacy odpowiedzą ?tak? podczas referendum, to w przyszłym roku Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Akcesja przyniesie rozwój kraju, rozwój gospodarki. Przystąpienie Polski do Unii oznacza zwiększenie tempa inwestycji, dostosowanie cen energii i surowców do cen europejskiego rynku, przyspieszenie budowy autostrad, całej infrastruktury komunikacyjnej, mieszkaniowej oraz nowych obiektów użytkowych. W przypadku konkretnych firm - daje szansę na ich stabilizację, rozwój i gwarancje funkcjonowania na długie lata w bardzo profesjonalny sposób. O to, dlaczego warto przystąpić do Unii, zapytaliśmy przedstawicieli przemysłu cementowego i wapienniczego.

9Każdy musi wiedziećKonrad Sabal, Adam Karbowskipdf
Jacek Saryusz-Wolski był głównym negocjatorem Polski z Unią Europejską. Rozmawiają z nim Konrad Sabal i Adam Karbowski.
9Na solidnych filarachkarb, sempdf
Pierwszy filar Unii ma charakter gospodarczy i opiera się na Wspólnotach Europejskich, Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (EWWiS) i Wspólnocie Energii Atomowej (Euratom). Obejmuje on Unię Gospodarczą i Walutową, Rynek Wewnętrzny, Unię Celną, Wspólną Politykę Rolną i Politykę Strukturalną. Pierwszy filar promuje rozwój gospodarczy, osiągany poprzez jednolity rynek, efektywną politykę strukturalną, społeczną i pieniężną.
Drugim filarem Unii jest wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Jego celem jest ochrona wspólnych wartości, interesów i niezawisłości Unii. O bezpieczeństwo Unii, a także o utrzymanie pokoju na świecie, w ramach filaru, dbają - Rada Europejska oraz Rada Unii Europejskiej.
Trzecim filarem jest współ-praca w sferze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Traktat Amsterdamski nadał mu nazwę Współpracy Policyjnej i Sądowej w sprawach karnych. Celem filaru jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez wspólne działania państw unijnych, dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej, przemytu narkotyków, terroryzmu. Istotna w tym działaniu jest współpraca sądowa, która polega na współdziałaniu w procesach karnych, wykonywaniu orzeczeń oraz kwestiach ekstradycyjnych.
10Konsekwentnie do przodupiepdf
Według ekspertów Unii Europejskiej, drogownictwo jest dziedziną, w którą ze względu na położenie Polski warto inwestować. W niemieckim Ministerstwie Transportu wyliczono, że tranzyt przez Polskę mógłby wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie pod warunkiem, że powstaną autostrady. Dobre drogi oznaczają też mniejszą liczbę wypadków, mniej awarii samochodów. W polskim Sejmie upadła propozycja finansowania budowy autostrad i dróg ekspresowych przy pomocy winiet. Nie wiadomo, kiedy poznamy kolejną propozycję rządu.
11Zamieszkać w EuropieAdam Karbowskipdf
Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej robimy sobie wiele planów na lepsze jutro. Jednym z oczekiwań jest zmiana sytuacji na rynku mieszkaniowym. Biorąc pod uwagę ilość mieszkań w Polsce, ich średnią wielkość oraz stan techniczny, trudno się dziwić, że mamy takie nadzieje.
12Jak zdobyć "trudne" pieniądze?Piotr Piestrzyńskipdf
Każdy potencjalny beneficjent środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne powinien najpierw wiedzieć, czego chce, jakie ma pomysły na rozwój gminy, powiatu. Uzasadniając wniosek powinien pokazać inwestycję w szerszym kontekście. Nie można przedstawić pomysłu na kawałek drogi. Trzeba pokazać, że ta droga mieści się w jakimś szerszym zamierzeniu dotyczącym rozwoju regionu. Czy ta inwestycja przyniesie jakieś dodatkowe efekty w postaci ułatwień dla inwestorów, czy będzie szansą na tworzenie nowych miejsc pracy. Po drugie trzeba bardzo dokładnie przygotować dokumentację - radzi dr Jan Olbrycht, były marszałek województwa śląskiego. Rozmawia z nim Piotr Piestrzyński.
14Eurosceptycy górą, budownictwo dołemDariusz Dąbekpdf
Wyobraźmy sobie taki oto scenariusz. 8 VI 2003 roku przeciwnicy obecności Polski w Unii Europejskiej zdobywają większość głosów w referendum. Polska nie zostaje członkiem najważniejszej dla losów Europy struktury ponadnarodowej. Taki był wybór społeczeństwa. Demokracja wymaga, by tę decyzję uszanować.
16Niemiecka perspektywaJürgen Buch, Konrad Sabalpdf
Rozmowa z Michaelem Knipperem - prezesem głównego stowarzyszenia przemysłu budowlanego w Niemczech
17Różne wzorceKonrad Sabalpdf

W przededniu integracji Polski z Unią Europejską ścierają się racje zwolenników i przeciwników tego kroku. Przeciwnicy starają się zdezawuować korzyści, zwolennicy roztaczają możliwości wielkiej szansy, która naszemu krajowi nadarza się po raz pierwszy od wielu lat. Jak wejście do Unii wpłynęło na rozwój Grecji, a jak na rozwój Irlandii?

18Kraków - Münster - La TouretteJoanna Mazurekpdf
Zestawienie wszystkich projektów uwypukliło różny system studiowania i wymagań. Polacy skupili się na formie i funkcji, Niemcy na funkcjonalnej analizie miejsca, ruchu i powiązań ze Starym i Nowym Miastem - tak przebiegały ósme międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe Kraków - Münster - La Tourette. Uczestniczyło w nich osiemnastu studentów architektury Politechniki Krakowskiej i Fachhochschule Münster.
20Wyciskamy piętnoPaweł Pięciak, Zbigniew Pilchpdf
- Żyjemy na przełomie wieków i trzeba kreować nowość za wszelką cenę. Przedmioty powinny tchnąć nowością, a nie starością - uważa Michał Baryżewski. - Malarz Eugeniusz Delacroix powiedział, że pierwszą zaletą obrazu jest to, że daje radość oczom. Swoją architekturą chcę dawać radość oczom - dodaje Zbigniew Reszka. Z gdyńskimi architektami rozmawiają Paweł Pięciak i Zbigniew Pilch
24Ukryty za betonową ścianąredpdf
Wygląd obiektu zmienia się w zależności od pory dnia: w dzień promienie słońca podkreślają bogatą formę budynku, po zmierzchu efekt ten powtórzony jest iluminacją świetlną. Na szczególną uwagę zasługuje użycie betonu licowego zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach, co podkreśla nowoczesny charakter szkoły stworzonej dla młodych ludzi. Tak przedstawiany jest budynek Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, której projektanci zdobyli II nagrodę w VI edycji Konkursu ?Polski Cement w Architekturze?.
26W stolicy Wielkopolskipdf
Prezentujemy kolejny oddział Dyckerhoff Beton Polska. Firma z Poznania na dobre działa na tym rynku od 1998 roku i od początku stała się jego ważnym uczestnikiem.
Pierwsze kroki spółka Dyckerhoff Beton w Poznaniu stawiała w 1996 roku. Ale pierwszy węzeł zaczął produkcję w dwa lata później. Mimo że jego wydajność nie była największa, pozwolił firmie w znaczący sposób zaistnieć na rynku budowlanym stolicy Wielkopolski. Z wielu powodów Dyckerhoff w Poznaniu wyspecjalizował się już na początku swojej działalności w budownictwie mieszkaniowym, w tym również indywidualnym. Od 2000 r. Dyckerhoff Beton Polska oddział Poznań specjalizuje się między innymi w produkcji betonu na ścianki szczelinowe, co jest niezwykle ważne w budowaniu plomb w historycznym śródmieściu. I chociaż przez lata wiele się w budownictwie zmieniło, mieszkaniówka nadal pozostaje ważnym odbiorcą betonu z Dyckerhoffa.
28To nie jest eksperyment!Piotr Piestrzyńskipdf
- Gdy układamy nawierzchnię betonową wieczorem, to na sąsiedniej jezdni tworzą się korki. Największe zainteresowanie naszą pracą występuje w piątki, gdy jest największe natężenie ruchu. Nasz ?pociąg? jest oświetlony i wszyscy zwalniają, by zobaczyć, w jaki sposób ?wychodzi? pas betonu o szerokości 10 m i grubości 27 cm. Układanie nawierzchni betonowej jest traktowane jak eksperyment, a przecież my stosujemy technologię od lat 70. znaną w Europie - mówi Ryszard Stachowiak z Heilit+ Woerner Budowlana, który kieruje modernizacją odcinka drogi nr 8 Polichno - Wolbórz. Mieliśmy możliwość przejechania się po nie udostępnionym jeszcze dla ruchu odcinku o długości 6 kilometrów.
29Autostrada przed terminem?piepdf
- Jeżeli przed tegoroczną zimą uda nam się oddać do ruchu południową jezdnię, to całe zadanie inwestycyjne zostanie na pewno skrócone co najmniej o 2 miesiące - mówi Joanna Bajor, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Budowa 49-kilometrowego odcinka autostrady A4 na zachód od Wrocławia idzie pełną parą.
30Ultra-thin-whitetoppingSzczepan Gajekpdf
Perspektywa otwarcia głównych korytarzy międzynarodowych wiodących przez Polskę z zachodu na wschód dla największych ciężarówek, o nacisku na oś rzędu 11,5 tony, nie napawa optymizmem. Do takich obciążeń przystosowane jest niespełna 3% sieci dróg krajowych, a sytuacja na drogach wojewódzkich wygląda jeszcze gorzej, gdyż drogi te przystosowane są tylko do obciążeń rzędu 8 ton na oś. Stąd, pędzące w upalne letnie dni, sznury ciężarówek rozjadą nie tylko asfalt na naszych drogach, ale również marzenie o ich lepszym stanie. Powstaje więc pytanie, czy istnieją możliwości, technologie, które pozwolą skutecznie przystosować drogi do przewidywanych obciążeń?
34O materiałach na drogi w BrennejMałgorzata Faleńska-Regulskapdf
Warsztaty Naukowe ?Nowe materiały i technologie w budownictwie komunikacyjnym? odbyły się w dniach 24-27 lutego 2003 w Brennej. Organizatorami były Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz RMC.
36Znana technologiaPiotr Kijowskipdf
Rozmowa z mgr. inż. Ireneuszem Mikulickim z GDDKiA Oddział w Łodzi (rozmowa została przeprowadzona 18 lutego 2003 roku).
36Bezpieczna i ekonomiczna alternatywapikpdf
Gdy w 1912 roku powstała pierwsza w Europie droga betonowa, nikt nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczał, że 90 lat później drogi betonowe staną się najtrwalszym rozwiązaniem konstrukcyjnym w nowoczesnym drogownictwie. Droga ta, o czym mało kto wie, powstała w Krakowie i przetrwała do dzisiaj.
37Zdały doskonale egzaminPiotr Kijowskipdf
Rozmowa z burmistrzem Piwnicznej-Zdroju Edwardem Bogaczykiem (rozmowa została przeprowadzona 25 lutego 2003 roku).
38Beton - najlepszy surowiec do budowy dróg lokalnychTomasz Pużakpdf
W dniu 14 stycznia 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich odbyło się sympozjum naukowo-techniczne pt. ?Beton - najlepszy surowiec do budowy dróg lokalnych?. Organizatorem spotkania było starostwo, przy współpracy Górażdże Cement SA, a obowiązki gospodarza spotkania pełnił pan Gerhard Matheja - starosta strzelecki.
38Beton i jego składniki - normalizacja, właściwości, zastosowanieTomasz Pużakpdf
27 lutego br. w Poznaniu odbyło się sympozjum naukowo-techniczne pt. ?Beton i jego składniki - normalizacja, właściwości i zastosowanie?. Organizatorem sympozjum były Górażdże Cement SA we współpracy z Instytutem Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej oraz firmą Sika Poland Sp. z o.o. W sympozjum udział wzięło blisko 200 osób reprezentujących biura projektów, firmy wykonawcze, nadzór budowlany, laboratoria budowlane i jednostki naukowo-badawcze. Głównym celem sympozjum było przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie normalizacji cementu i betonu oraz zaprezentowanie ciekawych zastosowań cementów w budownictwie.
40Nie popieram monokulturyJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
Profesor Antoni Szydło projektuje betonowe nawierzchnie drogowe i lotniskowe. Od studiów związany jest z Politechniką Wrocławską. Obecnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Dróg i Lotnisk w Instytucie Inżynierii Lądowej. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
42Betony samozagęszczalneJanusz Szwabowski, Jacek Śliwińskipdf
Jesteśmy obecnie świadkami zachodzącej, bardzo istotnej, a w perspektywie najprawdopodobniej rewolucyjnej, zmiany w budownictwie betonowym, spowodowanej wprowadzeniem technologii betonu samozagęszczalnego. Możliwości, jakie ta technologia stwarza i wynikające z nich korzyści w pełni uzasadniają to stwierdzenie. Dzięki specyficznym właściwościom mieszanki możliwe jest nie tylko wyeliminowanie jej mechanicznego zagęszczania w procesie formowania elementu lub konstrukcji betonowej.
46Zależność wytrzymałości R7/R28 w produkcji betonuZbigniew Kołaczpdf
Prognozowanie wytrzymałości dwudziestoośmiodniowej betonu we wcześniejszych okresach jest zagadnieniem niekiedy bardzo istotnym. Nie jest to jednak możliwe do określenia na podstawie samych własności cementu, gdyż na wartość końcową wytrzymałości ma wpływ nie tylko cement, ale również stosowane kruszywo, dodatki oraz domieszki, a także skład projektowanej mieszanki betonowej. Prognoza końcowa uwarunkowana jest więc wieloma indywidualnymi czynnikami specyficznymi dla poszczególnych grup producenckich czy też nawet poszczególnych wytwórni betonu. Zagadnienie winno być więc traktowane indywidualnie, niemniej w sensie ogólnym prognozy można dokonać oceny na bazie wielu wyników poddając je obróbce statystycznej.
48Normy - obowiązują czy też nie?Andrzej Pogorzelskipdf
Do końca 1993 r. wszystkie Polskie Normy oraz Normy Branżowe były ustanawiane, jako normy powszechnie obowiązujące. Ten system normalizacyjny został zmieniony 1 stycznia 1994 r. ustawą z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. Ustawa wprowadziła zasadę, że Polskie Normy nie są obowiązujące, o ile nie są one powołane w ustawach lub nie zostały wskazane przez właściwych ministrów w drodze rozporządzeń do obowiązkowego stosowania.
50Posadowiony na pierścieniachAdam Zbigniew Pawłowskipdf
Za parę miesięcy zostanie ukończona realizacja budynku Metropolitan na placu Piłsudskiego w Warszawie. Usytuowanie w sąsiedztwie Teatru Wielkiego i Opery, w niedużej odległości od Grobu Nieznanego Żołnierza, w sąsiedztwie przyszłej zabudowy Pałacu Brühla oraz Saskiego stawia przed architekturą, a szczególnie formą przestrzenną tego budynku, bardzo poważne wyzwanie. Przedstawiamy metodę pierścieniową głębokiego posadowienia gmachu Metropolitan.
53Poznańskie przeprawyAneta Długoszpdf
Jak grzyby po deszczu wyrastają w okolicy Poznania obiekty mostowe. Można na przykłąd zobaczyć świeżutki okaz w szczerym polu, ale nie powinno to nikogo dziwić. Są to wiadukty drogi budowane na trasie autostrady A2. W samym Poznaniu też ruch. Prowadzone są prace przy dwóch dużych inwestycjach: przebudowie mostu Św. Rocha i budowie wiaduktu Obornickiego.
56Z sukcesami i wartościamiPiotr Piestrzyńskipdf
Ponad 1,5 miliona metrów kwadratowych kostki brukowej zamierza w tym roku wyprodukować i sprzedać firma Bazaltex z Tarnowskich Gór. To dziesięć razy więcej niż w pierwszym roku działalności. - Wszystkie nagrody, jakie zdobywamy, są dowodem na to, że zapewnienie jakości, odpowiedzialność i uczciwość w działaniu są wartościami, którymi kierujemy się na co dzień - mówi Stanisław Długoszewski, prezes Zarządu Bazaltex Sp. z o. o.
58O jakości betonu w WarszawieMichał A. Glinickipdf
W ciągu ostatniej dekady budownictwo betonowe w stolicy utrzymywało się na wysokim poziomie, znaczące osiągnięcia widać w całym mieście. Niekorzystne zmiany ujawniły się w ostatnich dwóch latach, obserwuje się wyraźne tendencje obniżenia jakości. Dane liczbowe o spadku produkcji betonu towarowego w Warszawie znane są np. z ?Polskiego Cementu? - numer specjalny (maj 2002). Na tle tych danych chciałbym przedstawić uwagi na temat jakości betonu z punktu widzenia uczestnika zespołów opracowujących technologie, kontrolujących i oceniających betony. Moja wypowiedź nie dotyczy obiektów komunikacyjnych, lecz jedynie budynków
59Sieć tematyczna ECO-SERVEMichał A. Glinickipdf
W listopadzie 2002 r. Komisja Europejska podpisała kontrakt na utworzenie Sieci Tematycznej z 15 europejskimi przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. Z uwagi na wartość kontraktu (powyżej 3 mln euro) jest to jedna z największych inwestycji w działalność sieci w obszarze tematycznym obejmującym budownictwo w Europie.
60Kruszywo przyszłościPrevarpdf
Energetyka w kraju opiera się głównie na elektrowniach węglowych. W wyniku spalania węgla brunatnego czy kamiennego powstają olbrzymie ilości popiołów. Wiele z nich wykorzystywanych jest do produkcji różnorodnych materiałów budowlanych - jednak spora część trafia na hałdy, co w konsekwencji degraduje środowisko naturalne. Popioły lotne z elektrowni w niewielkiej części są wykorzystywane w przemyśle materiałów budowlanych jako dodatki do cementów, do produkcji drobnowymiarowych elementów budowlanych oraz sztucznych kruszyw.
61Najlepsi z WodzisławiaAnna Jankowskapdf
Błażej Kajstura, uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Wodzisławiu Śląskim, wywalczył pierwsze miejsce podczas XVI Finału Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, który w dniach 28-29 marca br. odbył się w Szczecinie. Głównymi sponsorami olimpiady od kilku lat są Polski Cement oraz Henkel Bautechnik.
62Badane właściwości kruszywaWiesław Frankiewiczpdf
Metody badań właściwości kruszyw do betonów po wprowadzeniu norm europejskich PN EN - charakterystyka zmian w metodyce i stosowanej aparaturze cz. 2 (kontynuacja artykułu zamieszczonego w numerze 1/2003).
64Afirmacja życiaKonrad Sabalpdf
W marcu br. rozstrzygnięto konkurs na projekt nowej zabudowy strefy Ground Zero na Dolnym Manhattanie. W tym miejscu do 11 września 2001 r. stały dwie wieże World Trade Center. Nowa zabudowa będzie realizacją koncepcji nowojorskiego architekta polskiego pochodzenia Daniela Libeskinda.
65SprostowanieWiesław Frankiewiczpdf
Sprostowanie dotyczące artykułu pt. "Zmiany metod badań właściwosci kruszyw do betonów po wprowadzeniu do norm polskich, norm europejskich PN EN" opublikowanego w kwartalniku "Budownictwo, Technologia, Architektura" nr 2/2003.
66Nie zatrzymujmy się!Piotr Piestrzyńskipdf
Rozmowa z Wojciechem Gątkiewiczem, prezesem Zarządu Braas Polska
67BUDMA co drugi rok?Piotr Piestrzyńskipdf
Z udziałem zaledwie 1100 wystawców odbyły się w styczniu br. kolejne Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA. - Kryzys w branży budowlanej i wysokie koszty wystawiania sprawiają, że wnioskujemy, by targi odbywały się co dwa lata - mówili uczestnicy tegorocznej BUDMY. Rok 2003 będzie najtrudniejszym rokiem dla budownictwa. Prawdziwa poprawa koniunktury nastąpi dopiero w 2005 roku - prognozował podczas targów Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej Korporacji Pracodawców Prywatnych.
68Lubię szybko podejmować decyzjepiepdf
Jadę za pracą i nie marnuję czasu na zastanawianie się, czy to dobrze, czy źle. Koncentruję się na tym, by dopasować swoje warunki pobytu do standardów, do których jestem przyzwyczajony - mówi Konrad Machula. Od 1 stycznia 2003 roku pełni funkcję dyrektora i członka zarządu Lafarge Beton. Z koncernem Lafarge jest związany od siedmiu lat. Trzy lata pracował w Kanadzie, a następnie przyjął propozycję pracy w Polsce.
68Pierwszy klinkier z "nowych" Kujawlcppdf
W Lafarge Cement Polska (Kujawy) dobiegła końca budowa nowej linii produkcji klinkieru metodą suchą - największego projektu inwestycyjnego Lafarge w Polsce. 25 lutego uruchomiono nowy piec, a kilka dni później wyprodukowano pierwszy klinkier, spełniający wymagania jakościowe Lafarge. Obecnie pracuje już cały kompleks projektu ?suchej nitki?: linia przygotowania i przemiału surowca, linia wypału klinkieru i linia przemiału paliwa.
69Podsumowania i wyboryredpdf
Andrzej Werkowski z Grupy Ożarów zastał nowym prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Taka była decyzja walnego zgromadzenia członków SPBT, które 28 marca br. odbyło się w Krakowie.
69Potrzebna modyfikacjaWitold Brylickipdf
W dniu 24 marca 2003 r. w hotelu 500 w Zegrzu k. Warszawy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej.Władze stowarzyszenia powołanego do życia w marcu 1995 r. kończyły kolejną, czwartą już kadencje tak pożytecznej dla konsolidacji środowiska producentów betonowej kostki brukowej działalności.
69Trzeba weryfikować klientówcfpdf
Zbieranie informacji na temat firm, podpisywanie umów zabezpieczonych poręczeniem zapłaty przez inwestora bądź generalnego wykonawcę oraz wykorzystywanie takich instrumentów, jak dobrowolne poddawanie się egzekucji należności, weksle in blanco i gwarancje bankowe - to podstawowe narzędzia weryfikacji i zabezpieczeń podane przez firmę Casus Finanse podczas konferencji, na którą przybyli producenci betonu w Warszawie
70ZintegrowaniPiotr Piestrzyńskipdf
- Jeszcze do niedawna każda linia biznesowa naszego koncernu miała swoją centralę w Heidelbergu. Dzisiaj tworzymy jedną grupę, a o strategii rynkowej i marketingowej decydują te cztery osoby, które widzicie - mówił do dziennikarzy Andrzej Balcerek, szef Grupy Górażdże, podczas konferencji prasowej, która w lutym br. odbyła się w hotelu Sheraton w Warszawie.
70O betonowych studniach kanalizacyjnych systemu MIRBUDPiotr Kijowskipdf
28 lutego 2003 roku w Skierniewicach odbyła się Konferencja pt. Nowoczesne betonowe studnie kanalizacyjne systemu MIRBUD. Wzięło w niej udział blisko 80 osób z firm wykonawczych, biur projektowych i laboratoriów badawczych. Przed rozpoczęciem obrad konferencyjnych, uczestnicy zwidzilu zakład produkcyjny.