ad

Wydanie 2(2)/1998

issue-cover
Oddajemy do rąk Czytelników już drugi numer naszego pisma. Chciałbym serdecznie podziękować za uwagi skierowane pod adresem kwartalnika - cieszymy się, że zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Ponownie zachęcam do kontaktów z redakcją, gdyż jestem głęboko przekonany, że sugestie Czytelników pozwolą nam tworzyć coraz lepsze pismo. Obok aktualności z życia naszej branży, chcemy docierać do Czytelników z informacjami przydatnymi dla użytkowników cementu. Zamierzamy przekazywać m.in. ważne fakty z zakresu technologii betonu oraz pokazywać jego ciekawe zastosowania. W tym numerze prezentujemy jedną z największych inwestycji europejskich - budowę mostu nad cieśniną Wielki Bełt w Danii. Początek roku to okres podsumowań i próby określenia perspektyw rozwoju. Sezonowość sprzedaży cementu i produkcji budowlanej powoduje, że w przypadku branży cementowej początek roku szczególnie sprzyja takim analizom.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Oddajemy do rąk Czytelników już drugi numer naszego pisma. Chciałbym serdecznie podziękować za uwagi skierowane pod adresem kwartalnika - cieszymy się, że zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Ponownie zachęcam do kontaktów z redakcją, gdyż jestem głęboko przekonany, że sugestie Czytelników pozwolą nam tworzyć coraz lepsze pismo. Obok aktualności z życia naszej branży, chcemy docierać do Czytelników z informacjami przydatnymi dla użytkowników cementu. Zamierzamy przekazywać m.in. ważne fakty z zakresu technologii betonu oraz pokazywać jego ciekawe zastosowania. W tym numerze prezentujemy jedną z największych inwestycji europejskich - budowę mostu nad cieśniną Wielki Bełt w Danii. Początek roku to okres podsumowań i próby określenia perspektyw rozwoju. Sezonowość sprzedaży cementu i produkcji budowlanej powoduje, że w przypadku branży cementowej początek roku szczególnie sprzyja takim analizom. Cieszymy się z zauważalnego rozwoju rynku cementowo-betonowego w roku 1997 (patrz wywiad z A. Tekielem). Wyraźny wzrost ilości sprzedanego w roku 1997 cementu to ważny fakt gospodarczy. Rok 1997 to także zauważalne ożywienie w branży betonowej. Bardzo cieszy fakt, że obok rozwoju ilościowego nastąpił istotny postęp jakościowy. Zwiększyła się liczba profesjonalnych, często komputerowo sterowanych węzłów betoniarskich. Wyprodukowano i sprzedano więcej betonów wyższych klas, wzrasta ilość betonu wyprodukowanego z użyciem domieszek chemicznych. Nie można pominąć znacznego rozwoju rynku betonowej kostki brukowej - jesteśmy tu już w czołówce europejskiej. Należy się jednak zastanowić nad trwałością tych tendencji w najbliższej przyszłości. Wiele analiz (w tym również zagranicznych) wskazuje na dobre perspektywy polskiego rynku budowlanego. Dotyczy to w szczególności budownictwa przemysłowego, modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunalnej oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, gospodarka wodna itp.). Dostrzegamy jednak także niepokojące fakty. Nie może cieszyć stagnacja w budownictwie mieszkaniowym. Według analiz GUS, w roku 1997 udało się zahamować spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań. Należy jednak pamiętać, że 65,6 tys. mieszkań oddanych w ub. r. to kilkakrotnie mniej od rzeczywistych potrzeb. Wiele wskazuje na to, że rozwój budownictwa mieszkaniowego ulegnie wyraźnej intensyfikacji dopiero około roku 2000 i związany będzie z pojawieniem się w ofercie banków i instytucji parabankowych tanich kredytów na cele mieszkaniowe. Bardzo niepokojącym faktem są opóźnienia w programie budowy autostrad. Niezależnie od zastrzeżeń natury technologicznej (branża cementowa nie rezygnuje ze swoich działań na rzecz budowy autostrad z nawierzchnią betonową), najwyższe zaniepokojenie budzą problemy z wykupem gruntów, a w szczególności próby renegocjacji warunków umów w już rozstrzygniętych przetargach (np. Autostrada Wielkopolska, autostrada Kraków - Katowice, Gdańsk - Toruń). Wiosna to jednak zawsze czas, w którym z większą nadzieją i optymizmem patrzymy w przyszłość. Tak jest i dzisiaj - wierzymy, że przed nami dobry sezon budowlany 1998 i jeszcze lepsza perspektywa w następnych latach.
4Zaczęli od GrodźcaWiesław Kurdowskipdf
Przemysł cementowy w Polsce ma ponad 140-letnią tradycję. Pierwszą cementownię na ziemiach polskich założył Jan Ciechanowski w roku 1857 w Grodźcu. Była to równocześnie piąta cementownia na świecie. Wiele ważnych ówczesnych budowli powstało właśnie z cementu grodzieckiego.
6Konsumpcja rośniePiotr Piestrzyńskipdf
Ubiegły rok był rokiem dość intensywnego wzrostu zużycia cementu. Negatywnym zjawiskiem był fakt, iż pomimo wzrostu rynku nastąpiło zahamowanie wzrostu cen cementu, przez co rentowność branży cementowej była mniejsza niż w roku 1996. Praktycznie na finiszu jest prywatyzacja przemysłu cementowego, a program budowy autostrad nawet nie drgnął - uważa Andrzej Tekiel, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, który dokonał oceny 1997 roku w branży cementowej.
8Anglik w ChełmiePiotr Piestrzyńskipdf
Pierwsze próby nowoczesnego pieca produkującego klinkier metodą ?suchą" zostaną przeprowadzone w Cementowni Chełm w połowie przyszłego roku - zapowiada Tadeusz Radzięciak, prezes zarządu Cementowni Chełm. Dokończenie budowy pieca będzie możliwe dzięki zastrzykowi kapitału od inwestorów.
9Rekordowy rynekPiotr Piestrzyńskipdf
Niektóre betonowania robimy nocą, by uniknąć przestojów ?gruszek" w korkach. W ciągu ośmiu lat nastąpił niesamowity skok technologiczny w produkcji betonów, szokujący nawet dla mnie, choć byłem prekursorem tej produkcji na rynku warszawskim - mówi Bogusław Kisiel, jeden z największych producentów betonów w Warszawie. Stolica wchłania 1/10 produkowanego w Polsce cementu.
10Przetargowy podstępPiotr Piestrzyńskipdf
Przez ostatnich kilka lat nie było w Polsce ani jednego przetargu na budowę drogi o nawierzchni betonowej. Aby ją zbudować, musimy najpierw wygrać przetarg na drogę asfaltową, a potem przekonać inwestorów, że droga o nawierzchni betonowej będzie lepsza - mówi Krzysztof Smukalski z firmy Heilit + Woerner Polska. - Dzięki takiemu podstępowi udało nam się zbudować jedyny na razie w Polsce betonowy odcinek autostrady A-12.
11Dwa w jednympiepdf
Zbigniew Borowski nigdy nie przypuszczał, że będzie pracował w cementowni. Obecnie pełni obowiązki prezesa zarządu Cementowni Wierzbica, a jednocześnie sprawuje funkcję dyrektora ekonomicznego i wiceprezesa zarządu Cementowni Małogoszcz.
12Twarda sztukaJacek Śliwińskipdf
Któż nie potrafi zrobić betonu? Jednak wbrew pozorom uzyskanie materiału o ściśle określonych właściwościach nie jest proste.
13Dania zrasta się pdf
Śmiałe budowle mostowe są symbolami zrastania się oddzielnych dotychczas lądów. Jednocześnie stanowią efekt największych osiągnięć architektury i techniki budowlanej.
14Rozwój w trzech kierunkachpdf
W grudniu 1997 roku Cementownia Ożarów kupiła Cementownię Rejowiec, położoną około 200 km na wschód od Warszawy. Profil produkcji Rejowca z jego cementami specjalnymi, takimi jak np. cementy odporne na działanie siarczanów czy cementy o niskim cieple hydratacji, w istotny sposób uzupełniają ofertę rynkową Cementowni Ożarów.
15Konkurs dla architektówpdf
Rozpoczęła się druga edycja konkursu ?Polski Cement w Architekturze", objętego patronatem Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Sławomira Najnigiera.
15Zmagania dla ambitnychDanuta Gąsiorowskapdf
Indeksy na wyższe uczelnie i wspaniałe nagrody czekają na laureatów okręgowych i centralnych zmagań Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. We wszystkich etapach olimpiady startuje 6 tysięcy młodych ludzi.