ad

Wydanie 2(18)/2002

issue-cover
Dziś możemy już precyzyjnie powiedzieć: po kilku latach systematycznego wzrostu sprzedaży cementu w Polsce, w roku 2001, wystąpił drastyczny spadek sięgający 20,5%. Oznacza to, że roczna konsumpcja cementu na głowę mieszkańca Polski spadła do około 300 kg, co lokuje nas poniżej wartości uzyskiwanych przez naszych najbliższych sąsiadów (Niemcy ? 420 kg, Czesi ? 360 kg), nie mówiąc już o gospodarkach ?tygrysów Europy? (Hiszpania ? 974 kg, Irlandia ? 829 kg, Portugalia ? 1048 kg). Prognozy, jak podawano w trakcie dorocznej konferencji prasowej Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, również nie są optymistyczne. Można spodziewać się kolejnego roku spadku konsumpcji cementu ? według szacunków SPCiW spadek ten wyniesie 3-7% w stosunku do bardzo niskiej sprzedaży w roku 2001. Analizy wielu ośrodków badających polski rynek budowlany wskazują, że symptomy wzrostu mogą wystąpić w drugiej połowie bieżącego roku, ale realnego przyspieszenia w budownictwie należy spodziewać się dopiero w latach 2004-2005. 

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Dziś możemy już precyzyjnie powiedzieć: po kilku latach systematycznego wzrostu sprzedaży cementu w Polsce, w roku 2001, wystąpił drastyczny spadek sięgający 20,5%. Oznacza to, że roczna konsumpcja cementu na głowę mieszkańca Polski spadła do około 300 kg, co lokuje nas poniżej wartości uzyskiwanych przez naszych najbliższych sąsiadów (Niemcy ? 420 kg, Czesi ? 360 kg), nie mówiąc już o gospodarkach ?tygrysów Europy? (Hiszpania ? 974 kg, Irlandia ? 829 kg, Portugalia ? 1048 kg). Prognozy, jak podawano w trakcie dorocznej konferencji prasowej Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, również nie są optymistyczne. Można spodziewać się kolejnego roku spadku konsumpcji cementu ? według szacunków SPCiW spadek ten wyniesie 3-7% w stosunku do bardzo niskiej sprzedaży w roku 2001. Analizy wielu ośrodków badających polski rynek budowlany wskazują, że symptomy wzrostu mogą wystąpić w drugiej połowie bieżącego roku, ale realnego przyspieszenia w budownictwie należy spodziewać się dopiero w latach 2004-2005. Mottem tegorocznej konferencji prasowej branży cementowo-wapienniczej było hasło ?Jesteśmy w Unii Europejskiej?. Tak, jednoznacznie opowiadamy się za europejskim kierunkiem rozwoju Polski. W integracji Polski z Europa widzimy historyczna szansę rozwoju naszego kraju. Od połowy lat 90. w polskim przemyśle cementowo-wapienniczym przebiegają procesy inwestycyjne i organizacyjne, które już dzisiaj pozwalają śmiało powiedzieć, że jesteśmy w UE. Cement, w zdecydowanej większości przypadków, produkowany jest w nowoczesnych instalacjach, gwarantujących wysoka sprawność (oszczędność energii), bezpieczeństwo, wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego oraz europejska, jakość produktów. Oznacza to, że już dzisiaj gotowi jesteśmy do sprostania europejskim warunkom konkurencji ? uczciwej konkurencji! Z pewnością nie jest nią nasilający się import wyrobów z Białorusi, Rosji, Ukrainy czy też Słowacji. Wyrobów często wątpliwej jakości, produkowanych i sprowadzanych z naruszeniem polskiego prawa, co nie może zapewnić odpowiednio wysokiej i stabilnej jakości. Powiedzieliśmy bardzo wyraźnie o tych zagrożeniach w trakcie konferencji zorganizowanej przez Sejmowa Komisję Infrastruktury. Zjawisko zalewania polskiego rynku budowlanego importowanymi wyrobami niskiej jakości, wyrobami bez odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość, ma charakter powszechny i dotyczy wielu branż. Wierzymy, że ta sejmowa inicjatywa zakończy się odpowiednimi regulacjami prawnymi, które zapewnia bezpieczeństwo konsumentom oraz stworzą warunki uczciwej konkurencji producentom. W obszarze tych problemów mieści się również sprawa VAT-u w polskim budownictwie. To zastanawiające, że prawie wszyscy indagowani opowiadają się za obniżonymi stawkami tego podatku, ale w Brukseli zamknęliśmy rozdział negocjacyjny na warunkach znacznie gorszych niż obowiązujące w Europie. Chcemy Wierzyc, że rządowi nie zabraknie determinacji w dążeniu do zachowania preferencyjnych stawek podatku VAT w budownictwie. W rozpoczynającym się sezonie budowlanym ze szczególną uwaga obserwować będziemy działania w zakresie infrastruktury drogowej. Jest to przecież jeden z fundamentów rządowego programu ?Infrastruktura ? klucz do rozwoju?. Wydaje się, że po wielu latach deklaracji związanych z budowa sieci nowoczesnych autostrad i dróg rysuje się wreszcie szansa (chyba również konieczność!) znaczącego przyspieszenia w tym sektorze. Szacuje się, że działania w zakresie infrastruktury drogowej, w najbliższych 10-15 latach, powinny stanowić ponad 20% obrotów całego budownictwa i obok budownictwa mieszkaniowego będą w istotny sposób decydować o tempie rozwoju Polski. Problemom budownictwa drogowego poświęcamy dużo uwagi w tym numerze ?Polskiego Cementu?. Obok wielu tekstów techniczno-technologicznych znajda Państwo w nim wywiady z dr Tadeuszem Suwarą, dyrektorem generalnym dróg krajowych i autostrad oraz profesorem Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że nareszcie technologia nawierzchni betonowych postrzegana jest jako pełnoprawny sposób budowy i wzmacniania nawierzchni autostradowych i drogowych. Zalety takich nawierzchni są szeroko znane, a doświadczenia naszych zachodnich (Niemcy) i południowych (Czesi) sąsiadów doskonale je potwierdzają. To wszystko uzupełniamy pokaźną dawka interesujących tekstów dotyczących szeroko rozumianego budownictwa, technologii i architektury. Naszym dążeniem pozostaje bowiem zawsze, aby coraz częściej udawało się w Polsce budować nowocześnie, tanio, szybko, bezpiecznie oraz ? co równie ważne ? pięknie. Życząc wszystkim naszym Czytelnikom sukcesów i możliwie szybkiej poprawy koniunktury budowlanej, zapraszam do lektury naszego pisma.
4Maksimum minus pięćPiotr Piestrzyńskipdf
- Możemy już państwa poinformować, że polski przemysł cementowy jest w Unii Europejskiej - mówił Andrzej Balcerek, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna podczas konferencji prasowej, która 26 marca odbyła się w hotelu Sheraton w Warszawie. Blisko 50 dziennikarzy przybyło na konferencję prasową SPCiW, która w tym roku odbyła się w hotelu Sheraton. Hasło przewodnie konferencji brzmiało ?Jesteśmy w Unii Europejskiej?, ale przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia przekazali również dziennikarzom informacje o sytuacji rynkowej, inwestycjach, działalności promocyjnej branży cementowej i ochronie środowiska.
5O lepszą przyszłośćPiotr Piestrzyńskipdf
Rozmowa z Andrzejem Ptakiem, przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna
7Przeciw rynkowej patologiiPiotr Piestrzyńskipdf
- Polscy producenci materiałów budowlanych nie boją się konkurencji, ale boją się konkurencji nieuczciwej. Jakość budowli zależy od materiałów budowlanych - te kwestie reguluje Prawo budowlane. Niestety, kary za nieprzestrzeganie prawa są zbyt niskie, co sprzyja wpuszczaniu na polski rynek wyrobów z zagranicy, wyrobów niecertyfikowanych, o niskiej jakości, a przez to tańszych. To godzi w byt polskich producentów materiałów budowlanych - mówił Marek Bryx, prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podczas konferencji pt. ?Konkurencja na polskim rynku materiałów budowlanych - eliminacja zagrożeń i patologii?, która 27 marca odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu.
8W cieniu "Wilczego Szańca"Jan Kuczałekpdf
Po wrześniu 1939 roku Prusy i podzielona Polska stały się zapleczem dla realizacji następnego wojennego planu Hitlera - ataku na Związek Radziecki. Do masowych zbrojeń wykorzystano fabryki i ludność z nowo zajętych ziem. Jednym z elementów przygotowań było rozmieszczenie na linii ataku odpowiednio wyposażonych punktów dowodzenia. Najbardziej znanym z nich jest ?Wilczy Szaniec? w Gierłoży koło Kętrzyna. Istniały jednak i inne...
10Architektoniczna gra z betonem - Klasztor La TouretteMaria Misiągiewiczpdf
Le Corbusier konstruował światy architektury wywiedzione z logiki nie podlegającej ustalonym konwencjom. U progu XX w. bliski był mu naturalistyczny, zgeometryzowany język Art Nouveau. Później dostrzegł on poezję w grze elementarnych brył, a innowacyjne zalety konstrukcji szkieletu żelbetowego odkrył jako stosowne dla realizacji przyjętej formuły. W myśl takich założeń Le Corbusier zbudował świat budowli wsparty na promowanej purystycznej estetyce i sformułowanych ?pięciu zasadach? łączących nowoczesną architekturę z nowoczesną konstrukcją.
12JEMS-i mają głosPaweł Pięciakpdf
Rozmowa z Maciejem Miłobędzkim i Marcinem Sadowskim, partnerami w renomowanej warszawskiej pracowni JEMS Architekci.
16Przechadzka po AgorzePaweł Pięciakpdf
Nowa siedziba Agory posadowiona w nie najlepszym sąsiedztwie, sama prezentuje się skromnie i elegancko. Jest to rozłożysty, niewysoki i z zewnątrz dość niepozorny budynek o zwartym obrysie.
18Szkoła pełna światłaKonrad Sabalpdf
Rozmowa z arch. Jackiem Lenartem, który wspólnie z arch. Andrzejem Frydryckim został laureatem II nagrody konkursu ?Polski Cement w Architekturze?. Nagrodzony obiekt to Zespół Szkół w Mrzeżynie w województwie zachodniopomorskim.
22Program na drogiJan Dejapdf
- W 2005 roku będziemy mieli w Polsce ponad 1000 km autostrad w budowie. Największe trudności widzę w możliwości zablokowania inwestycji przez pojedynczych ludzi lub organizacje. By tego uniknąć, muszą być wprowadzone pewne uproszczenia. Uważam, iż zarówno nawierzchnie betonowe, jak i bitumiczne są dobre, jeżeli zostały dobrze wykonane. Powinny być wybierane takie nawierzchnie, których budowa jest bardziej opłacalna - mówi Tadeusz Suwara, generalny dyrektor dróg publicznych. Rozmawia z nim Jan Deja.
24Jeszcze dziury czy już kratery ?Piotr Piestrzyńskipdf
Nasze drogi, również wskutek działań destrukcyjnych, które dokonały się w miesiącach letnich, źle znoszą działanie soli i wody w miesiącach zimowych. Po każdej zimie można na nich spotkać spękania i ubytki nawierzchni. Patrząc wiosną na polskie drogi, można dyskutować: czy jeszcze mają strukturę sera szwajcarskiego (dziury), czy już powierzchni księżyca (kratery). Odbija się to bezpośrednio na stanie technicznym pojazdów. Im wcześniej drogowcy załatają ubytki, tym dla wszystkich straty są mniejsze. Czy jednak co roku musimy być narażeni na kosztowną - liczoną w miliardach złotych - renowację nawierzchni dróg?
26O transport na europejskim poziomiePiotr Nitapdf
Pozycję, którą zajmie Polska w rodzinie krajów europejskich w pierwszych kilkudziesięciu latach nowego tysiąclecia, określi złożony system transportu drogowego i lotniczego. Tworzony dotychczas system, intensywnie rozwijany, powinien zawierać niezbędne elementy korygujące jego wykorzystanie do celów gospodarczych i społecznych nowoczesnego państwa.
32Na lewo most, na prawo most...Aneta Długoszpdf
Dla dzisiejszej Warszawy Wisła zdaje się być raczej przeszkodą w równomiernym rozwoju podzielonego na dwie części organizmu miasta. Półtoramilionowa aglomeracja dusi się w korkach. Sześć mostów drogowych to już dziś za mało jak na stolicę europejskiego państwa
34Beton samozagęszczalny na budowie City Forum II w GdańskuMichał Daszkiewiczpdf
Betony samozagęszczalne są niewątpliwie jedną z najbardziej widowiskowych innowacji w nowoczesnej technologii betonu. Dzięki opracowaniu nowego typu domieszek upłynniających oraz oferowaniu przez rynek cementowy produktów o najwyższej jakości, stało się możliwe opracowanie mieszanek betonowych o tak dużej płynności i doskonałej urabialności. W światowych i krajowych publikacjach coraz więcej miejsca poświęca się problematyce betonu samozagęszczalnego
38Budownictwo monolityczne w HolandiiWitold Lisowskipdf
Metoda monolityczna w Holandii rozwinęła się mocno w latach 60., kiedy to na skutek szybkiego wzrostu ludności kraju wystąpiła nagląca potrzeba budowy dużej ilości mieszkań. Za niezbędne kryteria budownictwa mieszkaniowego uznano wtedy trzy parametry: niskie koszty budowy, wysoką szybkość wykonawstwa oraz wysoką jakość.
40Nie jestem rewolucjonistąJan Deja Zbigniew Pilchpdf
Należę chyba do takiej formacji... z ducha pozytywistycznej, tak bym to nazwał. Staram się porządkować, iść do przodu krok za krokiem, działać na dłuższą metę. Posiadam chyba umiejętność czerpania z ludzi tego, co najlepsze, cały czas uczę się od innych - mówi o sobie prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch
42"Perła" w ekspansjiPiotr Piestrzyńskipdf
- Jesteśmy największym w Polsce producentem kruszywa naturalnego. Obecnie mamy 14 kopalń w północnej Polsce. Ale naszym celem jest rozwój na terenie całego kraju. W najbliższym czasie nasze kopalnie powstaną - w okolicach Piły, Wrocławia, na Śląsku i koło Krakowa - mówi Krzysztof Starzyk, dyrektor generalny Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych.
44Mrozoodporność betonowych nawierzchni drogowychZbigniew Rusinpdf
Najstarsze z eksploatowanych na świecie dróg o nawierzchniach betonowych mają około 100 lat. Podobnie jest z betonowymi mostami. Na terenie Polski można wskazać konstrukcje 70-, 80- czy nawet 90-letnie, w których beton również zachowuje do dzisiaj swoje właściwości na dobrym poziomie. Niemcy twierdzą, że podstawowe zasady rządzące składem betonu stosowanego w budownictwie drogowym znane są już od ponad 70 lat
47Naziemne rozwiązanie podziemnych problemówsabpdf
Naziemne pojemniki na paliwo, wytrzymujące próby zderzenia z pojazdami, największe huragany i obfite opady, wkrótce zadebiutują na naszym rynku. Takie cechy zapewnia im powłoka betonowa oraz produkcja ściśle według koncepcji CONVAULT. W Polsce takie pojemniki będzie produkować lubelskie przedsiębiorstwo FAELBUD SA wchodzące w skład koncernu CRH
48Metody nieniszczącej diagnostyki zagrożenia korozyjnego stali zbrojeniowej w konstrukcjach betonowychAndrzej Moczkopdf
Konstrukcje betonowe narażone są na różnorakie oddziaływanie szkodliwych czynników atmosferycznych, chemicznych i biologicznych, które mogą prowadzić do ich stopniowej degradacji. Degradacja ta może dotyczyć zarówno samego betonu, jak i stali zbrojeniowej, której jest on naturalnym zabezpieczeniem.
52Specjalistyczne betony na posadzki przemysłoweJanusz Karwacki Jan Pleskotpdf
Specjalistyczne betony na posadzki przemysłowe winny spełniać szereg wymogów obowiązujących dla betonów na nawierzchnie drogowe. Istotne znaczenie posiada stabilność mieszanki, odporność na ścieranie, a w pewnych warunkach także i odporność betonu na reakcję alkaliczną kruszywa.
56Prespektywy i zagrożeniaA. M. Brandtpdf
Efektywny rozwój i modernizacja przemysłu materiałów budowlanych w Polsce miały miejsce w latach 1992-1999. Dwa ostatnie lata to stagnacja i spadek. Przemysł ten ma jednak dobre perspektywy rozwoju, ale należy zadbać o tak istotne elementy, jak wysoki poziom prac badawczych czy kształcenia.
57Minister środowiska odpowiadapiepdf
- Chcielibyśmy zapewnić Polakom życie w nieskażonym środowisku. Należy tworzyć jak najmniej odpadów, a te, które są, powinny być dobrze wykorzystane - mówił Stanisław Żelichowski, minister środowiska rozpoczynając pierwszą w tym roku konferencję prasową, która 18 stycznia 2002 roku odbyła się w Warszawie. Spotkanie poświęcone było m.in. obowiązującym od nowego roku: Ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 38), Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639), tzw. Ustawie o obowiązkach.
58Siemens - specjalistyczna ofertaSiemens Sp. z o.o.pdf
Siemens, z siedzibą główną w Berlinie i Monachium, zaliczany jest do największych światowych firm w branży elektrotechnicznej i elektronicznej. Na stale rosnącym światowym rynku tej branży Siemens zajmuje czwarte miejsce pod względem osiągniętych obrotów
61Na miarę optymizmuPiotr Piestrzyńskipdf
Chcesz wiedzieć, jaki jest stan polskiej gospodarki, zobacz targi. Trzeba przyznać, że tegoroczne Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2002, które w dniach 15-18 stycznia 2002 roku odbyły się w Poznaniu, były lustrzanym odbiciem tego, co dzieje się na rynku. BUDMA, która była jedną z największych imprez wystawienniczych w Polsce, skurczyła się drastycznie. Wystawców można było podzielić na tych, dla których udział w BUDMIE jest miarą pozycji rynkowej i na... Niepoprawnych optymistów. Podobnie było z odwiedzającymi, których jeszcze przed rokiem nieprzebrane mrowie przemierzało hale targowe w poszukiwaniu budowlanych nowinek. Gdzie oni są?
62Rozgrywki jubileuszoweAnna Jankowskapdf
Dwaj uczniowie z Wodzisławia Śląskiego i jeden z Bydgoszczy zajęli pierwsze trzy miejsca w jubileuszowej - XV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Polski Cement od kilku lat jest jednym z dwóch sponsorów generalnych tej imprezy
63Zaprawa Ceresit CM 18 "EasyFlex" - krok w nowy wymiarHenkel Polska S.A.pdf
W rok 2002 firma Henkel wkroczyła z zupełnie nowatorską, uelastycznioną zaprawą Ceresit CM 18 ?EasyFlex?, która ma wielką szansę zrewolucjonizować technologię układania płytek ceramicznych. Nowy produkt to zupełna innowacja w technologii wytwarzania zapraw klejących. CM 18 wyprodukowana została według receptury, nie znanej do tej pory na polskim rynku. Jej unikalne cechy sprawiają, że prace glazurnicze stają się łatwiejsze i szybsze, a efekty zawsze są najwyższej jakości. Pierwsza zaleta nowej zaprawy wyczuwalna jest natychmiast. Wystarczy wziąć produkt w ręce. Worek CM 18 wygląda prawie tak jak inne, a jednak podnosi się go znacznie łatwiej. To nie złudzenie, ani zachwianie prawa powszechnego ciążenia - zaprawa po prostu waży dużo mniej. To, że jedno opakowanie nowego Ceresitu waży 18 kg, a nie jak inne produkty na rynku - 25 kg, wynika z zastosowania zupełnie nowej, lekkiej substancji polimerowej zastępującej podstawowy wypełniacz mineralny, czyli piasek. Dzięki temu, materiał dużo łatwiej jest przewozić, a przede wszystkim przenosić.
64Z książką pod pachąZbigniew Pilchpdf
Ogólnopolska Konferencja ?Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji? odbyła się w dniach 20-23 lutego 2002 roku w Ustroniu. Zorganizował ja Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie oraz Komitetu Projektowania Zarządu Głównego.
64O aktualnych problemach budownictwazbigpdf
Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na V Konferencję Naukowo- Techniczna pt: ?Aktualne problemy naukowobadawcze budownictwa?.
65Naprawa i ochrona konstrukcji betonowychZbigniew Ściślewskipdf
Recenzja książki ?Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych? autorstwa Lecha Czarneckiego i Petera Emmonsa. Wydawnictwo Polski Cement 2002 r.
66Akredytacja dla IMMBredpdf
Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie otrzymał 29 stycznia br. certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby. Krakowski instytut od wielu lat współpracuje z producentami cementu w zakresie oceny zgodności produkowanych przez nich wyrobów, zarówno poprzez prowadzenie niezależnej kontroli zewnętrznej, jak i działalność informacyjną z zakresu normalizacji krajowej i europejskiej, metod kontroli oraz metod badań cementu
66Z polskimi korzeniamiPiotr Piestrzyńskipdf
Jean Claude Majcher pracuje w Polsce od 1996 roku. Obecnie jest dyrektorem Cementowni Małogoszcz należącej do Lafarge Cement Polska SA. - Po raz pierwszy przyjechałem do Polski w 1985 roku, na wakacje. Jednakowo dobrze czuję się w Polsce i we Francji - przyznaje.
67Hotel na "Akwarium"Piotr Piestrzyńskipdf
Największy w stolicy producent betonu towarowego, Bosta-Beton, bierze udział w budowie najwyższego budynku w Polsce - hotelu Inter-Continental. - Największa trudność polega na tym, że budowa toczy się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, a działka, na której stawiany jest hotel, ma zaledwie 1300 m2 - mówi Bogusław Kisiel, dyrektor generalny Bosta-Beton.
68Piec, silos i EVAMdopdf
Pomimo recesji na polskim rynku cementu Górażdże Cement SA realizują w tym roku szeroki program inwestycji modernizacyjnych. Do końca roku firma przeznaczy na inwestycje ponad 182 mln złotych.
68Wzbogacona oferta Dyckerhoffarybpdf
Pomimo recesji na polskim rynku cementu Górażdże Cement SA realizują w tym roku szeroki program inwestycji modernizacyjnych. Do końca roku firma przeznaczy na inwestycje ponad 182 mln złotych.
68Postępy na budowie Kujaw IIzlpdf
Prace na budowie ?suchej nitki? w należącym do Lafarge Cement Polska zakładzie KUJAWY II posuwają się szybko do przodu, po trudnym okresie zimowym. W oczach rośnie konstrukcja chłodnika klinkieru i młyna surowca. Szybko postępują prace przy montażu instalacji młyna surowca, a tak- że pieca ? walczak pieca jest już zamontowany wraz z pierścieniami. Budowany jest filtr workowy i elektrofiltr chłodnika klinkieru, dzięki któremu emisja pyłów do atmosfery znacznie się zmniejszy.
68Z cementowni grupy RMCsabpdf
W marcu br. w cementowniach Rudniki i Chełm, należących do grup RMC, zostały oddane do eksploatacji paletyzatory firmy PALETPAC BEUMER typ SCSSBBQ 5000. Wydajność urządzeń przy workach 50 kg wynosi 3200 worków na godzinę, a w przypadku worków 25 kg ? 4200 worków/godz. Jest to nowoczesne i wydajne urządzenie, które w znaczny sposób usprawniło pracę w obydwu zakładach.
68Nowa siedziba Dyckerhoff Beton Polska sabpdf
Firma ma nowa siedzibę. Biuro mieści się przy ulicy Rychtalskiej 20 we Wrocławiu. Firma przeniosła się do niedawno wzniesionego, własnego obiektu. Przeprowadzka przyczyniła się do poprawy warunków pracy i zapewniła więcej przestrzeni dla obsługi biura zarządu.
70Polski Cement – wydanie specjalnesabpdf
?Beton towarowy w Polsce? W maju 2002 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Producentow Betonu Towarowego w Polsce ukaże się wydanie specjalne kwartalnika ?Polski Cement ? Budownictwo, Technologie, Architektura? ? w całości poświęcone problematyce betonu towarowego. Będzie to pierwsze tego typu opracowanie w kraju.
70Nowy sezon Braas Polskasabpdf
Ważnym elementem obecności na polskim rynku budowlanym jest wprowadzanie kolejnych innowacji i nowości do oferty. Do takich nowości można zaliczyć również wydanie nowych, zmienionych instrukcji montażu wraz z wszystkimi danymi technicznymi. Nowa poręczna książeczka zawiera wszystkie dotychczas wydane instrukcje montażu, jak również kilka nowych pozycji, których w sumie jest teraz jedenaście. Pozycję otwierają dane techniczne dachówek i wytyczne stosowania, które uległy pewnym zmianom w stosunku do poprzednich wersji.
70Premiera „Stalowej Gwiazdy“sabpdf
Oficjalna premiera rynkowa nowej maszyny Huty Stalowa Wola ? koparkoładowarki o nazwie ?Stalowa Gwiazda?, odbyła się 21 lutego 2002 r. w Warszawie, w obecności przedstawicieli prezydenta, rządu RP oraz licznych gości. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, wprowadzono do oferty handlowej i produkcyjnej cał kiem nowy model maszyny wielofunkcyjnej.