ad

Wydanie 2(14)/2001

issue-cover
Wiosenne słońce coraz wyżej, dni coraz dłuższe, a my z niepokojem rozglądamy się po rynku budowlanym. Tak, z niepokojem, gdyż pierwszy kwartał 2001 roku to wyraźny spadek ilości sprzedanego cementu - ok. 20% mniej niż w I kwartale 2000 roku, a także mniej niż na początku lat 1997-1999.

Oczywiście, I kwartał, w naszym klimacie, nie decyduje jeszcze o wynikach sprzedaży cementu w całym roku. Z jednej strony, jako niepoprawni optymiści, chcielibyśmy wierzyć, ze dalsza część roku będzie lepsza i osiągniemy pewien wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2000. Z drugiej, jako realiści stąpający po ziemi, obawiamy się, że może to być początek recesji na rynku budowlanym.

Wpisuje się to, niestety, w cały obraz gospodarki wykazującej objawy wyraźnego spowolnienia tempa rozwoju. Truizmem jest przypominanie pewnych ogólnych reguł gospodarczych, które mówią, że budownictwo jest pierwszą branżą dotykaną przez recesję i ostatnią wychodzącą z niej. 

Wierzymy, że ten czarny scenariusz nie będzie miał miejsca, choć doskonale identyfikujemy zagrożenia takie jak: bardzo ?drogie" kredyty, brak spójnej polityki państwa wspierającej budownictwo mieszkaniowe czy też spowolnienie tempa inwestycji zagranicznych.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
2O branży i recesjiPiotr Piestrzyńskipdf
Sprzedaż cementu za pierwszy kwartał br. jest o prawie 20% niższa od sprzedaży ubiegłorocznej i najniższa od 4 lat. Obawiamy się, że jest to oznaka rozpoczynającej się recesji w budownictwie - mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna podczas konferencji prasowej, która 2 kwietnia br. odbyła się w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.
3Od WydawcyJan Dejapdf
Wiosenne słońce coraz wyżej, dni coraz dłuższe, a my z niepokojem rozglądamy się po rynku budowlanym. Tak, z niepokojem, gdyż pierwszy kwartał 2001 roku to wyraźny spadek ilości sprzedanego cementu - ok. 20% mniej niż w I kwartale 2000 roku, a także mniej niż na początku lat 1997-1999. Oczywiście, I kwartał, w naszym klimacie, nie decyduje jeszcze o wynikach sprzedaży cementu w całym roku. Z jednej strony, jako niepoprawni optymiści, chcielibyśmy wierzyć, ze dalsza część roku będzie lepsza i osiągniemy pewien wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2000. Z drugiej, jako realiści stąpający po ziemi, obawiamy się, że może to być początek recesji na rynku budowlanym. Wpisuje się to, niestety, w cały obraz gospodarki wykazującej objawy wyraźnego spowolnienia tempa rozwoju. Truizmem jest przypominanie pewnych ogólnych reguł gospodarczych, które mówią, że budownictwo jest pierwszą branżą dotykaną przez recesję i ostatnią wychodzącą z niej. Wierzymy, że ten czarny scenariusz nie będzie miał miejsca, choć doskonale identyfikujemy zagrożenia takie jak: bardzo ?drogie" kredyty, brak spójnej polityki państwa wspierającej budownictwo mieszkaniowe czy też spowolnienie tempa inwestycji zagranicznych. W tym dość ponurym obrazie, jako światło w tunelu odbieramy decyzję rządu dotyczącą programu budowy i modernizacji dróg. Półtora tysiąca kilometrów autostrad, podobna ilość dróg ekspresowych i 2500 kilometrów dróg gruntownie modernizowanych może być istotnym impulsem rozwojowym dla całej gospodarki. Dla branży cementowej ważne jest również to, że część nowych autostrad i dróg będzie miała nawierzchnię betonową, a modernizacja 2,5 tys. kilometrów dróg istniejących będzie wiązała się z podniesieniem ich nośności do poziomu 115kN/oś (tutaj doskonałym rozwiązaniem są np. nakładki betonowe tzw. whitetopping). W tym numerze ?Polskiego Cementu", choćby ze względu na majowe targi kieleckie ?Autostrada 2001", znajdą Państwo dużą ilość informacji o budownictwie drogowym z wykorzystaniem technologii betonowej. Ważnym wydarzeniem tych targów będzie oficjalna pre?zentacja nowego ?Katalogu typowych nawierzchni sztywnych", dokumentu, który daje szansę budowy betonowych nawierzchni autostradowych i drogowych na dobrym, europejskim poziomie. Chciałbym podkreślić, że wspomniane na początku zagrożenia rynkowe nie wpływają na zasadniczą misję Polskiego Cementu - konsekwentnie będziemy starać się podnosić poziom wiedzy o technologii betonu i dzisiejszych możliwościach tego materiału. Cieszy nas, że zauważalnie podniosła się jakość nowych konstrukcji betonowych i coraz częściej udaje się nam wypełniać postulat profesora Adama Neville'a, który mówi o konieczności walki z ?głupotą" w produkcji betonu. Niezmiennie zamierzamy pokazywać możliwości architektoniczne betonu; będziemy np. kontynuować nasze konkursy ?Polski Cement w Architekturze" i ?Architektura Betonowa". W tym miejscu pragnę zachęcić naszych Czytelników do sięgnięcia po wydany w ostatnich dniach przez Polski Cement album ?Architektura betonowa". Jestem głęboko przekonany, że spojrzenie na autentyczne perły architektury betonowej będzie dla każdego ważnym, estetycznym przeżyciem. Cieszy fakt dostrzeżenia aktywności wydawniczej Polskiego Cementu - Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa nagrodził nasze działania promujące książkę techniczną (szerzej napiszemy o tym w następnym numerze). Ten numer kwartalnika to jak zwykle bardzo duża porcja interesujących i bardzo aktualnych tekstów technologicznych. W naszej galerii postaci świata naukowego dzisiaj portret profesora Jana Małolepszego, uznanego specjalisty w obszarze spoiw i betonów z dodatkami mineralnymi. W serii prezentującej stolice europejskie pokazujemy Wiedeń, niegdyś stolicę Wielkiego Cesarstwa, a dzisiaj piękne połączenie historii z nowoczesnością, w której beton zajmuje poczesne miejsce. Życzę przyjemnej lektury.
4Zapomniana autostradaJan Kuczałekpdf
Miała być stymulatorem rozwoju gospodarczego Prus Wschodnich, zbliżać je ku reszcie Rzeszy i stolicy państwa - Berlinowi. Służyła niedługo. Po wojnie przecięta granicą, została zdegradowana do lokalnej drogi. Dziś czeka na przywrócenie jej międzynarodowego charakteru. Betonowa autostrada z Elbląga do Królewca.
6Technologia przodukcji dachówekMirosław Witekpdf
Beton jest materiałem znanym od dawna, lecz w ostatnich latach coraz powszechniej stosowanym do produkcji np. dachówek cementowych. W związku z tym pojawiły się nowe wymagania, inne od tych, które dotyczą wielkogabarytowych prefabrykatów znanych z elementów budynków, stropów czy też betonowych konstrukcji mostów, zapór wodnych itp.
8Dziedzictwo Ziemi albo lekcja architektury betonowejDariusz Kozłowskipdf
Opracowanie ?Architektura betonowa" wydane staraniem Polskiego Cementu odnosi się do budowli z obszaru Europy dziś wydzielonego granicami Polski. Siedem dzieł reprezentuje architekturę, beton oraz twórców odnalezionych w rozległym obszarze czasowym i pokazuje różne sposoby zastosowania betonowej materii budowlanej. Prezentacje czynią teoretycy ze środowisk akademickich. Ich widzenie rzeczy budowanych jest osobiste -nie próbowano ustalić jakiegoś wspólnego sposobu omawiania architektury.
12Finał Olimpiady BudowlanejAnna Jankowskapdf
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych pozostała jedną z dwóch kontynuowanych olimpiad poświęconych wiedzy z szeroko rozumianego przygotowania zawodowego. Zawody olimpiady mają charakter trójstopniowy, przeprowadza się eliminacje szkolne, okręgowe i centralne.
14W poszukiwaniu WitruwiuszaPaweł Pięciakpdf
Niewątpliwie część architektów szuka efektów Ironizujących, komicznych czy szokujących i w tym odnajduje swoją ekspresję. A jednak to, co fascynuje najwybitniejszych, opiera się nadal na maksymie Witruwiusza. Toteż nie możemy dziś mówić o zbieżności ideałów sztuki i ideałów architektury, jak miało to miejsce w przeszłości. Nie, te drogi na razie się rozeszły - uważa architekt Krzysztof Chwalibóg. Rozmawia z nim Paweł Pięciak.
16Najważniejsze budowy Wrocławiasabpdf
Spółka DYCKERHOFF TRANSPORTBETON WROCŁAW jest jednym z elementów grupy producentów betonu towarowego należących do koncernu DYCKERHOFF. W poprzednim numerze przedstawiliśmy najważniejsze realizacje budowlane na terenie Warszawy, do których beton towarowy dostarczały wytwórnie DYCKERHOFF WARSZAWA. Tym razem prezentujemy rynek wrocławski, który swoją dynamiką również wyróżnia sie w skali kraju.
18Ściany szczelinowePiotr Nowackipdf
Technologia ścian szczelinowych, stanowiących ściany fundamentowe części podziemnych budynków oraz obudowę wykopu budowlanego w fazie jego realizacji, upowszechniła się w budownictwie ogólnym w Polsce w połowie lat 90. Wcześniej ściany szczelinowe wykorzystywano podczas budowy obiektów metra warszawskiego jako zewnętrzne ściany śródmiejskich stacji, obudowy wentylatorni czy szybów montażowych tarcz wiercących odcinki szlakowe.
22Renesans siatkobetonuAndrzej Ajdukiewiczpdf
Właśnie ukazała się pierwsza kompletna monografia, podbudowana badaniami, teorią i doświadczeniami ze światowej praktyki, dotycząca materiału określanego w literaturze anglojęzycznej ferrocement, a we francuskiej fer-ciment, a wzbogacona współczesnymi wariantami warstwowych kompozytów cementowych.
24Domieszki nowej generacjiKonrad Sabalpdf
Firmę CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. w rozmowie z kwartalnikiem ?Polski Cement" przedstawia Marc Plancon - członek zarządu firmy.
26Beton w służbie ochrony środowiskaWaldemar Bartusiak Agata Marciniszynpdf
Na przestrzeni ostatnich kilku lat dato się zauważyć zmniejszenie zainteresowania elementami prefabrykacji betonowej w budowie kanalizacji, a przecież beton był podstawowym materiałem przez kilkadziesiąt lat. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka.
27Wielki krok naprzódsabpdf
Jadar PTE, czołowy krajowy producent kostki brukowej, kontynuuje modernizację swoich zakładów. Obecnie instalowane są najnowocześniejsze maszyny do produkcji kostki. Na świecie pracuje tylko osiem takich urządzeń, kolejne cztery w fabrykach Jadaru.
28Rhetmeier - z myślą o klientachKrzysztof Kaczan, Andrzej Wit Wojcieszekpdf
RETHMEIER jest jednym z przedsiębiorstw GRUPY SCHOMBURG. Na terenie Polski dysponuje wyodrębnioną siecią sprzedaży działającą w ramach SCHOMBURG-Polska. Dla całej sieci charakterystyczne są nie tylko świadczone na wysokim poziomie sprzedaż i dostawy domieszek, barwników, środków antyadhezyjnych oraz innych preparatów przeznaczonych do betonu, ale również ścisła współpraca przedstawicieli techniczno-handlowych z odbiorcami. To właśnie dzięki takiej współpracy i chęci rozwiązania problemów odbiorców powstają nowe produkty, które są w stanie spełnić wymagania obecnych i przyszłych klientów. Jest to możliwe również dzięki odpowiednio wyposażonemu laboratorium w Detmold, gdzie znajduje się główna siedziba firmy.
29Pomocny elektronagrzewMichał Gołofitpdf
Nowo powstające budowle - coraz bardziej skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, funkcjonalnym i architektonicznym - stawiają przed wykonawcami zwiększone wymagania, zauważalne są wyraźne tendencje do prowadzenia realizacji budowlanych bez względu na porę roku oraz panujące warunki atmosferyczne, wpływa to na rozwój technologii ?odpornych" na niekorzystne warunki środowiska.
32Podłogi przemysłoweJanusz Karwackipdf
Nie została dotychczas dokonana klasyfikacja nawierzchni przemysłowych, jak i nie ustalono słownictwa technicznego dotyczącego tej dziedziny. W nomenklaturze międzynarodowej określa się nawierzchnie przemysłowe jako ?Industrial Floors" (podłogi przemysłowe).
36Precyzja jak w zegarkuPiotr Czajapdf
W budownictwie podziemnym na ogół występuje zagrożenie wodne, które sprawia, że konstrukcje budowlane wznoszone na jego potrzeby muszą cechować się odpowiednią wodoszczelnością. Opanowanie tego zagrożenia determinowało możliwość budowy tuneli komunikacyjnych poniżej horyzontów wodonośnych, w tym także pod dnem rzek lub innych cieków wodnych.
38Antidotum na korkiAneta Długoszpdf
Żyjąc w dużym mieście, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze możemy dojechać szybko tam, gdzie byśmy chcieli. Codzienne korki, w których blokujemy się jadąc do pracy, nie nastrajają nas najlepiej z samego rana, a po południu bywa jeszcze gorzej. Mamy w Krakowie zarejestrowanych ok. 400 tys. pojazdów. Większość z nich wyrusza codziennie w podróż, a ich właściciele marzą o tym, jakby to było wspaniale przejechać ten dobrze znany dystans płynnie, bez tracenia czasu i często cierpliwości w korkach.
40Okiem drogowcaJan Kuczałekpdf
Wraz z otwarciem 16 grudnia 2000 roku odcinka autostrady A-4 Wrocław -Przylesie dtugość polskich dróg najwyższej klasy przekroczyła 300 km. Fakt ten trudno uznać za osiągnięcie, szczególnie jeśli odnieść go do postępów podobnych nam krajów oraz mnogości tworzonych u nas od lat programów budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu.
42Sposób produkcji - mieszanieTEKPOL Sp. z o.o.pdf
Firma TEKA jest producentem wysokowydajnych mieszarek o wymuszonym mieszaniu zarobu, wytwórni betonu, zespołów naważających, a także podganiarek i pomp do betonu. Polskim przedstawicielem firmy jest spotka TEKPOL z siedzibą w Warszawie.
44Whitetopping - sposób na wzmocnienieMałgorzata Faleńska-Regulskapdf
Ideą stosowania nakładek z betonu cementowego dla wzmocnienia wyeksploatowanych nawierzchni bitumicznych jest wykorzystanie cechy betonu pozwalającej na zamianę naprężeń zginających powstałych od obciążenia ruchem na równomiernie rozłożone naprężenia ściskające przenoszone na podbudowę (starą nawierzchnię). W Polsce wzmocniono w ten sposób m.in. odcinek drogi Mircze - Borsuk.
45Nowe możliwości w rekonstrukcjiredpdf
Zespół pracowników AGH otrzymał Nagrodę Premiera RP za opracowanie metody konserwacji materiałów kamiennych. Wśród nagrodzonych znalazł się dr Witold Brylicki, stały współpracownik naszej redakcji.
46Katalog typowych nawierzchni sztywnychAntoni Szydłopdf
Powstał pierwszy w Polsce ?Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych". Dokument ten został skonsultowany przez najważniejsze polskie jednostki naukowo-badawcze, uczelnie techniczne, biura projektowe i wykonawców.
48Teraz WielkopolskaPiotr Piestrzyńskipdf
Prestiżowy odcinek drogi dojazdowej do miejscowości Powidz i znajdującego się tam lotniska wojskowego - jednego z największych w Europie - wytypowano do budowy w technologii betonowej. Jest to efekt sympozjum naukowo-technicznego, które w styczniu br. odbyło się w Poznaniu z udziałem samorządowców z Wielkopolski.
50Trwały dojazd do kopalni piaskuPiotr Piestrzyńskipdf
Drogę betonową dla ruchu ciężkiego o długości 750 metrów zbudowano na przełomie października i listopada na terenie gminy Radziejowice w powiecie żyrardowskim. Droga została wykonana z cementu pochodzącego z Kombinatu Cementowo-Wapienniczego WARTA.
50Budowa nawierzchni dróg z betonu cementowegopiepdf
Konferencja naukowo-techniczna o takiej nazwie odbyła się 10 kwietnia br. na Zamku Lubelskim. Organizatorzy - Readymix Cement Polska oraz Związek Gmin Lubelszczyzny - zaprosili samorządowców z terenu województwa lubelskiego, by przedstawić im ideę budowy dróg o nawierzchni betonowej. Uczestników konferencji zapoznano m.in. z doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi w budowie dróg o nawierzchni betonowej. Specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przedstawili technologię wykonywania nawierzchni betonowych
50Lokalne drogi betonowe na ziemi świetokrzyskiejpiepdf
Seminarium dla przedstawicieli samorządów z województwa świętokrzyskiego, poświęcone budowie dróg o nawierzchni betonowej, odbędzie się 24 maja br. w Centrum Biznesu Exbud, ul. Manifestu Lipcowego 34 w Kielcach. Organizatorami seminarium są: Lafarge Cement Polska, Cement Ożarów i Cementownia Nowiny (Dyckerhoff).
52Bayer w compakciePiotr Frączykpdf
Bayferrox? C: Nowa generacja pigmentów do barwienia prefabrykatów betonowych.
54Wiedeński BoomKonrad Sabalpdf
Wiedeń kojarzy się przecie wszystkim ze stolicą monarchii Habsburgów, gdzie dominuje architektura z okresu XVIII i XIX wieku. I tak jest rzeczywiście. Najbardziej znane budowle Wiednia to Belweder, Schönbrunn, opera, pałace i rezydencje. Jednak miasto rozwija się bez przerwy. Powstaje architektura, która zapewne stanie się w przyszłości najwspanialszym przykładem budownictwa początku XXI wieku.
56Kosmiczne kopuły dla radiasabpdf
Widok ten nie dziwi stałych użytkowników płatnego odcinka autostrady A4 Kraków -Katowice. Ale zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie wszystkim tędy jest po drodze. Dlatego przedstawiamy budowę nowej siedziby Radia RMF FM, która powstaje na terenie gminy Alwernia, przy autostradzie A4.
56Żelbetowe audytoriasabpdf
W Krakowie wkrótce zostanie oddane do użytku 12-ekrano-we kino. Obiekt ten prezentuje współczesne rozwiązania architektoniczne, a jednocześnie nawiązuje do linii sąsiadujących z nim budynków -supermarketu Geant i zespołu basenów Aquapark.
57Budujemy siłą rozpęduPiotr Piestrzyńskipdf
W 2000 roku rynek warszawski wchłonął około 2 milionów metrów sześciennych betonu. Jednak pierwsze trzy miesiące 2001 roku pokazują spadek zapotrzebowania o 5-8% w stosunku do roku ubiegłego. - W centrum Warszawy nastąpiło wysycenie rynku. Poza tym inwestorzy, developerzy ?siedzą w naszych kieszeniach", gdyż zarówno powierzchnie biurowe, jak i mieszkania nie sprzedają się, budownictwo przeniosło się na obrzeża Warszawy. Po prostu ludzie nie mają pieniędzy - tłumaczy Bogusław Kisiel, dyrektor generalny Bosta-Beton -firmy, która jest największym producentem betonu w Warszawie.
58Zawsze konfrontuję teorię z praktykąZbigniew Pilch Paweł Pięciakpdf
Profesor Jan Małolepszy od początku lat sześćdziesiątych zajmuje się technologią materiałów wiążących i betonów, zorganizował pracownię betonów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozmawiają z nim Zbigniew Pilch i Paweł Pięciak
60Pod znakiem słabnącej koniunkturysabpdf
Dziesiąta edycja Targów Budma w Poznaniu odbyta się pod znakiem słabnącej koniunktury budowlanej. Jednak zjawisko to nie wpłynęło na kondycję największych targów w Polsce. Około 1500 wystawców z 26 krajów przyznało zgodnie, że Budma stała się jedną z najważniejszych imprez targowych branży budowlanej w Europie.
62Kostka antycznaWitold Brylickipdf
W budownictwie drogowym już w starożytności stosowano obrabiane bloki skalne jako elementy nawierzchni drogowych. Klasycznym przykładem takich rozwiązań była kostka brukowa czy krawężniki z kamienia naturalnego powszechnie stosowane w budowie nawierzchni drogowych i placów zamożnych miast, a także dziedzińców zamków i pałaców.
64Na drugą kadencjęZdzisław Kohutekpdf
W pierwszej dekadzie marca br. odbyło się Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.
65Patrzymy z optymizmem w przyszłość Jan Dejapdf
Wywiad z prezesem Zarządu SPBTwP - Romanem Kempę
66Na forum UniiJanusz Poleszakpdf
1 marca 2001 roku przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, prezes Andrzej Balcerek, wziął udział w seminarium ?Europa znowu razem" zorganizowanym przez Unię Małych i średnich Przedsiębiorstw przy Parlamencie Europejskim.
67Z uczelni do przemysłupiepdf
Będąc studentem chciał zostać na uczelni i kontynuować pracę naukową. - Jednak nie żałuję decyzji o rozpoczęciu pracy w przemyśle, którą podjąłem prawie 20 lat temu - mówi Ernest Jelito, I zastępca dyrektora generalnego Górażdże Cement SA.
68Niezmienne prawa marketinguAdam Karbowskipdf
Kiedy dzisiaj firma popełnia błąd, konkurenci szybko odbierają jej klientów. Jak zatem unikać popełniania błędów? Prosta odpowiedź polega na upewnieniu się, czy programy są zgodne z prawami marketingu.
69Młyn z prasa rolowąredpdf
Młyn cementu z pierwszą prasą rolową w Europie Środkowej uruchomiono w marcu br. w Cementowni Górażdże. Ta inwestycja jest jednym z elementów szerszego programu modernizacyjnego Cementowni Górażdże. Teraz przystępujemy do modernizacji pieca - mówi Ernest Jelito, l zastępca dyrektora generalnego Górażdże Cement SA.
70Potencjał i doświadczenieredpdf
Mostostal Kraków kiedyś znany byt głównie z budowy mostów. Obecnie jest specjalistyczną firmą budowlaną, która oferuje kompleksowe realizacje inwestycji jako generalny wykonawca, jak również usługi w charakterze wykonawcy. Ogromny potencjał firmy, kilkudziesięcioletnie doświadczenia i wiedza jej inżynierów są wykorzystywane m.in. przy modernizacjach oraz na budowach prowadzonych w cementowniach i zakładach wapienniczych działających w Polsce