ad

Wydanie 2(10)/2000

issue-cover
Potwierdziły się wstępne szacunki dotyczące rynku cementowego, które sygnalizowaliśmy już w poprzednim numerze kwartalnika - w roku 1999 w Polsce sprzedano prawie 8% cementu więcej niż rok wcześniej. To bardzo dobry wynik (patrz na relację z konferencji prasowej - str. 2), który napawa optymizmem. Ciesząc się z dobrych wyników, nie przestajemy być realistami - konsumpcja cementu w Polsce (ok. 360 kg/osobę/rok) stawia nas na dobrym miejscu w europejskiej ?drugiej lidze", ale wciąż jesteśmy daleko od liderów (tam standardem jest poziom 450-600 kg). Wierząc w kontynuację dobrego trendu mamy świadomość tego, że dopiero zasadnicze przyśpieszenie w budownictwie komunikacyjnym, mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym pozwoli na ?doszlusowanie" do krajów takich jak Hiszpania, Portugalia czy Irlandia. Skład tej grupy państw nie jest przypadkowy - wchodząc stosunkowo niedawno w struktury europejskie, wykazują w ostatnich latach rzadko spotykaną dynamikę rozwojową. Jestem głęboko przekonany, że taka droga również w naszym przypadku jest największą szansą rozwoju i w efekcie także naszego budownictwa.

Mam nadzieję, że wreszcie w bieżącym roku realniejszych kształtów nabierze program budowy autostrad. Wydaje się, że są dzisiaj szanse na ostateczne przełamanie impasu autostradowego. Niewątpliwie taką szansę daje przygotowana nowelizacja ustawy o autostradach płatnych. Proponowane zmiany (Prywatno-Publiczne-Partnerstwo) stwarzają również rządowi większe możliwości kontrolowania i wpływania na proces budowy autostrad.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
2Na drodze do nowoczesnościpiepdf
- Polski przemysł cementowy za kilka lat będzie najnowocześniejszym w Europie, a to za sprawą ogromnych nakładów inwestycyjnych - mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna podczas konferencji prasowej, która 20 marca br. odbyła się w siedzibie Business Centrę Club w Warszawie.
3Od WydawcyJan Dejapdf
Potwierdziły się wstępne szacunki dotyczące rynku cementowego, które sygnalizowaliśmy już w poprzednim numerze kwartalnika - w roku 1999 w Polsce sprzedano prawie 8% cementu więcej niż rok wcześniej. To bardzo dobry wynik (patrz na relację z konferencji prasowej - str. 2), który napawa optymizmem. Ciesząc się z dobrych wyników, nie przestajemy być realistami - konsumpcja cementu w Polsce (ok. 360 kg/osobę/rok) stawia nas na dobrym miejscu w europejskiej ?drugiej lidze", ale wciąż jesteśmy daleko od liderów (tam standardem jest poziom 450-600 kg). Wierząc w kontynuację dobrego trendu mamy świadomość tego, że dopiero zasadnicze przyśpieszenie w budownictwie komunikacyjnym, mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym pozwoli na ?doszlusowanie" do krajów takich jak Hiszpania, Portugalia czy Irlandia. Skład tej grupy państw nie jest przypadkowy - wchodząc stosunkowo niedawno w struktury europejskie, wykazują w ostatnich latach rzadko spotykaną dynamikę rozwojową. Jestem głęboko przekonany, że taka droga również w naszym przypadku jest największą szansą rozwoju i w efekcie także naszego budownictwa. Mam nadzieję, że wreszcie w bieżącym roku realniejszych kształtów nabierze program budowy autostrad. Wydaje się, że są dzisiaj szanse na ostateczne przełamanie impasu autostradowego. Niewątpliwie taką szansę daje przygotowana nowelizacja ustawy o autostradach płatnych. Proponowane zmiany (Prywatno-Publiczne-Partnerstwo) stwarzają również rządowi większe możliwości kontrolowania i wpływania na proces budowy autostrad. Nadzieje branży cementowej budzi również fakt znacznego ?ocieplenia klimatu" wokół autostrad i dróg z nawierzchnią betonową - wielu fachowców przekonało się do zalet nawierzchni betonowych i opowiada się za zerwaniem z asfaltową monokulturą. My tradycyjnie w ?Polskim Cemencie" poświęcamy sporo uwagi drogom z nawierzchnią betonową. Piszemy o końcowej fazie przygotowania ?Katalogu typowych nawierzchni sztywnych", co otworzy nowe możliwości projektowania i wykonywania autostrad i dróg betonowych. U nas znajdą Państwo także informacje o betonowych nawierzchniach lotnisk i dróg lokalnych. Dużą część, znacznie zwiększonej objętości kwartalnika, poświęcamy dzisiaj architekturze. Z pewnością zainteresują Państwa wywiady z Ryszardem Jurkowskim, laureatem dorocznej nagrody SARP oraz z Markiem Budzyńskim, zdobywcą drugiej nagrody w dorocznym konkursie ?Polski cement w architekturze". W serii wywiadów z ludźmi nauki, dzisiaj gościmy w gabinecie prof. Janusza Szwabowskiego, który zajmująco opowiada o swojej drodze do pracy naukowej, swoim spojrzeniu na technologię betonu i pasjach pozazawodowych. Obok ważnych informacji technologicznych (np. beton z mikrozbrojeniem) dzisiaj więcej niż zwykle informacji o ciekawych realizacjach (najwyższy budynek świata - Petronas Towers, lotnisko na Maderze) oraz czołowych producentach betonu. Dzisiaj znajdziecie Państwo u nas także mnóstwo interesujących informacji o aktualnych wydarzeniach w branży cementowej. Wszystkim naszym Czytelnikom życzę milej lektury.
4Nie odkryta twierdzaJan Kuczałekpdf
?Rzadko które z większych miast polskich może iść w porównaniu z Przemyślem pod względem piękności położenia i okolicy. Miasto leży u wylotu podkarpackich wzgórz, u stóp ostatniego z nich, w miejscu gdzie San opuszczając wijącą się wśród Karpat dolinę, wypływa na monotonną równinę północnogalicyjską" - pisał dr Mieczysław Orłowicz w wydanym w 1915 roku we Lwowie przewodniku.
6Minimal art Tadao AndoDariusz Kozłowskipdf
Ta budowla nie ma nazwy. Używane określenie - Przetrzeń Medytacji -poprzez zwyczajność opisu użyteczności - nie przystaje ani do opisania sakralnego przeznaczenia rzeczy, ani nie oddaje mistycznego charakteru miejsca. Proponuje się nazwę - Świątynia Medytacji. Opisując budowlę taką nazwą, być może usłyszeć można także pogłos racjonalistycznych idei Oświecenia i architekturę tamtych czasów: szlachetny klasycyzm, pozbawiony nadmiaru dekoracji, czasem megalomański - lecz niewolny przecież od tęsknot za wzniosłością sacrum.
8Dydaktyczny kompaktPiotr Piestrzyńskipdf
Rozmowa z architektem Markiem Budzyńskim, współautorem projektu budynku dydaktycznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zdobył II nagrodę w III edycji konkursu ?Polski cement w architekturze".
10Beton - materiał wygodnyKonrad Sabalpdf
Rozmowa z Ryszardem Jurkowskim, laureatem Honorowej Nagrody SARP za 1999 rok.
12Z nowym imageRoman Kempe, Sebastian Kaszuba, Robert Ciachpdf
Obecne od dawna na polskim rynku firmy z grupy CGS Beton Polska, takie jak BT Katowice oraz BT Gliwice, były w ostatnim czasie dostawcami betonu towarowego dla trzech niezmiernie interesujących inwestycji powstających na Śląsku i w Zagłębiu. Działania te przyczyniły się nie tylko do terminowego zakończenia prac budowlanych, ale również do poprawy ?image betonu".
14Z dodatkiem włókienMarek Petripdf
Dodawanie do betonów przestrzennie rozproszonych włókien ma tak długą tradycję, jak produkcja betonu, a więc ciągnie się już od ponad 2000 lat. Prawdziwa rewolucja dokonała się jednak w ostatnim 20-leciu.
16Powstaje "Katalog typowych nawierzchni sztywnych"Małgorzata Faleńska-Regulska, Piotr Nitapdf
Katalog typowych nawierzchni sztywnych" jest pierwszym dokumentem na temat projektowania i wykonywania konstrukcji z betonu cementowego w Polsce. Przyjęte założenia uwzględniają wzrost obciążenia ruchem nawierzchni, zarówno pod względem natężenia ruchu, jak i wielkości obciążenia.
18Ocieplanie klimatuPiotr Piestrzyńskipdf
Zauważam, że klimat wokół budowy dróg i autostrad o nawierzchniach betonowych znacznie się ocieplił - mówił Andrzej Balcerek, dyrektor generalny Zakładów Cementowo-Wapienniczych ?Górażdże", podczas konferencji ?Nowoczesne lokalne drogi betonowe", która 17 marca br. odbyła się w Górażdżach.
20Budowa drogi Skomlin - ZbękZbigniew Giergicznypdf
Budowa dróg betonowych nie jest w naszym kraju szeroko rozpowszechniona, pomimo dysponowania odpowiedniej jakości surowcami do ich wykonania (cement, kruszywa).
Norma i konserwatyzm Krzysztof Smukalski Marek Stańczyk 22,23 Firma Heilit+Woerner prowadziła remont dróg na Okęciu, budowała pasy startowe na lotniskach w Kijowie i Tiranie. Brała także udział w układaniu nawierzchni betonowych na autostradach A-12 w Polsce i D-5 w Czechach oraz na punktach poboru opłat w ciągu autostrady A-4. 0 ile wykonawstwo robót prowadzonych za granicą nie przysparzało większych kłopotów, o tyle w kraju firma zetknęła się z szeregiem problemów. Ich źródeł należy upatrywać w obowiązującej polskiej normie ?Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego" z jednej strony oraz pewnej dozie konserwatyzmu projektantów takich konstrukcji z drugiej.
22Norma i konserwatyzmKrzysztof Smukalski Marek Stańczykpdf
Firma Heilit+Woerner prowadziła remont dróg na Okęciu, budowała pasy startowe na lotniskach w Kijowie i Tiranie. Brała także udział w układaniu nawierzchni betonowych na autostradach A-12 w Polsce i D-5 w Czechach oraz na punktach poboru opłat w ciągu autostrady A-4. 0 ile wykonawstwo robót prowadzonych za granicą nie przysparzało większych kłopotów, o tyle w kraju firma zetknęła się z szeregiem problemów. Ich źródeł należy upatrywać w obowiązującej polskiej normie ?Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego" z jednej strony oraz pewnej dozie konserwatyzmu projektantów takich konstrukcji z drugiej.
24Lotnisko na estakadzieWojciech Roszakpdf
Już niedługo samoloty z turystami przybywającymi na Maderę będą mogły korzystać z lotniska o nowoczesnym pasie startowym. By go przedłużyć do blisko 3 tysięcy metrów, trzeba tylko... wybudować estakadę wychodzącą w morze.
26By ziemia odetchnęłaStanisław Leśniak, Janusz Pieczkowskipdf
W kręgach ekologów i urbanistów na świecie mówi się od wielu lat o powiększającej się powierzchni naszego globu, która jest szczelna, tzn. nie wsiąka w nią woda, nie paruje i nie oddycha. Uzyskanie nawierzchni przepuszczających wodę umożliwia zastosowanie kostki ekologicznej.
2810 kilometrów na dobęsabpdf
Firma JADAR PTE, największy w Polsce producent kostki brukowej, we wrześniu ubiegłego roku uruchomiła w zakładzie w Grójcu dziewiątą linię produkcyjną. Budowa, razem z przygotowaniem terenu i hali trwała prawie rok. Ustawienie i uruchomienie maszyn zajęło dwa i pół miesiąca. JADAR produkuje w Grójcu głównie krawężniki i obrzeża, których jest w stanie wyprodukować ponad 10 kilometrów na dobę.
30Pionier reologiiZbigniew Pilch, Jan Dejapdf
Profesor Janusz Szwabowski jest wybitnym specjalistą w zakresie technologii betonu zwykłego i wysokiej wytrzymałości, w zakresie reologii i reometrii zapraw i mieszanek betonowych.
32Dlaczego dachówki cementowe ?Krzysztof Patokapdf
Pierwsze dachówki cementowe zostały wyprodukowane w Niemczech w 1844 roku. Od tego czasu podlegają stałemu rozwojowi i doskonaleniu.
34Z tradycji islamuAdam Zbigniew Pawłowskipdf
Bliźniacze wieżowce Petronas Towers w Kuala Lumpur są przykładem zastosowania najwyższej klasy rozwiązań technicznych w dziedzinie konstrukcji, obudowy, komunikacji pionowej, a także instalacji. Przez najbliższe dwa lata będą wymieniane jako najwyższe budowle świata.
36Targowanie przed sezonemKonrad Sabalpdf
Prawie 1600 wystawców wzięło udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2000, które w styczniu odbyły się w Poznaniu. Branżę cementową reprezentowały: Lafarge, Górażdże, Ożarów, Dyckerhoff, Readymix oraz Warta.
38Kominy w drodze do chmurWiesław Globiszpdf
Najwyższe budowane trzony kominów przemysłowych są - nie licząc niewielu wyjątków - przykładem czystej konstrukcji żelbetowej.
4025 lat wspólnych doświadczeńZM Ropczycepdf
Przemysł cementowy jest jednym z ważniejszych odbiorców materiałów ogniotrwałych, a jego potrzeby odegrały znaczącą rolę w rozwoju tworzyw zasadowych, w których produkcji specjalizują się Zakłady Magnezytowe ?Ropczyce" SA.
42Ocena zgodnościZdzisław B. Kohutekpdf
Miarą nowoczesności branży betonu towarowego jest już nie tylko zdolność zestawiania składu i masowej produkcji tworzywa w postaci ciekłej czy plastycznej mieszanki, którą następnie transportuje się i rozmieszcza w obrębie budowy. Podobnie - dotychczasowe gwarancje towarowe, udzielane wyłącznie przez producenta, w określonych okolicznościach stają się niewystarczające.
43Pierwsze krokiStowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polscepdf
Zamysł krajowego forum producentów betonu towarowego pojawił się w 1998 r. w kręgu przedstawicieli tej usamodzielnionej branży, która w Polsce wyodrębniła się ze struktur budownictwa wzorem rozwiązań europejskich, służąc jednak w dalszym ciągu jego potrzebom.
44Osuszanie KujawPiotr Piestrzyńskipdf
Nowy piec wypału klinkieru metodą suchą z cyklonowym wymiennikiem ciepła o wydajności 4,5 tysiąca ton na dobę już za dwa lata ruszy w Cementowni ?Kujawy". - W ciągu najbliższych trzech lat w modernizację naszych cementowni ?Kujawy", ?Małogoszcz" i ?Wierzbica" zainwestujemy 150 milionów dolarów - poinformował Andrzej Tekiel, prezes Lafarge Cement Polska.
45Dyrektor w formiepiepdf
Po ukończeniu studiów chciałem wraz z żoną podjąć pracę w Góraż-dżach. Ponieważ nie było tam dla mnie zajęcia, służbową wołgą dyrektora Górażdży zawieziono nas do Strzelec Opolskich i już zostaliśmy. Okazało się, że był wolny etat głównego technologa, a moja żona dostała pracę w laboratorium ochrony środowiska - wspomina Wiesław Adamczyk, obecnie dyrektor Cementowni ?Strzelce Opolskie".
48Sposób na zarastanieWUMIGpdf