ad

Wydanie 2005(3)/2005

issue-cover
Jakże jeszcze niedawno chodniki, place naszych miast, straszyły mieszkańców i gości krzywymi, połamanymi, skorodowanymi płytami chodnikowymi. Płytki betonowe produkowane najczęściej w prymitywnych formach bateryjnych, z betonu niskiej klasy, układane następnie z pominięciem elementarnych zasad sztuki brukarskiej, w warunkach naszego klimatu, stawały się postrachem pieszego.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Jakże jeszcze niedawno chodniki, place naszych miast, straszyły mieszkańców i gości krzywymi, połamanymi, skorodowanymi płytami chodnikowymi. Płytki betonowe produkowane najczęściej w prymitywnych formach bateryjnych, z betonu niskiej klasy, układane następnie z pominięciem elementarnych zasad sztuki brukarskiej, w warunkach naszego klimatu, stawały się postrachem pieszego. Upłynęło kilkanaście lat – wszyscy toczymy spory, czy ten czas można było wykorzystać lepiej (z pewnością tak!), ale faktu, że nasze miasta wypiękniały, nie można kwestionować. Dzisiaj wycieczka za miasto pokazuje, że zaledwie w ciągu kilku ostatnich lat, często nie do poznania, zmieniają się także polskie wioski i małe miasteczka. Każdego cieszy, że budujemy coraz ładniej (pomijam przypadki „bezguścia”), że coraz powszechniej czujemy się odpowiedzialni i dumni z tego, jak wygląda otoczenie miejsca, w którym mieszkamy. Nietrudno zauważyć, jak ogromną rolę w zmianie wyglądu naszych miast, miasteczek, wreszcie także zagród odgrywa beton. Pojawiły się wyroby betonowe z zupełnie innej „półki”. Wysoka wytrzymałość, trwałość, szeroka gama form i kolorystyki, konsekwentne zbliżanie się do kamiennego bruku, to podstawowe wyróżniki tych wyrobów z betonu. Kiedy prawie przed 20 laty na polskim rynku pojawiła się betonowa kostka brukowa, bo o niej dzisiaj piszemy, trudno było sobie wyobrazić, że czeka ją tak imponująca kariera. W kolejnych latach, jak grzyby po deszczu, zaczęli pojawiać się nowi producenci, systematycznie unowocześniano park maszynowy i doskonalono technologię produkcji. Dzisiaj jesteśmy europejskim, ale także światowym, potentatem w produkcji betonowej kostki brukowej i innych betonowych elementów małej architektury. Niemcy, ze swoją roczną produkcją utrzymującą się od lat na niewyobrażalnym poziomie stu kilkudziesięciu milionów metrów kwadratowych, są absolutnym europejskim i światowym liderem. Jednak nasza roczna produkcja – według różnych szacunków od 35 do 40 milionów metrów kwadratowych – daje nam w tej konkurencji zaszczytne drugie miejsce. Nie konkurowanie w klasyfikacjach jest jednak tutaj ważne; z tego faktu wynika wniosek znacznie ważniejszy – polscy inwestorzy, zarówno publiczni, instytucjonalni, ale także przysłowiowy Kowalski, zaakceptowali produkt, uznali, że stosunkowo tanio można zasadniczo zmienić wygląd swojego otoczenia. Przebogata oferta handlowa polskich producentów gwarantuje dzisiaj zaspokojenie nawet najbardziej wyrafinowanych gustów klienta. Polski Cement, od wielu lat prowadząc kampanię promocyjną betonu jako nowoczesnego i wszechstronnego materiału budowlanego, wielokrotnie starał się pokazywać potencjał drzemiący w betonowej kostce brukowej i elementach małej architektury. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślałem, że producenci cementu są żywotnie zainteresowani możliwie bogatą i najwyższej jakości ofertą wyrobów z tej grupy. Zawsze sprzeciwiam się popieraniu „bylejakości” w tym segmencie rynku wyrobów budowlanych, co niestety czasami ma miejsce. Wychodząc z tego założenia zaproponowaliśmy Stowarzyszeniu Producentów Brukowej Kostki Drogowej oraz czołowym polskim producentom tych wyrobów wydanie numeru specjalnego naszego kwartalnika „Budownictwo, Technologie, Architektura”. Jestem przekonany, że informacje, z którymi dzisiaj docieramy do Państwa, będą przydatne tym wszystkim, którzy planują inwestycje budowlane. Myślę, że warto zobaczyć, jakie ogromne możliwości kształtowania tzw. małej architektury dają te wyroby, jak wspaniałą, estetyczną, trwałą a zarazem ekologiczną i ekonomicznie uzasadnioną alternatywę stanowić mogą dla innych rozwiązań. Znajdą Państwo u nas wiele bardzo praktycznych informacji dotyczących choćby zasad układania kostki (niestety, stanowczo za często dochodzi tutaj do błędów), czy też wzajemnych relacji producent – klient. Fakt, że wydanie zostało wzbogacone ofertami handlowymi firm z czołówki polskich producentów, powoduje, że stanie się ono unikalnym przewodnikiem, który każdemu przyszłemu inwestorowi ułatwi podejmowanie decyzji. Zapraszam do lektury.
4Rola betonowej kostki brukowej w nowoczesnym kształtowaniu krajobrazupdf
Tradycyjne spojrzenie przypisuje beton monolityczny przede wszystkim potężnemu, ciężkiemu budownictwu inżynieryjnemu i przemysłowemu, pozbawionemu subtelności w zetknięciu z wrażliwym krajobrazem. Natomiast to samo tradycjonalistyczne spojrzenie przypisuje drobnowymiarowe elementy betonowe przedsięwzięciom raczej prymitywnym, doraźnym, zastępczym („Ersatz”) i kiczowatym. Wszystkie te opinie są z dzisiejszej perspektywy architekta, urbanisty i architekta krajobrazu całkowicie błędne. Wcześniej wymienione wady nie są bowiem zależne od materiału i technologii, ale od projektanta i jego możliwości stworzonych przez inwestora, wreszcie od dopilnowania przez urząd i nadzory.
10Prezentacje – Grupa CRHpdf
14Ewolucja architektury krajobrazu prof. Aleksander Böhm pdf
Ponad sto lat temu, 4 stycznia 1899 roku, przy rogu Broadwayu i 26. ulicy w Nowym Jorku, w pracowni architektonicznej S. Parsona i G. F. Pentecosta odbyło się zebranie jedenastu założycieli "Original Fellows" . jak się sami nazwali, Amerykańskiego Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu (ASLA). W kilka miesięcy później na prośbę Uniwersytetu Harvarda jeden z członków utworzonego stowarzyszenia, F. L. Olmsted Jr., opracował program nowego kierunku studiów o nazwie architektura krajobrazu. Jego otwarcie nastąpiło w roku 1900.
18Betonowa kostka brukowa – kicz czy oryginalność?dr Sabina Kucpdf
Wciąż powiększający się asortyment wyrobów betonowych, różnorodnych pod względem wielkości i kształtu, faktury oraz koloru, pozwala na projektowanie i wykonawstwo olbrzymiej gamy powierzchni, a nawet elementów przestrzennych małej architektury.
24Beton niezwykły materiałpdf
26Europejski system oceny wyrobów budowlanych Andrzej Wiśniewski, Grzegorz Łójpdf
Bezpieczeństwo, jakość i trwałość wznoszonych obiektów budowlanych zależą w znacznej mierze od właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów użytych do ich wznoszenia. Na podstawie tego oczywistego faktu w Unii Europejskiej stworzony został system oceny wyrobów budowlanych, przyjęty we wszystkich krajach Wspólnoty.
30Prezentacje – Bruk-Bet pdf
32Nowe standardy produkcji i oceny betonowej kostki brukowej Grzegorz Łójpdf
Bardzo często mówiąc potocznie "kostka brukowa" mamy na myśli ogromna grupę betonowych elementów brukarskich. Podobne założenia poczynili twórcy nowych zharmonizowanych norm europejskich dla drobnowymiarowych elementów betonowych przeznaczonych do budowy nawierzchni.
36Prezentacje – ZPB Kaczmarek pdf
38Zadanie dla specjalistówdr inż. Witold Brylickipdf
Układanie drobnowymiarowych elementów betonowych tworzących nawierzchnię drogową pozornie wygląda na pracę nieskomplikowaną, którą może wykonać każdy. Jednakże w praktyce okazuje się, że nie jest to zadanie łatwe. Prace te wymagają odpowiedniej interdyscyplinarnej wiedzy, dużego doświadczenia i wysokich kwalifikacji, a także niezbędnego sprzętu specjalistycznego, np. niwelatorów, układarek czy zagęszczarek wibracyjnych.
45Wykwity na betoniepdf
Powstawanie wykwitów na betonie jest zjawiskiem niemającym praktycznie znaczenia dla jego trwałości, jednak powoduje przeważnie znaczne pogorszenie wyglądu, przede wszystkim elewacji budynków. Szczególnie w przypadku kolorowych tynków cementowych stanowi poważny problem. Ze względów estetycznych poszukuje się metod zmniejszających występowanie tego zjawiska. Także kostka brukowa, bardzo często kolorowa, stanowi ten rodzaj wyrobu, w przypadku którego występowanie wykwitów jest szczególnie niepożadane.
48Prezentacje – Libetpdf
50Betonowe kostki brukowe – blaski i cieniedr inż. Jerzy Dudapdf
Przeglądając najnowsze katalogi wyrobów firm zajmujących się produkcją betonowych kostek brukowych oraz przykłady zastosowań tego materiału w różnych miejscach miast można dojść do wniosku, że oto zostało znalezione idealne rozwiązanie utwardzania nawierzchni komunikacyjnych, na które od dawna czekali zarówno drogowcy, jak i mieszkańcy.
54Prezentacje – Poz-Bruk pdf
56Kto i za co odpowiada?mec. Jakub Radłowskipdf
W zwiàzku z rozwijajàcym si´ rynkiem kostki brukowej, a tak˝e wzrostem ÊwiadomoÊci konsumenckiej i oczekiwaƒ klientów w zakresie jakoÊci nabywanego towaru, powstajà niejednokrotnie wàtpliwoÊci co do tego, za co i w jakim zakresie odpowiedzialny jest producent.
60Prezentacje – Semmelrock pdf
Firma Semmelrock Stein+Design należąca do koncernu Wienerberger jest jednym z wiodących producentów systemów kostek brukowych i produktów drogowych w Polsce i Europie Wschodniej.
62Rynek kostki brukowejmgr Marcin Peterlik, dr Bohdan Wyżnikiewiczpdf
Ocena tendencji na rynku kostki brukowej jest o tyle utrudniona, że nie istnieją w zasadzie pełne i spójne dane dotyczące tego wyrobu. Wielkość rynku można natomiast próbować oszacować pośrednio . na podstawie danych na temat sprzeda.y cementu przeznaczonego do produkcji kostki brukowej. W grupie wyrobów z betonu wibroprasowanego największy udział ma właśnie kostka brukowa . około 60 procent. Wymienione elementy dla budownictwa drogowego to około 15 procent produkcji, a elementy dla budownictwa powszechnego około 25 procent produkcji.
65Prezentacje – Stowarzyszenie Producentów Betonowej Kostki Drogowejpdf
Wydawałoby się, że dekada w działalności takiej organizacji jak Stowarzyszenie to niewiele, ale przecież sam rynek kostki brukowej w Polsce jest stosunkowo młody. Jego kształtowanie rozpoczęło się razem z okresem przemian polityczno-gospodarczych na początku lat 90. ubiegłego wieku.
68Wielkie czasy małej kostkiPiotr Piestrzyƒskipdf
Eksperci związani z szeroko pojętym budownictwem co do jednego są zgodni: w perspektywie kilkudziesięciu lat nie ma i nie będzie lepszego, tańszego i bardziej różnorodnego materiału do przykrycia nawierzchni jak kostka brukowa. Te atuty sprawiają, że mimo swoich niepozornych rozmiarów kostka brukowa przeżywa czasy wielkiego triumfu. Można ją spotkać zarówno przed pałacami i najważniejszymi urzędami państwowymi, jak i w wiejskich obejściach. Mickiewiczowskie marzenie trafienia pod strzechy spełniło się w przypadku kostki.