ad

Wydanie 2003(2)/2003

issue-cover
W maju 2002 roku, w prawie pięcioletniej już wtedy historii kwartalnika „Polski Cement”, miało miejsce szczególne wydarzenie. Otóż właśnie wtedy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego, udało się przygotować numer specjalny kwartalnika, numer, który w całości został poświęcony sytuacji betonu towarowego w Polsce. Odbierając jeszcze dziś sygnały, w których nasi Czytelnicy, budowlańcy, powołują się na informacje tam zawarte, mamy chyba powody, aby uważać pomysł za trafiony. Już wtedy zapowiadaliśmy, że w przyszłości będziemy starali się prezentować również inne problemy, inne sektory budownictwa betonowego w formie specjalnych wydań kwartalnika. 

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
W maju 2002 roku, w prawie pięcioletniej już wtedy historii kwartalnika „Polski Cement”, miało miejsce szczególne wydarzenie. Otóż właśnie wtedy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego, udało się przygotować numer specjalny kwartalnika, numer, który w całości został poświęcony sytuacji betonu towarowego w Polsce. Odbierając jeszcze dziś sygnały, w których nasi Czytelnicy, budowlańcy, powołują się na informacje tam zawarte, mamy chyba powody, aby uważać pomysł za trafiony. Już wtedy zapowiadaliśmy, że w przyszłości będziemy starali się prezentować również inne problemy, inne sektory budownictwa betonowego w formie specjalnych wydań kwartalnika. Miło mi przekazywać dzisiaj w ręce Czytelników numer specjalny kwartalnika, który w całości koncentruje się na sytuacji polskiego rynku domieszek chemicznych do betonu. Współpracując z grupą prawie wszystkich producentów i dostawców domieszek na polski rynek, staraliśmy się przygotować możliwie kompletne kompendium informacji na temat roli domieszek w technologii betonu, zasad ich stosowania, a także podjęliśmy próbę oszacowania obecnego stanu i perspektyw tego rynku. Jako technolog betonu z satysfakcją mogę stwierdzić, że w środowisku budowlańców powiedzenie „nie można zrobić dobrego, trwałego betonu bez domieszek chemicznych” zaczyna już ocierać się o truizm. Ta powszechnie akceptowana dziś prawda jeszcze kilka lat temu wcale nie była taka oczywista. Patrząc na problem domieszek historycznie, możemy powiedzieć „nihil novi sub sole” – już kilka tysięcy lat temu, zaczynając stosować spoiwa mineralne, człowiek dążył do poprawy właściwości świeżych i stwardniałych zapraw lub betonów poprzez wprowadzenie do nich niewielkich ilości substancji takich jak krew bydlęca, jaja, naturalne żywice. Dzisiaj potrafi my naukowo uzasadnić celowość i skuteczność tych intuicyjnych wtedy zabiegów. Wszyscy zainteresowani znajdą w naszym kwartalniku pokaźną porcję informacji o historii domieszek do betonu. Nie da się jednak ukryć, że zasadniczy etap w rozwoju domieszek chemicznych do betonu to druga połowa, a właściwie ostatnie kilkanaście lat XX stulecia. To właśnie wtedy te substancje, wprowadzane do mieszanki betonowej w ilości od kilku setnych do pięciu procent (w stosunku do masy cementu), dokonały rewolucji w technologii betonu. Należy to wyraźnie podkreślić – bez domieszek nowej generacji nie moglibyśmy dzisiaj zachwycać się betonami samozagęszczalnymi (SCC) czy też reaktywnymi proszkami betonowymi (RPC). Domieszki pozwalają dzisiaj, poprzez zasadniczą redukcję wskaźnika wodno-cementowego i sterowanie poziomem napowietrzenia mieszanki, produkować betony o pożądanej trwałości. W naszej strefie klimatycznej ma to fundamentalne znaczenie. Nie można wyobrazić sobie dzisiejszej produkcji betonu towarowego bez skutecznej chemii do betonu. Duże odległości placów budowy od miejsca wytwarzania mieszanki, konieczność pompowania mieszanek na duże odległości i wysokości – to wszystko byłoby niemożliwe bez odpowiednio skutecznych i właściwie dobranych domieszek do betonu. Chemia do betonu to także nowe możliwości kształtowania formy architektonicznej konstrukcji i całego obiektu. W ostatnich latach architekci na nowo odkrywają beton jako materiał o ogromnych walorach plastycznych – bez domieszek regulujących właściwości reologiczne, czy też domieszek barwiących, nie można by tego osiągnąć. Patrząc na Europę i świat widzimy jednak wyraźnie, że przed nami jeszcze długa droga – pomimo znacznego wzrostu udziału betonów produkowanych z użyciem domieszek chemicznych, daleko nam do światowych liderów (np. Japonii, USA, Australii). Stwarza to jednak interesującą perspektywę rozwoju tego rynku w Polsce. Ważne jest to, że na rynku polskim dostępne są wszystkie rodzaje domieszek, nie wyłączając tych najnowocześniejszych. Kolosalne znaczenie ma również to, że zarówno w gronie producentów i dystrybutorów domieszek, jak i w obszarze nauki, w Polsce działa liczna grupa ludzi o bardzo wysokim poziomie przygotowania merytorycznego. Wydaje się, że może to być jednym z zasadniczych elementów kształtujących stabilny rozwój rynku domieszek chemicznych. Pisząc w imieniu tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego wydania, mam nadzieję, że z zainteresowaniem prześledzą Państwo jego treść.
4Możliwości i ograniczeniaprof. Lech Czarneckipdf
Domieszki w rozwoju technologii betonu spełniały i spełniają, a można przewidywać, że również będą spełniać trudną do przecenienia rolę. Normowa definicja „materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie większej niż 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu” nie oddaje całego bogactwa możliwości technologicznych. Nie ma drugiego takiego składnika kompozytu betonowego, którego tak mały dodatek powodowałby tak wielkie skutki. Domieszki stosowane w ilości poniżej 5% masy cementu, tzn. poniżej 1% masy betonu, mogą powodować np. dwukrotny wzrost wytrzymałości betonu na ściskanie
7Ponad pięć tysięcy lat historii prof. Maria Fiertakpdf
Zwiększoną odporność napowietrzonego betonu na działanie mrozu odkryto przypadkowo. Zauważono, że cement zmielony z łojem wołowym, dodawanym w celu ułatwienia mielenia, daje beton bardziej trwały w porównaniu z betonem bez tej domieszki. Różnego rodzaju domieszki i dodatki poprawiające właściwości materiałów budowlanych używane są już od ponad pięciu tysięcy lat.
10Chryso – bogate doświadczenia w produkcji domieszek pdf
CHRYSO® SAS światowy lider wśród producentów domieszek do betonu, cementu i gipsu, który obecny jest w Polsce od 1997 roku, postanowił 1 czerwca 2000 roku założyć swą fi lię w Polsce pod nazwą CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. Od początku istnienia polska filia wdraża za pośrednictwem swoich doradców techniczno-handlowych produkty, które przyczyniają się do zrewolucjonizowania przemysłu budowlanego w dziedzinie betonu towarowego i prefabrykacji.
12Zasady działania domieszekdr inż. Paweł Łukowski pdf
Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną budowlę z betonu, wzniesiona bez użycia modyfikatorów. stosowanie betonu bez udziału odpowiednich domieszek staje się praktycznie niemożliwe. Dzięki nim można obecnie wykonywać betony o bardzo niskich wartościach wskaźnika w/c 0,24-0,32 i wysokich wytrzymałościach 80-140 MPa. W wielu krajach z zastosowaniem modyfikatorów chemicznych wykonuje się dziś ponad 80% betonu. Jak działają domieszki?
16Ha-Be Polska stawia na superplastyfikatory nowej generacjiHa-Be Polska Sp. z o.o.pdf
Ha-Be, założona w 1970 roku, przedstawia się jako „prawdziwa firma średniej wielkości” – niezwiązana z żadnym koncernem, przejrzysta organizacyjnie i godna zaufania.
18Jak dobrać domieszki do betonu?prof. Janusz Szwabowskipdf
Domieszki są bardzo użytecznymi technologicznie środkami modyfikacji właściwości betonu, ale ich właściwy dobór, efektywne stosowanie oraz możliwe z nich korzyści uwarunkowane są wieloma czynnikami.
21Domieszki nowej generacjiCHRYSOpdf
Domieszki są oparte na bardzo zróżnicowanej gamie cząsteczek, a ich działanie zostało zoptymalizowane pod względem kosztów i eksploatacji. Poprawa jest wynikiem zastosowania technologii syntezy oraz lepszych technik opracowywania receptur. Niniejszy artykuł przedstawia wyczerpujący przegląd domieszek, które można znaleźć obecnie na rynku, a także ich podstawowy sposób wzajemnego oddziaływania z cementem oraz wszelkie skutki wtórne (korzystne lub niepożądane, w zależności od okoliczności).
26Tendencje rozwojoweWojciech Świerczyński pdf
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój polskiego rynku domieszek do betonu. Pozytywne tendencje wynikają z wielu niezależnych czynników i utrzymają się na stabilnym poziomie do 2004 roku. Wszystko wskazuje, że w kolejnych latach rozwój ten nabierze jeszcze większego tempa.
29Ogólne zasady projektowania betonów wysokowartościowych prof. Jacek Śliwiński pdf
By projektować skład betonów wysokowartościowych, konieczna jest znajomość nowych, może nieco bardziej skomplikowanych doświadczalnych zależności między jakościowym i ilościowym składem materiału a jego właściwościami na etapie mieszanki i betonu stwardniałego.
32Sprawdzone w różnych warunkachRemei Polska Sp. z o.o.pdf
Firma REMEI należy do czołowych europejskich dostawców szeroko pojętej chemii budowlanej oraz barwników do betonu wraz z systemami dozującymi. Na polskim rynku, jako REMEI Polska Sp. z o.o., działa od 1996 roku i notuje duży wzrost zainteresowania oferowanymi produktami.
34Prognozy rozwoju i próby oszacowania rynku domieszek w prefabrykacjiprof. Grzegorz Chrabczyński pdf
W produkcji prefabrykatów z betonu szczególną rolę odgrywają domieszki chemiczne przyczyniające się do zapewnienia wymaganych – wynikających z przyjętych rozwiązań technologicznych – cech mieszanki betonowej i betonu, szczególnie w początkowym okresie rozwoju jego struktury.
38ISOLA – z uznaniem i zaufaniemRMC Polska Sp. z o.o.pdf
Wszystko wskazuje na to, że przyszłość budownictwa oparta będzie głównie na kompozytach betonowych modyfikowanych domieszkami. Dlatego pod koniec 2002 roku grupa RMC Polska stała się właścicielem spółki ISOLA Chemia Budowlana Polska. Na co dzień domieszki chemiczne ISOLA stosowane są w produkcji betonu towarowego w wielu wytwórniach na terenie Polski, produkcji betonu posadzkowego, hydrotechnicznego oraz tego przeznaczonego na budowle komunikacyjne.
40Wyroby wibroprasowane: produkcja, domieszki chemicznedr inż. Witold Brylicki pdf
Mimo nasycenia się rynku oraz stagnacji w budownictwie w latach 1999-2000, a następnie recesji trwającej od 2001 roku do dzisiaj, które spowodowały spadek produkcji wyrobów wibroprasowanych o 30%, Polska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wielkości ich produkcji. Jak wykazuje wieloletnie doświadczenie praktyczne, stosowanie domieszek chemicznych w technologii produkcji wyrobów wibroprasowanych jest jednym z najważniejszych sposobów ingerencji technologicznej, a zalety domieszek w kształtowaniu cech świeżego i stwardniałego betonu są wręcz nieocenione.
46Warunki trwałego upłynnienia mieszanki betonowejprof. Józef Jasiczak pdf
Analizując prace teoretyczne i doświadczalne z zakresu dozowania domieszek chemicznych na tle przemysłowej produkcji betonu towarowego można stwierdzić, iż praktyka budowlana wprowadza wiele ograniczeń, które z kolei nie występują w warunkach laboratoryjnych. W artykule przedstawiono naukowe i praktyczne podejście do zagadnień terminów dozowania domieszek chemicznych decydujących w konsekwencji o trwałości upłynnienia mieszanek betonowych.
50Domieszki w zabezpieczeniach i systemach naprawPaweł Szymański, Tricosal Polska Sp. z o.o. pdf
Podczas napraw konstrukcji z betonu stosuje się często zaprawy i betony modyfikowane polimerami. Dodatek polimerów w postaci dyspersji wodnych znacznie poprawia niektóre właściwości zapraw cementowych i betonów.
54Normalizacja w zakresie domieszek do betonu, zaprawy i zaczynumgr inż. Hanna Jóźwiak, doc. Edward Kon pdf
57Kolor ożywia!Arnold Tomala, Krzysztof Kaczanpdf
Wpływ barwnika jako środka służącego kształtowaniu środowiska betonu zwiększył się w ostatnim czasie znacznie. Można co prawda usłyszeć opinie, iż beton – sam w sobie szary – po zabarwieniu nabiera cech sztuczności, należy jednakże zastanowić się, jak monotonny byłby obraz naszych i tak architektonicznie nie najlepiej ukształtowanych miast i wsi, gdyby z uporem lansować np. tylko szare dachówki?
60Domieszki do betonów – produkt polskiwar-REMEDIUMpdf
62O właściwej pielęgnacjiPrzemysław Gemel pdf
By chronić beton przed nadmiernym i zbyt szybkim osuszaniem, przegrzaniem i przechłodzeniem oraz szokami termicznymi, trzeba go pielęgnować. Niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak może prowadzić do bardzo dużych strat w zakresie jakości betonu.
65Szczerość betonudr arch. Romuald Loeglerpdf
Beton nie należy do materiałów jednorodnych jak drewno, kamień, stal czy szkło. Jest hybrydą, jest rezultatem zmieszania żwiru, cementu, stali i wody! Produkt wyrafinowany. I jak się okazuje, prześcignął w swej „szczerości” wiele innych materiałów. I niezależnie od tego, czy sam, jako materiał wykończeniowy występuje w budowlach, czy stanowi materiał kotwiący i wspierający inne materiały, występuje niemalże w każdej budowli.
68Ważna mikrokrzemionkaoprac. Tomasz Klimalapdf
Korzyści z dodania mikrokrzemionki do betonów i zapraw sa bezdyskusyjne. Mikrokrzemionka wpływa na wzrost wytrzymałości, wzrost odporności na działanie środków chemicznych, powoduje poprawę wodoszczelności i wzrost mrozoodporności.
70Podstawowe rodzaje domieszek – działanie i zastosowaniepdf