ad

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
4Cele dalekosiężneJan Deja, Adam Karbowskipdf
Rozmowa z Romanem Kempe, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.
6Obraz branżydr inż. Zdzisław Kohutekpdf
Statystycznie 60-procentowy udział betonu w budowie wszelkich obiektów - w stosunku do innych rodzajów budulca - współcześnie zapewnia mu rangę podstawowego materiału budowlanego. Według danych przemysłu cementowego (SPCiW), aż 25÷28% cementu wyprodukowanego w Polsce zagospodarowuje sektor betonu towarowego. Wynika stąd, iż w kraju produkuje się łącznie ok. 10-11 mln m3 mieszanki betonowej, z przeznaczeniem dla monolitycznych konstrukcji budowlanych.
9Rynek warszawskiAndrzej Werkowskipdf
Warszawa znajduje się w samym sercu kraju i w niewielkiej odległości od geometrycznego centrum Europy. Piastująca od ponad czterystu lat godność stolicy Polski jest dziś największym miastem kraju. Tu mieszczą się siedziby najwyższych władz państwowych, organizacji politycznych, zawodowych, społecznych i religijnych oraz przedstawicielstwa większości inwestorów zagranicznych. Warszawa to także centrum biznesu i przemysłu oraz jeden z najważniejszych ośrodków naukowych i kulturalnych kraju.
16Beton towarowy w budowie obiektów wysokichdr hab. inż. Michał A. Glinicki, mgr inż. Kazimierz Ładyżyńskipdf
W ostatniej dekadzie zbudowano w Warszawie wiele budynków biurowych o wysokim standardzie. Wśród nowych biurowców są m.in. budynki wysokie o konstrukcji stalowej z trzonem żelbetowym, np. Warsaw Trade Tower (popularnie zwany wieżowcem Daewoo, o wysokości 184 m) i budynki wysokie o całej konstrukcji żelbetowej, jak obiekt Warszawskiego Centrum Finansowego (WCF).
18Rynek w ŁódzkiemEwa Gibas, Piotr Spyrkapdf
Województwo Łódzkie zajmuje obszar 18,2 tys. km2 i liczy 2,7 mln mieszkańców (odpowiednio - 9. i 6. miejsce w kraju), a gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 146 (4. miejsce). W miastach mieszka 65% ludności (5. lokata w kraju).
20Rozwój konstrukcji z betonów nowej generacjiprof. Andrzej Ajdukiewiczpdf
Nieczęsto zdajemy sobie sprawę, że masa betonu produkowana w przeliczeniu na każdego mieszkańca naszego globu wynosi rocznie blisko 2000 kg i tym samym zużycie to ustępuje jedynie zużyciu wody (wg. CEMBUREAU, 1995). Produkcja betonu jest silnie zróżnicowana w poszczególnych krajach i dotąd znacznie wyższa w krajach rozwiniętych niż ubogich. O ile jednak w tych pierwszych jest to zużycie stabilizujące się, o tyle w krajach rozwijających się stale narasta.
24Czy warto inwestować na Górnym Śląsku?Maciej Marciniakpdf
Być może za kilka lat Śląsk rozkwitnie gospodarczo, a nazwę regionu będzie wymawiać się jednym tchem obok innych wielkich europejskich. Niestety, może być i tak, że wkrótce Śląsk będzie kojarzony z horrendalnym bezrobociem, nędzą i niszczejącymi budynkami. Z perspektywy początku 2002 roku pierwsza możliwość wydaje się bardziej prawdopodobna.
28Reologia w transporcie betonu towarowegoprof. Janusz Szwabowskipdf
Określenie "beton towarowy" oznacza, że mamy do czynienia z produktem o charakterze towaru, który zgodnie z wymaganiami klienta jest wytwarzany i dostarczany przez producenta z wytwórni betonu na plac budowy. Oczywiste jest, że muszą być przy tym spełnione wymagania technologii betonu.
31Rynek Dolnego Śląska i OpolszczyznyJacek Saneckipdf
Produkcja budowlano-montażowa w regionie Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie w ostatnich latach osiągnęła udział 10% w skali kraju. W obydwu województwach wielkie nadzieje na rozwój rynku budowlanego wiąże się z perspektywą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.
35Nowoczesne metody nieniszczącej kontroli wytrzymałości dojrzewającego betonudr inż. Andrzej Moczkopdf
Jedną z charakterystycznych cech współczesnego polskiego budownictwa jest niewątpliwie stale rosnące zainteresowanie konstrukcjami betonowymi, wznoszonymi w technologiach monolitycznych. Dynamiczny rozwój tego sektora obserwuje się w szczególności w dwóch obszarach. W dziedzinie systemów deskowań oraz technologii betonu towarowego.
38Poznański potencjałWitold Kozłowskipdf
Utworzone w wyniku reformy administracyjnej nowe województwo wielkopolskie jest w skali kraju dużym ośrodkiem regionalnym. Jego powierzchnia wynosi 29.826 km2, co daje drugie miejsce w Polsce. Liczy ono ponad 3350 tys. mieszkańców, lokując się odpowiednio na trzecim miejscu w kraju.
40Beton towarowy w budownictwie mostowymprof Wojciech Radomskipdf
Budowle mostowe z betonu stanowią obecnie w Polsce około 70% wszystkich mostowych obiektów drogowych i około 60% wszystkich kolejowych ? beton jest zatem materiałem wyraźnie dominującym w krajowym mostownictwie.
44Rynek betonu towarowego na Ziemi LubuskiejWaldemar Sibińskipdf
Województwo lubuskie leży w zachodniej Polsce, wzdłuż granicy z Niemcami. Liczy 13.984 km2, mieszka w nim 1.020 tys. obywateli.
46Rynek budowlany w SzczecinieWaldemar Sibińskipdf
Województwo zachodniopomorskie od 1999 roku jest jedną z 16 jednostek administracyjnych kraju. Ten piąty co do wielkości region Polski o powierzchni 22,9 tys. km2 położony jest w jego północno-zachodniej części, z zaludnieniem 1730 tys. osób. Graniczy od zachodu z Niemcami, od wschodu z województwem pomorskim, na południu - z województwami: wielkopolskim i lubuskim, natomiast poprzez Morze Bałtyckie - z Danią i Szwecją. To sprzyjające położenie, przy dogodnych warunkach gospodarczych, może wpłynąć na dynamiczny rozwój województwa, zapewniając mu znakomitą przyszłość i perspektywy.
48Zastosowanie dodatków mineralnych w produkcji betonu towarowegoprof. Jan Małolepszypdf
Analizując historię wytwarzania materiałów budowlanych, można stwierdzić, że już w starożytności człowiek stosował dodatki mineralne do zapraw i betonów.
51Rynek betonu towarowego na Pomorzudr inż. Zdzisław Kohutekpdf
Województwo pomorskie zajmuje powierzchnię ok. 18 tys. km2, co stanowi ok. 6% powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców, z czego zdecydowana większość przypada na skupiska miejskie, w tym na samą aglomeracją Trójmiasta blisko 1 mln.
53Kujawsko-pomorski rynek betonu towarowegoJacek Falkowskipdf
Województwo kujawsko-pomorskie, liczące 17.970 km2, to region zamieszkany przez 2,1 miliona mieszkańców, co umiejscawia go na dziesiątej pozycji w kraju. Najważniejszymi ośrodkami rozwojowymi regionu pozostają niewątpliwie miasta: Bydgoszcz oraz Toruń. Administracyjną stolicą województwa jest Bydgoszcz z blisko 400.000 mieszkańcami. Drugi ważny ośrodek regionu - Toruń zamieszkany jest przez ponad 200.000 obywateli.
54Partner na betonAdam Karbowskipdf
Poza typowymi dla nas zadaniami chętnie podejmujemy wyzwania, doradzamy i projektujemy nietypowe receptury. Jesteśmy przekonani, że to właśnie jest naszą niepodważalną siłą na polskim rynku - mówi Teresa Bonaszewska, technolog Unicon Beton w Polsce, w rozmowie z Adamem Karbowskim.
56Trwałóść konstrukcji a jakość betonuprof. Lech Czarneckipdf
59Beton towarowy w województwie podlaskimHenryk Żukpdf
Województwo podlaskie zajmujące obszar 20.180 km2 i zamieszkane przez 1224 tys. obywateli jest regionem typowo rolniczym (42,7% mieszkańców to ludność wiejska). Struktura przemysłu województwa zdominowana jest przez przetwórstwo i produkcją artykułów spożywczych, przemysł mleczarski, mięsny, owocowo-warzywny, piwowarski, spirytusowy i młynarski.
61Betonu towarowy w okręgu rzeszowsko-lubelskimJacek Piętapdf
Okręg południowo-wschodni obejmuje województwo podkarpackie i województwo lubelskie, podobne do siebie pod względem wskaźników makroekonomicznych. Oba charakteryzują się niskim zaludnieniem, niskim poziomem urbanizacji i industrializacji.
63O potrzebie uwzględnienia warunków transportu w projektowaniu składu betonów towarowychprof. Jacek Śliwińskipdf
Pojęcie betonu towarowego jest pojęciem bardzo pojemnym. Według ENV 206-1 [1] jest nim beton dostarczony w postaci mieszanki betonowej przez osobą lub jednostką nie będącą równocześnie jej użytkownikiem, czyli stosującym ją wykonawcą obiektu.
65Region ŚwiętokrzyskiZbigniew Nowakpdf
Województwo Świętokrzyskie, z liczbą mieszkańców 1322,9 tys., zajmuje powierzchnię 11.672 km2, tj. 3,7% obszaru kraju. Należy zatem, obok opolskiego, do najmniejszych województw w Polsce. Jest jednak "potęgą" w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych.
67Architektura ekspresjonistycznej ekstremyprof. Dariusz Kozłowskipdf
"Wiem już teraz, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka jest kłamstwem, które nam pozwala zbliżyć się do prawdy, przynajmniej do tej prawdy, która jest dla nas rozpoznawalna" (Picasso) - to stwierdzenie jest aktualne. Nie bardzo wiadomo, co jest ową prawdą ? kłamstwo zyskało nową barwę: Wspaniałego Kłamstwa Sztuki.
71Beton towarowy w Małopolscedr inż. Zdzisław Kohutekpdf
Kraków - dawna siedziba polskich królów dynastii Piastów i Jagiellonów. Tamtemu okresowi miasto zawdzięcza układ urbanistyczny dzisiejszej Starówki, z unikalnymi, gotyckimi i renesansowymi zabytkami budownictwa.
76Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesnośćpikpdf
Spółka Polski Cement organizuje wspólnie z SPCiW konferencję pt. "DNI BETONU" Tradycja i nowoczesność?. Pragniemy, aby DNI BETONU stały się platformą dyskusji Świata nauki i praktyków, aby nowe osiągnięcia badawcze były coraz częściej stosowane w praktyce przemysłowej.