ad

Wydanie 1(9)/2000

issue-cover
Rozpoczęliśmy kolejny, jednak tym razem bardzo niezwyczajny rok. Jeszcze ?chwilę" temu rok 2000 wydawał się tak odległą, że wręcz tajemniczą i nierealną datą- dzisiaj wszyscy żyjemy już rzeczywistością ostatniego roku drugiego tysiąclecia.

Przełom roku zawsze sprzyja chwilom zadumy nad tym, co przed nami. Dla nas, budowlańców, tym chwilom refleksji dodatkowo sprzyja naturalne, zimowe ?wyciszenie" aktywności budowlanej.

Analizując miniony rok z satysfakcją stwierdzamy, że byt on, najogólniej mówiąc, udany. Pomimo tradycyjnych już problemów (stagnacja w budownictwie mieszkaniowym i programie budowy autostrad) wstępne analizy rynku cementowego i betonowego są pozytywne. Kilkuprocentowemu wzrostowi ilości sprzedanego cementu towarzyszyły poważne inwestycje w branży cementowej. Na bieżąco relacjonowaliśmy te cieszące nas wszystkich działania inwestycyjne (m.in. Chełm, Ożarów, Odra), które przybliżają nasz przemysł cementowy do dobrego poziomu europejskiego. 

Wszyscy cieszyliśmy się tym, że działania polskiej branży cementowej zostały dostrzeżone w Brukseli - polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna - jako pierwsze z państw Europy Środkowo-Wschodniej - zostało członkiem europejskiej organizacji cementowej CEMBUREAU.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
2"B" jak budowlanypiepdf
Jeżeli firmy budowlane mieszają cement polski z cementem nieznanego pochodzenia, który nie spełnia określonych norm, to z takiej mieszanki nie da się uzyskać betonu określonej klasy. Jeżeli potem na wykonanym z takiego betonu obiekcie dojdzie do katastrofy budowlanej, to kto poniesie odpowiedzialność? Wszyscy będą szarpać polski przemysł cementowy - mówi profesor Stanisław Peukert, dyrektor Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie.
3Od WydawcyJan Dejapdf
Rozpoczęliśmy kolejny, jednak tym razem bardzo niezwyczajny rok. Jeszcze ?chwilę" temu rok 2000 wydawał się tak odległą, że wręcz tajemniczą i nierealną datą- dzisiaj wszyscy żyjemy już rzeczywistością ostatniego roku drugiego tysiąclecia. Przełom roku zawsze sprzyja chwilom zadumy nad tym, co przed nami. Dla nas, budowlańców, tym chwilom refleksji dodatkowo sprzyja naturalne, zimowe ?wyciszenie" aktywności budowlanej. Analizując miniony rok z satysfakcją stwierdzamy, że byt on, najogólniej mówiąc, udany. Pomimo tradycyjnych już problemów (stagnacja w budownictwie mieszkaniowym i programie budowy autostrad) wstępne analizy rynku cementowego i betonowego są pozytywne. Kilkuprocentowemu wzrostowi ilości sprzedanego cementu towarzyszyły poważne inwestycje w branży cementowej. Na bieżąco relacjonowaliśmy te cieszące nas wszystkich działania inwestycyjne (m.in. Chełm, Ożarów, Odra), które przybliżają nasz przemysł cementowy do dobrego poziomu europejskiego. Wszyscy cieszyliśmy się tym, że działania polskiej branży cementowej zostały dostrzeżone w Brukseli - polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna - jako pierwsze z państw Europy Środkowo-Wschodniej - zostało członkiem europejskiej organizacji cementowej CEMBUREAU. Na rynku betonowym obserwujemy wręcz lawinowy rozwój produkcji betonu towarowego i betonowej kostki brukowej. Okazało się, wbrew wcześniejszym opiniom wielu fachowców, że nawet mali inwestorzy szybko rezygnują z przygotowywania mieszanki betonowej na placu budowy. To dobry znak - produkcja betonu w profesjonalnych węzłach stwarza znacznie lepsze warunki zachowania jego wysokiej i stabilnej jakości. W tym generalnie pozytywnym obrazie pojawiają się jednak również pewne zagrożenia. Za takie należy z pewnością uznać nasilające się zjawisko importu cementu nie posiadającego odpowiednich atestów jakościowych (piszemy o tym na stronie 2). Chcę zwrócić uwagę na fakt, że każdy, kto decyduje się na stosowanie cementów nie posiadających znaku budowlanego, naraża się na problemy techniczne oraz łamie polskie prawo budowlane. W tym numerze kwartalnika znajdą Państwo wiele informacji z obszarów, które tradycyjnie już przybliżamy naszym Czytelnikom (historia betonu, technologia, drogi betonowe, informacje z branży itp.). Czas, w którym docieramy do Państwa, powoduje, że z pewnością zainteresowanie wzbudzą teksty o zasadach produkcji betonu w warunkach obniżonych temperatur i zimowej eksploatacji betonowych elementów nawierzchni drogowej (teksty prof. Jacka Śliwińskiego i dr. Witolda Brylickiego). Profesor Lesław Brunarski (dziś prezentujemy jego sylwetkę) zapewne zadziwi wielu z Państwa rozległością swoich zawodowych i prywatnych zainteresowań. Zachęcając do lektury naszych tekstów i wydawnictw technicznych chciałbym, w imieniu swoim i całego zespołu redakcyjnego, życzyć w rozpoczynającym się roku wszystkim Czytelnikom - zdrowia, sukcesów i najpełniej rozumianej satysfakcji.
4Wrocławski GeschäftshausPaweł Kirschkepdf
Stojący we Wrocławiu na rogu ulic Ofiar Oświęcimskich i Łaciarskiej budynek dawnego domu handlowego, obecnie siedziba Banku Zachodniego, stanowi jedno z najlepszych dzieł wybitnego architekta Hansa Poelziga. Obiekt, wzniesiony w latach 1911-1912, uznawany jest za pierwowzór nowoczesnych europejskich domów handlowych. Zasłużył sobie na to dzięki funkcjonalnemu rozwiązaniu przestrzennemu, ekspresyjnym elewacjom oraz prekursorskiej żelbetowej konstrukcji.
6W meandrach królowej sztukPiotr Piestrzyńskipdf
Rozmowa z Romualdem Loeglerem, laureatem pierwszej nagrody w ubiegłorocznej, trzeciej edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
8Jak Pregran z popiołówPREVARpdf
Zdolność produkcyjna linii technologicznej do produkcji sztucznego kruszywa granulowanego Pregran w firmie Prevar wynosi 45 tys. ton rocznie. Umożliwia to utylizację ok. 40 tys. ton popiołów lotnych, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia wydobycia kruszyw naturalnych.
10Recepta na korozjęWitold Brylickipdf
Zniszczenie nieprawidłowo wykonanej nawierzchni drogowej przez mróz i środki odladzające objawia się już po 3-4 latach eksploatacji betonu. Prowadzi to do odsłaniania najpierw ziaren kruszywa, a następnie stali zbrojeniowej i rozwoju dalszych zjawisk destrukcyjnych w betonie. Zapobiec korozji można jedynie poprzez produkcję betonów odpornych na działanie środków odladzających
14Łącznik Wschód - Zachódpspdf
Nowy most w Wyszogrodzie zastąpił tymczasową przeprawę przez Wisłę pochodzącą z 1916 roku. Stary, drewniany most wiele razy był modernizowany. Ze względu na jego wiek trasa Sochaczew - Płońsk, na której się znajduje, nie mogła zapewnić płynnego ruchu pojazdów zdążających ze wschodu na zachód. Powodowało to korki na przeprawach samochodowych przez Wisłę w Warszawie i Płocku. 0 znaczeniu nowego mostu świadczy fakt, iż w jego otwarciu, które odbyło się 13 października ub.r. wzięli udział prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i minister transportu Tadeusz Syryjczyk.
16Człowiek "z pewną ręką"Zbigniew Pilch , Jan Dejapdf
Nowy most w Wyszogrodzie zastąpił tymczasową przeprawę przez Wisłę pochodzącą z 1916 roku. Stary, drewniany most wiele razy był modernizowany. Ze względu na jego wiek trasa Sochaczew - Płońsk, na której się znajduje, nie mogła zapewnić płynnego ruchu pojazdów zdążających ze wschodu na zachód. Powodowało to korki na przeprawach samochodowych przez Wisłę w Warszawie i Płocku. 0 znaczeniu nowego mostu świadczy fakt, iż w jego otwarciu, które odbyło się 13 października ub.r. wzięli udział prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i minister transportu Tadeusz Syryjczyk.
18"Betonówka" pod SkomlinemPiotr Piestrzyńskipdf
Nową drogę o nawierzchni betonowej oddano do użytku w połowie listopada ub.r. w gminie Skomlin k. Wielunia. Prace przy ułożeniu ponad 700-metrowego odcinka trwały niespełna 2 tygodnie.
20Prosto z Nowego JorkuChris Humnickipdf
Tishman Speyer Properties, jeden z czołowych wykonawców i właścicieli na międzynarodowym rynku nieruchomości, od ponad dwudziestu lat przyczynia się do zwiększania wartości nieruchomości. Portfel inwestycyjny firmy przekracza 10 miliardów dolarów. Obecnie w jej pracowniach powstaje krakowskie Nowe Miasto - największe w Polsce centrum handlowe i rozrywkowe.
22Poważny konkurentIreneusz Całapdf
Dobiega końca realizacja wieżowca Warszawskiego Centrum Daewoo, najwyższego z ostatnio wznoszonych budynków w Warszawie. Może on, pod względem wysokości, z powodzeniem konkurować z najwyższym obiektem w stolicy - Pałacem Kultury i Nauki. Wraz z masztem telekomunikacyjnym ma on 210 m wysokości.
24Na strzelistych pylonachWojciech Roszakpdf
W lipcu 2000 roku Szwecja i Dania otrzymają bezpośrednie połączenie drogowo-kolejowe. W praktyce jednak już dzisiaj można przejść suchą nogą ze Szwecji do Danii. W pełnym toku są prace wykończeniowe, takie jak układanie torów, asfaltowanie nawierzchni, budowa pomieszczeń odprawy celnej i paszportowej oraz opłat za przejazdy. Budowa przeprawy Szwecja - Dania jest największą inwestycją w całej Skandynawii w ostatnich pięciu latach.
26Prężna grupaRoman Kempepdf
Grupa Holdingowa CGS Beton Polska, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Górażdże, po niespełna czterech latach działalności zdobyła renomę grupy prężnej, bazującej na najnowszych osiągnięciach technologicznych i o potężnym zasięgu na krajowym rynku betonu. Milionowy metr sześcienny betonu towarowego wyprodukowała 15 października ub.r. na węźle betoniarskim spółki TBG Poznań w Suchym Lesie.
27Specyfikacja, właściwości, produkcja i kontrola zgodnościEdward Konpdf
Europejska norma na beton zostanie wprowadzona do polskiego systemu normalizacyjnego nie wcześniej niż w 2002 roku. Ale już w roku 2000 ma obowiązywać na obszarze Unii Europejskiej. Z uwagi na silne powiązania techniczne i kapitałowe wielu polskich firm z partnerami zachodnimi oraz coraz wyższe wymagania jakościowe budownictwa - znajomość normy europejskiej i umiejętność posługiwania się nią może być przydatna w codziennej praktyce wcześniej, aniżeli zostanie ona ustanowiona w Polsce.
28Betonowanie zimąJacek Śliwińskipdf
Obniżona temperatura otoczenia, w jakiej dojrzewa świeżo ułożony beton, a konkretniej zawarty w nim zaczyn cementowy, oddziaływać może generalnie w dwojaki, lecz niestety zawsze negatywny sposób: spowalnia ona procesy chemiczne i fizyczne prowadzące do ostatecznego ukształtowania struktury materiału, a więc i uzyskania przezeń pożądanych właściwości, w tym także wytrzymałościowych.
32Przedmiot manipulacjiPaweł Pięciakpdf
Z Wieliczki ku Hucisku prowadzi wąska, kręta droga. Hucisko to podkrakowska wieś, nie zniszczony chaotyczną zabudową zakątek Pogórza Karpackiego. Tam właśnie znajduje się oryginalny, drewniany dom jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku - Tadeusza Kantora. Dom - położony niemal jak w górskim krajobrazie - czyli azyl, dom pracy twórczej i dom archiwum, a jednocześnie miejsce będące swego rodzaju muzeum biograficznym artysty. Podchodząc bliżej, stajemy oko w oko z niezwykłym, gigantycznym pomnikiem - dziesięciometrowym betonowym krzesłem.
34Nie do zdarciaWUMIGpdf
Trudnościeralne technologie Densit?, duńskiej firmy DENSIT A/S (F.L. Smidth) są od kilku już lat widoczne na polskim rynku producentów cementu.
35Na miarę europejskąPiotr Piestrzyńskipdf
Najnowocześniejszy i najwydajniejszy w Europie piec do wypału klinkieru metodą suchą ruszył pod koniec listopada w Cementowni Ożarów. Dzięki niemu cementownia będzie mogła taniej produkować 8 tysięcy ton cementu na dobę.
37Prawnik, wędkarz i grzybiarzpiepdf
Mieczysław Różański jest wiceprezesem ds. handlu i marketingu Kombinatu Cementowo-Wapienniczego WARTA w Działoszynie. W maju br. minie 20 lat jego pracy w cementowni.
37Precyzyjna współpracapiepdf
Nowoczesne laboratorium betonów otworzono w połowie listopada w Cementowni Rudniki k. Częstochowy. - Jest to oferta dla naszych klientów, ale także dla uczelni i instytutów. Dzięki laboratorium możemy śledzić rolę cementów w betonie i na bieżąco regulować ich parametry - zapewnia Riidiger Kuhn, wiceprezes ds. handlu i marketingu Cementowni Rudniki.