ad

Wydanie 1(81)/2018

issue-cover
Drodzy Czytelnicy!

Kilka dni temu rozpoczęliśmy już drugi miesiąc astronomicznej zimy, ale praktycznie jej nie widać. Dwa, trzy dni z minimalnymi temperaturami w nocy na poziomie -5° ÷ -6°C, trochę śniegu, po którym nie ma już śladu, to tegoroczna polska zima w bilansie na koniec stycznia 2018 roku. Oczywiście, nie oznacza to, że śnieg i lód nie dokuczą nam jeszcze, ale już dzisiaj można powiedzieć, że te, zwykle najtrudniejsze, dwa miesiące na przełomie roku bardzo sprzyjały naszemu budownictwu. Budowy nie „zamarzły”, co najlepiej widać po pracujących wręcz „lasach” dźwigów w naszych miastach oraz wielu setkach z dużym mozołem przemieszczających się cementowozów i gruszek przewożących beton.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
1OkładkaBTApdf
2Reklama ATLASATLASpdf
3Reklama CHRYSOCHRYSOpdf
4Spis TreściBTApdf
5Od WydawcyJan Dejapdf
Drodzy Czytelnicy! Kilka dni temu rozpoczęliśmy już drugi miesiąc astronomicznej zimy, ale praktycznie jej nie widać. Dwa, trzy dni z minimalnymi temperaturami w nocy na poziomie -5° ÷ -6°C, trochę śniegu, po którym nie ma już śladu, to tegoroczna polska zima w bilansie na koniec stycznia 2018 roku. Oczywiście, nie oznacza to, że śnieg i lód nie dokuczą nam jeszcze, ale już dzisiaj można powiedzieć, że te, zwykle najtrudniejsze, dwa miesiące na przełomie roku bardzo sprzyjały naszemu budownictwu. Budowy nie „zamarzły”, co najlepiej widać po pracujących wręcz „lasach” dźwigów w naszych miastach oraz wielu setkach z dużym mozołem przemieszczających się cementowozów i gruszek przewożących beton. Po przeciętnych wynikach roku 2016, w połowie minionego roku jeszcze cokolwiek nieśmiało pisałem o zauważalnych sygnałach długo oczekiwanej poprawy koniunktury w budownictwie. Czwarty kwartał zakończonego roku, z bardzo dobrym grudniem, już jednoznacznie potwierdził, że inwestycje wyraźnie przyspieszyły. Dosłownie przed chwilą GUS podał, że ubiegłoroczny wzrost PKB wyniósł 4,6 procent i był największy, licząc od roku 2011. Należy jednak pamiętać, że naszej gospodarce sprzyja dobra koniunktura praktycznie w całej Europie, a w szczególności u naszych zachodnich sąsiadów. Wykorzystujmy możliwie najlepiej te wszystkie sprzyjające okoliczności, dążąc do zbudowania silnej i nowoczesnej gospodarki, która, jak już kiedyś pisałem, będzie zdolna do kreowania odpowiednio dużych własnych potrzeb inwestycyjnych. Z całą pewnością głównym motorem wzrostu w dłuższej perspektywie nie może pozostać jedynie konsumpcja wewnętrzna. Najogólniej mówiąc, satysfakcja z wyników roku 2017 oraz optymizm w prognozowaniu rezultatów najbliższej przyszłości przebijają się bardzo wyraźnie w tekstach, które znajdą Państwo na pierwszych kilkunastu stronach naszego kwartalnika. Tradycyjnie już pierwszy numer rozpoczynającego się roku w istotnej części poświęcamy przedstawieniu całego wachlarza opinii ludzi biznesu – zachęcam do ich uważnego przeanalizowania. Ocenę wyników i prognozy dotyczące sektora cementowego znajdą Państwo w rozmowie z Andrzejem Ptakiem, przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Najkrócej mówiąc – mamy nadzieję na dobry rok, a chyba także na kilka kolejnych, w budownictwie i przygotowujemy się do możliwie najlepszej realizacji wyzwań rynkowych. Większość obserwatorów jest zgodna – najbliższe kilka lat to czas wielkich szans i wyzwań dla polskiego budownictwa. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, otwierając tegoroczne Targi Budma w Poznaniu, przyznał, że budownictwo to 10 procent polskiego PKB, a nasz potencjał rozwojowy, jedynie w obszarze infrastruktury, do roku 2030 to ponad 140 mld euro. Te wszystkie informacje są podstawą do satysfakcji, że pracujemy w bardzo ważnym sektorze naszej gospodarki, ale z drugiej strony, stanowią poważne wyzwanie, aby przyszłe zadania realizować możliwie najefektywniej. Wszystkich naszych Czytelników zainteresowanych rozważaniem nad wyzwaniami stojącymi przed polskim budownictwem zachęcam do prześledzenia w Internecie debaty „budowlanej”, która w dniu 25 stycznia odbyła się w ramach forum „Zmieniamy polski przemysł”. W debacie, obok prezesów największych polskich firm wykonawczych, wziął udział Ernest Jelito, prezes Grupy Górażdże, członek zarządu SPC. Dyskutanci byli zdecydowanie zgodni co do dobrych perspektyw inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz wyzwań w zakresie mieszkalnictwa. W debacie pojawiły się także wątki związane z możliwymi zagrożeniami, które już teraz należy brać pod uwagę. Najważniejsze z nich to: już dziś zauważalne braki kadrowe, pogarszająca się rentowność firm, wciąż niejasne relacje inwestor – dostawca – wykonawca, ciągły wzrost zakresu obowiązków administracyjnych na budowie, rozstrzyganie sporów związanych ze wzrostem cen materiałów i usług czy wreszcie możliwa kumulacja robót w latach 2020-2021. Patrząc na już napisany tekst, zauważam, że jeszcze nigdy nie poświęciłem tyle miejsca kwestiom gospodarczym, ale jestem głęboko przekonany co do istotności tej problematyki. Na zakończenie chciałbym krótko nawiązać do dzisiejszego tematu „okładkowego” naszego pisma. Już dość powszechnie znany budynek „Sprzeczna 4” na warszawskiej Pradze to przykład dobrej architektury wykorzystującej nowoczesne technologie prefabrykacji betonowej. W zgodnej opinii wielu ekspertów ten apartamentowiec w zasłużony sposób został laureatem 21. edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”, a jego realizacja jest dowodem na to, że na polskim rynku mieszkaniowym szanse budownictwa z prefabrykatów betonowych niepomiernie rosną. Duża „masa termiczna” elementów betonowych znacząco poprawiająca efektywność energetyczną budynku, duża szybkość realizacji inwestycji przy ograniczonym zapotrzebowaniu na siłę roboczą to tylko kilka najważniejszych argumentów przemawiających za prefabrykacją betonową. Zapewniam, że do tej tematyki będziemy wielokrotnie w naszym piśmie wracać. A teraz już, przypominając o odbywających się w październiku w Wiśle kolejnych Dniach Betonu, zapraszam wszystkich do lektury. Jan Deja
6Rok wzrostu po roku zastoju inwestycyjnegoAndrzej Ptakpdf
Według prognoz firmy Emmerson wielkość zużycia cementu w Polsce w 2017 roku wyniosła 16,7 mln ton, co daje około 5-6% wzrost w stosunku do 2016 roku. - Na pewno był to dobry rok dla naszej branży - ocenia Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. Rok 2018 powinien także zakończyć się około 5% przyrostem zużycia cementu na rynku polskim do 17,65 mln ton.
8Jak zakończył się rok 2017 w firmie, branży, budownictwie i jakie są perspetywy na rok 2018Redpdf
Jaki był rok 2017, a co nas czeka w roku 2018 - mówi 19 przedstawicieli przemysłu, firm wykonawczych, związków i stowarzyszeń branżowych.
14Nowy rok w dobrej formieMarcin Peterlikpdf
Rok 2017 był rokiem bardzo udanym pod względem wyników polskiej gospodarki. Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniosło w ubiegłym roku 4,4 procent, co oznacza, że było znacznie wyższe niż na początku roku prognozowała większość ośrodków analitycznych (konsensus prognoz w styczniu 2017 r. nieznacznie przekraczał 3 procent). W czwartym kwartale szacowany przez nas wzrost wynosi 4,5 procent i choć jest nieco niższy niż w trzecim kwartale, to i tak wynik ten uznać należy za bardzo dobry. Dobrą wiadomością jest także to, że polska gospodarka rozwijała się w ubiegłym roku w stosunkowo zrównoważonym tempie – we wszystkich kwartałach wzrost kształtował się w przedziale 4-5 procent. Martwić może jednak struktura wzrostu gospodarczego, który w ubiegłym roku opierał się przede wszystkim na wzroście konsumpcji, przy bardzo słabym popycie inwestycyjnym, co w dłuższej perspektywie nie jest korzystne dla gospodarki.
16Najbliższe lata otworzą rynek dla prefabrykacjiRedpdf
– Znamy słabości prefabrykacji, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z tkwiącego w niej potencjału, on jest dopiero do odkrycia. Prefabrykacja z lat 70.-80. niosła złe skojarzenia w pokoleniu starszym. Ludzie, którzy dzisiaj podejmują decyzje o tym, jak mieszkać i gdzie mieszkać – już takich skojarzeń nie mają. Prefabrykacją są zainteresowani deweloperzy. Mam przeczucie, że najbliższe lata otworzą rynek dla prefabrykacji – powiedział Konrad Grabowiecki z pracowni BBGK Architekci, która zdobyła pierwszą nagrodę w XXI edycji Konkursu Polski Cement w Architekturze za budynek wielorodzinny przy ul. Sprzecznej 4 w Warszawie.
17XXI edycja Konkursu Polski Cement w ArchitekturzeRedpdf
21Reklama BRUK-BETBRUK-BETpdf
22Sprzeczna wytycza drogęPaweł Pięciakpdf
Naprawdę rzadko się zdarza, że jeden, w gruncie rzeczy skromny budynek uzyskuje tak duży rezonans, że ma szansę skierować na nowe tory cały dział budownictwa. Tak się właśnie dzieje z budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Sprzecznej 4 w Warszawie. To między innymi dzięki niemu powrócił temat prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. O zaletach prefabrykacji w mieszkaniówce zaczyna się mówić nie półgębkiem, ale z podniesionym czołem. W XXI konkursie „Polski Cement w Architekturze” obiekt otrzymał pierwszą nagrodę. Zasługi trzeba podzielić po połowie. Jest to jednocześnie sukces pracowni BBGK Architekci oraz pomysłodawcy i inwestora w jednym, włocławskiej firmy Budizol.
28Drodzy Państwo - sport to zdrowieAneta Długoszpdf
Nowoczesną halę sportową Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika oddano do użytku 25 stycznia 2018 r. przy ulicy Grochowskiej w Krakowie.
30Żurawica - mieszkańcy dalej budują drogi: od deski do deskiPiotr Piestrzyńskipdf
ŚLADEM BETONOWYCH REALIZACJI DROGOWYCH (9). W 2005 roku na terenie gminy Żurawica k. Przemyśla było 2,5 km gminnych dróg betonowych. Obecnie jest ich trzykrotnie więcej  - 7,5 km. Wszystko dzięki unikalnemu sposobowi budowy dróg ? gmina dostarcza beton, a zainteresowani mieszkańcy samodzielnie go wbudowują. - Beton jest tańszy i możemy własnymi siłami wybudować mieszkańcom więcej za mniej. Są to drogi lokalne, na których wykonana warstwa betonu stanowi nie tylko drogę dojazdową, ale także dobrą podbudowę na przyszłość - tłumaczy Ryszard Kostelecki, sekretarz Urzędu Gminy Żurawica.
32Ponad 7 km dróg betonowych w gminie PruchnikPiepdf
Na terenie gminy Pruchnik k. Jarosławia powstało już 7,2 km dróg betonowych. – Każdego roku budujemy około 500 metrów dróg betonowych i jesteśmy z nich zadowoleni – mówi Wacław Szkoła, burmistrz miasta i gminy Pruchnik.
33Samorządowe drogi betonowe - infografikaSPCpdf
34Jak dobrze wykonać drogę samorządową o nawierzchni betonowejPiotr Piestrzyńskipdf
KĄCIK INWESTORA (3). Jak dobrze wykonać drogę samorządową o nawierzchni betonowej? Jak wykonać ją, by przetrwała kilkadziesiąt lat, była estetyczna, równa i nie miała spękań? Poniżej nie znajdą Państwo złotej recepty. Jakość Waszej inwestycji zależy zarówno od inwestora jak i od wykonawcy. Mieszkańcy gmin, którzy sprawy budowy biorą w swoje ręce, budują drogę sposobem gospodarczym, powinni mieć świadomość możliwości i ograniczeń związanych z wykorzystaniem mieszanki betonowej jako budulca. Dzięki znajomości podstawowych zasad można uniknąć wielu kosztownych błędów.
36Drogi oddane, umowy podpisane, a oszczędności wypracowanePiepdf
W 2017 roku udostępniono kierowcom 355,7 km dróg krajowych i ekspresowych. GDDKiA podpisała także 28 umów na roboty budowlane na 272,8 km dróg o łącznej wartości 6,2 mld zł. Przy zakładanych kosztorysach około 8,2 mld zł uzyskaliśmy oszczędności na kwotę blisko 1,9 mld zł – pisze w podsumowaniu 2017 roku Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
37Grinding bez ryzykaPiotr Piestrzyńskipdf
Grinding zapewnia optymalizację nawierzchni betonowej nie tylko pod względem szorstkości, ale także emisji hałasu. Ta technologia gwarantuje uzyskanie wymaganej równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni betonowej. Wieloletnie doświadczenia stosowania tej technologii w Niemczech i USA pozwalają wdrożyć technologię grinding także w Polsce, bez ryzyka niepowodzenia – mówił Piotr Heinrich, prezes zarządu OAT, podczas IV Krakowskich Dni Nawierzchni.
38Jak remont i modernizacja dróg gminnych, to z wykorzystaniem nawierchni betonowychPiotr Piestrzyńskipdf
– Ponad połowa wszystkich dróg w naszym kraju to drogi gminne, które w 80% nadają się do remontu lub modernizacji. Na tym polu widzę ogromne możliwości wykorzystania dróg z nawierzchnią betonową – mówił Marek Ćwiąkała z Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych podczas II Podkarpackiej Konferencji Drogowej, którą 29 listopada 2017 r. w Rzeszowie zorganizowała Grupa Ożarów.
39Reklama SikaSikapdf
40Betonowe posadzki przemysłowe wykonane z cementów: popiołowego i żużlowegoAgnieszka Klabacha, Maciej Sypekpdf
Posadzki betonowe odporne na ścieranie stanowią znaczący udział w rynku betonu towarowego. Szacuje się, że to zastosowanie stanowi około 5-10% rynku betonu w Polsce. Obejmują one w zasadzie wszystkie nawierzchnie magazynowe oraz większość nawierzchni sklepów wielkopowierzchniowych i zakładów produkcyjnych. Najczęściej stosowaną technologią posadzek odpornych na ścieranie, zwanych również przemysłowymi, jest cementowy kompozyt betonowy z włóknami stalowymi. Jest on wykończony warstwą o wysokiej odporności na ścieranie, uzyskiwaną techniką suchej posypki. Warstwa utwardzonej posypki jest stosunkowo cienka i na jej wytrzymałość istotny wpływ mają cechy betonu w jego górnej warstwie. Ważne, aby mieszanka betonowa była homogeniczna, bez wysięku wody oraz mleczka cementowego, ponieważ może to obniżać wytrzymałość, sczepność, odporność na ścieranie, powodować pylenie oraz powstawanie mikrorys.
42Systemy zabezpieczeń powierzchniowych produktami firmy SCHOMBURGŁukasz Waszkiewiczpdf
Korozja betonu jest zjawiskiem niezwykle różnorodnym. Dla każdego rodzaju betonu, dla każdego rodzaju czynników korozyjnych, proces niszczenia betonu będzie przebiegać inaczej. Warunki jakie panują w naszym kraju wymuszają zastosowanie produktu zabezpieczającego o odpowiednich właściwościach.
43Reklama SCHOMBURGSCHOMBURGpdf
44Wpływ rodzaju cementu CEM I na wybrane właściwości betonumgr inż. Kamila Mrozowska, dr inż. Łukasz Kołodziej, mgr inż. Paweł Trybalskipdf
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju cementu CEM I, tj. cementu powszechnego użytku oraz cementu specjalnego, na parametry wytrzymałościowe i trwałościowe wytworzonych z ich udziałem betonów. Autorzy skupili się głównie na rozważaniach związanych z trwałością betonu, tj. jego odpornością na cykliczne zamrażanie oraz odpornością na korozyjne działanie chlorków. Z analizowanych aspektów korozja chlorkowa jest główną przyczyną uszkodzeń zbrojonych konstrukcji betonowych narażonych na oddziaływanie wody morskiej w klasie ekspozycji XS jak również w klasie ekspozycji XD, gdzie źródłem chlorków są inne środowiska niż woda morska. Ten typ korozji betonu jest również związany z uszkodzeniem stali zbrojeniowej. Celem referatu jest próba powiązania składu chemicznego i parametrów użytych cementów z właściwościami i trwałością betonów. Dlatego też w części doświadczalnej poddano badaniom dwa składy betonów uwzgledniające dwa rodzaje cementów.
47Reklama ANDROIMPEXANDROIMPEXpdf
51Dobrze dobrany produkt to podstawaredpdf
– Nasze podejście jest niezmienne: uważamy, że dobrze dobrany produkt jest podstawą, kwestie handlowe są drugorzędne, co nie znaczy, że mniej ważne. Usatysfakcjonowany klient jest w stanie zapłacić wyższą cenę za dobry produkt zaproponowany przez specjalistę w swojej dziedzinie – mówi Jacek Błoński, dyrektor zarządzający CHRYSO Polska.
53Domieszki upłynniające - osiągnięcia, perspektywy, wyzwaniadr hab. inż. Paweł Łukowskipdf
Domieszki – modyfikatory dodawane do mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu – stanowią dziś integralny element technologii betonu, umożliwiający dostosowanie tego tworzywa do zmieniających się i wciąż rosnących wymagań współczesnego budownictwa. Pośród wielu rodzajów znanych i stosowanych domieszek dominującą pozycję (ponad 75% udziału w rynku) zajmują niezmiennie domieszki uplastyczniające i upłynniające, to znaczy środki wpływające na konsystencję mieszanki betonowej, pozwalające na zmniejszenie ilości wody zarobowej, a tym samym współczynnika woda/cement w mieszance. W niniejszym artykule przedstawiono krótko najważniejsze spośród ostatnich osiągnięć, związanych ze stosowaniem nowoczesnych superplastyfikatorów, a także formułowane pod ich adresem oczekiwania i problemy czekające wciąż na kompleksowe rozwiązanie.
57PPP z receptą na dobre posadzkiPiotr Piestrzyńskipdf
Żeby dobrze wykonać betonową posadzkę przemysłową, musi współgrać wiele czynników. – Ważny jest beton, ale równie ważne są umiejętności osób odpowiadających za jego ułożenie i obróbkę – mówi Stanisław Piotr Łabudzik, wiceprezes zarządu Posadzki Przemysłowe Polska Sp. z o.o. Z kolei jednym z ważniejszych składników betonu odpowiadających za jakość posadzki są domieszki chemiczne. W ciągu ostatnich kilkunastu lat PPP wykonało około 3 mln m2 posadzek, korzystając z domieszek firmy Androimpex.
58Pielęgnacja termiczna betonu - zwłaszcza zimądr inż. Grzegorz Bajorekpdf
Pielęgnacja termiczna betonu jest procesem o wiele bardziej złożonym i wymagającym niż pielęgnacja wilgotnościowa. Przy wykonywaniu przeciętnych robót betonowych (elementy normalne, nie masywne) i w przeciętnych, tzw. normalnych warunkach temperaturowych otoczenia (temperatura powietrza Tp od +10ºC do +25ºC), może być praktycznie niedostrzeżona i pomijalna. Inaczej jest jednak, kiedy możliwe są spadki temperatur istotnie wyhamowujące hydratację cementu, lub wręcz zagrażające zamarznięciu świeżego betonu – czyli przy realizacji robót betonowych w okresie zimowym. Inaczej jest także, gdy betonowanie odbywa się w warunkach upalnych – samo w sobie jest trudnym technologicznie procesem wbudowywania mieszanki betonowej, a później niesie jeszcze sporo problemów w trakcie dojrzewania. Inaczej jest w końcu z betonowaniem i dojrzewaniem elementów masywnych, dla których problemem staje się energia cieplna wyzwalana w procesach przy hydratacji spoiwa.
59Reklama CTBCTBpdf
61Reklama OFICYNA WYDAWNICZASPCpdf
62Bezstykowa nawierzchnia betonowadr hab. inż. Piotr Witakowski pdf
Zarówno nawierzchnie szynowe jak i drogowe poddane są tym samym obciążeniom wynikającym z wpływów atmosferycznych i zmian temperatury zewnętrznej. Ten ostatni czynnik ma decydujące znaczenie dla konstrukcji nawierzchni, gdyż musi ona uwzględniać odkształcalność termiczną elementów nawierzchni. Do niedawna dla przeciwdziałania szkodliwym skutkom zmian temperatury stosowano w obu typach nawierzchni podział na oddzielne fragmenty, zapewniając każdemu z nich swobodę odkształceń termicznych. W klasycznej nawierzchni szynowej tor składa się z połączonych przesuwnie odcinków o długości około 25 m, oddzielonych od siebie szczeliną dylatacyjną. W betonowych nawierzchniach drogowych stosuje się identyczną metodę, z tą różnicą, że ze względu na inne własności betonu niż stali konieczny jest podział nawierzchni na odcinki znacznie krótsze – szczeliny dylatacyjne muszą być co kilka metrów.
67Reklama MC-BauchemieMC-Bauchemiepdf
68Profesor Antoni Szydło odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polskiredpdf
Profesor Antoni Szydło, wybitny specjalista w zakresie betonowego budownictwa drogowego, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył 14 października 2017 r. minister Andrzej Dera. Prof. Szydło otrzymał order za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce, za wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a szczególnie na rzecz poprawy i rozwoju polskiej infrastruktury transportowej.
69Reklama MAPEIMAPEIpdf
70BHP w transporcie - cementonaczepy - infografikaSPCpdf
72Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwieJózef M. Kostrzewskipdf
V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów pt. „Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie” obradowała w dniach 10-11 października br. w hotelu Narvil w Serocku. Wybór tego hotelu był bardzo dobrym pomysłem, ponieważ zarówno jego lokalizacja, nawiązująca do organizowanych poprzednio konferencji zegrzyńskich, jak i baza hotelowa oraz centrum konferencyjne stwarzały znakomite warunki dla przeprowadzenia konferencji.
73Reklama CEZ ESCOCEZ ESCOpdf
74CEMET buduje wagonyGrzegorz Strzeleckipdf
CEMET SA kontynuuje modernizację taboru kolejowego, inwestując w nowoczesne wagony. W minionym roku firma zakończyła odbiory techniczne kolejnej partii 25 specjalistycznych wagonów serii Uacns typu 440S wyprodukowanych w fabryce Wagony Świdnica.
75Kolej na popiołyCEMENT SApdf
Ponad 190 tysięcy ton popiołów przewiozła w 2017 roku firma CEMET SA. Wzrost zainteresowania krajowymi popiołami wynika z niewystarczającej podaży popiołów w Europie Zachodniej oraz dużego zapotrzebowania w krajach skandynawskich.
76Operacja piec obrotowypiepdf
W okresie zimowym, kiedy spada zapotrzebowanie na materiały budowlane, prowadzi się niezbędne remonty umożliwiające osiągnięcie pełnej wydajności w dalszej części roku. W tym czasie cementownie przeprowadzają remont pieca obrotowego, który polega na wymianie jego „eksploatacyjnej” części, tj. wymurówki ogniotrwałej. Kompleksowe wsparcie w tym zakresie oferuje producent materiałów ogniotrwałych, Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA. Firma zapewnia ekipę remontową, nadzór nad zabudową oraz wsparcie techniczne, odpowiadające za odpowiedni dobór materiałów.
77Reklama ZM ROPCZYCEZM Ropczycepdf
78Reklama DNI BETONU 2018SPCpdf
79Reklama REMEIREMEIpdf
80Reklama BASFBASFpdf