ad

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
2Reklama AtlasAtlaspdf
3Reklama ChrysoChrysopdf
5Od wydawcyJan Dejapdf
Drodzy Czytelnicy! Aż trudno uwierzyć, ale właśnie tym numerem kwartalnika „Budownictwo, Technologia, Architektura” wchodzimy w 19. rok obecności naszego pisma na polskim rynku wydawniczym i budowlanym. Przeglądając 18 już zamkniętych roczników, widzimy, jak się zmienialiśmy, jak „pięknieliśmy” w kolejnych latach, ale widzimy również bardzo wyraźnie, jak rozwinęła się technologia betonu, jak wygląda postęp w procesach budowlanych, a to wszystko na tle wciąż „budującej się” Polski. W pierwszym tegorocznym numerze kwartalnika serwujemy Państwu - między innymi – bardzo dużą dawkę opinii na temat prognoz dla polskiego rynku budowlanego. Tym razem obok stale pracującego dla nas Marcina Peterlika z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Szymona Jungiewicza z Emmerson SA, pisującego u nas od czasu do czasu, mają Państwo możliwość przeczytania kilkunastu wypowiedzi udzielonych przez przedstawicieli największych polskich firm wykonawczych, stowarzyszeń oraz firm produkujących materiały budowlane. W tych wypowiedziach generalnie przebija optymizm w ocenie perspektyw rozpoczynającego się roku. Wstępne wyniki roku 2015, ze wzrostem PKB na poziomie 3,6 procent, a więc wyżej niż zakładano, oraz zgodna prognoza wzrostu PKB w roku 2016 – od 3,5 do 3,8 procent – wydają się w pełni uzasadniać ten optymizm. Myślę jednak, że dla nas wszystkich ważna jest również znacznie dłuższa perspektywa. Patrząc na rynek budowlany, wydaje się, że mamy duże szanse na dobrą koniunkturę w obszarze budownictwa do zakończenia obecnej perspektywy budżetowej UE, a więc praktycznie do 2023 roku. Tak jak już pisałem wcześniej, ten kilkuletni okres to czas, w którym naszym zadaniem jest zbudowanie silnej gospodarki zdolnej do generowania potrzeb inwestycyjnych zapewniających stabilną sytuację na rynku budowlanym. Trudno bowiem liczyć na porównywalne do obecnego wsparcie finansowe w kolejnej perspektywie budżetowej. W tej dłuższej niż tylko rok 2016 perspektywie pewne obawy wzbudzają głosy wskazujące na możliwe ograniczenie aktywności inwestycyjnej czy też prognozowany choćby przez IBnGR spadek tempa wzrostu PKB w roku 2017 do poziomu 3,1 procent. Branża cementowa, pomimo przykrej korekty prognoz wzrostowych w roku 2015, z umiarkowanym optymizmem patrzy ma kolejne lata. Nie wybiegając zbyt daleko w przyszłość, wydaje się, że osiągnięcie w roku 2016 poziomu sprzedaży zbliżonego do 16 mln ton jest bardzo prawdopodobne. Dobrze wygląda segment budownictwa deweloperskiego, a potrzeby mieszkaniowe Polaków w dalszym ciągu są bardzo duże. Ubiegłoroczny wynik na poziomie zbliżonym do 150 tysięcy oddanych do użytku mieszkań to w mojej ocenie dalej o około 50 tysięcy poniżej poziomu przyzwoitości. Dobrze rośnie segment budownictwa biurowego i hotelowego, gdzie cement i beton odgrywają poważną rolę. Wszyscy mamy nadzieję, a właściwie pewność, ze w fazę „cementochłonną” w drugiej połowie tego roku wejdzie sporo projektów infrastrukturalnych w obszarze budownictwa drogowego. Konsekwentnie podtrzymujemy stanowisko wskazujące na zasadność stosowania nawierzchni z betonu cementowego na autostradach, drogach ekspresowych, ale także na innych drogach krajowych i lokalnych. Przygotowane w ostatnim czasie analizy jednoznacznie wskazują, że w obecnych warunkach cenowych beton jest zdecydowanie bardziej opłacalny nie tylko w perspektywie budowy i późniejszej 30-letniej eksploatacji, ale jest tańszy również w fazie samej budowy! Wydaje się wreszcie, że są sygnały pozytywnych zmian w obszarze budownictwa kolejowego. Niebagatelna kwota 67 mld złotych, które mamy mądrze wydać do roku 2023, to pieniądze, jakich nigdy nie było na polskiej kolei. Śledząc ogłaszane i rozstrzygane przetargi w obszarze infrastruktury kolejowej, można mieć nadzieję, że najtrudniejsze momenty już za nami. Nie piszę dzisiaj o energetyce, ale za to przeczytają Państwo ciekawy tekst techniczno-technologiczny, który jednoznacznie potwierdza, że dzisiaj w technologii betonu radzimy sobie bardzo dobrze nawet z największymi wyzwaniami energetyki. Obok najnowszych rozwiązań technologicznych „częstujemy” też Państwa ciekawym tekstem doktora Zdzisława B. Kohutka o historii betonowania. Zachęcam wszystkich do przeczytania pięknego bloku tematycznego poświęconego architekturze i pasji. Właśnie pasja w wykonywaniu różnych zadań, z którymi zmagamy się w codziennej pracy, tworzy warunki do sukcesów i satysfakcji. To wszystko uzupełniamy dzisiaj, a właściwie „jak zawsze”, dużą porcją ważnych tekstów technologicznych, które powinny zadowolić wielu z naszych Czytelników. I wreszcie na koniec, dziś już bardzo niewiele – z braku miejsca – powiem o Konferencji Dni Betonu. Pracujemy bardzo intensywnie ze wspaniałą Radą Programową Konferencji nad już IX jej edycją. Proszę nie zapominać o terminie 10-12 października 2016 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Proszę zaglądać na nasze strony internetowe: www.polskicement.pl, www.dnibetonu.pl. Zachęcam do zgłaszania ciekawych propozycji referatów i proszę pamiętać, że ilość miejsc, które możemy zaproponować uczestnikom, jest ograniczona. Życzę miłej lektury Jan Deja
616 mln ton cementu na 2016 rokPiepdf
Przyrost sprzedaży cementu w 2016 roku powinien wynieść 4-5% i w liczbach bezwzględnych osiągnąć 16 mln ton - prognozuje Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. Na wzrost sprzedaży cementu w Polsce wpłyną: modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej, inwestycje w energetyce i rozwój budownictwa mieszkaniowego.
8Perspektywy roku 2016 w budownictwieredpdf
Jaki był rok 2015, a co czeka budownictwo w roku 2016? Jakie są szanse rozwoju, a jakie zagrożenia? Zachęcamy do zapoznania się z dwudziestoma wypowiedziami, prognozami, analizami i opiniami.
13Reklama PFLEIDERERPFLEIDERERpdf
14Niepewność znacząco rośnieMarcin Peterlikpdf
W rok 2016 wchodzimy z dużą niepewnością co do rozwoju sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Niepewność ta wiąże się oczywiście ze zmianami na scenie politycznej i z będącą ich pochodną zmianą wielu istotnych aspektów polityki gospodarczej. Należy sobie jasno powiedzieć, że od dawna nie było w Polsce sytuacji, w której w tak krótkim czasie po wyborach wprowadzano by tak wiele zmian bezpośrednio oddziałujących na gospodarkę. Choć nowe świadczenie w wysokości 500 złotych na dziecko, podatek bankowy czy podatek obrotowy w handlu są w momencie pisania tego artykułu dopiero zapowiadane, nie ma raczej wątpliwości, że w drugim kwartale wszystkie te rozwiązania wejdą w życie.
16Budownictwo inżynieryjne - czeka nas prawdziwy boomSzymon Jungiewiczpdf
Środki unijne zagwarantowane w obecnym budżecie wspólnotowym stanowią niepowtarzalną okazję dla Polski, by w jak największym  stopniu przyspieszyć budowę infrastruktury. Budownictwo  drogowe, kolejowe, a także dotyczące obiektów ochrony środowiska  czeka w nadchodzących latach okres bardzo silnych wzrostów. Podstawowe pytanie brzmi: czy bogatsi o doświadczenia nabyte w toku realizacji inwestycji finansowanych z poprzedniego budżetu będziemy w stanie w pełni wykorzystać nadarzającą się szansę?
18Nagrody i wyróżnienia za beton: jego brzmienie, estetykę i szczególne właściwościPiotr Piestrzyńskipdf
– Zapraszam państwa do Katowic, byście mogli posłuchać, jak brzmi beton. Sala koncertowa NOSPR to instrument skonstruowany po to, by w nim brzmiała muzyka. Znakomitym tworzywem do powstania tego miejsca był właśnie beton – mówił architekt Tomasz Konior, odbierając jedną z dwóch pierwszych nagród w XIX edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
23Reklama MC BauchemieMC Bauchemiepdf
24Wszystko oddamy za piękną formęPaweł Pięciakpdf
Rozmowa z Kazimierzem Łatakiem, prowadzącym wspólnie z Piotrem Lewickim pracownię architektoniczną Lewicki Łatak. Architekci otrzymali główną równorzędną nagrodę XIX edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
27Reklama Bruk BetBruk Betpdf
28Pasja i FlyspotPaweł Pięciakpdf
Rozmowa z Michałem Braszczyńskim, współinwestorem i współwłaścicielem Flyspotu. Inwestorzy otrzymali główną równorzędną nagrodę XIX edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
32Stacja badawcza w kamieniołomiePiotr Piestrzyńskipdf
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego zostało uroczyście otwarte 19 października 2015 r. w Chęcinach k. Kielc. W zasadzie obiekt wygląda jak dobrze zamaskowana stacja badawcza. Z góry można zobaczyć murawy kserotermiczne, które pokrywają płaskie dachy, mienią się jesiennymi odcieniami czerwieni, brązu i żółci. Dla zbliżających się drogą widoczne są elewacje pokryte kamieniem naturalnym, który pozostaje w harmonii z otaczającym budynki kamieniołomem. Projekt ECEG we wrześniu otrzymał tytuł najlepszego budynku użyteczności publicznej w Polsce, a w grudniu – nagrodę International Property Awards dla najlepszego budynku użyteczności publicznej w Europie.
34Konkurencja technologii to dobre rozwiązanie dla polskich drógPiotr Piestrzyńskipdf
– W Polsce powinny być zarówno nawierzchnie betonowe jak i bitumiczne. To jest tylko konkurencja. Tylko rywalizacja w obrębie różnych technologii daje szansę, że tak naprawdę zbudujemy lepsze drogi – mówił prof. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas II Krakowskich Dni Nawierzchni. Stowarzyszenie Producentów Cementu było patronem merytorycznym tego wydarzenia.
36Droga betonowa Skomlin - Zbęk po 16 latach użytkowaniaPiotr Piestrzyńskipdf
Droga betonowa Skomlin - Zbęk była jedną z pierwszych lokalnych dróg betonowych budowanych w Polsce na przełomie wieków. - Przed budową musieliśmy uwierzyć w jej trwałość, a teraz, po kilkunastu latach użytkowania, możemy mieć pewność, że droga betonowa przetrwa pół wieku - mówi Grzegorz Maras, wójt gminy Skomlin.
38Zastosowanie technologii betonu lekkiego przy realizacji budowy mostu drogowego w ToruniuMałgorzata Konopska-Piechurska, Robert Walkowiak, Jacek Weretelnikpdf
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zastosowania betonu lekkiego przy realizacji mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi. Relacja wymaganych przez projektanta właściwości fizycznych i mechanicznych omawianego kompozytu wymusiła opracowanie precyzyjnego składu betonu oraz dotrzymanie reżimu powtarzalnej produkcji, transportu i operacji towarzyszących wbudowaniu mieszanki betonowej. Pod wieloma względami technologia ta okazała się znacznie bardziej skomplikowana i wymagająca od technologii konstrukcyjnego betonu mostowego, w tym betonu o wytrzymałości gwarantowanej 60 MPa.
41Betonowa S8 Wyszków - Poręba w 2018 rokuGDDKiApdf
41Reklama CTB przy Politechnice RzeszowskiejCTBpPR Sp zoopdf
42Często zapominane lub pomijane pola siłPaweł Bałospdf
Są takie pola sił, o których często zapominamy zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa. Najczęściej przypominają nam o nich szkody powstałe podczas eksploatacji budynku lub budowli. Zazwyczaj zaniedbanie uwzględnienia tych pól sił prowadzi do szkód natury estetycznej lub użytkowej, przykładowo wpływać może na zwiększone zamakanie przegród zewnętrznych budynku, powodować stałe przecieki wody atmosferycznej lub wody z gruntu. W szczególnych przypadkach brak szczegółowego rozważenia wpływu tych pól i uwzględnienia ich podczas projektowania może powodować także problemy konstrukcyjne.
47Reklama DNI BETONU 2016SPCpdf
48Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchniMałgorzata Konopska-Piechurska, Wioletta Jackiewicz-Rekpdf
W przypadku betonów stosowanych do nawierzchni drogowych kluczowym parametrem uwzględnianym podczas projektowania betonu, w odróżnieniu od betonu do innych konstrukcji, nie jest, jak w większości zastosowań, wytrzymałość na ściskanie, ale wytrzymałość na rozciąganie. Decyduje ona o trwałości zmęczeniowej nawierzchni i ma znaczenie przy określaniu obciążenia, przy którym wystąpi zarysowanie. Niedopuszczenie do powstania rys odgrywa zasadniczą rolę przy zachowaniu ciągłości i równości nawierzchni. Konieczność oceny właściwości betonu na podstawie wytrzymałości na rozciąganie wynika bezpośrednio z modelu przyjętego do projektowania i jest podstawą projektowania nawierzchni w Polsce
53Reklama SIKASikapdf
54Realizacja betonów masywnych w Elektrowni JaworznoKamil Gębusia, Artur Goldapdf
W ubiegłym roku Grupa Górażdże prowadziła dwa kluczowe dla polskiej energetyki projekty: budowę bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole oraz budowę bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno. Inwestycje te są największymi realizacjami w infrastrukturze energetycznej w Polsce prowadzonymi w ostatnim czasie. Sumarycznie firma Górażdże Beton Sp. z o.o. dostarczyła dla potrzeb tych realizacji blisko 100 tys. m3 betonu przeznaczonego dla konstrukcji masywnych. Pierwsza z realizacji, rozbudowa Elektrowni Opole, była szerzej omawiana w nr 3/2015 BTA, w którym też przybliżono technologię betonów masywnych.
58Zagrożenia w betonowaniu w warunkach zimowychGrzegorz Bajorekpdf
Wiadomo, że zasadniczym zagrożeniem w robotach betonowych w okresie zimowym są niskie temperatury, które mogą przyczynić się nawet do całkowitej destrukcji świeżo wbudowanego betonu. Negatywne skutki obniżonych temperatur skupiają się w dwóch zasadniczych problemach – pierwszy – to zamarznięcie świeżego betonu w stanie jego pełnego nasycenia wodą i nieodwracalne uszkodzenie struktury, drugi – to spowolnienie procesów hydratacji istotnie opóźniające osiągnięcie wymaganej wytrzymałości operacyjnej betonu (demontaż deskowania, demontaż podpór, zakończenie pielęgnacji itp.).
62Z kart Historii: Beton i sposoby jego przyrządzaniaZdzisław B. Kohutekpdf
Przy porządkowaniu biblioteki wpada mi w ręce broszura [2] z wypłowiałą okładką, opatrzona tytułem Beton i sposoby jego przyrządzania (rys. 1) [wyrazy i zdania lub ich fragmenty cytowane z broszury [2] – zapisano kursywą], przyozdobiona obrazkiem robotnika ręcznie przesiewającego kruszywo, wraz z informacją, że wydano ją w roku 1928 w Warszawie, nakładem Związku Polskich Fabryk Portland-Cementu, reprezentowanego przez jego Centralne Biuro Sprzedaży Centrocement Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Moniuszki 1a.
68Napowietrzanie mieszanki betonowej, jako parametr determinujący trwałość betonuZbigniew Kołacz, Piotr Górak, Łukasz Szabatpdf
Jaka powinna być minimalna zawartość powietrza w mieszance betonowej, aby zapewnić właściwy stopień mrozoodporności betonu? Na to pytanie nie ma nigdy jednoznacznej odpowiedzi. Przedział zawartości powietrza (napowietrzenia) dla betonu obciążonego agresją mrozową ewoluuje wraz z kolejnymi badaniami zagłębiającymi się w strukturę napowietrzanego betonu. Pomimo iż już w starej normie betonowej z roku 1988 pojawiły się zapisy wymagające wprowadzenia do betonu narażonego na działanie czynników atmosferycznych dodatkowego powietrza, to przez szereg lat unikano napowietrzania mieszanki betonowej, obawiając się o obniżenie wytrzymałości betonu.
73Reklama AndroImpexAndroImpexpdf
74O projektowaniu betonu w praktyceGrupa Górażdżepdf
Piętnasta już edycja organizowanych przez Grupę Górażdże Jesiennych Warsztatów Betonowych pt. „Projektowanie betonu w praktyce” odbyła się w dniach 25-27 listopada 2015 r. w Zawierciu i Dąbrowie Górniczej.
75Rok intensywnej pracyPiotr Piestrzyńskipdf
Pigmenty do barwienia betonu dla producentów wyrobów wibroprasowanych wprowadzi w najbliższym czasie do swojej oferty firma Atlas. – Zamierzamy także uzupełniać nasze portfolio o kolejne, coraz bardziej specjalistyczne domieszki – mówi Krzysztof Kaczan, dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży Pionu Domieszek do Betonu ATLAS Sp. z o.o.
76Przez 40 lat zdobyli klientów z 40 krajów świataredpdf
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” SA, producent wyrobów ogniotrwałych m.in. do wykładania pieców obrotowych cementowni, otrzymały 23 stycznia 2016 r. Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2015. To kolejna nagroda potwierdzająca wysoką pozycję firmy nie tylko na rynku polskim. Z szerokiej oferty producenta z Ropczyc, który w ubiegłym roku obchodził 40-lecie działalności, korzystają firmy z 40 krajów na wszystkich kontynentach.
77Reklama ROPCZYCERopczycepdf
78Pozytywny wpływ sektora cementowego i betonowego na gospodarkę w UEredpdf
The Concrete Initiative jest inicjatywą zrzeszającą organizacje zajmujące się promocją zrównoważonego budownictwa w Europie, powołaną przez: CEMBUREAU (the European Cement Association), BIBM (the European Federation for Precast Concrete) i ERMCO (the European Ready Mixed Concrete Organization). Organizacje te w dniu 19 listopada opublikowały wyniki analizy przygotowanej przez firmę konsultingową Le BIPE, dotyczącej efektu mnożnikowego przemysłu cementowego oraz betonowego na gospodarkę w Europie. Wyniki analizy jednoznacznie wskazują na istotny wpływ przemysłu na poziom zatrudnienia w regionie oraz gospodarkę niskoemisyjną. W rzeczywistości, każde euro wytworzone w sektorze pozwala na wygenerowanie 2,8 euro w innych gałęziach gospodarki. Pełna prezentacja znajduje się na stronach internetowych CEMBUREAU (The Concrete Initiative) oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu (www.polskicement.pl).
79Reklama RemeiRemeipdf
80Reklama BASFBASFpdf