ad

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
5Od wydawcyDeja Janpdf
Ani się obejrzeliśmy, a tu już kończy się luty kolejnego roku. Jak zwykle, początek roku skłania do prób szacowania przyszłości – tej światowej, bliższej nam, krajowej, a na tym tle naszych osobistych losów. Pierwsze tygodnie przynoszą tak wiele nowych informacji, że prognozowanie przyszłości staje się zdecydowanie trudniejsze. Po kilku kryzysowych latach świat nieśmiało zaczyna mówić – przynajmniej w znaczącej części – o zauważalnych oznakach ożywienia. To bez wątpienia dobry sygnał, który trudno jednak jednoznacznie oceniać, choćby w kontekście tego, co dzieje się w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Kto jeszcze kilka tygodni temu mógł przewidzieć, że z pozoru niegroźny, dramatyczny incydent tunezyjski stanie się iskrą zapalającą świat arabski? Na początku koncentrowaliśmy się bardzo naiwnie na tym, czy nasi turyści polecą lub bezpiecznie wrócą z Egiptu lub Tunezji. Bardzo szybko okazało się, że problem jest znacznie poważniejszy i ma bardzo wyraźny kontekst ogólnoświatowy, związany choćby z rynkiem ropy naftowej, gazu ziemnego czy też transportem (Kanał Sueski). Zatrzymałem się trochę dłużej nad tym problemem, pragnąc podkreślić, jak trudne staje się dzisiaj prognozowanie. Choćby dzięki Internetowi świat z coraz większą szybkością staje się „globalną wioską”, w której łatwiej o odległe i zaskakujące efekty wywołane przysłowiowym machnięciem skrzydłami motyla w amazońskiej puszczy. Przechodząc na grunt zdecydowanie nam bliższy, należy chyba jednak z satysfakcją stwierdzić, że Polska odnotowała w zakończonym roku liczący się, 3,8-procentowy, wzrost PKB, a prognozy na rok 2011 mówią o zbliżonym poziomie dynamiki wzrostowej. Nie można jednak zapominać o zagrożeniach wynikających choćby z rosnącego deficytu finansów publicznych. Na to wszystko, bez wątpienia, wpływać będzie fakt, że zdecydowaną część roku nasza gospodarka spędzi w atmosferze czekających nas wyborów parlamentarnych. Niezależnie od tych zagrożeń branża budowlana spodziewa się dobrej koniunktury w rozpoczętym już roku, a wielu analityków i praktyków budowlanych mówi o sporych szansach na dobrą koniunkturę w budownictwie w kilku kolejnych latach. To tworzy klimat optymizmu w branży cementowej, która, pomimo dramatycznego pogodowo grudnia, zakończyła rok 2010 dwuprocentowym wzrostem sprzedaży, i przewiduje kolejny 5-7-procentowy wzrost w roku 2011. Wielokrotnie podkreślałem, że patrząc na potrzeby rozwojowe Polski, choćby w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej czy też budownictwa mieszkaniowego, roczna „konsumpcja” cementu na poziomie 20 mln ton jest czymś absolutnie naturalnym. Jak zawsze jednak w przypadku kraju, społeczeństwa „na dorobku”, obok zdefiniowanych potrzeb pozostaje ta druga strona, czyli możliwości ich zaspokajania. To właśnie możliwości finansowe państwa, samorządów i w końcu Kowalskich i Nowaków zdecydują o kondycji branży budowlanej. Drodzy Czytelnicy! Tym wydaniem BTA rozpoczynamy 14. rok współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem budowlanym. Mam nadzieję, że zawartość kwartalnika usatysfakcjonuje Państwa. Staraliśmy się, jak zawsze, zebrać zestaw informacji z zakresu technologii betonu, architektury, budownictwa drogowego, a to wszystko wzbogacone o aspekty ekonomiczne, analityczne i prognostyczne. Jak zwykle, na naszych stronach prezentują siebie, swoje produkty, swoje możliwości liczni nasi partnerzy przemysłowi. Patrząc na zawartość numeru, chciałbym tym razem zwrócić Państwa uwagę na architekturę betonową. To coś, co chyba wspólnie nam się udało. Czytając teksty z finału konkursu „Polski Cement w Architekturze” i inne z tego obszaru, proszę zwrócić uwagę na fakt, że beton coraz częściej decyduje o istocie i pięknie wielu obiektów budowlanych. Ten materiał, który najczęściej starano się ukryć pod tynkiem, farbą itp., coraz częściej, dzięki głowom i sercom architektów oraz dobrym wykonawcom, powoduje, że nasze miasta pięknieją. Patrząc na obiekty, które w 14-letniej historii konkursu zostały nagrodzone, pozostaje to niepodważalnym faktem. Licząc na to, że będziemy w naszym kraju budować coraz więcej i, co równie ważne, coraz ładniej zapraszam do lektury
6Był przełom, będzie wzrostPiestrzyński Piotrpdf
− Gdy obserwuję poziom konsumpcji w starej Unii, wydaje mi się, iż nasza przyszłość, biorąc pod uwagę, że nasze zakłady cementowe należą do najnowocześniejszych w Europie, rysuje się z dużymi wyzwaniami, na które jesteśmy gotowi – mówi Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
8Ceniony partner, czyli 20 lat Stowarzyszenia Producentów CementuPiestrzyński Piotrpdf
Przemysł cementowy pod względem produkcji znajduje się na 6. miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna w ostatnich latach spowodowała, że branża pod względem technologicznym znajduje się w ścisłej czołówce europejskiej i światowej. Działalność przemysłu cementowego w Polsce jest przykładem dobrze realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju – napisał wicepremier Waldemar Pawlak w piśmie gratulacyjnym na 20-lecie Stowarzyszenia Producentów Cementu. Rok 2010 był dla SPC rokiem jubileuszu, a obchody rocznicowe odbyły się 7 grudnia w Krakowie, podczas Barbórki.
10Czego się spodziewać w gospodarce w 2011 rokuPeterlik Marcinpdf
Ocena ubiegłego roku pod kątem sytuacji gospodarczej jest trudna i niejednoznaczna. Z jednej strony koniunktura w sferze realnej kształtowała się lepiej niż oczekiwano, ale z drugiej pojawiły się poważne problemy w obszarze finansów publicznych, które zmusiły rząd do podjęcia trudnych i niepopularnych działań, takich jak na przykład podniesienie stopy podatku VAT czy ograniczenie składki przekazywanej otwartym funduszom emerytalnym. Działania te, mające na celu poprawę sytuacji w finansach publicznych, z całą pewnością nie są korzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i w 2011 mogą stanowić barierę wzrostu.
12Zbliżony popyt na materiały budowlanePiestrzyński Piotrpdf
Popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym w 2011 r. będzie zbliżony do sytuacji w minionym sezonie – mówi Mirosław Lubarski, dyrektor marketingu Grupy Polskie Składy Budowlane SA.
12Rok ilości kruszywPiestrzyński Piotrpdf
− Rok 2011 to rok ilości, natomiast rok 2012 to rok rodzajów kruszyw potrzebnych na realizację kontraktów drogowych – mówi Aleksander Kabziński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw.
13Rozpędzona maszyna drogowo kolejowawnppdf
− Maszyna jest rozpędzona. Nie jest możliwe nagłe przyhamowanie projektów drogowych i kolejowych. Myślę, że co najmniej do 2015 r. możemy być spokojni o pracę − mówił Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu-Mostostalu podczas Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”, które w lutym 2011 r. odbyło się w warszawskim hotelu Sheraton. Organizatorem forum było Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.
14Wydobyć jak najwięcej z najuczciwszego materiałuPiestrzyński Piotrpdf
Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz − autorzy projektu budynku Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Studio Architektoniczne Wojciech Obtułowicz i Partnerzy – projektanci Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie – to zwycięzcy XIV edycji Konkursu Polski Cement W Architekturze. − Potrafimy wydobyć z tego najuczciwszego materiału, jakim jest beton, coraz więcej. Efekt pracy z betonem, po zdjęciu szalunków, nawet dla osób znających technologię jest miłym zaskoczeniem – mówił prof. Stefan Kuryłowicz, przewodniczący jury.
18Maszyna wymiaru sprawiedliwościPięciak Pawełpdf
Sądzenie ma tak długą historię, jak sama cywilizacja. Dzieje nowożytnego sądownictwa to również historia pałaców sprawiedliwości, które były reprezentacyjnymi budynkami władzy. Z kształtu fasady sądu okręgowego w Katowicach bije absolutna powaga i majestat, ale dobór materiałów i charakter wnętrz przypominają, że żyjemy w demokracji. Przedstawiamy budynek, który zdobył jedną z dwóch równorzędnych nagród głównych w XIV edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”.
22Nowe jak stare, czyli jak beton tchnął życie w KursalonPiestrzyński Piotrpdf
Dworzec gościnny w Szczawnicy, tzw. Kursalon, został wzniesiony 120 lat temu z drewna modrzewiowego. Spłonął doszczętnie w 1962 roku. W 2011 roku wygląda jak dawniej. Budynek odtworzono z… betonu, nadając mu nawiązującą do pierwowzoru modrzewiową elewację. Wkrótce Kursalon wróci do życia Szczawnicy. – Chcemy otworzyć go przed sezonem 2011 – zapowiada Krzysztof Mańkowski, prezes Thermaleo
24Jestem od rozwiązywania problemów budowlanychPaweł Pięciakpdf
– We mnie jest tęsknota, żeby budynek był wieczny, żeby nie był jak jednorazowe opakowanie, które trzeba zmiąć i wyrzucić – mówi Bolesław Stelmach, architekt, który w ostatnich latach trzy razy był wyróżniany w konkursie „Polski Cement w Architekturze”.
28Betonowe szaty współczesnej sztukiDworzak-Żak Ewapdf
Współczesność wyrażona językiem nowoczesnej architektury i sztuki dopisuje kolejny rozdział do dziejów miejsca zdewastowanego przez przemysł. W listopadzie 2010 roku oddano do użytku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, zwane w skrócie MOCAK (z ang. Museum of Contemporary Art in Krakow). Oddano na razie same budynki, sztuka wypełni je za kilka miesięcy. Muzeum powstało w opuszczonej przez przemysł dzielnicy Zabłocie, przy ulicy Lipowej, na terenie dawnej fabryki Schindlera. Dla sztuki nowoczesnej wykorzystano i zaadaptowano przestrzeń postindustrialną, do niedawna zapomnianą i lekceważoną, a leżącą „o rzut beretem” od centrum Krakowa i tak chętnie odwiedzanego przez krakowian i turystów Kazimierza.
32Gdybym wiedział, że tyle lat będę wójtem, to bym same betonówki budowałBartosz Ormantypdf
Seminarium przybliżające tematykę budowy dróg betonowych odbyło się 22 grudnia w Dobieszkowie k. Łodzi. Po raz kolejny, tym razem w przedświątecznej atmosferze, włodarze gmin z województwa łódzkiego mogli dowiedzieć się wielu interesujących faktów na temat dróg betonowych – technologii, kosztów budowy i utrzymania.
34Szczeliny w nawierzchniach betonowychKamiński Olafpdf
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykonaniem szczelin w betonowych nawierzchniach drogowych i lotniskowych. Zaprezentowano szczególnie geometryczne rozwiązania szczelin i omówiono ich skuteczność w kompensowaniu zmian liniowych płyt betonowych, które są wynikiem działania warunków atmosferycznych. Te stosunkowo „mało znaczące’’ w zrozumieniu wielkości powierzchni elementy systemu nawierzchni betonowych w istocie decydują o trwałości i procesach utrzymaniowych tych konstrukcji. Poprawne zaprojektowane i wykonane mają wpływ na wszystkie aspekty użytkowe nawierzchni.
38Drogi po korekcie Piestrzyński Piotrpdf
Program budowy dróg krajowych został skorygowany przez rząd 25 stycznia 2011 roku i rozpisany na lata 2011-2015. − Na razie program to w większości zbiór życzeń, ale więcej napisać się nie da, gdyż nie znamy środków finansowych przyznanych Polsce przez UE na lata 2013-2020 – komentuje Adrian Furgalski z Zespołu Ekspertów Gospodarczych TOR.
40Wzrostowe perspektywy dłuższego sezonu budowlanegoPiestrzyński Piotrpdf
– Rynek betonu towarowego powinien kontynuować tendencję wzrostową rozpoczętą w 2010 roku. Szacowany wzrost w br. to przedział 6-8%, co oznacza jego zwiększenie o 1,1-1,5 mln m3 – szacuje Piotr Rusecki, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Najważniejsze czynniki wzrostowe rynku betonu w najbliższych latach to: kulminacja projektów infrastrukturalnych przed Euro 2012, inwestycje w energetyce, zwiększenie liczby realizacji w segmentach mieszkaniowym i commercial oraz wydłużający się sezon budowlany.
42Wyróżnienie Znakiem Jakości "Dobry Beton" - po raz ósmyKohutek Zdzisławpdf
W związku z rosnącym zainteresowaniem środowiska – jesienią ubiegłego roku Zarząd Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) postanowił uruchomić VIII edycję Kampanii „Dobry Beton”.
44Energooszczędność w budownictwie - priorytetem w Unii EuropejskiejŚroda Bożenapdf
Unia Europejska, mając w perspektywie konieczność realizacji przyjętego celu redukcji zużycia energii do 2020 roku, wprowadza zaostrzone standardy efektywności energetycznej w budownictwie. Ma to na celu zachęcenie do wyboru energooszczędnych produktów i technologii.
47Betonowa rafa innowacjiredakcjapdf
Sztuczna rafa wykonana z betonu, system bariery termicznej utrzymujący stałą temperaturę w budynku niezależnie od pory roku oraz nowa technologia stawiania budynków ze stale izolowanym prefabrykowanym systemem paneli betonowych zostały nagrodzone w konkursie „Lafarge invention awards” organizowanym przez Grupę Lafarge. Konkurs ma na celu promocję innowacji i budownictwa zrównoważonego. Jednym z trzech zwycięzców konkursu został Polak.
48Prefabrykowane łukowe elementy przepustówChęcińska Katarzynapdf
Jesienią 2010 roku w Darłowie, w ramach realizacji zadania „Przebudowa obiektów w ciągu drogi krajowej nr 37”, zmontowano dwa obiekty mostowe – przepusty z użyciem żelbetowych prefabrykatów o przekroju łukowym. To kolejny przykład na zastosowanie technologii prefabrykacji w budownictwie inżynieryjnym.
50Co najmniej na 15 betonowańPiestrzyński Piotrpdf
Płytę konstrukcyjną MFP dla przemysłu betonowego wprowadza w marcu na rynek Grupa Pfleiderer Grajewo SA. − To płyta szalunkowa służąca do formowania betonu. Może być stosowana do wylewania fundamentów i różnego rodzaju konstrukcji betonowych − tłumaczy prezes firmy Wojciech Gątkiewicz.
52Wybitne realizacje konstrukcji betonowych w świecie 2006-2009 (część 2 - konstrukcje inżynierskie)Ajdukiewicz Andrzejpdf
Kładka przez rzekę Svratka w Czechach, Trzeci Most Milenijny w hiszpańskiej Saragossie oraz wiadukt Wadi Abdoun w Jordanii to obiekty inżynierskie z okresu 2006-2009 nagrodzone przez fib – Międzynarodową Federację Betonu Konstrukcyjnego.
58Wpływ kamienia wapiennego na właściwości reologiczne zaczynu cementowegoPiechówka Magdalenapdf
Stosowanie dodatków mineralnych do cementu stało się powszechną praktyką technologiczną. Obecnie wiele badań, w kraju i za granicą, dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem kamienia wapiennego jako jednego z głównych dodatków mineralnych do cementu. Realizowana tematyka jest bardzo ważna z ekologicznego, ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku mielonego kamienia wapiennego na właściwości reologiczne zaczynu cementowego. Zawartość kamienia wapiennego w składzie cementu wynosiła od 5% do 50% masy. Badania prowadzono na zaczynach i zaprawach.
64Wpływ domieszek na urabialność porowatość i wytrzymałość SCCPiekarczyk, Szwabowskipdf
W tekście przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek upłynniających, napowietrzających, przeciwspieniających i stabilizujących (SP, AEA, AFA, VMA) na zawartość powietrza w mieszance, jej urabialność oraz wytrzymałość na ściskanie i charakterystykę porowatości stwardniałego betonu samozagęszczalnego. Rezultaty badań wykazały, że wymienione domieszki znacząco wpływają na badane właściwości oraz charakterystykę porowatości według PN-EN 480-11.
68Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu Łukowski Pawełpdf
Rosnące wymagania ze strony użytkowników narzucają konieczność stałego ulepszania właściwości betonu. Jednym z elementów umożliwiających ten rozwój jest coraz szersze stosowanie domieszek, które stanowią racjonalny i skuteczny środek modyfikacji cech zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego. W niniejszym artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia i trendy badawcze w dziedzinie domieszek do betonu.
72Górka Cement ze stuletnią tradycjąPiestrzyńskipdf
Blisko stuletnią historię ma produkcja cementu w Górce. Spadkobierczyni tradycji – spółka Górka Cement należąca do koncernu Mapei – jest europejskim liderem w produkcji cementów glinowo-wapniowych i wysokoglinowych.
74Dogłębnie rozumiemy potrzeby klientówPiestrzyński Piotrpdf
– Prowadzone szeroko zakrojone działania na rynkach międzynarodowych zaowocowały zwiększeniem eksportu w ciągu dwóch ostatnich lat o blisko 70%. Na ten rok zakładamy dalszą dynamikę wzrostową sprzedaży eksportowej – mówi Józef Siwiec, prezes zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce SA.
76Nie kupuj kota w worku - wybierz "Pewny Cement"Piestrzyński Piotrpdf
− Będziemy walczyć bardzo konsekwentnie o obecność na polskim rynku wyłącznie cementu o parametrach zgodnych z normami. To jest batalia o bezpieczeństwo ludzi, którzy budują, i ludzi, którzy użytkują obiekty – tłumaczy Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
78Dzień kostki brukowej na BudmieRedakcjapdf
Dzień kostki brukowej zorganizowało w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich Budma 2011 Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Częścią dnia kostki, który wypadł 12 stycznia br., było seminarium pt. „Rynek kostki brukowej w Polsce – sytuacja obecna oraz perspektywy rozwoju”, podczas którego cztery firmy otrzymały certyfikaty III edycji Znaku Jakości – SPBKD „Trwała Kostka – Gwarancją Jakości”. Były także pokazy układania kostki brukowej manualnie i mechanicznie.