ad

Wydanie 1(5)/1999

issue-cover
Za nami rok 1998 - pierwszy rok kiedy byliśmy z Wami. Rok, który z perspektywy ogólnogospodarczej należy oceniać raczej pozytywnie. Inflacja na ?cywilizowanym" poziomie, bezrobocie mniejsze niż rok wcześniej, silna złotówka - to z jednej strony, ale z drugiej - wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej w drugiej połowie roku, rosnący deficyt handlowy. Wszyscy analitycy są jednak zgodni: suma pozytywów jest wyraźnie większa niż zagrożeń i raczej możemy być spokojni o przyszłość. 

Oczywiście, jako ?cemenciarze" koncentrujemy się na dniu dzisiejszym i perspektywach budownictwa. Wstępne analizy wskazują, że w roku 1998 rynek ?skonsumował" o kilka procent cementu więcej - to nas bardzo cieszy i pozwala wierzyć, że kilkuletnia już tendencja wzrostowa zostanie utrzymana także w przyszłości. 

Dostrzegamy dużą dynamikę rozwoju budownictwa przemysłowego, handlowo-usługowego czy infrastruktury (np. betonowa kostka brukowa), ale widzimy także stagnację w budownictwie mieszkaniowym oraz ciągle jeszcze zastój w budownictwie drogowym.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
2Czas na betonowePiotr Piestrzyńskipdf
Poza rejonem Gliwic, gdzie szkody górnicze są duże, żadnego uzasadnienia dla układania nawierzchni bitumicznej na całym odcinku autostrady Gliwice - Wrocław nie znalazłem. Natomiast interes państwa, interes społeczeństwa przemawia raczej za budową na tym odcinku autostrady betonowej - mówił podczas Forum Cementowego w Ożarowie Witold Chodakiewicz, wiceminister transportu.
2Drogi lokalne '99skippdf
Ponad 150 przedstawicieli samorządów - starostów, burmistrzów i wójtów z całej Polski - weźmie udział w organizowanej przez ?Polski Cement" konferencji ?Drogi lokalne". Informacje podane na konferencji pomogą w podejmowaniu decyzji o budowie sieci drogowej w gminach.
3Od WydawcyJan Dejapdf
Za nami rok 1998 - pierwszy rok kiedy byliśmy z Wami. Rok, który z perspektywy ogólnogospodarczej należy oceniać raczej pozytywnie. Inflacja na ?cywilizowanym" poziomie, bezrobocie mniejsze niż rok wcześniej, silna złotówka - to z jednej strony, ale z drugiej - wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej w drugiej połowie roku, rosnący deficyt handlowy. Wszyscy analitycy są jednak zgodni: suma pozytywów jest wyraźnie większa niż zagrożeń i raczej możemy być spokojni o przyszłość. Oczywiście, jako ?cemenciarze" koncentrujemy się na dniu dzisiejszym i perspektywach budownictwa. Wstępne analizy wskazują, że w roku 1998 rynek ?skonsumował" o kilka procent cementu więcej - to nas bardzo cieszy i pozwala wierzyć, że kilkuletnia już tendencja wzrostowa zostanie utrzymana także w przyszłości. Dostrzegamy dużą dynamikę rozwoju budownictwa przemysłowego, handlowo-usługowego czy infrastruktury (np. betonowa kostka brukowa), ale widzimy także stagnację w budownictwie mieszkaniowym oraz ciągle jeszcze zastój w budownictwie drogowym. Chcemy wierzyć, że w nadchodzącym roku w tym ostatnim obszarze nastąpią wreszcie pożądane zmiany. Od kilku lat branża cementowa sygnalizuje gotowość do włączenia się w program budownictwa autostradowo-drogowego. Październikowe ?Forum Cementowe", które z inicjatywy ?Polskiego Cementu" odbyło się w Cementowni ?Ożarów", jednoznacznie pokazało, że zarówno w administracji państwowej i drogowej, jak i wśród wykonawców i użytkowników dróg istnieje wyraźna wola zmiany istniejącego stanu. Producenci cementu wielokrotnie pokazywali zalety betonowych nawierzchni autostradowych i dalej wierzą, że część polskich autostrad (choćby tych najbardziej obciążonych) zostanie wykonana w tej technologii. Do budownictwa drogowego podchodzimy jednak bardziej kompleksowo, obok budownictwa autostradowego są światowe oraz, co ciekawsze, również polskie doświadczenia w budowie betonowych dróg lokalnych (drogi gminne, rolnicze). Dlatego też w lutym ?Polski Cement" organizuje w Krakowie konferencję naukową poświęconą tej problematyce - przedstawimy w jej trakcie techniczne i ekonomiczne aspekty budowy takich dróg. Nasz kwartalnik wchodzi w drugi rok działalności z nadzieją, że uda się zaspokoić oczekiwania naszych Czytelników. Już w większej objętości, zachowując tradycyjne obszary informacyjne, będziemy starali się dostarczyć Państwu możliwie dużo informacji technologicznych. Rozpoczynamy nowy - a jesteśmy przekonani, że bardzo ciekawy - cykl poświęcony wybitnym przedstawicielom nauki, którzy na co dzień zajmują się problematyką betonu. Dzisiaj na naszych tamach sylwetka profesora Kazimierza Flagi, rektora Politechniki Krakowskiej, autorytetu w zakresie konstrukcji betonowych. Wykorzystując okazję, życzę wszystkim Czytelnikom, Współpracownikom i Sympatykom ?Polskiego Cementu" zdrowia oraz samych sukcesów w 1999 roku.
4Przemiany kieleckiego EldoradoEugeniusz Kosikpdf
Przed 30 laty Białe Zagłębie było ogromnym placem budowy, potem centrum produkcji materiałów budowlanych. Dzisiaj, mimo iż zakłady Białego Zagłębia pracują nadal, określenie to straciło rację bytu. Kojarzy się najwyżej z batalią o czyste powietrze, legendarnym morzem chęcińskim i gospodarką socjalistyczną.
6Kiedyś worek cementu, pospółka i woda, teraz kamień, wiedza i technologiaJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
Profesor Kazimierz Flaga jest szefem Katedry Budowy Mostów i Tuneli, a także rektorem Politechniki Krakowskiej. Z betonem zetknął się już w szkole średniej. Był głównym konstruktorem na etapie studialnym projektu obiektów olimpijskich w Montrealu. Ma na swoim koncie ponad 50 zrealizowanych projektów. Jest wybitnym specjalistą w zakresie nowoczesnych technologii betonowych. Rozmawiają z nim Zbigniew Pilch i Jan Deja.
8Węglanowe utrapienieWitold Brylickipdf
Wykwity na kostce brukowej bywają utrapieniem niektórych producentów i przedmiotem licznych reklamacji. Jak zatem zapobiec ich powstawaniu i jak je usuwać?
10Luźne i zwarteJerzy Piastapdf
Właściwości wszystkich kamiennych kruszyw są ściśle uzależnione od właściwości minerałów wchodzących w skład ziaren oraz od ich tekstury czyli sposobu ułożenia. Duże znaczenie ma także okres geologiczny, w którym powstały te skały.
12Metafory Santiego CalatravyDariusz Kozłowskipdf
Most nie wspiera się na tym czy innym kamieniu, lecz na utworzonej przez nie linii łuku, ale przecież ?bez kamieni nie ma łuku".
14W sieci DyckerhoffaPiotr Piestrzyńskipdf
Nowoczesne Centrum Technologiczne Betonu uruchomiono jesienią ubiegłego roku w Cementowni .Nowiny" S.A. Zdaniem właścicieli cementowni, dzięki temu laboratorium ?Nowiny" zostały wpięte w sieć umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy wszystkimi placówkami koncernu na świecie.
16Optymalny MASBET Bartosz Kopiapdf
Program MASBET przeznaczony jest do projektowania składów mieszanek betonowych. Wykorzystano w nim tradycyjną doświadczalno-analityczną metodę trzech równań.
18Schodzimy pod ziemięStanisław Ligaspdf
Jeszcze do pierwszej wojny światowej piwnica istniała jako nieodzowna część każdego budynku. Była typową cechą domu. Traciła na popularności, gdy priorytetem stawało się rozwiązanie problemów mieszkaniowych za pomocą masowego budownictwa. Teraz przeżywa swój renesans.