ad

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od wydawcyJan Dejapdf
W iście wiosennej aurze, przygaszeni dramatem azjatyckiego tsunami, weszliśmy w piąty rok nowego tysiąclecia, kończąc równocześnie bardzo ważny rok w naszej najnowszej historii. Naturalnym jest, że prawie wszyscy próbują oceniać tych pierwszych kilka miesięcy obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. A wstępny bilans zdecydowanie wspiera racje zwolenników przystąpienia do Unii ? wzięliśmy ze wspólnej kasy praktycznie dwa razy więcej niż do niej włożyliśmy. Nie można również zapomnieć o innych kwestiach ? już dzisiaj widać, jak zdolni, ambitni i nieźle przygotowani Polacy coraz lepiej zaczynają czuć się na międzynarodowym rynku pracy.
Po tych kilku miesiącach doświadczeń możemy chyba śmiało powiedzieć, że niezależnie od wielu wątpliwości ? związanych choćby z obecną i przyszła konkurencyjnością europejskiej gospodarki ? obecność w strukturach europejskich to dla Polski historyczna szansa szybkiego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.
Analitycy sytuacji gospodarczej dość zgodnie szacują, że w roku 2004 odnotowaliśmy około 5,4% wzrost PKB i oceniają, że w roku bieżącym ten przyrost będzie tylko nieznacznie poniżej 5%.
To niezłe wyniki i w oparciu o nie można snuć dość optymistyczny scenariusz rozwoju naszej gospodarki. Niestety, jak dotąd wzrost Produktu Krajowego Brutto bardzo skromnie przekłada się na rozwój polskiego budownictwa. Według GUS produkcja budowlano-montażowa od roku 2000 wykazuje spadki, choć, na szczęście, w roku 2004 tempo tego spadku w stosunku do roku poprzedniego było już bardzo nieznaczne, bo jedynie 2%. W dalszym ciągu problemem jest poziom inwestycji. W roku 2004 przyrost nakładów na inwestycje wyniósł jedynie 5-6%, choć jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej znaczna część analityków prognozowała, że może to być nawet dwukrotnie więcej.
Sytuacja producentów cementu pozostaje w ścisłej zależności z poziomem nakładów inwestycyjnych ? cieszymy się, że po trzech latach spadków zużycia cementu tendencja ta została wreszcie odwrócona ? odnotowaliśmy minimalny wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2003.
Analitycy z optymizmem patrzą na rok 2005, spodziewając się nawet 10% wzrostu produkcji budowlano- montażowej. Cieszą nas tak optymistyczne prognozy rozwoju budownictwa, ale nauczeni doświadczeniem poprzednich lat jesteśmy bardziej ostrożni w ocenie przyszłości. Zachęcam do zapoznania się z opiniami w tych sprawach prezentowanymi dzisiaj na naszych łamach przez menedżerów polskiego przemysłu cementowego oraz przedstawicieli innych sektorów budownictwa.
Wszyscy liczymy bardzo mocno na fundusze unijne, które zdynamizują rozwój infrastruktury drogowej i obiektów związanych z ochroną środowiska. Jest również szansa na zwiększenie poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Aby zobrazować skalę nadziei na rozwój rynku budowlanego, warto sięgnąć do danych GDDKiA, według których w ciągu najbliższych dwóch lat mamy szansę wydać 12,5 mld złotych jedynie na budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Oczywistym jest, że szansa to jeszcze nie gwarancja mądrego i efektywnego wydania tych pieniędzy, ale należy zrobić wszystko, aby tak się stało.
Wielokrotnie deklarowaliśmy, że polscy producenci cementu są przygotowani technicznie i logistycznie do dostawy najwyższej jakości cementów do realizacji tych zamierzeń. Podkreślamy, że nawierzchnie betonowe to sprawdzone w świecie rozwiązania w budowie autostrad i dróg ekspresowych, a także efektywny sposób wzmocnienia nawierzchni dróg już istniejących. Aby te ogromne, jak na polskie warunki, pieniądze zostały efektywnie spożytkowane, należy pamiętać o słabościach naszego systemu przetargowego. Potrzebne są tutaj szybkie i zdecydowane zmiany prawa, które ochronią nas przed marnotrawieniem publicznych pieniędzy. Dzisiaj prezentujemy interesujący głos pana Andrzeja Błaszczykowskiego w tej sprawie. Do tej tematyki nawiązują również wypowiedzi prof. Jana Biliszczuka z Politechniki Wrocławskiej, którego prezentujemy w ramach coraz bogatszej już galerii ludzi nauki. Jako uznany specjalista w zakresie budownictwa mostowego dzieli się z naszymi Czytelnikami swoimi przemyśleniami na temat mostów, przebiegu procesów projektowo-budowlanych, kształcenia i wielu innych.
W bieżącym numerze ? jak zwykle ? pokaźna dawka ciekawych informacji technologicznych z zakresu cementu i betonu, a obok tego duża porcja dobrej architektury. Piszemy o pierwszych sukcesach adeptów architektury w konkursie ?Architektura Betonowa?, a przede wszystkim prezentujemy obszerna relację z ceremonii wręczenia nagród w konkursie ?Polski Cement w Architekturze?. Już po raz ósmy nagrodziliśmy ciekawe obiekty, w których beton wypełnia nie tylko funkcje konstrukcyjne, ale decyduje również o ich wyrazie architektonicznym.
Zapraszając do lektury, w imieniu całego zespołu redakcyjnego, wszystkim naszym Czytelnikom życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się roku.
4Rok ożywienia czy kryzysuPiotr Piestrzyńskipdf
O 2,5-3 procent wzrosło zużycie cementu na rynku krajowym w roku 2004 w stosunku do roku 2003. ? Ten niewielki wzrost spowodowany był przede wszystkim paniką rynkową przed podwyżką podatku VAT na materiały budowlane po 1 maja 2004 roku. W moim odczuciu, mieliśmy kolejny rok kryzysu w polskim budownictwie ? mówi Andrzej Tekiel, prezes Lafarge Polska SA, a jednocześnie przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
5Jeszcze bez przełożenia na inwestycjePiotr Piestrzyńskipdf
Podstawowe pytanie brzmi: jak zacząć oceniać rok 2004? Nasze oczekiwania były większe. Liczyliśmy, że przyrost zużycia cementu na rynku krajowym w minionym roku będzie wyraźny. Dobrze, że jest to pierwszy rok od roku 2001, w którym nie mamy spadku zużycia cementu, ale trudno też mówić o 2004 roku jako o roku wzrostu. Ożywienie gospodarcze, które faktycznie jest, jeszcze nie przełożyło się na inwestycje ? podsumowuje Andrzej Balcerek, szef Grupy Górażdże, a zarazem wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
6Schłodzony optymizmKonrad Sabałpdf
Miniony rok był dla przemysłu cementowego przełomowy z kilku zasadniczych powodów. Nasz optymizm z początku roku dotyczący wielkości sprzedaży musieliśmy niestety ochładzać i korygować w miarę upływu kolejnych miesięcy 2004 roku ? mówi Rüdiger Kuhn, prezes Zarządu RMC Polska.
7Przed nami dobry 2005 rokKonrad Sabałpdf
? Dzięki ożywieniu gospodarczemu mam nadzieję, że złe lata zostały za nami. Przed nami dobry rok, zakładam wzrost sprzedaży o około 3-4% w stosunku do roku 2004 r. Grupa Ożarów liczy również na większe zyski nie tylko ze względu na wzrost sprzedaży, ale i na wyższe ceny ? mówi Andrzej Ptak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, a jednocześnie wiceprezes Grupy Cement Ożarów SA.
8ALPOL - silna pozycja na rynkuredakcjapdf
W grudniu 2004 roku dziennik Puls Biznesu ogłosił listę laureatów piątej edycji konkursu Gazele Biznesu. Współpracująca z dziennikiem wywiadownia gospodarcza oceniła wyniki zgłoszonych firm z lat 2001-2003, w których kandydaci powinni osiągać stały wzrost obrotów i odnotowywać zyski. Wśród stu najlepszych firm z całego kraju znalazła się ALPOL GPIS Spółka z o.o. ? producent suchych mieszanek budowlanych. Wzrost przychodów firmy w roku 2003 w porównaniu z 2001 wyniósł 264,3%.
10Gospodarka 2004 - na ścieżce wzrostuMarcin Peterlikpdf
Mimo że nie ma jeszcze w pełni zweryfikowanych danych na temat sytuacji gospodarczej w roku 2004, można pokusić się o pierwsze podsumowanie. Był to rok dobry dla polskiej gospodarki. O takiej ocenie decydują dwa czynniki. Po pierwsze, udało się powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, a po drugie, faktem stała się nasza akcesja do Unii Europejskiej, do której gospodarka przygotowywała się od wielu lat.
14Nadzór i kontrola obrotu wyrobami budowlanymi w świetle ustawy o wyrobach budowlanychMarcin Karwowskipdf
Wejście w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy o wyrobach budowlanych1 [?ustawa?], poza opisanymi w numerze poprzednim nowymi zasadami dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, zmieniło w sposób istotny funkcjonowanie systemu kontroli i nadzoru nad rynkiem tych wyrobów. Zmiana ta wydaje się być podstawowym celem wprowadzenia ustawy w istniej?cym aktualnie kształcie.
16Cztery z dwudziestu sześciuPiotr Piestrzyńskipdf
Organizatorzy konkursu i laureaci I Nagrody (od prawej): Ryszard Jurkowski ? prezes SARP, Andrzej Tekiel ? przewodnicz?cy SPCiW, arch. Stanisław Burmistrz, Marek Ska?kowski ? konstruktor, arch. Stanisław Podkafski, Andrzej Werkowski ? prezes SPBT, Jan Deja ? prezes spółki Polski Cement, Agnieszka Bulanda ? rzecznik SARP
20Największy na świecie...Piotr Piestrzyńskipdf
Niezwykła budowla. Siedzibę holdingu medialnego RMF FM w Nieporazie, gmina Alwernia, tworzy zespół trzynastu żelbetowych kopuł, wzajemnie połączonych żelbetowo-szklanymi korytarzami. Projektanci tego obiektu, nazwanego Parkiem Turystyki i Rozrywki, zdobyli I Nagrodę VIII edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze?. ? Jest to obecnie największy na świecie zespół kopuł wykorzystanych na cele nieprzemysłowe ? tłumaczy Marek Skałkowski, jeden z projektantów obiektu
24V ogólnopolski konkurs "Architektura betonowa 2004"Dariusz Kozłowskipdf
25Beton ponad poziomem materiiMaria Misiągiewiczpdf
26Przełom w technologii dachówek cementowychBRAASpdf
28Inna twarz architekturyPaweł Pięciakpdf
32Budowaliśmy i będziemy budowaćPiotr Piestrzyńskipdf
34Zamieszane prawoAndrzej Błaszczykowskipdf
40Cement jako składnik betonu spełniającego wymagania normy PN-EN 206-1Giergiczny, Pużak, Sokołowskipdf
46Więcej niż mostJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
50Przyszłość betonu - znaczące trendyPeter Hewlettpdf
52"Luboplast" i "Ekonbet" - nowości Lubanty SAPaweł Szymańskipdf
54Osiedle inne niż wszystkieKonrad Sabałpdf
56Przyszłość w prefabrykacjiPiotr Piestrzyńskipdf
58Nowy GrzegórzeckiPiotr Lewicki, Kazimierz Łatakpdf
60Cement Ożarów 2004, IX Jesienne Warsztaty BetonowePiotr Piestrzyńiski, Tomasz Pużakpdf
61Finał II edycji Kampanii "Dobry Beton"Andrzej Werkowskipdf
62Reorganizacja w grupieAdam Karbowskipdf
64Młodzi badacze w budownictwieAdam Ajdukiewiczpdf
66Pierwsza rundaKatarzyna Karaśpdf
67Ekologiczne NowinyJarosław Rybuspdf
68Elektronika związała go z cementem, Inwestycje w Małogoszczu i KujawachPiotr Piestrzyńskipdf
69Chwila relaksu przed startemPiotr Piestrzyńskipdf
70Kompleksowe rozwiązania logistyczneKonrad Sabałpdf