ad

Wydanie 1(25)/2004

issue-cover
Wkroczyliśmy w rok 2004, rok, który ma szansę stać się jedną z ważniejszych dat w naszej historii. Już za kilka miesięcy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i rok 2004 będziemy wielokrotnie przywoływać, opisując w przyszłości sytuację w naszym kraju. Mówiąc o teraźniejszości i przyszłości, nie należy zapominać o przeszłości. Pożegnaliśmy ważny rok 2003, w którym (tak jak w życiu) przeplatały się elementy radości i gorzkiego smutku. Cieszyliśmy się bezapelacyjnym sukcesem referendum akcesyjnego, ale już za kilka miesięcy przekonaliśmy się, że życie w europejskiej rodzinie będzie wymagać od nas ogromnej pracy, determinacji i wielkiej mądrości. Zobaczyliśmy, że czeka nas jeszcze długa i żmudna droga w procesie budowania sprawnego, opartego na prawie i przyjaznego obywatelom państwa.
W gospodarce, próbując szukać jakichkolwiek pozytywów i budować swój optymizm, z nadzieją patrzyliśmy na informacje o wzroście PKB. Ekonomiści są dość zgodni - ponad 3,5-procentowy przyrost PKB w 2003 roku to sygnał stabilnego wzrostu, zresztą jednego z większych w Europie. Niestety, w branży budowlanej, w której pracujemy, oznaki tego ożywienia są bardzo znikome, żeby nie powiedzieć, iż wręcz niewidoczne.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Wkroczyliśmy w rok 2004, rok, który ma szansę stać się jedną z ważniejszych dat w naszej historii. Już za kilka miesięcy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i rok 2004 będziemy wielokrotnie przywoływać, opisując w przyszłości sytuację w naszym kraju. Mówiąc o teraźniejszości i przyszłości, nie należy zapominać o przeszłości. Pożegnaliśmy ważny rok 2003, w którym (tak jak w życiu) przeplatały się elementy radości i gorzkiego smutku. Cieszyliśmy się bezapelacyjnym sukcesem referendum akcesyjnego, ale już za kilka miesięcy przekonaliśmy się, że życie w europejskiej rodzinie będzie wymagać od nas ogromnej pracy, determinacji i wielkiej mądrości. Zobaczyliśmy, że czeka nas jeszcze długa i żmudna droga w procesie budowania sprawnego, opartego na prawie i przyjaznego obywatelom państwa.
W gospodarce, próbując szukać jakichkolwiek pozytywów i budować swój optymizm, z nadzieją patrzyliśmy na informacje o wzroście PKB. Ekonomiści są dość zgodni - ponad 3,5-procentowy przyrost PKB w 2003 roku to sygnał stabilnego wzrostu, zresztą jednego z większych w Europie. Niestety, w branży budowlanej, w której pracujemy, oznaki tego ożywienia są bardzo znikome, żeby nie powiedzieć, iż wręcz niewidoczne.Specjaliści z zakresu socjotechniki, próbując budować lepszy klimat, zaczęli używać określenia ?zostało zahamowane tempo spadku inwestycji?. W trzecim kwartale 2003 roku GUS podał nawet informację, że inwestycje, pierwszy raz od 2000 roku, wzrosły o 1,2% - to generalnie dobrze, ale dla nas, budowlańców, to niewielka pociecha, gdyż okazuje się, że jest to spowodowane głównie inwestycjami w sprzęt i maszyny. Jeszcze gorzej brzmi informacja podana przez GUS, a dotycząca klimatu koniunktury. Okazuje się, że jesteśmy w głębokiej depresji - ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest o 25% gorszy niż w tym samym okresie roku 2002. To zły znak i chciałbym wierzyć, że choćby w części jest to wynik ogólnego zniechęcenia i dodatkowo przesadnej ostrożności w szacowaniu przyszłości.
W sektorze cementowym i betonowym widać wyraźnie efekty zawirowań na polskim rynku budowlanym. Po długiej zimie i dramatycznym spadku konsumpcji cementu, od czerwca obserwowaliśmy wyraźne ożywienie, które, przy sprzyjającej pogodzie, trwało praktycznie do końca grudnia. Trudno jednak ocenić, na ile to ożywienie było wywołane na przykład niepewnością inwestorów związaną z terminem podwyższenia stawek VAT na materiały budowlane. Końcowy efekt jest taki, że konsumpcja cementu w roku 2003 była tylko nieznacznie mniejsza (ok. 1,5 %) niż w roku 2002. O szczegółach sytuacji w roku 2003 i prognozach na przyszłość przeczytają Państwo w wywiadzie z prezesem SPCiW Andrzejem Tekielem. Nasz ostrożny optymizm w ocenie przyszłości polskiego rynku budowlanego podyktowany jest analizą wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Niezmiennie wierzymy, że nasza akcesja musi spowodować pewne ożywienie inwestycyjne. Szeroko rozumiana infrastruktura transportowa, budownictwo związane z ochroną środowiska (np. oczyszczalnie ścieków) to tylko główne obszary, których nie możemy dłużej zaniedbywać.
W tym numerze kwartalnika BTA proponujemy Państwu dużo ciekawych tekstów, które charakteryzują stan polskiego budownictwa, przedstawiają zagrożenia i szanse jego rozwoju. Prezentujemy także kilka bardzo ciekawych tekstów technicznych, dotyczących m.in. cementów specjalnych, badań betonu w konstrukcji (cz. 1), zasad układania betonowej kostki brukowej.
Z dużą satysfakcją obserwujemy ciekawie rozwijającą się na naszych łamach dyskusję, prowadzoną pod ogólnym hasłem ?dlaczego beton ma przyszłość??. W tym numerze znajdą Państwo bardzo interesujący głos prof. Adama Zbigniewa Pawłowskiego, który pisze o szansach betonu w budynkach wysokich. Ale nie tylko - zachęcam także do przeczytania opinii o szansach betonu, którą przedstawia przewodniczący KILiW PAN prof. Andrzej M. Brandt.
Wielokrotnie piszemy o problemach trwałości betonu, którą traktujemy jako jedno z podstawowych kryteriów oceny właściwości tego materiału. Pozostając w tej konwencji, w bieżącym numerze kwartalnika prezentujemy sylwetkę prof. Adama Zybury z Politechniki Śląskiej, który od lat z sukcesami zajmuje się tą problematyką.
Zapraszając do lektury naszego pisma, zachęcam także do uwzględnienia w swoich planach na 2004 rok udziału w konferencji ?Dni Betonu? (11-13 października). O szczegółach informujemy w kwartalniku i na naszej stronie internetowej.
W imieniu całej redakcji życzę naszym Czytelnikom zdrowia i wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się roku.
42003 - lekki spadek, 2004 - ostrożnie!Piotr Piestrzyńskipdf
- Kraje unijne znacznie od nas bogatsze radzą sobie z problemem VAT na materiały budowlane i uznają, że jest on na tyle istotny gospodarczo i społecznie, by go rozwiązać. Również Polska może dołączyć do krajów stosujących preferencyjne stawki VAT dla budownictwa społecznego - mówi Andrzej Tekiel, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna w rozmowie z Piotrem Piestrzyńskim.
6Budownictwo żegna 2003 rok - bez żaluElżbieta J. Syrdapdf
Sektor budowlany rozpoczął 2003 rok bardzo źle. Trwająca nieprzerwanie od drugiej połowy 2000 roku recesja w budownictwie, będąca skutkiem gwałtownego spadku poziomu inwestycji (-8,8% w 2001 r. i -7,2% w 2002 roku), co doprowadziło do 10% spadku produkcji budowlano-montażowej w 2001 r. i 2002 r., osiągnęła swoje apogeum w I kwartale 2003 r. Wtedy to produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o ponad 20%, na co dodatkowo miała wpływ przedłużająca się ostra zima. Ale właśnie w tym samym czasie zanotowano pewne symptomy ożywienia gospodarczego, takie jak wzrost konsumpcji, wzrost inwestycji przedsiębiorstw, wzrost PKB, które po I półroczu wyraźnie się utrwaliły. Czy oznacza to, że na koniec 2003 roku budownictwo odrobi straty i dodatnio zakończy rok? Zdecydowanie NIE!
8Tysiące dachów - jeden Braaspdf
Dachówki Braas są znane na świecie już od 50 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy i wysokiej jakości produktów dziś dachówki Braas są najczęściej stosowanym pokryciem dachowym w Polsce i całej Europie. Firma Braas Polska zapewnia swoim klientom kompletny system dachowy. Składa się na niego sześć modeli dachówek cementowych w czternastu kolorach. Tak szeroki wybór kształtów i barw pozwala na realizację wielu wariantów aranżacji dachu, zaspokajając różnorodne gusty odbiorców.
10Wpływ 22-procentowej stawki VAT na polskie budownictwoMarcin Peterlikpdf
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej będzie miało znaczący wpływ na funkcjonowanie wielu sektorów polskiej gospodarki. Jednym z bezpośrednich czynników oddziaływania procesu integracji na sektory będzie związana z nim konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii. Celem niniejszego artykułu nie jest ocena, czy przepisy prawa unijnego bezwzględnie wymagają od Polski wprowadzenia 22-procentowego VAT-u na materiały budowlane czy też istniała możliwość zachowania stawki preferencyjnej, ale jakie będą skutki wyższego podatku VAT dla polskiego budownictwa.
14Materiał uczciwy, jest jaki jestPiotr Piestrzyńskipdf
- ?Grzeczne? działki są zbyt proste. Dopiero działki nietypowe, jak ta, na której stoi Reprograf, są pretekstem do stworzenia czegoś więcej. Szczęśliwie udało nam się też trafić na inwestora z wyobraźnią i bagażem odwagi, który pozwolił mu zaakceptować tego typu projekt - mówi architekt prof. Stefan Kuryłowicz. Według firm zajmujących się wynajmowaniem powierzchni biurowej Reprograf, którego projekt zdobył I nagrodę w konkursie ?Polski Cement w Architekturze?, należy obecnie do najnowocześniejszych budynków stolicy, z najoryginalniejszą elewacją z prefabrykowanych płyt betonowych.
18Gdzie drogi, tam rozwójPiotr Piestrzyńskipdf
- Bardzo dobrze sprzedają się działki budowlane w miejscowościach, w których zbudowaliśmy drogi betonowe. Następuje rozwój poszczególnych miejscowości - mówi Piotr Tomański, wójt gminy Żurawica k. Przemyśla. W 2003 roku na terenie gminy powstało kilka odcinków dróg betonowych o łącznej długości ponad 1,5 km.
19Jedni kończą, inni zaczynająpiepdf
Doniesienia z dróg będących w budowie.
20Pierwsza krajowa nareszcie betonowapiepdf
W niedzielę 14 grudnia od godz. 15 samochody znów pojechały zarówno jezdnią wschodnią, jak i zachodnią drogi krajowej nr 8 na odcinku Wolbórz - Polichno. Tak zakończyła się trwająca ponad rok budowa 12-kilometrowego odcinka drogi o nawierzchni betonowej. Jest to pierwszy betonowy odcinek drogi krajowej w Polsce.
21Przez Siewierz już, a do Pyrzyc w tym rokukarb, piepdf
Śląsk był i jest miejscem wielkich inwestycji drogowych. W 2003 roku nową nawierzchnię betonową otrzymało zniszczone i skoleinowane skrzyżowanie w Siewierzu. Rozpoczęła się też budowa drogi na lotnisko Pyrzowice wraz z węzłem Podwarpie. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2004 roku.
22Olej mineralny - cichy wróg betonuBarbara Ksitpdf
Biorąc pod uwagę znaczenie zagadnienia trwałości betonu i zmiany zachodzące w elementach betonowych obciążonych środowiskiem olejowym - można stwierdzić, iż niepożądany widok w postaci przebarwień (plam i nacieków) na elementach żelbetowych informuje nas, że w ?organizm? wkradł się wróg, który mozolnie i skrupulatnie realizuje swój plan zniszczenia.
24Badanie odwiertów rdzeniowych w świetle aktualnych unormowań prawnych (Cz. 1)Andrzej Moczkopdf
Badania betonowych odwiertów rdzeniowych, pobieranych bezpośrednio z istniejących konstrukcji budowlanych (fot. 1), uważane są powszechnie za najbardziej wiarygodne źródło informacji, niezbędnych dla prawidłowego rozpoznania ich stanu technicznego. Uwaga ta dotyczy zarówno sytuacji, w której odwiert jest traktowany jako swego rodzaju odkrywka, jak i przypadku, gdy wykorzystywany jest do dokonania oceny parametrów wytrzymałościowych betonu, z którego wykonany został dany obiekt budowlany. Wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzonych na próbkach wyciętych z pozyskanych odwiertów, zwykle przesądzają o ocenie jakości wbudowanego betonu.
28Domieszki na największych budowachredpdf
CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. to filia firmy o ogólnoświatowym zasięgu - CHRYSO SAS - lidera wśród producentów domieszek do betonu, cementu i gipsu. Od chwili zaistnienia na naszym rynku, firma rozwija się bardzo dynamicznie, odnotowując coraz lepsze wyniki sprzedaży.
29Cementy specjalne - rodzaje, skład i wymaganiaZbigniew Giergicznypdf
Norma PN-EN 197-1 ?Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku? definiuje i podaje wymagania dotyczące 27 odrębnych wyrobów - cementów powszechnego użytku i ich składników. Nie zawiera jednak w swojej treści żadnych wymagań dla cementów specjalnych. Taki stan rzeczy spowodował podjęcie prac przez Komisję Normalizacyjną nr 196 przy Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie, zmierzających do opracowania normy na cementy specjalne. Norma PN-B-19707 ?Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności? została ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny 12 września 2003 r.
32Wspólczesne możliwości wysoko zautomatyzowanej produkcji prefabrykatów Grzegorz Chrabczyńskipdf
Za granicą, w krajach wysoko uprzemysłowionych obserwujemy obecnie zdecydowany rozwój prefabrykacji betonowej - i to odniesiony do różnych rodzajów budownictwa. Dotyczy to zarówno prefabrykatów betonowych, żelbetowych, jak też sprężonych - głównie strunobetonowych. W odniesieniu do pewnych grup rodzajowych takich prefabrykatów zaobserwować można wyraźne tendencje stosowania produkcji tych wyrobów (często o znacznej nawet masie) bazujących na wysoko zautomatyzowanych rozwiązaniach linii produkcyjnych. W takich przypadkach często bezpośredni udział w procesie produkcyjnym pracowników jest całkowicie wyeliminowany. Stosowane jest jedynie sterowanie przebiegiem takiego procesu przy zastosowaniu komputera lub komputerów. Stąd pełna produkcja przebiega np. przy udziale jednej czy też dwóch osób obsługujących te komputery.
36Istotna pasywacjaJan Deja, Zbigniew Pilchpdf
Nawet najlepszy beton jest kapilarnie porowaty, więc zawsze substancje z zewnątrz będą wnikać w jego strukturę. Trwałość zależy od okresu, w którym działanie środowiska doprowadzi do depasywacji zbrojenia i do jego korozji - mówi profesor Adam Zybura z Politechniki Śląskiej. Z laureatem Nagrody im. prof. W. Danileckiego nadanej przez PZITB za ?wybitne osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją? rozmawiają Jan Deja i Zbigniew Pilch.
39Pomagają budowaćkarbpdf
W ubiegłym roku Grupa RMC wzięła udział w wielu inwestycjach, nie tylko jako dostawca cementu czy betonu, ale przede wszystkim jako partner, który wspiera wiedzą i doświadczeniem. Pomoc klientom, obok jakości, jest jedną z podstawowych zasad koncernu w kraju i na świecie. Dobry cement i beton wymaga odpowiedniego wbudowania i pielęgnowania, zanim spełni założone wymagania. Taki sposób myślenia i działania powoduje, że Grupa RMC cieszy się szacunkiem nie tylko klientów, ale także wśród konkurencji. W Polsce przynosi to wymierne korzyści, gdyż Grupa RMC jest obecna na wielu placach budowy.
40Budynki wysokie - wzrastająca rola betonuAdam Zbigniew Pawłowskipdf
Wytrzymałości betonów możliwych do praktycznego zastosowania osiągają obecnie w USA klasy B90-B120. Wyjątki, to znaczy aplikacje betonów o jeszcze wyższej wytrzymałości, potwierdzają tendencje rozwoju tego tworzywa. Realizacja najwyższych obecnie wieżowców świata świadczy o wzrastającej roli betonu - pisze prof. Adam Zbigniew Pawłowski. To kolejny głos w dyskusji na łamach magazynu ?Budownictwo, Technologie, Architektura? i próba odpowiedzi na postawione przez redakcję pytanie: ?Dlaczego beton ma przyszłość??.
45Beton ma przyszłość, ale…Andrzej M. Brandtpdf
?Dlaczego beton ma przyszłość?? Takie i podobne pytania zadaje Redakcja, a moi Koledzy (?Budownictwo, Technologie, Architektura? nr 3 i 4/2003) odpowiadają szczegółowo i oczywiście pozytywnie, nie kryjąc zadowolenia z osiągnięć ostatnich dziesięcioleci. Nie mam wątpliwości, że mają rację, ale w celu urozmaicenia dyskusji chciałbym odpowiedzieć przekornie: beton ma przyszłość, ale...
46Architektura wyzwala możliwości betonuPiotr Jarszewskipdf
Aglomeracja warszawska, która w roku 2001 zużyła 0,89 m3 betonu na mieszkańca, jest największym rynkiem betonu towarowego w Polsce. Bosta-Beton jest największym dostawcą betonu towarowego w Warszawie, z 35% udziałem w rynku.
Warszawa to nie tylko największy, ale i najbardziej wymagający rynek betonu towarowego. Aktualnie średnia klasa betonu na wielu budowach przekracza już B30, zaś B50, który jeszcze kilka lat temu był pewnym wyzwaniem dla technologa betonu i działu produkcji, w chwili obecnej stał się produktem standardowym. Szczególnym wyróżnikiem rynku warszawskiego - ściśle związanym z kubaturą i wysokością wznoszonych obiektów - są elementy masywne o objętości tysiąca i więcej metrów sześciennych.
48Nowy ład budowlany (1): planowanie i zagospodarowanie przestrzenneJan Kuczałekpdf
Minęło pół roku obowiązywania zmienionych podstawowych aktów prawnych dotyczących realizacji inwestycji budowlanych: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Wprowadzane jako element rządowego programu ?Przedsiębiorczość, rozwój, praca? miały przyczynić się do ułatwienia życia inwestorom. Po pierwszych doświadczeniach można pokusić się o ocenę wprowadzonych rozwiązań.
52Żelbetowa halasabpdf
W pobliżu Gliwic, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ciągu kilku miesięcy wybudowano halę magazynową, która będzie centrum dystrybucyjnym dużej sieci handlowej. Hala o powierzchni 30 tys. m2 powstała w technologii betonowej, której zalety doceniło zarówno biuro projektowe, jak i inwestor.
54Układanie nawierzchni drogowych z elementów wibroprasowanych (2)Witold Brylickipdf
Nawierzchnie z wibroprasowanych drobnowymiarowych elementów betonowych niezależnie od ich kształtu projektuje się według uniwersalnych zasad, a różnice projektowania uzależnione są od miejsca zabudowy (nawierzchnia drogowa, zjazdy, podjazdy, zatoki przystankowe), charakteru podłoża i obciążeń, jakie ma przenosić.
57Pamiętajmy o ogrodachpdf
Spośród wielu firm działających na rynku galanterii betonowej, niewiele jest takich, które produkując kostkę brukową gwarantują jednocześnie: projektowanie, dobór materiałów, wybór wykonawcy, realizację i obsługę posprzedażową. Marki takie jak Libet czy Kostki Bauma dzięki wieloletniej obecności na rynku, stały się ikonami utożsamianym z kostką brukową. Jako nieliczni na rynku oferujemy kompleksową obsługę od projektu po wykonawstwo i serwis.
60Interesująca inwestycjaWojciech Roszakpdf
W odległości ok. 160 km od najbardziej na północ położonego miasta Hammerfest (Norwegia) znany koncern Statoil przystępuje do eksploatacji złóż gazu ziemnego na dnie Morza Barentsa. Ocenia się, że w okresie 25 do 30 lat złoże to, o nazwie Biały Śnieg (Snohvit), dostarczy 190 miliardów m3 gazu. Jednym z podstawowych elementów inwestycji są cztery zbiorniki betonowe do przechowywania płynnego gazu ziemnego. Największy ma pojemność 125 tys. m3, a grubość jego ścian wynosi 80 cm. Do wykonania betonowych zbiorników potrzeba było 50 tys. m3 betonu.
Całość instalacji wydobywczych umieszczona zostanie na dnie, na głębokości 300 m. Urządzenia będą zdalnie sterowane przy pomocy specjalnie opracowanej aparatury, z odległego o 160 km lądu.
61Gruszki - transport specjalnyJustyna Piotrowska-Łójpdf
Pomimo iż najstarsze obiekty betonowe liczą sobie nawet po kilka tysięcy lat, dopiero ostatnie ćwierćwiecze XIX stulecia przyniosło rewolucyjne zmiany, przyczyniając się do rozpowszechnienia tego tworzywa w budownictwie. Nieodłącznym elementem cyklu produkcji betonu towarowego jest jego transport. Współczesne betonowozy to nie tylko skuteczny środek transportu w przemyśle betonu towarowego, ale również bardzo zaawansowane urządzenia techniczne mające zdecydowany wpływ na jakość i parametry dostarczonej mieszanki betonowej.
63Po raz ósmy w Kamieniu ŚląskimTomasz Pużakpdf
Tradycją stało się, że koniec listopada to czas, kiedy technolodzy, wykonawcy i projektanci spotykają się w gościnnych wnętrzach Zamku Odrowążów w Kamieniu Śląskim na Jesiennych Warsztatach Betonowych organizowanych przez Dział Doradztwa Technologicznego Górażdże Cement SA. W tegorocznych, już ósmych, warsztatach wzięło udział 120 osób reprezentujących głównie firmy wykonawcze i produkcyjne związane z szeroko pojętą technologią betonu. W Kamieniu Śląskim spotkali się w dniach 19-21.11.2003 r. Tematyka warsztatów obejmowała zarówno zagadnienia praktyczne związane ze stosowaniem cementów w różnych dziedzinach budownictwa (budownictwo mostowe, betony na kruszywach lekkich, betony specjalistyczne), jak i nowości z zakresu normalizacji cementu (norma PN-B-19707 na cementy specjalne).
64Neville o betonieLech Czarneckipdf
W końcu 2003 roku nowa książka Adama Neville?a ukazała się staraniem Amerykańskiego Instytutu Betonu, który, jak słusznie podkreśla Autor, jest bardziej międzynarodowy niż amerykański. Autor zastrzega się również, że nie jest to jeszcze jedna książka o betonie. Wskazuje na to zresztą już jej tytuł. Można się zadumać: ilu spośród wybitnych autorów ośmieliło się uczynić swoje nazwisko częścią tytułu? - pyta recenzent książki prof. Lech Czarnecki. - Na tytułowe pytanie jednego z esejów Einsteina ?czy fizycy mogą filozofować?? dzieło Neville?a przynosi odpowiedź: inżynierowie - też!
66Powrót do cementuPiotr Piestrzyńskipdf
- W 1983 roku mówiłem dyrektorowi kombinatu, że jestem urodzonym cemenciarzem, a on na to, że cementownia i zakład wapienniczy mają wiele podobieństw. W końcu przyjąłem pracę w zakładzie wapienniczym Kujawy, ale to był najważniejszy zwrot w moim życiu - mówi Leonard Palka, który w sierpniu 2003 roku, po 20 latach, powrócił do przemysłu cementowego i pełni funkcję dyrektora Cementowni Małogoszcz należącej do koncernu Lafarge.
66Jakość potwierdzonaredpdf
Zmiana kierownictwa firmy, restrukturyzacja zatrudnienia na początku 2003 i wysiłek wszystkich pracowników w realizacji postawionych celów zaowocowały udanym końcem roku w firmie CEMET SA.
67Małe "Dni Betonu"Zbigniew Pilchpdf
Wspaniałą tradycją stało się, że co dwa lata, na przełomie października i listopada czołowy producent chemii do betonu, firma Mc-Bauchemie ze Środy Wielkopolskiej, organizuje spotkanie pod nazwą ?Dni Betonu?. Spotkanie organizowane głównie dla klientów firmy, jest czymś więcej niż zwykłym spotkaniem promocyjnym. Uczestnicy, oprócz informacji na temat nowych produktów i działalności firmy, mogą jednocześnie spotkać się i wymienić doświadczenia, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat betonu. Tak było i tym razem.
68Co słychać w krajusabpdf
Relacje z budów w:
Krakowie
Białymstoku
Lublinie
Łodzi
oraz hali Makro w Rzeszowie.
68Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały i cieczeredpdf
Konferencja została zorganizowana przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, Sekcję Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisję Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział Kraków. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Źwirko, zaś pracami Komitetu Organizacyjnego kierował prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch.
70To nie była "partyzantka"Piotr Piestrzyński, Michał Braszczyńskipdf
Podziękowania za pracę podczas Barbórki 2003 otrzymał Janusz Poleszak, długoletni dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, który w sierpniu przeszedł na zasłużoną emeryturę. Górnicze święto przedstawiciele przemysłu cementowego i wapienniczego obchodzili tym razem w Leśnym Dworze w Kielcach.