ad

Wydanie 1(17)/2002

issue-cover
Kiedy przed rokiem wchodziliśmy w nowe tysiąclecie, dominującym uczuciem była chyba ciekawość. Wówczas nie była to zwyczajna zmiana daty ? w jednej chwili rozpoczynaliśmy nowy wiek, nowe milenium. To naturalne u człowieka, że w takich momentach ciekawość bierze górę nad równie zrozumiałym strachem przed czymś nowym, nieznanym. To właśnie ciekawość świata, otwartość na niego są przecież jednym z motorów rozwoju naszej cywilizacji. 

Gdy dzisiaj, z perspektywy minionego roku, patrzymy na świat, możemy śmiało powiedzieć, że tym razem wszyscy zostaliśmy wystawieni na ciężką próbę. Miniony rok z pewnością przyniósł więcej strachu niż optymizmu, więcej bólu niż radości. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy uzmysłowiły chyba wszystkim, jak chwiejna jest konstrukcja świata, w którym żyjemy, jak niewiele trzeba do wywołania powszechnego strachu. Tym wszystkim problemom towarzyszą w ostatnim okresie oznaki stagnacji, a często również recesji gospodarczej w wielu regionach świata. Również Polska nie jest wolna od tych problemów. Niskie tempo wzrostu PKB, kryzys finansów publicznych, wysokie i wciąż rosnące bezrobocie, przy ogólnie słabej koniunkturze u naszych największych partnerów gospodarczych, nie pozwalają z niezmąconym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Kiedy przed rokiem wchodziliśmy w nowe tysiąclecie, dominującym uczuciem była chyba ciekawość. Wówczas nie była to zwyczajna zmiana daty ? w jednej chwili rozpoczynaliśmy nowy wiek, nowe milenium. To naturalne u człowieka, że w takich momentach ciekawość bierze górę nad równie zrozumiałym strachem przed czymś nowym, nieznanym. To właśnie ciekawość świata, otwartość na niego są przecież jednym z motorów rozwoju naszej cywilizacji. Gdy dzisiaj, z perspektywy minionego roku, patrzymy na świat, możemy śmiało powiedzieć, że tym razem wszyscy zostaliśmy wystawieni na ciężką próbę. Miniony rok z pewnością przyniósł więcej strachu niż optymizmu, więcej bólu niż radości. Wydarzenia ostatnich miesięcy uzmysłowiły chyba wszystkim, jak chwiejna jest konstrukcja świata, w którym żyjemy, jak niewiele trzeba do wywołania powszechnego strachu. Tym wszystkim problemom towarzyszą w ostatnim okresie oznaki stagnacji, a często również recesji gospodarczej w wielu regionach świata. Również Polska nie jest wolna od tych problemów. Niskie tempo wzrostu PKB, kryzys finansów publicznych, wysokie i wciąż rosnące bezrobocie, przy ogólnie słabej koniunkturze u naszych największych partnerów gospodarczych, nie pozwalają z niezmąconym optymizmem patrzeć w przyszłość. Do refleksji zmusza również analiza sytuacji w Argentynie ? po błędach rządzących, w krótkim czasie jeden ze światowych ?tygrysów? runął z hukiem. Wszystko to nie może oznaczać jednak pod żadnym pozorem pasywności i rezygnacji ? pomimo kłopotów, według większości obserwatorów i analityków, przed Polską niezmiennie rysują się ogromne szanse rozwojowe. Wydaje się, że na pesymizm w o cenie sytuacji gospodarczej (według badań Pentora, 61% ankietowanych twierdzi, że w 2002 roku sytuacja gospodarcza pogorszy się) w znacznym stopniu wpływa fakt, iż pierwszy raz w kilkunastoletniej historii polskiej gospodarki rynkowej przeżywamy nieznane dotąd zjawisko recesji. Bez wątpienia jest to ciężka próba przede wszystkim dla rządzących, ale także dla rządzonych. W tym dość ponurym obrazie, niewątpliwym światłem nadziei jest nasze coraz bardziej prawdopodobne wejście w struktury Unii Europejskiej od 1 stycznia 2004. Ten sygnał wysłany z belgijskiego Laeken powinien być ważną wskazówką dla potencjalnych inwestorów. Jak nigdy dotąd potrzebujemy jako kraj nowych inwestycji, nowych miejsc pracy, napływu kapitału. Tylko w takiej sytuacji będziemy mieli szansę w pełni korzystać z możliwości, jakie stwarza dzisiejsza Europa. W świetle problemów, które przeżywamy, z pewnością zainteresuje Państwa ciekawa analiza sytuacji (wraz z prognozą) w obszarze budownictwa przygotowana przez Elżbietę Syrdę. Ta dość gorzka analiza sytuacji bieżącej kończy się raczej optymistyczną wizją przyszłości. Co nowego w branży cementowej? Z jednej strony pesymizm ? ok. 20 proc. spadek sprzedaży w 2001 roku oraz prawdopodobny dalszy spadek w roku 2002 na tle ogólnego kryzysu w budownictwie. Z drugiej strony ? nowe inwestycje (np. Lafarge Kujawy, Górażdże Cement) oraz zmiany w normalizacji (rychłe wprowadzenie norm EN 1971 i EN 1972). Ważną zmianą jest wprowadzenie nowych zasad konfekcjonowania cementu ? od stycznia 2002 roku cement workowany oferowany jest jedynie w workach 25 kg ? to również krok w stronę Europy, która od kilku lat stosuje takie opakowania. Wszystkie te informacje znajdą Państwo w naszym kwartalniku. Jak zwykle, docieramy do naszych Czytelników z dużą porcją wiadomości z zakresu architektury i technologii. Jestem przekonany, że wywiad ze znanym architektem Stanisławem Niemczykiem o rzadko przedstawianej architekturze Śląska i o odpowiedzialności architekta zainteresuje każdego. Podobnie jak rozmowa z prof. Józefem Jasiczakiem z Politechniki Poznańskiej, który z pasją opowiada o realizacji swych młodzieńczych zainteresowań. Pragnę zwrócić również uwagę na bardzo ważny tekst prof. Andrzeja Ajdukiewicza, dotyczący problematyki ?zrównoważonego rozwoju?. U nas to temat stosunkowo nowy, ale na świecie od kilkunastu już lat intensywnie pracuje się nad nim. Oprócz tego cała gama tekstów ważnych, poważnych, ale także takich z przymrużeniem oka. Na progu rozpoczynającego się roku, wszystkim naszym drogim Czytelnikom i Sympatykom, w imieniu całego zespołu redakcyjnego, składam życzenia zdrowia, pogody ducha i sukcesów w realizacji nawet tych najskrytszych marzeń.
4Uśpiony popytElżbieta J. Syrdapdf
Rozwój przemysłu budowlanego jest w ścisłej zależności z rynkiem, a w szczególności z jego potencjałem, chłonnością i preferencjami odbiorców. Lata 90. charakteryzowały się dobrą koniunkturą w budownictwie, co stwarzało korzystne warunki dla rozwoju krajowego przemysłu. Zmiany ilościowe, jakościowe i strukturalne postawiły nowe wymagania przed rynkiem wyrobów dla budownictwa.
7Filary Dyckerhoff Transportbetonsabpdf
Do najważniejszych spółek wchodzących w skład grupy Dyckerhoff Transportbeton Polska należą te, które pracują w największych miastach. Ich aktywność wynika z faktu, że mimo niekorzystnej sytuacji na rynku w aglomeracjach nadal buduje się najwięcej.
8Most i pawilonPiotr Piestrzyńskipdf
10Europejczyk w każdym caluPiotr Piestrzyńskipdf
Most Świętokrzyski zdobył pierwszą nagrodę w V Edycji Konkursu ?Polski Cement w Architekturze?. Z Bogdanem Kotowskim - szefem zespołu konstrukcyjnego oraz Tadeuszem Korszyńskim - kierującym pracami architektonicznymi rozmawia Piotr Piestrzyński
12"Sacrum" w kolorze drewna i betonuWitold Cęckiewiczpdf
Budowa nowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (Kraków), stanowiąca w istocie rozbudowę istniejącego zespołu sanktuaryjnego związanego z życiem św. Faustyny oraz kultem Chrystusa Miłosiernego, wynikła z prostej przyczyny: dotychczasowa kaplica przyklasztorna okazała się zbyt mała w stosunku do ciągle wzrastającej ilości pielgrzymów, napływających tu z całego świata. Inicjatywa tej rozbudowy wyszła od Ojca Świętego Jana Pawła II, który w latach okupacji jako robotnik pracował w pobliskim kamieniołomie na Solvayu i do tej kaplicy przychodził na modlitwę
14O domu Bożym i smaku ŚląskaPaweł Pięciakpdf
Wierzę w cud uzdrowienia, a więc i w cud uzdrowienia miejsca ? że ludzki wysiłek skierowany ku dobru jest w stanie zmienić na lepsze przestrzeń, jaka nas otacza ? mówi architekt Stanisław Niemczyk.
16W poszukiwaniu własnej drogiMaria Misiągiewiczpdf
8 października 2001 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej dziekan prof. Wacław Seruga otworzył wystawę pokonkursową i ogłosił wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu ?Architektura Betonowa? - ?Akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku - projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu?. Należy przypomnieć, że animatorami tego przedsięwzięcia byli dziekan prof. Wacław Seruga, prodziekan prof. Dariusz Kozłowski i prezes firmy Polski Cement dr inż. Jan Deja, którzy funkcję komisarza konkursu powierzyli dr hab. Marii Misiągiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej.
18Czas promocjiPiotr Piestrzyńskipdf
- Lata doświadczeń zdobytych przez nas w Polsce pokazały, że dachówka cementowa jest produktem dobrym, trwałym i estetycznym. Wszyscy producenci dachówki pracowali dotychczas m.in. nad umocnieniem własnej pozycji. Może nadszedł czas, by zajęli się także promowaniem całej grupy produktów - mówi Wojciech Gątkiewicz, prezes Zarządu Braas Polska. Rozmawia z nim Piotr Piestrzyński
20Istota architekturyMieczysław Pabispdf
Spotkanie architektów z polskich i zagranicznych uczelni architektonicznych odbyło się w dniach 23-24 listopada 2001 roku na Politechnice Krakowskiej. Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Architektury pt. ?Definiowanie przestrzeni architektonicznej? zastanawiali się nad tym, co stanowi istotę architektury. W referacie otwierającym pierwszą część konferencji - noszącą tytuł: ?Definiowanie formy architektonicznej - idee, motywacje, preteksty architektoniczne...? - prof. Raimund Fein z uniwersytetu w Cottbus powiedział: - ?Architektura nie potrzebuje żadnych odkryć. Architekci, którzy posiadają jakieś wizje, powinni udać się do psychiatry.? Oczywiście tak ostre sformułowanie spowodowało ożywioną reakcję pozostałych uczestników...
22Kampus rośnieKonrad Sabalpdf
Budowa III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zwieńczeniem wieloletnich przygotowań. Realizacja potrzeb, które budowa zaspokoi, wymagała wsparcia budżetu państwa. Wszystko zaczęło się od zapisu w Uchwale Sejmu RP z dnia 9 maja 1997 roku: ?Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że dla zapewnienia dalszego rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie badań naukowych oraz nauczania i wychowania na miarę wymogów współczesnego świata istnieje pilna potrzeba powiększenia w latach 1998-2004 bazy naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu.
23Mosty i estakadyAdam Karbowskipdf
Spacerując ulicam i starych miast podziwiamy zabytkowe zamki, kościoły, kamienice czy miejsca, do których zabiera nas przewodnik ? ?bo warto?. Nierzadko poświęcamy również czas na oglądanie nowych świątyń, bibliotek czy wodnych parków jako przykładów postępu rozwijających się miast i rejonów.
26Autostradowa obwodnica PoznaniaKonrad Sabalpdf
Plan poznańskiej obwodnicy, która będzie fragmentem autostrady A2, został wyznaczony jeszcze przez Niemców. W czasie II wojny światowej wykonano nawet pierwsze wykopy. Na dokończenie dzieła przyszło czekać do początku XXI wieku. Tempo prac można zawdzięczać środkom z Unii Europejskiej. Budowa tego odcinka wpłynie również na harmonogram budowy zasadniczej części autostrady A2.
28Sześćset metrów nad toramiAneta Długoszpdf
W listopadzie 2000 roku rozpoczęto we Wrocławiu budowę estakady, która ma być częścią planowanej obwodnicy śródmieścia. Jest to największa inwestycja publiczna w tym mieście, plasująca się zapewne w pierwszej piątce inwestycji w kraju. Jej koszt sięgnie 77 mln złotych, a budowa potrwa do września 2002 roku.
30Wysoka jakość w trudnych czasachpiepdf
- Jesteśmy trochę nietypowym koncernem. Zaczynaliśmy nie od zakupów cementowni, jak inni, ale od rozbudowy sieci betoniarni i produkcji betonu towarowego - mówił Rüdiger Kuhn, dyrektor zarządzający RMC Polska.
32Nowoczesne mosty w Europie PołudniowejKazimierz Flaga Tadeusz Rudkapdf
W dniach od 30 czerwca do 15 lipca 2001 r. Katedra Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej zorganizowała kolejną, jubileuszową X Wyprawę Mostową ?Grecja 2001? - tym razem po obiektach mostowych Europy Południowej
34Beton a środowiskoAndrzej Ajdukiewiczpdf
Beton, najważniejszy współcześnie materiał budowlany, jest produkowany w olbrzymich ilościach. Jest oczywiste, że ma to wieloraki wpływ na środowisko i nie jest obojętne, jakie przepisy, zasady i ograniczenia są skutecznie egzekwowane zarówno przy produkcji lub pozyskiwaniu składników oraz przy całym procesie produkcji i zastosowania mieszanki, jak też w okresie eksploatacji konstrukcji z betonu, ich napraw, a wreszcie rozbiórki.
36Mocni z chemiiAdam Karbowskipdf
Już po raz kolejny w siedzibie firmy MC-Bauchemie Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, w połowie listopada 2001 roku, odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom betonu. W dwudniowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele producentów betonów, w szczególności betonu towarowego, producentów prefabrykatów betonowych, pracownicy jednostek naukowych i badawczych zajmujących się badaniem właściwości betonu oraz przedstawiciele producentów cementu
38Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonuPaweł Łukowskipdf
W 1998 roku nakładem wydawnictwa ?Polski Cement? ukazała się monografia ?Domieszki chemiczne do zapraw i betonów?, zawierająca zwięzłe podsumowanie aktualnego - w owym czasie - stanu wiedzy i techniki w zakresie tego rodzaju modyfikacji betonów.
41SCC - beton samozagęszczalnyRafał Gajewskipdf
Betony samozagęszczalne, określane w literaturze anglojęzycznej mianem self compacting concrete - SCC, są obecnie jedną z najbardziej rozwijających się dziedzin technologii betonu. Często nazywa się je betonami nowej generacji. Wielu użytkowników materiałów budowlanych zadaje sobie zapewne pytanie, czy w technologii betonu, która od ponad stu lat wykorzystuje cement portlandzki, w której podstawowymi czynnościami jest mieszanie cementu z wodą i kruszywem, można w ogóle mówić o materiałach i technologiach zaawansowanych we współczesnym znaczeniu tego słowa. Odpowiedź na to pytanie brzmi - TAK.
44Diagnostyka konstrukcji betonowych - "Impact-Echo"Andrzej Moczkopdf
Współczesne polskie budownictwo betonowe, działające w warunkach gospodarki rynkowej i rosnącej konkurencji, staje przed coraz większymi wymaganiami jakościowymi. Dążenie do podołania tym wymaganiom wymusza poszukiwanie coraz nowocześniejszych metod badawczych, umożliwiających bezpośrednią i bardziej efektywną ocenę jakości betonu, zarówno w nowo wznoszonych konstrukcjach, jak i w obiektach istniejących, dla których istotne znaczenie ma możliwość dokonania szybkiej prognozy ich trwałości.
47Posadzka bez precedensusabpdf
Firma Posadzki Przemysłowe Polska Sp. z o.o. nie przez przypadek została wykonawcą posadzek (wg TR34, CAT I) w magazynie wysokiego składowania w Raciborzu. Generalny wykonawca ? krakowski oddział HOCHTIEF postawił na doświadczenie i poważne podejście do tego zadania.
48Wolny człowiek i beton...Jan Deja Zbigniew Pilchpdf
- Niedawno na konferencji naukowej w Brukseli Holendrzy przedstawili realną koncepcję szybkiej budowy kilkuset tysięcy mieszkań. Z satysfakcją słuchałem, jak opowiadali o rzeczach, nad którymi ja i moi koledzy pracowaliśmy 25 lat temu i to z dobrymi efektami - mówi profesor Józef Jasiczak, wybitny specjalista w zakresie prefabrykacji betonowej. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
50Konstrukcja pod kontroląMieczysław Sobońpdf
W krajach Europy Zachodniej następuje zdecydowane odejście od stosowania rur z tworzyw sztucznych przy budowie kolektorów. Będąc na wielu placach budów w Niemczech, Szwecji, Danii czy Grecji z uwagą obserwowałem budowę autostrad oraz innych budowli inżynierskich. Wszędzie dominują rury betonowe, najczęściej z wtopioną uszczelką. Bliższe poznanie tej problematyki powinno skłonić do poważnej refleksji inwestorów w Polsce, podejmujących decyzje o wyborze rur z tworzyw sztucznych czy też rur betonowych.
52Beton z komputeraStanisław Wążpdf
Efektywne projektowanie mieszanki betonowej stanowi ciągły problem i wyzwanie dla technologów betonu. W ostatnim czasie bardzo użytecznym narzędziem staje się komputer w procesie projektowania mieszanki betonowej.
54Operacja na otwartym sercuKonrad Sabalpdf
Przez dłuższy czas lotnisko w Düsseldorfie działało w stanie swoistej symbiozy, obok normalnego ruchu lotniczego funkcjonowała tu największa budowa w Europie, jak mówią o niej gospodarze. Terminal centralny został oddany do eksploatacji 1 lipca 2001 roku i główne utrudnienia są już przeszłością. Efekt, który przyniosła budowa, jest powodem do wielkiej dumy, nie tylko zarządu portu lotniczego, ale również mieszkańców miasta i Nadrenii-Westfalii. Rozbudowana infrastruktura sprawia, że lotnisko nie jest miejscem jednym z wielu na mapie podróży. Przeciwnie - oferuje świat niezwykłych przeżyć, staje się swoistym Airport-City.
56Perypetie inwestoraJan Kuczałekpdf
Pewien zagraniczny Inwestor postanowił wybudować w jednym z polskich miast wcale niemały sklep. Z najbardziej nowoczesnego obiektu nie miałby jednak żadnej korzyści, gdyby wokół nie zapewnił odpowiedniej komunikacji ulic dojazdowych, parkingów i chodników dla pieszych. Jako że sam był bardziej handlowcem niż budowlańcem, prace projektowe zlecił właściwemu biuru. Niniejsze za znaną obydwu stronom gratyfikacją wydało projekt, który Inwestor z uwagą przejrzał i - na ile potrafił - wyraził swoje zdanie.
58Nowa norma kruszyw mineralnychWiesław Frankiewiczpdf
Dostosowywanie polskich norm do norm europejskich, między innymi w zakresie kruszyw, jest realizacją zobowiązania Polski do osiągnięcia zgodności polskiego prawa z ustawodawstwem europejskim w chwili wejścia do Unii.
60A kiedy pożar - to dlaczego beton?Justyna Piotrowskapdf
Po wydarzeniach z 11 września w USA zadajemy sobie pytanie, czy w naszych budynkach o konstrukcjach betonowych i żelbetowych możemy czuć się bezpiecznie. Czy gdy wybuchnie pożar, będziemy mieli na tyle czasu, aby opuścić budynek i uratować nasze mienie. Odpowiadając na te i podobne pytania, musimy wpierw prześledzić, co dzieje się z betonem poddanym działaniu wysokich temperatur.
61Heidelberg Cement inwestuje na Ukrainieredpdf
Heidelberg Cement nabył kontrolny pakiet 82,81% akcji w ukraińskiej cementowni Krzywy Róg. W prace nad projektem ukraińskim od samego początku zaangażowany jest zespół specjalistów z Górażdze Cement SA, którym kieruje prezes Andrzej Balcerek, odpowiedzialny z ramienia koncernu za linię biznesową cementu w północno- wschodniej Europie. Operacja zakupu trwała w okresie od sierpnia do listopada 2001 roku, a najważniejsze transakcje zostały sfinalizowane w październiku.
62Cement w workach 25 kgPiotr Piestrzyńskipdf
1 stycznia 2002 roku zniknie z polskiego rynku cement w workach 50 kg. Od tej chwili najcięższy worek z cementem będzie ważył 25 kg. ? To nie jest nasza decyzja, ale jako producenci cementu musieliśmy się dostosować do rozporządzenia ministra pracy ? tłumaczy zmiany Andrzej Ptak, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
64Jesienne Warsztaty BetonoweTomasz Pużakpdf
Znajomość cech użytkowych cement u, jak również zagadnień związanych z technologią betonu, jest istotnym problemem dla odbiorców cementu. Aby przybliżyć wybrane zagadnienia związane z tą tematyką, w dniach 27-29 listopada 2001 już po raz szósty odbyły się Jesienne Warsztaty Betonowe zorganizowane przez Dział Doradztwa Technologicznego Górażdże Cement SA.
65Projektowanie betonowych nawierzchni drogowychpikpdf
Zapowiadany od kilku miesięcy ?Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych?, zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, został wydany w listopadzie 2001 roku przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
66Chcę zamieszkać w PolscePiotr Piestrzyńskipdf
- Stworzenie zintegrowanych struktur sprzedaży w Polsce, włączenie Cementowni Chełm w istniejące struktury, zbudowanie zespołu kompetentnych pracowników - właśnie te zadania sprawiły mi największą satysfakcję. Udało się je zrealizować z pełnym sukcesem, mimo iż cztery lata temu zaczynałem wszystko od zera. Kolejne plany, które czekają tutaj na swoją realizację, skłoniły mnie do podjęcia decyzji o przeprowadzce wiosną tego roku z Berlina do Warszawy - mówi Rüdiger Kuhn, absolwent ekonomii i filologii słowiańskiej, który od stycznia 2002 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego RMC Polska
68Cementy o właściwościach specjalnychStanisław Peukertpdf
W 2002 r. przewiduje się ustanowienie przez Polski Komitet Normalizacyjny zharmonizowanej z dyrektywą UE ?Wyroby budowlane? normy europejskiej EN 197-1 ?Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku? oraz normy EN 197-2 ?Cement. Część 2: Ocena zgodności? jako norm polskich.
70Betonowy...kajakMPpdf
Autorzy ?Słownika języka polskiego? (PWN, wyd. 6, 1990) podają następującą definicję kajaka: niewielka łódź z lekkiego drewna, płótna impregnowanego lub skóry... Takich ograniczeń nie wzięli pod uwagę studenci inżynierii Uniwersytetu Alabama w Huntsville (UAH), którzy budują kajaki z... betonu
71Najważniejszy dzień w rokupiepdf
Po kilku latach barbórkowania ze strzechami ze Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna Czujne Oko Wolnych Żartów PC wie już wszystko. Śmiem twierdzić, że wszelkie zjazdy sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia to lipa, a najważniejsze zmiany w tej organizacji dokonują się podczas barbórkowej Karczmy Piwnej. Stawiam hasło: Barbórka to najważniejszy dzień w roku. Jeśli ktoś uważa, że to hasło bez pokrycia, niech czyta dalej. Pamiętacie, młode i stare Strzechy, co stało się rok temu? Złapaliśmy prezesa Andrzeja Ptaka, jak opuszczał Karczmę Piwną w Górażdżach z dwoma kuflami. Z naszego redakcyjnego śledztwa wynikało, że ten drugi kufel - nadprogramowy - prezes Ptak ?wypożyczył sobie? od prezesa Andrzeja Balcerka, wtedy szefa SPCiW. I co się potem stało? Za sprawą zdobytego kufla, od maja 2001 roku Andrzej Balcerek przestał być szefem SPCiW, a został nim Andrzej Ptak.