ad

Wydanie 1(101)/2023

issue-cover
I tak, trochę zaskakująco nawet dla mnie, rozpoczynamy już dwudziesty szósty rok obecności kwartalnika „Budownictwo, Technologie, Architektura” na polskim rynku prasy technicznej. W końcu stycznia 2023 roku uczciliśmy ćwierćwiecze naszej działalności, spotykając się z ludźmi, którzy tworzyli i tworzą nasz kwartalnik, piszą do niego teksty, przygotowują zdjęcia praz partnersko i inżyniersko nas wspierają. Przypomnieliśmy sobie wspólnie, jak się zmienialiśmy przez te 25 lat, jak doskonaliliśmy nasz warsztat i jakie były efekty tych wszystkich działań.
Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego, że dzisiaj o kwartalniku BTA możemy śmiało mówić jako o ważnym i profesjonalnym piśmie z obszaru polskiego budownictwa. 
Tradycyjnie już, numer „otwierający” rok w dużej części poświęcamy podsumowaniom roku ubiegłego oraz prezentacji kilkudziesięciu opinii liderów środowiska budowlanego na temat najbliższej przyszłości. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi opiniami, gdyż myślę, że mogą one pomóc w kształtowaniu własnego spojrzenia na perspektywy rozwojowe polskiego budownictwa. 

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
1OkładkaBTApdf
2Reklama SIKASIKApdf
3Reklama CHRYSOCHRYSOpdf
4Spis treściBTApdf
5Od WydawcyJan Dejapdf
I tak, trochę zaskakująco nawet dla mnie, rozpoczynamy już dwudziesty szósty rok obecności kwartalnika „Budownictwo, Technologie, Architektura” na polskim rynku prasy technicznej. W końcu stycznia 2023 roku uczciliśmy ćwierćwiecze naszej działalności, spotykając się z ludźmi, którzy tworzyli i tworzą nasz kwartalnik, piszą do niego teksty, przygotowują zdjęcia praz partnersko i inżyniersko nas wspierają. Przypomnieliśmy sobie wspólnie, jak się zmienialiśmy przez te 25 lat, jak doskonaliliśmy nasz warsztat i jakie były efekty tych wszystkich działań. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tego, że dzisiaj o kwartalniku BTA możemy śmiało mówić jako o ważnym i profesjonalnym piśmie z obszaru polskiego budownictwa. Tradycyjnie już, numer „otwierający” rok w dużej części poświęcamy podsumowaniom roku ubiegłego oraz prezentacji kilkudziesięciu opinii liderów środowiska budowlanego na temat najbliższej przyszłości. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi opiniami, gdyż myślę, że mogą one pomóc w kształtowaniu własnego spojrzenia na perspektywy rozwojowe polskiego budownictwa. Zapraszam Państwa do przeczytania obszernego i bogatego w wiele szczegółowych informacji wywiadu z przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztofem Kieresem. Rozmowa ta pokazuje, w jak złożonych warunkach pracuje dzisiaj branża cementowa, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć i jak odpowiedzialnie traktuje swoją biznesową i społeczną rolę. Patrząc wstecz, możemy powiedzieć, że rok 2022 pozytywnie zaskoczył. Biorąc pod uwagę sytuację wojenną, szalone wzrosty kosztów i wiele innych niekorzystnych zjawisk, raportowany przez GUS spadek produkcji cementu na poziomie 2,4% należy traktować jako bardzo umiarkowany. Nasze wcześniejsze prognozy mówiły o spadku zbliżonym do 4%. Dobrze radziło sobie budownictwo infrastrukturalne, choć tutaj niepokojąco wyglądała i wygląda sytuacja w budownictwie kolejowym. Od wielu miesięcy całe środowisko zwraca uwagę na sytuację w budownictwie mieszkaniowym. Nie może uspokajać nas absolutny rekord w ilości mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku. 238,6 tys. mieszkań i domów to wręcz szokująco wysoki wynik, ale pośrednio potwierdzający obserwacje z całego roku – deweloperzy i inni inwestorzy byli zdeterminowani, aby możliwie szybko dokończyć już rozpoczęte budowy. Musi niepokoić fakt, że w ubiegłym roku ilość rozpoczętych budów mieszkań była aż o 77 tysięcy mniejsza niż w roku 2021. W tym miejscu zapraszam Państwa do lektury tekstu dra Jacka Furgi, który bardzo wyczerpująco analizuje wyniki budownictwa mieszkaniowego w roku 2022 oraz prognozuje rozwój sytuacji w roku 2023. Wydaje się, że wszyscy są zgodni co do tego, że przed nami trudny rok – znacznie niższy poziom wzrostu PKB, problemy z bardzo wysoką inflacją, sytuacja wojenna za naszą granicą w oczywisty sposób uzasadniają użycie słowa „trudny”. Marcin Peterlik z IPiAG przewiduje, że przed nami rok z około 5-proc. spadkiem produkcji cementu, co oznaczałoby „zjazd” do poziomu 18,0 mln ton. Po tych analitycznych „ćwiczeniach” pora przejść do spraw, które będą wpływać na polski rynek cementu i betonu. Przed nami jako Stowarzyszeniem dwa ważne wydarzenia konferencyjne – Concrete Roads 2023 (Kraków, czerwiec 2023) oraz XII edycja Dni Betonu (Wisła, październik 2023). Zachęcam do udziału w tych wydarzeniach, gdyż to wręcz niepowtarzalna okazja do poznania światowych trendów w budowie betonowych nawierzchni drogowych, a Dni Betonu to jak zawsze swoiste święto całego sektora budowlanego. W tym roku naszym dyskusjom będzie towarzyszyć hasło „Zrównoważone budownictwo. Rola cementu i betonu w dążeniu do neutralności klimatycznej”. Jak zawsze, docieramy do naszych Czytelników z porcją ciekawych tekstów z obszaru technologii betonu, dróg betonowych oraz architektury. Warto przeczytać, jak profesorowie Tomasz Siwowski i Antoni Szydło poradzili sobie z nowatorskim „uciągnieniem” nawierzchni betonowych na obiektach mostowych trasy S7, jak dzisiaj beton radzi sobie z mrozem (tekst prof. G.Bajorka) czy też o nowym składniku głównym cementu (tekst dra M.Batoga i B.Batog). Kolejny raz z satysfakcją piszemy o polskich tunelach – tu zwracam uwagę m.in. na tekst dra Zd. Kohutka o ostatnio otwartym tunelu na S7 pod Lubniem. Tym razem na koniec architektura – dużo piszemy o rozstrzygnięciach w 26. edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”, pokazując, że beton może w istotny, pozytywny i piękny sposób kształtować estetykę naszego otoczenia. Zachęcam – choćby – do przeczytania bardzo ciekawej i niebanalnej rozmowy Pawła Pięciaka z tegorocznym laureatem, Karolem Nieradką. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo znajdą dla siebie coś ciekawego na 80 stronach naszego kwartalnika.
6Bezprecedensowy rok pod względem wzrostu kosztówPiotr Piestrzyńskipdf
9Reklama CONCRETE ROADSBTApdf
10Wchodzimy w trudny rokMarcin Peterlikpdf
12Nieuchronne hamowanie rynku budowlanego w 2023 r. – inflacja głównym czynnikiem niepewnościSzymon Jungiewiczpdf
16Perspektywy dla rynku mieszkaniowego i kredytowego w roku 2023Jacek Furgapdf
17Transformacja energetyczna – czyli myślenie jako paliwoMarcin Brataniecpdf
19Reklama ANDROIMPEXANDROIMPEXpdf
20Jak zakończył się 2022 rok? Jakie są prognozy na rok 2023?BTApdf
25Reklama BRUK BETpdf
30Dla technologii CCS/U kluczowe jest szybkie uchwalenie zmian prawa geologicznego i górniczegoPiotr Piestrzyńskipdf
34Fokus na prefęPaweł Pięciakpdf
39Reklama MC-BAUCHEMIEMC-BAUCHEMIEpdf
40Jakby były atłasowePaweł Pięciakpdf
44W tym małym obiekcie zostały zawarte wszystkie zalety prefabrykacji – wyniki XXVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturzepdf
49Czy dom może być eko. Dobry przykład (2)Paweł Pięciakpdf
51GDDKiA: jest perspektywa i stabilnośćpiepdf
51O betonowej S7 w Olsztyniepiepdf
52Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych: doświadczenia krajoweprof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, dr inż. Mateusz Rajchelpdf
57Beton ciężko pracuje na RoztoczuPiotr Piestrzyńskipdf
58Budowa tuneli ze wsparciem MBSRadosław Platapdf
60Tunele na zakopiance – witajądr inż. Zdzisław B. Kohutekpdf
62Czy zima może jeszcze zaskoczyć beton?dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRzpdf
65Reklama CTB IBCCTB IBCpdf
67Nowy składnik główny cementu wg prEN 197-6 – frakcje drobne (pyły) z recyklingu betonu (F)dr inż. M. Batog, mgr inż. B. Batogpdf
70W drodze do klimatycznej neutralności: technologie CCUiS narzędziem w transformacji energetycznejdr inż. Lucyna Więcław-Solnypdf
73Setny (100) numer kwartalnika BTA. 25 lat za namiredpdf
74Wyzwania dla sektora cementowego w obliczu zmian w Unijnym Systemie Handlu Emisjami i nowego Rozporządzenia CBAMzespół autorów BTApdf
76CO2 z Cementowni Kujawy na dno Morza Północnegopiepdf
76Cementownia Górażdże wdraża technologię CCS/Upiepdf
77Reklama ROPCZYCEROPCZYCEpdf
78Reklama DNI BETONUBTApdf
79Reklama REMEIREMEIpdf
80Reklama MASTER BUILDERS SOLUTIONSMBSpdf
81Reklama CONCRETE ROADSBTA
82Reklama CONCRETE ROADSBTA