ad

Wydanie 1(1)/1998

issue-cover
Zmiany gospodarcze ostatnich lat doprowadziły, między innymi, do zupełnie nowej sytuacji na rynku materiałów budowlanych. Szybko zapominamy, że problemem było kupienie podstawowych produktów, a w sferze marzeń pozostawały nowoczesne materiały i rozwiązania technologiczne. Wydaje się, że wreszcie, po kilku latach głębokiej zapaści, rynek budowlany w Polsce wykazuje oznaki trwałego wzrostu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne są nasze potrzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury, budownictwa drogowego itp.

Spis treści

Str.TytułAutorPDF
3Od WydawcyJan Dejapdf
Zmiany gospodarcze ostatnich lat doprowadziły, między innymi, do zupełnie nowej sytuacji na rynku materiałów budowlanych. Szybko zapominamy, że problemem było kupienie podstawowych produktów, a w sferze marzeń pozostawały nowoczesne materiały i rozwiązania technologiczne. Wydaje się, że wreszcie, po kilku latach głębokiej zapaści, rynek budowlany w Polsce wykazuje oznaki trwałego wzrostu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne są nasze potrzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury, budownictwa drogowego itp. Istotnym elementem każdego rynku budowlanego jest przemysł cementowy. Według zgodnej opinii wielu fachowców, w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, cementu nie zastąpi żaden nowy rodzaj spoiwa wiążącego, który mógłby konkurować z nim cechami użytkowymi, ceną czy ?przyjaznością" dla środowiska. Ten fakt oraz dobre perspektywy polskiego rynku budowlanego z pewnością są jednymi z najważniejszych powodów bardzo dużego zainteresowania inwestorów polskim przemysłem cementowym. W chwili obecnej w Polsce inwestują największe światowe koncerny cementowe, a prywatyzacja branży znajduje się w końcowej fazie. Kilkuletnie już doświadczenia jednoznacznie wskazują, że proces prywatyzacyjny branży cementowej jest gwarancją jej unowocześnienia i osiągnięcia poziomu, który pozwoli sprostać konkurencji w procesie integracji europejskiej. Nawet dla słabo zorientowanych obserwatorów zauważalne są zasadnicze zmiany w zakresie ochrony środowiska - praktycznie zniknęły z naszego krajobrazu dymiące kominy cementowni. Wynika to z faktu, że działania proekologiczne są kluczowymi elementami programów inwestycyjnych wszystkich producentów cementu. Na zmieniającym się rynku budowlanym producenci cementu zaczynają postępować zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi. Rozumiejąc fakt, że cement jest jedynie półproduktem, poszerzają swoją ofertę, aby kompleksowo zaspokoić potrzeby klientów. Koncentrują się na dodatkowej produkcji: betonu towarowego, prefabrykatów betonowych i ?suchych" zapraw. Ta bardzo pożądana sytuacja rodzi jednak nowe problemy - na rynku pojawia się znacznie liczniejsza oferta cementów i produktów wyżej przetworzonych. Oddawany dzisiaj w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika ?Polski Cement", w swoich założeniach ma pomóc w zrozumieniu tych problemów. Będziemy chcieli pokazać Państwu, jak istotne znaczenie ma dobór właściwego rodzaju cementu do konkretnej konstrukcji betonowej, co zrobić, aby wyprodukować beton o najwyższej trwałości, wytrzymałości itp. Przybliżać będziemy Czytelnikom codzienne problemy branży cementowej i betonowej. Już w tym numerze, piórem autorytetów naukowych, pokazujemy pewne elementy z historii cementu i betonu. W kolejnych jesteśmy gotowi uruchomić rubrykę ?Czytelnicy pytają", w której najlepsi fachowcy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące problematyki cementowo-betonowej. Pojawiając się dzisiaj na rynku wydawniczym, jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa uwagi i życzenia, które pozwolą utrzymać wysoki poziom naszego czasopisma i zaspokajać oczekiwania naszych Czytelników.
4Cementa znaczy kamienieWiesław Kurdowskipdf
Materiały budowlane zajmują ważne miejsce w rozwoju cywilizacji. Od zarania ludzkości były stosowane do budowy różnych obiektów mieszkalnych i sakralnych. Wśród materiałów budowlanych jedno z ważniejszych miejsc przypada materiałom wiążącym.
6Stadion, klasztor, bank Piotr Piestrzyńskipdf
Trzy projekty budowlane: stadionu, klasztoru i banku wygrały pierwszą edycję konkursu ?Polski Cement w Architekturze". Konkurs ogłosiły wspólnie: Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.
7Wypalanie na nowymMałgorzata Dąbrowskapdf
Największa inwestycja w historii Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże dobiegła końca - 4 grudnia 1997 roku rozpalono palniki główne w piecu Maerza o wydajności 600 ton na dobę i tym samym rozpoczęto próbną produkcję wapna. Kilka dni później rozpalono drugi piec Gopex, o wydajności 300 ton na dobę. Oba piece opalane są gazem koksowniczym.
8Z budowy na boiskoJacek Śliwińskipdf
Beton to najczęściej stosowany materiał budowlany. To także synonim wszystkiego co mocne, nienaruszalne i niezmienne.
9Praca organicznaPiotr Piestrzyńskipdf
Rozmowa z Andrzejem Tekielem, prezesem Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
9Na styku interesówPiotr Piestrzyńskipdf
Rozmowa z Andrzejem Balcerkiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
10Rewolucja na rynkuPiotr Piestrzyńskipdf
W Polsce wdrożono dotychczas zaledwie 15 procent norm europejskich. Aby wejść do EWG musimy ich wdrożyć co najmniej pięć razy więcej. Tymczasem w przypadku cementu Polska praktycznie spełnia już normy europejskie - uważa profesor Stanisław Peukert z Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych. - Ponieważ nowe cementowe normy mogą wprowadzić pewne zamieszanie na rynku, przemysł cementowy podjął działania, by dla klientów transformacja ta przebiegła ?bezboleśnie".
11System zbiurokratyzowanypiepdf
Certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 9002 otrzymała w grudniu 1997 Cementownia Małogoszcz. - Ten system jest bardzo zbiurokratyzowany, wszystko opiera się na zapisach, ale jest konieczny, by osiągnąć wysoki poziom rozwoju przedsiębiorstwa - twierdzi Roman Wąsik, kierownik działu zapewnienia jakości w cementowni.
12Odzyskajmy energię z odpadkówJanusz Poleszakpdf
W potocznej opinii przemysł cementowy problemowi ochrony środowiska poświęca zbyt mało uwagi. Ocena taka wywodzi się z lat ubiegłych, kiedy to cementownie rzeczywiście stanowiły poważne źródło emisji pyłów do atmosfery. Tymczasem obecnie przeznaczają one na ochronę środowiska bardzo duże środki.
14Było piwa w bródPiotr Piestrzyńskipdf
Przedstawiciele ?białego górnictwa" czyli ?cemenciarze" i ?wapniaki" skupieni w Stowarzyszeniu Producentów Cementu i Wapna - Barbórkę '97 obchodzili nad Jeziorem Turawskim w Ośrodku Wypoczynkowym ?Peters".