Numer Bieżący 1(73)/2016


Aktualności i informacje

Od wydawcy

  Drodzy Czytelnicy! Aż trudno uwierzyć, ale właśnie tym numerem kwartalnika „Budownictwo, Technologia, Architektura” wchodzimy w 19. rok obecności naszego pisma na polskim rynku wydawniczym i budowlanym. Przeglądając 18 już zamkniętych roczników, widzimy, jak się zmienialiśmy, jak „pięknieliśmy” w kolejnych latach, ale widzimy również bardzo wyraźnie, jak rozwinęła się technologia betonu, jak wygląda postęp w procesach budowlanych, a to wszystko na tle wciąż „budującej się” Polski. W pierwszym tegorocznym numerze kwartalnika serwujemy Państwu - między innymi – bardzo dużą dawkę opinii na temat prognoz dla polskiego rynku budowlanego. Tym razem obok stale pracującego dla nas Marcina Peterlika z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Szymona Jungiewicza z Emmerson SA, pisującego u nas od czasu do czasu, mają Państwo możliwość przeczytania kilkunastu wypowiedzi udzielonych przez przedstawicieli największych polskich firm wykonawczych, stowarzyszeń oraz firm produkujących materiały budowlane. W tych wypowiedziach generalnie przebija optymizm w ocenie perspektyw rozpoczynającego się roku.


Ankieta

DNI BETONU 2014
ankieta wielokrotnego wyboru
Nowa perspektywa budżetowa UE dla branży budowlanej oznaczać będzie:
  • Rozwój, będzie to dobry okres
    30%
  • Sytuację podobną do tej jakiej branża doświadczyła w ostatniej perspektywie finansowej
    30%
  • Dziś jeszcze trudno powiedzieć
    40%
Polecamy: