ad

Zrównoważone budownictwo i wyzwania klimatyczne dla branży wiodącymi tematami debaty podczas Dni Betonu

Ponad 800 uczestników, 80 referatów, 10 sesji tematycznych i 2 debaty, a to wszystko podczas 3 dni konferencji - poprzedzonych sportową rywalizacją wspierającą cel charytatywny - tak zapowiadają się tegoroczne Dni Betonu, które odbędą się w dniach 11-13 października w Wiśle. To jedno z największych wydarzeń naukowo-technicznych Polski i Europy o tematyce budowlanej, którego historia sięga 2000 roku i które już tradycyjnie stanie się forum dyskusji pomiędzy decydentami, przedstawicielami szeroko pojętego budownictwa, architektury oraz reprezentantami środowiska naukowego. Do grona prelegentów dołączyli między innymi Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski, Poseł na Sejm RP Andrzej Szejna, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Członek Zarządu PKP PLK Arnold Bresch, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres, wieloletni Prezes Budimex Dariusz Blocher czy Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński. Wiodącym tematem dyskusji będzie zrównoważone budownictwo, a także wyzwania stojące przed branżą w związku z nowymi regulacjami klimatycznymi.

Budownictwo stanowi jeden z kluczowych filarów polskiej gospodarki, zapewniając blisko 2,5 miliona miejsc pracy, przyczyniając się do powstania w polskiej gospodarce ok. 13% wartości dodanej brutto, a także wytwarzając ponad 8% PKB. Beton jest z kolei drugim - po wodzie - najczęściej używanym materiałem na całym świecie. Powstają z niego między innymi domy jednorodzinne i osiedla mieszkaniowe, wieżowce i biurowce, budynki użyteczności publicznej, drogi oraz infrastruktura transportowa, kolejowa czy lotnicza. Również transformacja energetyczna, w tym budowa elektrowni wiatrowych, wymaga wykorzystania betonu. Jednocześnie cały czas wdrażane są innowacje, zwiększające efektywność powstających konstrukcji oraz redukujące ich ślad węglowy i emisję CO2.

Stosowany już na polskich budowach beton o obniżonym śladzie węglowym charakteryzuje się nawet o 42% niższą emisyjnością. Z betonu o właściwościach fotokatalitycznych powstają między innymi miejskie chodniki, pochłaniające z powietrza spaliny samochodowe. Badania wykazały, iż dzięki temu w okolicy notuje się o około 30% mniej tlenku azotu. W raporcie opublikowanym przed konferencją COP26, Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu przy ONZ wskazał z kolei karbonatyzację betonu jako równoważącą około 50% emisji CO2. Tym samym emisja procesowa dwutlenku węgla z produkcji cementu jest ponownie absorbowana przez beton, służący do budowy infrastruktury czy budynków.

Zrównoważone budownictwo oraz wyzwania płynące z polityki klimatycznej Unii Europejskiej wyznaczają kierunek rozwoju dla całej branży, co będzie miało odzwierciedlenie w programie Dni Betonu.

Jednym z kluczowych celów, które sobie stawiamy, jest próba pokazania ogromnej roli, jaką beton odgrywa w walce ze zmianami klimatu. Mamy potężne wyzwania związane z pakietem klimatycznym. Chcemy skupić się tym, jak cement i beton wpisują się w program neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz jak wygląda redukcja śladu węglowego czy zmniejszanie emisyjności technologii budowlanychpodkreśla prof. Jan Deja, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Betonu.

Roli budownictwa w polskiej gospodarce w kontekście europejskiej polityki klimatycznej zostanie poświęcona pierwsza z debat. Kolejna z nich będzie dotyczyć prefabrykacji betonowej jako nowoczesnej technologii, dedykowanej budownictwu mieszkaniowemu. Polskie prefabrykaty podbijają bowiem kraje skandynawskie, a na ich wykorzystanie coraz częściej decydują się także krajowi deweloperzy. Każda z 10 sesji konferencyjnych dotknie problematyki innego z sektorów budownictwa - od infrastrukturalnego, w tym drogowego, mostowego, kolejowego i tunelowego, przez beton towarowy i materiały budowlane nowej generacji oraz chemię budowlaną - po architekturę. Dyskusji będą towarzyszyć sesje warsztatowa i posterowa, pokazy technologiczne - w tym pierwsza w Polsce publiczna prezentacja druku z betonu w technologii 3D - oraz bogata oferta stoisk 38 firm, a przy współpracy z GUNB odbędzie sesja specjalna „Wyroby budowlane pod kontrolą”.

Nowym, sportowym akcentem konferencji będzie I Bieg Charytatywny „Dni Betonu w biegu”, którego celem jest wsparcie fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, działającej od 30 lat na rzecz małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei. Zaplanowana na poprzedzającą wydarzenie niedzielę rywalizacja rozegra się na 10-kilometrowej trasie wzdłuż malowniczej Czarnej Wisełki. Dni Betonu będą również wielkim finałem kolejnej edycji konkursu Power Concrete, którego uczestnicy mają za zadanie wykonanie betonu charakteryzującego się minimalnym stosunkiem śladu węglowego do średniej wytrzymałości na ściskanie. Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane betonowe trony, stworzone przez studentów z całej Polski w trakcie warsztatów Architektura Betonowa. Poznamy też tegorocznych laureatów Nagrody Dni Betonu, zwanej także Betonowym Oskarem i przyznawanej osobom oraz instytucjom o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu - zarówno w obszarze nauki, jak i realizacji obiektów budowlanych.

Konferencja Dni Betonu będzie transmitowana na żywo na www.dnibetonu.com


Pozostałe aktualności i informacje

W Parlamencie Europejskim o przyszłości przemysłu cementowego

2022-05-19
Kilka dni po powołaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, delegacja Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) odwiedziła Parlament Europejski, gdzie toczą się prace nad pakietem „Fit for 55”. Obejmuje on między innymi zmiany w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) oraz wprowadzenie tzw. cła węglowego, czyli Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM). Ich kształt ma fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności sektora cementowego, stalowego czy nawozowego.

SEMINARIUM: SAMORZĄDOWE DROGI BETONOWE – odpowiedzią na wymagania przyszłości – PREZENTACJE

2022-05-13
„Samorządowe drogi betonowe odpowiedzią na wymagania przyszłości” to tytuł seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, które odbyło się 11 maja 2022 r. w Targach Kielce, podczas targów Nowa Infrastruktura. W seminarium, podczas którego zostały zaprezentowane, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych jak i samorządowych, wzięło udział ponad 200 samorządowców z całego kraju. PONIŻEJ PUBLIKUJEMY PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE PODCZAS SEMINARIUM.

Rozpoczął prace Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego

2022-05-12
Potrzebę ponadpartyjnego wsparcia dla sektora cementowego, jako polskiej racji stanu, podkreślał poseł Paweł Bejda podczas pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które 12 maja 2022 r. odbyło się w Sejmie. Zdaniem posła Bejdy branża cementowa jest kluczowa zarówno z perspektywy gospodarki czy roli w zagospodarowaniu odpadów, jak i środowiska lokalnego, w tym zapewnienia miejsc pracy.

Samorządowe drogi pod naporem ciężkiego ruchu

2022-05-11
Badanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich samorządach pokazało, że przeszło połowa z nich (54 proc.) widzi potrzebę remontu przynajmniej jednej czwartej z posiadanych odcinków. W niemal co drugiej (46 proc.) z badanych jednostek jako najczęstszą przyczynę uszkodzeń nawierzchni wskazano przeciążenie transportem towarowym, a w co piątej (20 proc.) przeciążenie ruchem maszyn rolniczych. Być może jest to jedną z przyczyn rosnącej popularności dróg betonowych. W obecnej kadencji drogę o takiej nawierzchni wybudowało 13 proc. badanych samorządów w porównaniu do 8 proc., które taką budowę zadeklarowały w badaniu sprzed 5 lat.

Dobrzy Gospodarze 2022

2022-05-11
Andrzej Jankowski – wójt gminy Brańsk, Norbert Bień – wójt gminy Klucze oraz Tomasz Ożóg – zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina otrzymali 11 maja 2022 r. tytuły „Dobrego Gospodarza” za budowę dróg lub ciągów pieszo-rowerowych z betonu. Ogłoszenie wyników konkursu organizowanego od 2017 roku przez Stowarzyszenie Producentów Cementu nastąpiło podczas seminarium dla samorządowców pt. „Samorządowe drogi betonowe odpowiedzią na wymagania przyszłości”.