ad

ZRÓWNOWAŻENIE TO NASZA SPRAWA

- Cieszę się, że mogę przedstawić wiodącą ideę cywilizacyjną – rozwój zrównoważony – i zaadoptować ją do betonu. Każdy obiekt budowlany powinien być zaprojektowany, zbudowany, użytkowany i rozebrany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Musimy dążyć do oderwania wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów. Zrównoważenie to nasza sprawa – mówił prof. Lech Czarnecki z Politechniki Warszawskiej w referacie inaugurującym VI konferencję Dni Betonu. Idea zrównoważonego rozwoju była wiodąca podczas tegorocznej konferencji Dni Betonu, w której od 11 do 13 października 2010 roku wzięło udział 752 uczestników.

Konferencja Dni Betonu odbywa się co dwa lata w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Organizator – Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) - ma za sobą pięć edycji konferencji i 10 lat doświadczeń. Tematyka Dni Betonu oscyluje wokół nowoczesnych rozwiązań w technologii betonu. Dotyczy zastosowania betonu w budownictwie drogowo-mostowym, prefabrykacji, w infrastrukturze komunalnej i architekturze. Pokazuje współczesne tendencje w budownictwie, zwraca uwagę na cement, właściwości mieszanki betonowej i właściwości stwardniałego betonu. Dotyka prawnych i technicznych aspektów napraw konstrukcji betonowych.

DOBRA DECYZJA

- Liczbą dnia jest 752. Tyle osób znajduje się na liście uczestników konferencji Dni Betonu. To dla nas ogromna satysfakcja. Ta liczba uczestników uzasadnia decyzję podjętą ponad 10 lat temu przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, że potrzebna jest konferencja będąca platformą gromadząca wszystkich przedstawicieli sektora budowlanego. Cieszymy się, że nasza konferencja zauważana jest przez administrację rządową. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk – mówił prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Patronat naukowy konferencji sprawowali: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Nad przygotowaniem programu merytorycznego konferencji czuwała 27-osobowa Rada Programowa z Leonardem Palką, przewodniczącym SPC na czele. – Radę programową tworzy kwiat polskiej nauki zajmującej się technologią betonu oraz przedstawiciele biznesu. Ci ludzie wykonali ogromną pracę – mówił prof. Deja. – Nie ma dobrej konferencji bez autorów referatów. Gdy popatrzymy na listę referatów, to doliczymy się około 200 nazwisk. Dzięki nim uczestnicy konferencji mogli otrzymać liczące ponad 1000 stron materiały konferencyjne.

 

BETON ZE SKALI MAKRO DO NANO

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był rozwój zrównoważony. Był poruszany w wielu referatach oraz wydarzeniach towarzyszących konferencji.

- Cieszę się, że mogę przedstawić wiodącą ideę cywilizacyjną – rozwój zrównoważony – i zaadoptować ją do betonu. Zrównoważenie staje się koniecznością. Dzieła cywilizacyjne, trwałe dzieła, począwszy od krzesła Kantora, a skończywszy na Stadionie Narodowym, wykonane są z betonu – mówił prof. Lech Czarnecki w pierwszym referacie pt.  „Zrównoważone budownictwo”.

Według prof. Czarneckiego przemysł betonowy na świecie zużywa rocznie: 1,7 mld ton cementu, 20 mld ton kruszywa, 800 mln metrów sześciennych wody, 7% CO2 i 500 mld MJ energii. – W Polsce te wskaźniki są 100 razy mniejsze. Przemysł cementowy w Polsce zrobił wiele, by być „zielonym”. Każdy obiekt budowlany powinien być zaprojektowany, zbudowany, użytkowany i rozebrany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Musimy dążyć do oderwania wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów. Czy tak będzie? Trudno odpowiedzieć. Ale założenie jest piękne. Zrównoważenie to nasza sprawa! – zakończył prof. Lech Czarnecki.

Podczas sesji plenarnej prof. Wojciech Radomski mówił o „Dokonaniach i perspektywach rozwojowych mostownictwa betonowego”. – Skala zastosowania mostów jest wprost proporcjonalna do długości sieci drogowej. Zarówno w Europie jak i w Polsce mamy wyraźną dominację obiektów betonowych – mówił prof. Radomski. – W trójboju – cechy wytrzymałości, trwałość, cena – beton nie ma konkurencji. Profesor Radomski mówił m.in. o ustrojach konstrukcyjnych i technologiach wykonawczych. Przedstawił także ciekawe budowle mostowe na świecie.

Prof. Andre Nonat z Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon w referacie „Faza CSH a właściwości betonu” udowadniał, że jest zależność pomiędzy chemią cementu, a tym co potem powstaje w betonie. – To było piękne przejście ze skali marko do nano. W naszych referatach często dotykamy atomu – komentował prof. Jan Deja.

Na tegorocznej konferencji Dni Betonu podczas ośmiu sesji wygłoszono 40 referatów, a 90 opublikowano w materiałach konferencyjnych.

 

BETON JAK FORTEPIAN

Oprócz technologii betonu referaty traktowały także o rozwoju przemysłu betonowego, jego miejscu w gospodarce i przyszłości.

- Gdy wybrałem tytuł referatu „Rozwój przemysłu betonowego – siła napędowa i oczekiwania” – to trochę się przestraszyłem. Obecnie ten przemysł stoi przed ważnymi wyzwaniami. Jest kryzys, który nie wiadomo jak się zakończy. Ale przemysł betonowy musi nauczyć się grać i funkcjonować w takiej sytuacji  – mówił Davide Zampini z Cemex Research Group ze Szwajcarii.

Według Zampiniego na przyszłość przemysłu betonowego będą miały wpływ czynniki technologiczne, polityczne i ekonomiczne. – Od 2012 roku jest prognozowany wzrost produkcji betonu towarowego, ale nie można się spodziewać gwałtownego wzrostu – dodał.

O perspektywach polskiego rynku budowlanego mówiła Elżbieta Syrda z ASM. – W 2009 roku budownictwo miało 6,3% udziału w PKB, a w pierwszym półroczu 2010 roku – 4,8%. Budownictwo najwcześniej i najgłębiej wchodzi w kryzys, a najpóźniej z niego wychodzi – wyjaśniała Syrda.

Francesco Biasioli, Sekretarz Generalny ERMCO (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego) mówił o „Przyszłości betonu towarowego po kryzysie”. – Najszybciej odbudowują się Polska, Niemcy i Szwajcaria. Hiszpanie, którzy kiedyś produkowali 100 mln metrów sześciennych betonu rocznie, teraz produkują mniej niż połowę. Podobnie jest we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Jeżeli wytwórnia betonu produkuje mniej niż 20 tysięcy metrów sześciennych betonu rocznie, to jest to nieopłacalne – mówił Biasioli. Według niego obecna sytuacja w Polsce przypomina lata 60. we Włoszech. – Wtedy we Włoszech, podobnie jak teraz w Polsce, ciężar rozwoju gospodarczego spoczywał na barkach pracujących ponad siły młodych ludzi. Ale w Polsce są dobre perspektywy. Macie Euro 2012 i szybko rozwijającą się gospodarkę – mówił Biasioli.

Według danych Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce produkcja betonu w ostatnich latach była następująca:

  • 2008 – 21,2 mln m3
  • 2009 – 17,7 mln m3
  • 2010 (prognoza) – 18,4 mln m3

- Jakie wyzwania stoją przed betonem towarowym? Świat chce zrównoważonych produktów budowlanych, takich które są ekologicznie słuszne. Przemysł cementowy zrobił wiele, by ograniczyć emisję CO2. Nie marnujmy wody i racjonalnie gospodarujmy innymi zasobami.

Biasioli mówił o budownictwie z materiałów zrównoważonych. Pokazał przykład betonowych schodów w Nowym Orleanie, które przetrwały huragan Catrina. Dom, do którego prowadziły schody, prawdopodobnie drewniany, poniósł huragan. – Można budować z różnych materiałów zrównoważonych, ale ten przykład pokazuje, że w pewnych miejscach sprawdzą się wyłącznie budowle z betonu.

- Musimy pokazać ludziom, że idziemy w stronę zrównoważenia. Beton to nie tylko produkt zrównoważony, ale także bezpieczny i stabilny, dający trwałe budowle – mówił Biasioli. – Beton jest trochę jak fortepian. Można uzyskać beton o niskiej, wysokiej i ultrawysokiej wytrzymałości, a w każdym z tych betonów można odnaleźć melodię - zakończył.

 

BETON NIE JEST SAMOOBSŁUGOWY 

Mocną stroną konferencji Dni Betonu, przyciągającą do Wisły coraz liczniejsze rzesze uczestników, jest odpowiednie wyważenie przez Radę Programową relacji między ilością referatów naukowych, a tymi, które przeznaczone są dla praktyków.

Dla producentów betonu i firm wykonawczych były m.in. prezentacje konkretnych realizacji z udziałem betonu: doświadczenia z betonowania fundamentu pylonu mostu Millenium II we Wrocławiu, zastosowanie betonu samozagęszczalnego w naprawie podpór wiaduktu Rio Verde, beton architektoniczny na stadionie Lecha, prefabrykacja stadionów piłkarskich, betonowa nawierzchnia washbeton na autostradzie A2 czy realizacja żelbetowych mostów na Świątyni Opatrzności Bożej.

Dr Grzegorz Bajorek z Politechniki Rzeszowskiej mówił o  „Błędach przy wbudowywaniu betonu”. Dlaczego powierzchnia z betonu architektonicznego nie jest idealna? – Zastosowano nieszczelne deskowanie, brudne deskowanie albo zły środek antyadhezyjny – mówił dr Bajorek pokazując przykłady. Zwracał także uwagę na brak pielęgnacji betonu lub na złą pielęgnację.

– Beton może być samoczyszczący lub samozagęszczalny, ale nie może być samoobsługowy – dodał dr Bajorek.

 

WYDARZENIA

W program konferencji Dni Betonu wpleciono kilka wydarzeń.

Pierwszym była premiera książki prof. Wiesława Kurdowskiego pt. „Chemia cementu i betonu”. Książkę wydało Wydawnictwo Polski Cement oraz PWN.

- Profesor Kurdowski, nasz mistrz, powiedział w 2006 roku, że nie będzie drugiego wydania książki „Chemia cementu”. Napisze nową książkę pt. „Chemia cementu i betonu” – mówił prof. Jan Deja. Recenzentem książki był prof. Jan Małolepszy.

Drugim wydarzeniem były obchody stulecia firmy SIKA. Prezes Sika Poland Maciej Horaček wspomniał pierwszą domieszkę firmy Sika-1, która została m.in.zastosowana przy budowie tunelu Tunelu św. Gotharda. - Po 100 latach kończona jest budowa drugiego Tunelu

św. Gotharda, do budowy którego stosowane są również produkty Sika. Te dwie inwestycje to klamry spinające 100-letnią historię firmy Sika – mówił Maciej Horaček.

Trzecie wydarzenie znalazło swoje miejsce na zakończenie pierwszego dnia konferencji, podczas kolacji, rozstrzygnięto konkurs Power Concrete. Konkurs ma promować betony wysokiej wytrzymałości, a relację z tego wydarzenia prezentujemy w tekście „Ustanowiliśmy pierwszy polski rekord wytrzymałości betonu na ściskanie.

Czwartym wydarzeniem rejestrowanym przez Telewizję Polską, była debata publiczna pt. „Beton a zrównoważone budownictwo”. Rozpoczęła się 12 października o godz. 16. Prowadził ją Tadeusz Mosz z Telewizji Polskiej. Uczestnikami debaty byli: Tomasz Rudnicki - zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Henryk Jaskóła – prezes Polimex Mostostal, Tadeusz Syryjczyk z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR oraz architekt Stefan Kuryłowicz. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć czym jest zrównoważone budownictwo i z jakimi kosztami społecznymi oraz ekonomicznymi wiąże się wdrożenie zrównoważonego budownictwa. Uczestnicy debaty interesowali się dlaczego w Polsce nie budujemy dróg i autostrad betonowych, mimo iż za takim rozwiązaniem przemawiają trwałość oraz fakt iż beton jest materiałem zrównoważonym.

Konferencji Dni Betonu po raz kolejny towarzyszyły mini targi. Na V i VI piętrze Hotelu Gołębiewski znajdowały stoiska 39 firm, które postanowiły przedstawić swoją ofertę uczestnikom konferencji.

Miłym akcentem konferencji był program artystyczny, który tworzyły występy krakowskiej formacji Mose, Boba Jazz Band oraz koncert Ewy Bem.

 

NAGRODY DNI BETONU 2010

Piątym wydarzeniem konferencji było przyznanie po raz czwarty Nagród Dni Betonu. Te prestiżowe wyróżnienia, nazywane także Oskarami Betonowymi, przyznawane są osobom wybitnym, zasłużonym dla nauki, za szczególny wkład w rozwój technologii betonowej.

12 października, podczas kolacji, otrzymali je:

  • prof. Jan Małolepszy z Akademii Górniczo-Hutniczej (zajmuje się technologią materiałów wiążących i betonów)
  • Józef Mokrzycki – prezes firmy Mo-Bruk (za realizację kilkuset kilometrów dróg betonowych i popularyzację zastosowania betonu w drogownictwie)
  • prof. Jacek Śliwiński z Politechniki Krakowskiej (za podniesienie poziomu kształcenia w technologii betonu na bardzo wysoki poziom)
  • Stowarzyszenie Architektów Polskich (za współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu przy organizacji kolejnych edycji konkursu dla architektów „Polski Cement w Architekturze”)

Nagrody – statuetki wręczali przewodniczący SPC Leonard Palka, Krzysztof Kocik – prezes Dyckerhoff Polska i prof. Jan Deja.

- To nagroda nie tylko dla mnie, ale także dla młodych ludzi, z którymi pracuję – mówił prof. Jacek Śliwiński.

OPINIE

Leonard Palka, Stowarzyszenie Producentów Cementu: - Gdy 10 lat temu odbyła się pierwsza konferencja Dni Betonu, nie przypuszczaliśmy, że aż tak się rozwinie. Po liczbie uczestników można stwierdzić, że ta konferencja przerodziła się w instytucję i jesteśmy z tego bardzo dumni. Dojeżdżając do Wisły widziałem bilboard z hasłem „Cement inspirujący materiał budujący”. Jeżeli cement jest inspirujący, to co dopiero beton. Tu jest miejsce do popisu. Beton, to materiał, który pozwala na wielką kreatywność. Dni Betonu są okazją do rozmów o betonie, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, do dzielenia się wiedzą.

 

Przemysław Gemel, Basf Polska: - Nacisk jaki organizatorzy kładą na merytorykę, która jest wyważona między wykładami naukowymi a praktycznymi, sprawdza się. Konkurs Power Concrete jest bardzo ciekawą inicjatywą. To zaproszenie dla wszystkich ludzi zajmujących się betonem do – z jednej strony dobrej zabawy, a z drugiej strony – mocnego pogłębiania wiedzy. Osiągnięcie 200 MPa, przy regulaminie konkursu, to duże osiągnięcie. Jestem szczęśliwy, że są w kraju ludzie, którzy takie wyniki potrafią osiągać.

 

Iwona Górakowska-Szyszka, Cemex Polska: – Dni Betonu to bardzo dobra okazja do spotkania osób działających w branży budowlanej. Można zapoznać się z nowymi propozycjami dotyczącymi rozwoju produktu, zastosowań. Dużym wyzwaniem dla organizatorów jest to, by każdy z uczestników konferencji znalazł w programie coś dla siebie. Myślę, że pod tym względem oczekiwania zostały spełnione. Bardzo cenne jest wprowadzenie do programu debaty publicznej. Widziałam jakie emocje towarzyszyły rozstrzygnięciu konkursu Power Concrete. Wyniki są imponujące. Gratulujemy zwycięstwom. Konkurs udowodnił, że produkcja betonu towarowego rozwija się w dobrym kierunku, podejmując nowe wyzwania i osiągając jeszcze lepsze parametry.

 

Andrzej Ciepiela, Ciepiela Technology Promotion: - Zarówno profesjonalizm prezentacji konferencyjnych, jak i żywa reakcja słuchaczy podobają mi się. Jako wystawca odkrywam duże zainteresowanie ofertą mojej firmy ze strony uczestników konferencji.

 

Arnold Tomala, Remei Polska: - Jako firma domieszkowa widzimy, że poziom merytoryczny wygłaszanych wykładów, jak i późniejsze dyskusje, wskazują na to, że nie odstajemy od poziomu rynków zachodnioeuropejskich. Wydaje mi się, że pod kątem wiedzy i przekazywanych informacji technologicznych, często nawet wyprzedzamy rynki zachodnie. Chciałbym, żeby następnym konferencjom towarzyszyło większe zaangażowanie ze strony producentów drobnowymiarowych elementów betonowych.

 

Andrzej Ptak, Grupa Ożarów: – To co najbardziej interesujące to widok młodych ludzi na konferencji. Cieszę się, że im ta konferencja jest potrzebna, że chcą się pochwalić swoimi osiągnięciami. Konkurs Power Concrete to przykład na to, jak w sposób lżejszy i przystępny pokazywać, to co z betonu można osiągnąć.

 

Andrzej Balcerek, Górażdże Cement: – Wśród uczestników konferencji mamy gości z branży, z uczelni technicznych, ale także producentów kostki brukowej, dachówki, wykonawców stadionów i budowniczych autostrad. To wielkie spotkanie i duże wydarzenie. Podczas konferencji najbardziej zainteresowała mnie dyskusja z zakresu zrównoważonego budownictwa. Ono już w nas jest.

 

Jacek Błoński, Chryso Polska: - Dla mnie numerem jeden konferencji Dni Betonu 2010 były debata telewizyjna oraz konkurs Power Concrete. Konkurs urozmaicił konferencję i dodał jej trochę pikanterii. Powodem satysfakcji jest dla nas zajęcie trzeciego miejsca w konkursie w wynikiem ponad 150 MPa.  Myślę, że takie wydarzenia poszerzą grono uczestników kolejnych Dni Betonu.

 

Prof. Jan Deja, Stowarzyszenie Producentów Cementu: – Solą każdej konferencji są dobre referaty, dobre prezentacje i z tym mamy do czynienia. Kilkudziesięciu autorów przygotowało referaty pozostające w bliskiej relacji z praktyką. Wypalił pomysł z konkursem Power Concrete. Osiągnięcie 200 MPa na oczach ponad 700 uczestników konferencji to wielkie wydarzenie. Ważnym i odważnym przedsięwzięciem była debata publiczna. Chcę także zwrócić uwagę na prezentację książki prof. Wiesława Kurdowskiego pt. „Chemia cementu i betonu”. Po 20 latach mamy nową książkę z obszaru wiedzy, w którym na co dzień wielu z nas pracuje.

 

Dariusz Gawlak, Cementownia Warta: – Dni Betonu 2010 to sukces organizatorów i osób, które przygotowały referaty. Charakterystyczne jest to, że jest coraz więcej młodych naukowców prezentujących wyniki swoich badań. Konferencja potrzebna jest dla branży. Dzięki takim wydarzeniom mamy z czego czerpać wiedzę. To istotny wkład w wymianę myśli technicznej. Dużym wydarzeniem jest prezentacja dzieła fundamentalnego „Chemia cementu i betonu”. To odświeżenie i przekazanie najnowszej wiedzy.

 

Prof. Jacek Śliwiński, Politechnika Krakowska: - Ta konferencja w środowisku ma swój oddźwięk. Dobór referatów był odzwierciedleniem tego, czym środowisko aktualnie się zajmuje. Nowością był panel dyskusyjny, który bardzo dobrze oceniam. Jeżeli hasło zrównoważony rozwój pada podczas konferencji, to już jest spełnienie zadania. Hasło trafia do świadomości uczestników. W praktyce oni powinni kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju. Myślę, że ten temat będzie kontynuowany podczas kolejnych konferencji Dni Betonu.

 

Kolejna VII konferencja Dni Betonu odbędzie się od 8 do 10 października 2010 roku.

 

DNI BETONU 2010 W LICZBACH

1050 – tyle stron liczy publikacja referatów konferencyjnych

752 – liczba uczestników konferencji

200 – autorzy referatów

90 – opublikowane referaty

40 – wygłoszone referaty

39 – wystawcy, firmy prezentujące swoją ofertę

19 – firmy - partnerzy konferencji

8 – sesje tematyczne

3 – dni – czas trwania konferencji

 

Kontakt dla mediów: Piotr Piestrzyński, piestrzynski@venainfo.pl, tel. 601 091-172

 


Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.