ad

Zapraszamy na panel dyskusyjny pt. "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?"

Nowa Energia - Regionalne Forum Ekonomiczne będzie poświęcone energii przyszłości, alternatywnym źródłom energii czy innowacjom, które w najbliższym czasie zmienią nasze życie. Wszystkie te dziedziny spaja przemysł cementowy, odgrywając jednocześnie istotną rolę w gospodarce lokalnej i globalnej. O przyszłości sektora podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu panelu "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?" będą dyskutować posłowie i decydenci, przedstawiciele branży oraz lokalnego samorządu. Panel rozpocznie się 25 listopada o godzinie 10.

Przemysł cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Trzy zakłady - w Ożarowie, Małogoszczu i Nowinach - są zlokalizowane w województwie świętokrzyskim. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 10 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - drugim producentem cementu w Unii Europejskiej. Jedną z największych inwestycji - o wartości ponad 100 mln euro - jest modernizacja, a właściwie budowa nowej Cementowni Małogoszcz. Inwestują również zakłady w Ożarowie i Nowinach, między innymi w OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Wszystko po to, aby ograniczać koszty zakupu energii, a także zwiększać jej pozyskiwanie z czystych źródeł. Branża podejmuje szereg działań wpisujących się w zrównoważony rozwój - w tym ukierunkowanych na ograniczenie oddziaływania na środowisko - takich jak redukcja emisji CO₂, zużycia surowców naturalnych czy energii.

INNOWACJE I ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Przemysł cementowy w Polsce nie tylko stawia na dekarbonizację procesów produkcyjnych, dąży również do pozyskiwania czystej energii. Aby osiągnąć ten cel, sektor inwestuje w Odnawialne Źródła Energii, w tym fotowoltaikę oraz energetykę wiatrową. Branża pracuje również nad technologiami zagospodarowania CO2, dzięki którym jego obieg w produkcji będzie jeszcze bardziej zamknięty, dodatkowo ograniczając emisję do atmosfery. Redukcja śladu węglowego jest realizowana także na etapie produkcji materiałów budowlanych, wpisując się w zrównoważone budownictwo. Niskoemisyjne cementy i betony są coraz częściej stosowane na polskich budowach, wokół biurowców powstają chodniki z antysmogowego betonu, rozwija się prefabrykacja i druk 3D, a drogi betonowe - krajowe i lokalne - są coraz częściej wybierane jako trwałe i zrównoważone rozwiązanie.

CENY ENERGII NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w tym regulacje w ramach pakietu „Fit for 55”, stanowią duże wyzwanie dla sektora cementowego. Mowa szczególnie o Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) oraz Mechanizmie Ochrony Granic (CBAM). Ich kształt bezpośrednio wpływa na konkurencyjność branży, której aż 63% emisji to emisja procesowa, pochodząca z rozkładu węglanu wapnia i wynikająca z braku innej technologii produkcji cementu. Największym wyzwaniem dla cementowni stanowią jednak lawinowo rosnące ceny energii. Stanowi ona przynajmniej 35% kosztów produkcji i jest niezbędna do wytwarzania strategicznie ważnego dla gospodarki materiału, jakim jest cement. Dlatego zarówno przedstawiciele branży, jak i posłowie apelują o objęcie sektora cementowego programem wsparcia, aby - podobnie jak inne branże energochłonne - został wpisany na listę przedsiębiorstw energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensaty kosztów pośrednich - w tym także energii elektrycznej. Pomimo rocznego zużycia energii rzędu 2 TWh, przemysł cementowy nie został bowiem uwzględniony na liście sektorów uprawnionych do rekompensat wynikających z cen prądu. Jednocześnie producenci stali, szkła, papieru, nawozów czy paliw od lat otrzymują takie wsparcie.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, branża wytwarza i dostarcza cement na budowy w całej Polsce. Według prognoz, spadek produkcji w tym i kolejnych latach powinien oscylować na poziomie kilku procent. Sytuacja na rynku budowlanym jest jednak coraz poważniejsza. O ile inwestycje infrastrukturalne posuwają się do przodu, to w segmencie mieszkaniowym widać wyraźne spowolnienie. Niedawno organizacje branżowe zaapelowały o ratunek właśnie dla sektora budowy mieszkań.

WSPARCIE PONAD PODZIAŁAMI

By ponad podziałami politycznymi wspierać rozwój przemysłu cementowego jako kluczowego sektora polskiej gospodarki, grupa posłów reprezentująca wszystkie ugrupowania polityczne, powołała Parlamentarny Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, którym kieruje świętokrzyski poseł Andrzej Szejna. Region w tym gremium reprezentuje również poseł Mariusz Gosek, a do jego składu dołączyli także posłowie: Paweł Bejda, Przemysław Koperski, Kazimierz Matuszny, Bogusław Sonik, Paweł Zalewski i Marcin Kulasek.

W panelu dyskusyjnym podczas Regionalnego Forum Ekonomicznego w Kielcach udział wezmą: Krzysztof Kieres - przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, poseł Andrzej Szejna - przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, poseł Paweł Bejda - wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, poseł Bogusław Sonik – członek zespołu, Marcin Majcher - burmistrz Miasta i Gminy Ożarów, arch. Marcin Brataniec - eM4 Pracownia Architektury Brataniec.

Panel dyskusyjny "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?"

25 listopada 2022 r., godz. 10, Hotel Binkowski - Kielce, ul. Szczepaniaka 42

Udział bezpłatny, wymagana rejestracja:

https://www.webankieta.pl/ankieta/833805/formularz-rejestracyjny-do-udzialu-w-nowa-energia-regionalne-forum-ekonomiczne.html

Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.