Zapraszamy na panel dyskusyjny pt. "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?"

Nowa Energia - Regionalne Forum Ekonomiczne będzie poświęcone energii przyszłości, alternatywnym źródłom energii czy innowacjom, które w najbliższym czasie zmienią nasze życie. Wszystkie te dziedziny spaja przemysł cementowy, odgrywając jednocześnie istotną rolę w gospodarce lokalnej i globalnej. O przyszłości sektora podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu panelu "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?" będą dyskutować posłowie i decydenci, przedstawiciele branży oraz lokalnego samorządu. Panel rozpocznie się 25 listopada o godzinie 10.

Przemysł cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Trzy zakłady - w Ożarowie, Małogoszczu i Nowinach - są zlokalizowane w województwie świętokrzyskim. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 10 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - drugim producentem cementu w Unii Europejskiej. Jedną z największych inwestycji - o wartości ponad 100 mln euro - jest modernizacja, a właściwie budowa nowej Cementowni Małogoszcz. Inwestują również zakłady w Ożarowie i Nowinach, między innymi w OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Wszystko po to, aby ograniczać koszty zakupu energii, a także zwiększać jej pozyskiwanie z czystych źródeł. Branża podejmuje szereg działań wpisujących się w zrównoważony rozwój - w tym ukierunkowanych na ograniczenie oddziaływania na środowisko - takich jak redukcja emisji CO₂, zużycia surowców naturalnych czy energii.

INNOWACJE I ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Przemysł cementowy w Polsce nie tylko stawia na dekarbonizację procesów produkcyjnych, dąży również do pozyskiwania czystej energii. Aby osiągnąć ten cel, sektor inwestuje w Odnawialne Źródła Energii, w tym fotowoltaikę oraz energetykę wiatrową. Branża pracuje również nad technologiami zagospodarowania CO2, dzięki którym jego obieg w produkcji będzie jeszcze bardziej zamknięty, dodatkowo ograniczając emisję do atmosfery. Redukcja śladu węglowego jest realizowana także na etapie produkcji materiałów budowlanych, wpisując się w zrównoważone budownictwo. Niskoemisyjne cementy i betony są coraz częściej stosowane na polskich budowach, wokół biurowców powstają chodniki z antysmogowego betonu, rozwija się prefabrykacja i druk 3D, a drogi betonowe - krajowe i lokalne - są coraz częściej wybierane jako trwałe i zrównoważone rozwiązanie.

CENY ENERGII NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w tym regulacje w ramach pakietu „Fit for 55”, stanowią duże wyzwanie dla sektora cementowego. Mowa szczególnie o Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) oraz Mechanizmie Ochrony Granic (CBAM). Ich kształt bezpośrednio wpływa na konkurencyjność branży, której aż 63% emisji to emisja procesowa, pochodząca z rozkładu węglanu wapnia i wynikająca z braku innej technologii produkcji cementu. Największym wyzwaniem dla cementowni stanowią jednak lawinowo rosnące ceny energii. Stanowi ona przynajmniej 35% kosztów produkcji i jest niezbędna do wytwarzania strategicznie ważnego dla gospodarki materiału, jakim jest cement. Dlatego zarówno przedstawiciele branży, jak i posłowie apelują o objęcie sektora cementowego programem wsparcia, aby - podobnie jak inne branże energochłonne - został wpisany na listę przedsiębiorstw energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensaty kosztów pośrednich - w tym także energii elektrycznej. Pomimo rocznego zużycia energii rzędu 2 TWh, przemysł cementowy nie został bowiem uwzględniony na liście sektorów uprawnionych do rekompensat wynikających z cen prądu. Jednocześnie producenci stali, szkła, papieru, nawozów czy paliw od lat otrzymują takie wsparcie.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, branża wytwarza i dostarcza cement na budowy w całej Polsce. Według prognoz, spadek produkcji w tym i kolejnych latach powinien oscylować na poziomie kilku procent. Sytuacja na rynku budowlanym jest jednak coraz poważniejsza. O ile inwestycje infrastrukturalne posuwają się do przodu, to w segmencie mieszkaniowym widać wyraźne spowolnienie. Niedawno organizacje branżowe zaapelowały o ratunek właśnie dla sektora budowy mieszkań.

WSPARCIE PONAD PODZIAŁAMI

By ponad podziałami politycznymi wspierać rozwój przemysłu cementowego jako kluczowego sektora polskiej gospodarki, grupa posłów reprezentująca wszystkie ugrupowania polityczne, powołała Parlamentarny Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, którym kieruje świętokrzyski poseł Andrzej Szejna. Region w tym gremium reprezentuje również poseł Mariusz Gosek, a do jego składu dołączyli także posłowie: Paweł Bejda, Przemysław Koperski, Kazimierz Matuszny, Bogusław Sonik, Paweł Zalewski i Marcin Kulasek.

W panelu dyskusyjnym podczas Regionalnego Forum Ekonomicznego w Kielcach udział wezmą: Krzysztof Kieres - przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, poseł Andrzej Szejna - przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, poseł Paweł Bejda - wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, poseł Bogusław Sonik – członek zespołu, Marcin Majcher - burmistrz Miasta i Gminy Ożarów, arch. Marcin Brataniec - eM4 Pracownia Architektury Brataniec.

Panel dyskusyjny "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?"

25 listopada 2022 r., godz. 10, Hotel Binkowski - Kielce, ul. Szczepaniaka 42

Udział bezpłatny, wymagana rejestracja:

https://www.webankieta.pl/ankieta/833805/formularz-rejestracyjny-do-udzialu-w-nowa-energia-regionalne-forum-ekonomiczne.html

Pozostałe aktualności i informacje

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

2024-02-29
- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.

Niestety pojawiły się podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś...

2024-02-29
Roku 2023 na polskim rynku nie możemy niestety zaliczyć do udanych. Niskie zaangażowanie sprzętu na budowach, wynikające ze znacznych opóźnień lub wręcz zaniechań planowanych inwestycji w połączeniu ze stale rosnącymi kosztami prowadzenia działalności spowodowało, że wyniki krajowe w pierwszej połowie roku, a nawet do początków sierpnia, były dalekie od planowanych. Niestety pojawiły się również podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję oraz Białoruś - komentuje Michał Wrzosek, prezes zarządu PERI Polska, na łamach BTA.

Realizacja technologii CCS/U i import cementu z Ukrainy kluczowymi wyzwaniami dla przemysłu cementowego

2024-02-22
Branża cementowa w Polsce oczekuje wsparcia legislacyjnego w związku w wprowadzaniem technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, które są jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności przemysłu cementowego. Zagrożeniem dla branży cementowej jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej. 21 lutego 2024 r, w Sejmie, odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego.

Dzień po dniu odkrywajmy DNI BETONU

2024-02-05
- Beton ma szczególne znaczenie dla obudowy i kreacji pustki w architekturze. Dlatego budujmy pustkę – powiedział dr Marek Początko na zakończenie referatu pt. „Przestrzeń pustki jako motyw współczesnej architektury betonowej”. Jego słowa skomentował prof. Kazimierz Flaga: „Bardzo mnie cieszy, że w architekturze zaczyna obowiązywać zasada, że oprócz tworzenia rzeczywistości fizycznej jeszcze szukamy rzeczywistości transcendentnej, duchowej”. To tylko mały fragment zapisu sesji poświęconej architekturze betonowej, która odbyła się trzeciego dnia XII konferencji DNI BETONU. Zachęcamy Państwa do oglądania, słuchania i odkrywania - dzień po dniu - DNI BETONU, konferencji która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy!

Kurs Technologia Betonu – edycja wiosna 2024

2024-01-15
Kurs adresowany jest do projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni betonu, handlowców, producentów betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych, pracowników firm: budowlanych, wykonawczych, remontowych i projektowych, a także dla wszystkich którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat betonu.