ad

Za wirtuozowskie operowanie białym, surowym żelbetem

eM4 Pracownia Architektury Brataniec zdobyła pierwszą nagrodę 25. edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze” za projekt pawilonu i alei dolnej części Parku Miejskiego w Starachowicach.

- Na szczególną uwagę zasługuje wirtuozowskie operowanie białym, surowym żelbetem. Nieregularne ślady po drewnianych szalunkach, zastygłe wycieki pomiędzy deskami szalowania, a nawet rysy i pęknięcia ścian pawilonu gastronomicznego stanowią przeciwstawną warstwę w stosunku do ostrej geometrii form obiektu. Swoboda i erudycja z jaką autorzy świadomie operują detalem, pełniącym funkcję dekoracji zasługuje na szczególne uznanie i rozstrzyga o przyznaniu pierwszej nagrody – napisali Jurorzy konkursu w uzasadnieniu.

10 grudnia 2021 r. w siedzibie SARP w Warszawie nagradzano najlepsze projekty obiektów z użyciem technologii betonowej, które zostały zrealizowane do końca 2020 r.

Do konkursu „Polski Cement w Architekturze”, który od 25 lat jest organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i Stowarzyszenie Producentów Cementu, zgłoszono 25 obiektów zrealizowanych na terenie całego kraju.

Celem konkursu jest spojrzenie na zrealizowane w Polsce obiekty pod kątem wykorzystania betonu jako tworzywa konstrukcyjnego i architektonicznego oraz znalezienie najlepszego sposobu, w jaki ten materiał został użyty.

Prace oceniało Jury w składzie:

- prezes SARP, Przewodniczący Sądu – arch. Bohdan (Biś) Lisowski

- przedstawiciel Rady Prezesów SARP – arch. Jakub Krzysztofik

- laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze” – arch. Seweryn Nogalski

- architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP – arch. Jolanta Przygońska

- przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu – Zbigniew Pilch, szef marketingu SPC

- sekretarz Jury arch. krajobrazu Marek Szeniawski

Po zapoznaniu się z 25 zgłoszeniami, które napłynęły na konkurs, Jury nominowało do finału 11 obiektów. Przyznano 4 nagrody, 1 nagrodę specjalną oraz 1 nagrodę specjalną za całokształt działalności twórczej.

10 grudnia 2021 r., podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie SARP w Warszawie, nagrody wręczali:

w imieniu Stowarzyszenia Architektów Polskich – prezes SARP arch. Bohdan (Biś) Lisowski

w imieniu Stowarzyszenia Producentów Cementu – szef marketingu Zbigniew Pilch

w imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce – członek zarządu Anna Kornecka

I NAGRODA  w wysokości 15.000 zł

za obiekt:  Park Miejski w Starachowicach - pawilon i aleje dolnej części parku

dla eM4. Pracownia Architektury Brataniec

AUTORZY: arch., arch. Marcin Brataniec (główny projektant), Urszula Forczek-Brataniec, Marek Bystroń, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa

Współpraca: Janusz Krzykawski (konstrukcja), Paulina Nosalska (zieleń)

INWESTOR: Gmina Starachowice

WYKONAWCA:  Przedsiębiorstwo Firma Usługowa „Freedom” Hubert Olejarz

Opinia Jury o nagrodzonym obiekcie:

Praca została nagrodzona za twórcze i wzorcowe rozwiązania w kształtowaniu publicznej przestrzeni parku miejskiego w zakresie funkcji, prawidłowego strefowania oraz innowacyjności rozwiązań projektowych i materiałowych. Autorzy pracy w mistrzowski sposób operują formą, która pomimo abstrakcyjnego i zgeometryzowanego języka doskonale wpisuje się w zróżnicowany teren oraz krajobraz przyrodniczy, a także spełnia wymogi ambitnego programu funkcjonalnego. Kontrast to dodatkowe narzędzie jakim brawurowo posługują się architekci umiejętnie stosując materiały: stal, drewno, szkło i beton. Na szczególną uwagę zasługuje wirtuozowskie operowanie białym, surowym żelbetem. Nieregularne ślady po drewnianych szalunkach, zastygłe wycieki pomiędzy deskami szalowania, a nawet rysy i pęknięcia ścian pawilonu gastronomicznego stanowią przeciwstawną warstwę w stosunku do ostrej geometrii form obiektu. Swoboda i erudycja z jaką autorzy świadomie operują detalem, pełniącym funkcję dekoracji zasługuje na szczególne uznanie i rozstrzyga o przyznaniu przez jury głównej nagrody.

Pawilon w parku miejskim w Starachowicach

II NAGRODA w wysokości  10.000 zł

za obiekt:  Hotel Nobu Warsaw

dla pracowni: Medusa Group

AUTORZY: Zespół autorski  arch. arch. Przemo Łukasik, Łukasz Zagała, Aleksandra Nowak, Dorota Pala, Wojciech Funkiewicz, Magda Kołłątaj, Paulina Skalska, Katarzyna Chobot, Natalia Krzeszowska, Izabela Moskal, Magdalena Stanik, Weronika Korpalska, Anna Szuba, Anna Wawrzyniak, Tomasz Budziński, Monika Muszyńska, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Michał Laskowski, Krzysztof Weber, Jacek Pisarczyk

Architektura wnętrz: Medusa Group, DeNovo (projekt wnętrz część Rialto), Studio PCH (projekt wnętrz restauracja)

Architektura krajobrazu: architekt krajobrazu Robert Nowicki

INWESTOR: Tacit Investment S.A.

WYKONAWCY: STRABAG Sp. z o.o., Gleeds Polska Sp. z o.o.

Opinia Jury o nagrodzonym obiekcie

Autorzy pracy operują prostymi formami wyrazu opartymi na grze kontrastów.  Szczególną uwagę zwraca wykończenie wnętrz oparte na zachowaniu i wyeksponowaniu elementów budowlanych. Powściągliwy design, zwłaszcza pokoi hotelowych, w których dominuje szary beton konstrukcyjny ścian i stropów, uzupełniony drewnem podłóg i mebli, tworzy nieoczekiwanie przytulne wnętrza. 

Hotel Nobu Warsaw

Dwie równorzędne III NAGRODY w wysokości 5.000 zł

za obiekt: Dom na jednym poziomie w Żorach

dla pracowni: RS+ Robert Skitek   

AUTORZY: arch. Robert Skitek, RS+ Robert Skitek

Współpraca: arch. Jarosław Zieliński

INWESTOR: Jarosław Wojas

WYKONAWCA: P.P.U.H. Thermodom Sp. z o.o.

za obiekt: Przystań Kajakarska MOSM w Tychach

dla pracowni: RS+ Robert Skitek,

AUTORZY: arch. Robert Skitek, RS + Robert Skitek

Współpraca: arch. arch. Jakub Zygmunt, Jarosław Zieliński, Marta Lenart-Zygmunt, Wojciech Zientek

INWESTOR: Jan Cofała/Gmina Tychy

WYKONAWCA: Firma Budowlana ,,Mazur” Sławomir Mazur

Opinia Jury o nagrodzonych obiektach

Dom na jednym poziomie w Żorach: W betonowych ramach zamknięty, a jednak całkowicie poza ramami. Budynek mieszkalny autorstwa arch. Skitka odbiega od sztampowej architektury jednorodzinnej, by stać się formą architektoniczną doskonale łączącą przestrzenie, ubierając je w ramy.

Przystań kajakarska MOSM w Tychach: Na Śląsku przestrzenie mające znaczenie z trudem można wskazać. Te które pamiętamy i pragniemy do nich powracać. Jeśli są, to starówki i zabytkowe zespoły miejskie. I chociaż Tychy kojarzone są z bezdusznym zespołem blokowisk, gdzieniegdzie można odnaleźć próbę urbanistycznej walki o stworzenie jakościowych przestrzeni. Czy przestrzenie te są  przyjazne i użyteczne – sprawa dyskusyjna. Tym bardziej jako osoba która urodziła się i mieszkała w Tychach przez wiele lat obcująca z utopijnymi wizjami Nowego Miasta z wielkim entuzjazmem powitałem przestrzeń która została zaprojektowana przez RS plus nad jeziorem Paprocany. Z pewnością jest to przestrzeń, która oprócz swojej podstawowej funkcji  – przystani kajakarskiej jest jakościową przestrzenią publiczną miejąca znaczenie dla mieszkańców.

Dom na jednym poziomie w Żorach
Przystań kajakarska MOSM w Tychach

NAGRODA SPECJALNA Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego - 5.000 zł

za obiekt: Amfiteatr Brain Embassy

dla pracowni: mode:lina™

AUTORZY: DESIGIN (AUTOR): mode:lina™

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk, Magdalena Strąg

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY: architekci Ewa Pawlicka-Garus, Lidia Jeżak, Beata Czarnocka, Monika Urbanek

Współpraca: Pracownia Architektoniczna Poznań-Projekt, DEMIURG PROJECT S.A., Pracownia Projektowa Jacek Kryske

PROJECT MANAGER: PM Services Poland Sp. z o. o.

INEWSTOR: Adgar Poland

WYKONAWCA: DM Building

Opinia Jury o nagrodzonym obiekcie:

Obiekt jest pięknym przykładem działania kreującego przestrzeń wspólną dla małej społeczności. Swoją formą nawiązuje do antycznych amfiteatrów, na uznanie zasługuje zastosowanie przekrycia sceny pierścieniem wykonanym z betonu, zawierającym szklane zadaszenie. Rozwiązanie to uniezależnia obiekt od warunków pogodowych. Na najwyższą ocenę zasługuje sposób wykorzystania betonu jako materiału do amfiteatru – widowni i ringu zadaszenia.

NAGRODA SPECJALNA za całokształt działalności twórczej Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu przyznało nagrodę specjalną za całokształt  działalności twórczej z użyciem technologii żelbetowej arch. Jerzemu Tarnawskiemu.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Polski Cement w Architekturze prowadził prezes SARP arch. Bohdan (Biś) Lisowski
W związku z 25. edycją konkursu Polski Cement w Architekturze prezes SARP arch. Bohdan (Biś) Lisowski (z prawej) przekazał podziękowania dla Stowarzyszenia Producentów Cementu, które odebrał Zbigniew Pilch, szef marketingu SPC
Laureaci pierwszej nagrody - arch. Marcin Brataniec i arch. Urszula Forczek - Brataniec
Drugą nagrodę w konkursie za obiekt "Hotel Nobu Warsaw" zdobyła pracownia Medusa Group. W imieniu projektantów nagrodę odbierał arch. Przemo Łukasik
Wielkim nieobecnym był arch. Robert Skitek, zdobywca dwóch równorzędnych trzecich nagród, który zdalnie wziął udział w uroczystości (na telebimie)
Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, zdobyła pracownia mode:lina za "Amfiteatr Brain Embassy"
Nagrodę specjalną w imieniu fundatora wręczała Anna Kornecka, członek zarządu SPBT
Anna Kornecka, członek zarządu SPBT
Nagrodę specjalną za całokształt działalności twórczej z użyciem technologii betonowej otrzymał arch. Jerzy Tarnawski (na telebimie). Laudację odczytał arch. Zbigniew Maćków
Na zakończenie uroczystości odbyła się premiera drugiego opracowania wydanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu pt. "Detale architektury betonowej" pod redakcją prof. Marcina Charciarka z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
"Detale architektury betonowej cz. 2: jest próbą określenia stanu wiedzy technicznej i stopnia świadomości materiałowej w traktowaniu betonu oraz identyfikacji ideowych sensów architektury - tłumaczył prof. Marcin Charciarek
Nagrodę Honorową SARP za 2021 rok otrzymała prof. Ewa Kuryłowicz - gratulujemy!


Pozostałe aktualności i informacje

W Parlamencie Europejskim o przyszłości przemysłu cementowego

2022-05-19
Kilka dni po powołaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, delegacja Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) odwiedziła Parlament Europejski, gdzie toczą się prace nad pakietem „Fit for 55”. Obejmuje on między innymi zmiany w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) oraz wprowadzenie tzw. cła węglowego, czyli Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM). Ich kształt ma fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności sektora cementowego, stalowego czy nawozowego.

SEMINARIUM: SAMORZĄDOWE DROGI BETONOWE – odpowiedzią na wymagania przyszłości – PREZENTACJE

2022-05-13
„Samorządowe drogi betonowe odpowiedzią na wymagania przyszłości” to tytuł seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, które odbyło się 11 maja 2022 r. w Targach Kielce, podczas targów Nowa Infrastruktura. W seminarium, podczas którego zostały zaprezentowane, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych jak i samorządowych, wzięło udział ponad 200 samorządowców z całego kraju. PONIŻEJ PUBLIKUJEMY PREZENTACJE PRZEDSTAWIONE PODCZAS SEMINARIUM.

Rozpoczął prace Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego

2022-05-12
Potrzebę ponadpartyjnego wsparcia dla sektora cementowego, jako polskiej racji stanu, podkreślał poseł Paweł Bejda podczas pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które 12 maja 2022 r. odbyło się w Sejmie. Zdaniem posła Bejdy branża cementowa jest kluczowa zarówno z perspektywy gospodarki czy roli w zagospodarowaniu odpadów, jak i środowiska lokalnego, w tym zapewnienia miejsc pracy.

Samorządowe drogi pod naporem ciężkiego ruchu

2022-05-11
Badanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich samorządach pokazało, że przeszło połowa z nich (54 proc.) widzi potrzebę remontu przynajmniej jednej czwartej z posiadanych odcinków. W niemal co drugiej (46 proc.) z badanych jednostek jako najczęstszą przyczynę uszkodzeń nawierzchni wskazano przeciążenie transportem towarowym, a w co piątej (20 proc.) przeciążenie ruchem maszyn rolniczych. Być może jest to jedną z przyczyn rosnącej popularności dróg betonowych. W obecnej kadencji drogę o takiej nawierzchni wybudowało 13 proc. badanych samorządów w porównaniu do 8 proc., które taką budowę zadeklarowały w badaniu sprzed 5 lat.

Dobrzy Gospodarze 2022

2022-05-11
Andrzej Jankowski – wójt gminy Brańsk, Norbert Bień – wójt gminy Klucze oraz Tomasz Ożóg – zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina otrzymali 11 maja 2022 r. tytuły „Dobrego Gospodarza” za budowę dróg lub ciągów pieszo-rowerowych z betonu. Ogłoszenie wyników konkursu organizowanego od 2017 roku przez Stowarzyszenie Producentów Cementu nastąpiło podczas seminarium dla samorządowców pt. „Samorządowe drogi betonowe odpowiedzią na wymagania przyszłości”.