ad

X jubileuszowe seminarium pt. „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami”

 

 

 

– Dzięki inwestycjom, jakie ponieśliśmy na modernizację naszych zakładów, linii do produkcji klinkieru, możemy dzisiaj współspalać paliwa alternatywne, z których średnio dla przemysłu uzyskujemy 50% ciepła. Proces ten przebiega bezodpadowo i jest w pełni bezpieczny dla środowiska – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas otwarcia X jubileuszowego seminarium pt. „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami”.

X jubileuszowe Seminarium pt. „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami” odbyło się 15 października 2013 r. w hotelu Marriott w Warszawie. Wzięło w nim udział 180 uczestników z całego kraju. Byli przedstawiciele ministerstwa środowiska, naukowcy zajmujący się tematem paliw alternatywnych, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, inspekcji ochrony środowiska, samorządowcy, producenci paliw alternatywnych i przedstawiciele cementowni.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jego przewodniczący – Andrzej Ptak – otworzył seminarium i zaprezentował sektor cementowy w Polsce. Cementownie są jednymi z uczestników systemu gospodarki odpadami w Polsce. Jest to partner wymagający, jeżeli chodzi o jakość paliw z odpadów, ale również z wieloletnim i bogatym doświadczeniem. Jako branża od wielu lat prowadzimy otwartą politykę w tym zakresie. Bardzo istotna jest dla nas współpraca ze społecznościami lokalnymi, dająca poczucie, że współspalanie w zakładzie przemysłowym nie niesie zagrożeń, a wręcz przeciwnie, jest jedną ze sprawdzonych, nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów w Europie i na świecie.

 

GOSPODARKA ODPADAMI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Tegoroczne seminarium odbyło się w trzy miesiące po zmianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. 1 lipca samorządy lokalne przejęły obowiązki gospodarowania tymi odpadami. Uczestnicy seminarium rozmawiali m.in. o nowym systemie pod kątem zagrożeń i szans, jakie przynosi dla produkcji paliw z odpadów.

Prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej był ministrem środowiska w latach 2010-11 i twórcą obowiązującej od 1 lipca ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Podczas seminarium mówił o „Możliwych scenariuszach systemu gospodarki odpadami w Polsce”.

Według prof. Kraszewskiego, branża cementowa w Polsce jest bardzo ważna dla ochrony środowiska. – Wiemy, jak wiele odpadów jest zagospodarowywanych przez przemysł cementowy. Ten system, który był w Polsce przed 1 lipca, działał na zasadzie „im gorsze, tym lepsze”. Zaledwie w 20% zapewniał zagospodarowanie odpadów. ¼ gospodarstw domowych w ogóle nie uczestniczyła w systemie. Kiedy tworzyliśmy ustawę o gospodarce odpadami, samorządy stały za nami murem. Teraz samorządy marudzą na ten system, ale wiele z nich ta ustawa po prostu przerosła. Uzupełnienie braków w poprzedniej, rabunkowej gospodarce odpadami będzie trwało co najmniej 12 lat. To okres przejściowy – mówił prof. Kraszewski. Powiedział także o problemach z dostępnością paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego, jakie są od 1 lipca. – To przejściowe problemy. Przewiduję, że będziecie zawaleni paliwami, pod warunkiem, że nie będą kontynuowane dotychczasowe złe praktyki, np. technologia ZWZ czyli „Zmiel, Wywieź, Zakop”. Tu ogromna rola Inspekcji Ochrony Środowiska – tłumaczył prof. Kraszewski. – Paliwa alternatywne to tani sposób zagospodarowania odpadów i bardzo przyszłościowy. A przemysł cementowy jest w stanie zaabsorbować dzisiaj 1,5 mln ton paliw alternatywnych, to 10% odpadów wytwarzanych w Polsce. To wiele dla systemu gospodarki odpadami, a im więcej, tym lepiej. Trzeba wspierać te technologie, które robią dobre paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego.

Podczas debaty prof. Kraszewski zauważył, że cementownie działają na terenie siedmiu województw.

– Gdybym był marszałkiem tych województw, przewidziałbym te cementownie w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Poza tym krąg odbiorców paliw mógłby się poszerzyć o energetykę, tak jak to jest w Niemczech. To pożądany scenariusz. Taki scenariusz postawi państwa po błękitnej stronie tęczy – dodał prof. Kraszewski.

 

WSPÓŁSPALANIE – OSIĄGNIĘCIE DEKADY

O „Energii z odpadów, inwestycjach, paliwach i technologiach” mówił podczas seminarium poseł Michał Szczerba. Przedstawił m.in. wnioski do analizy przy nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami oraz źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. – Środki własne gmin i przedsiębiorstw są niewystarczające. Powinny mieć w tym udział fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej na poziomie zarówno krajowym jak i regionalnym, dotacje i dopłaty do kredytów z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz formuła partnerstwa publiczno-prywatnego – tłumaczył poseł Szczerba.

Prof. Adam Grochowalski z Politechniki Krakowskiej zwrócił uwagę uczestników seminarium na „Zagadnienia bezpieczeństwa współspalania paliw alternatywnych w cementowniach”. O „Procesie współspalania paliw alternatywnych w cementowniach” mówił także w swoim referacie Tadeusz Radzięciak, członek zarządu ds. produkcji i techniki Cemex Polska.

Na zakończenie seminarium odbyła się debata podsumowująca „Nowy system gospodarki odpadami – szansa czy zagrożenie dla paliw alternatywnych?”. Moderatorem debaty był prof. Andrzej Kraszewski. W debacie wzięli udział: Tadeusz Radzięciak z Cemex Polska, Małgorzata Janiszewska – świętokrzyski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Leszek Burakowski – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dr hab. Janusz Mikuła – Politechnika Krakowska i Jacek Ziółkowski – dyrektor ds. paliw alternatywnych Lafarge Polska.

Zdaniem dr hab. Janusza Mikuły, system gospodarki odpadami zawiera podstawowe wady.

– Jeżeli ich się nie zmieni, to nic nie będzie z reformy. Po pierwsze, opłata marszałkowska. Jeżeli dalej będziemy różnicować stawki, to będziemy mieli do czynienia ze „zmieniaczami kodów”. Dodam, że największy w Polsce „zmieniacz kodów” ma wydajność 200 tysięcy ton, a zmienia rocznie kody w odpadach o masie 400 tysięcy ton. Po drugie, nie powinno być regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które muszą mieć składowisko. Wszystkie instalacje, które spełniają wymagania prawne, są w stanie uzyskać ściśle określony poziom odzysku i mają niski poziom odpadu wtórnego – powinny brać udział w systemie. Efektem RIPOK-ów jest olbrzymia ilość materiału do składowania lub do rekultywacji wyrobisk. Po trzecie, przetargi, które wprowadziły ogromne zamieszanie w gminach i do dzisiaj odbijają się czkawką. Komu przeszkadzał wolny rynek przewozu odpadów? 11 tysięcy firm, w większości rodzinnych, dzisiaj bankrutuje. Zostawiamy ich na lodzie, a wkrótce odbije się to całkowitym zmonopolizowaniem rynku – mówił dr hab. Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej.

Leszek Burakowski poinformował, że województwo lubelskie korzysta z dobrodziejstw dwóch cementowni i możliwości współspalania tam paliw alternatywnych. – Większa skala odzysku odpadów spowodowała, że pozostała masa odpadów ma mniejszą kaloryczność. To niekorzystne zjawisko.

Małgorzata Janiszewska – świętokrzyski wojewódzki inspektor ochrony środowiska – stwierdziła, że na terenie województwa świętokrzyskiego działają trzy cementownie i wszystkie są przyjazne dla środowiska. – Emisja z tych zakładów jest minimalna. Zakłady te korzystają obecnie w 100% z paliw alternatywnych produkowanych w Polsce – mówiła Małgorzata Janiszewska. – Ja zagrożenie upatruję w tym, że jeżeli powstaną różne zakłady produkcji paliw alternatywnych, to powstaną na terenie kraju nowe źródła konfliktów i niezadowolenia społecznego.

Według Tadeusza Radzięciaka, współspalanie paliw alternatywnych w cementowniach jest korzystne i dla cementowni i dla środowiska. – To bardzo ważne, wspólne osiągnięcie ostatniej dekady i zróbmy wszystko, by tego nie zepsuć – apelował Tadeusz Radzięciak.

Piotr Piestrzyński

BY NASZE ŚRODOWISKO ZMIENIAŁO SIĘ NA KORZYŚĆ

– Jak Pan ocenia X seminarium „Paliwa alternatywne”?

Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny: – Dobrze, że odbyło się kolejne seminarium przemysłu cementowego poświęcone wykorzystaniu paliw alternatywnych. Cieszę się, że dużo zostało powiedziane o obecnych relacjach, w świetle ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi, których właścicielami stały się gminy. Okazuje się, że można te odpady skutecznie zagospodarować w przemyśle cementowym. W przypadku naszej gminy Sitkówka-Nowiny nasze odpady mogą trafiać do powstałego na terenie gminy zakładu przerobu odpadów, a stamtąd do naszej cementowni w Nowinach. Mam nadzieję, że ta współpraca się umocni i będzie to z korzyścią dla naszej gminy. Odpady nie będą przewożone na duże odległości, a zostaną skoncentrowane do przerobu w tym zakładzie. Przygotowanie paliwa alternatywnego dla cementowni wymaga zaangażowania. To paliwo musi spełnić określone parametry wilgotności, kaloryczności i granulacji, by być wykorzystane do produkcji klinkieru w piecach cementowych. Podczas konferencji było szereg ciekawych wypowiedzi. Szkoda, że zabrakło trochę czasu na dyskusję, na wysłuchanie wypowiedzi samorządowców o przeszkodach, trudnościach albo o tym, jakie należałoby stosować zachęty, żeby zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprzez wykorzystanie jako paliwa alternatywnego w piecach cementowych, było większe.

– A jakie zachęty, Pana zdaniem, należy zastosować?

– Apelowałem do przedstawicieli cementowni, by wsparli producentów paliw, wskazali im, jakie popełniają błędy i co powinni zrobić, by poprawić parametry paliw alternatywnych, tak by były powtarzalne i stabilne. Wtedy tych odpadów w postaci paliw udałoby się znacznie więcej zagospodarować. Może wówczas nie byłoby konieczne sprowadzanie paliw alternatywnych z zagranicy. Powinniśmy troszczyć się o własny rynek. Myślę, że zakład produkcji paliw alternatywnych, który powstał na terenie naszej gminy, wpisze się we współpracę z gminą i cementownią, i sprawi, że nasze środowisko będzie się zmieniało na korzyść.

Piotr Piestrzyński


Pozostałe aktualności i informacje

W tym małym obiekcie zostały zawarte wszystkie zalety prefabrykacji

2022-12-04
Za projekt „Dom w Grzepnicy” pracownia architektoniczna MAXBERG ze Szczecina otrzymała pierwszą nagrodę XXVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze. - W tym małym obiekcie zostały zawarte wszystkie zalety prefabrykacji - powiedział arch. Karol Nieradka podczas ogłoszenia wyników konkursu, które 2 grudnia 2022 r. odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.

Branża cementowa kołem zamachowym gospodarki. Jakie wyzwania przed nią stoją?

2022-11-28
Z województwa świętokrzyskiego pochodzi 35% cementu produkowanego w Polsce. Działają tu trzy cementownie - w Ożarowie, Małogoszczu i Nowinach. Cały krajowy sektor cementowy tworzy 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 10 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - drugim producentem cementu w UE. Cement jest swoistym papierkiem lakmusowym sytuacji gospodarczej, a przed branżą - strategicznie ważną dla całego budownictwa - stoi szereg wyzwań. Rozmawiali o nich uczestnicy panelu „Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?” podczas tegorocznego Regionalnego Forum Ekonomicznego - Nowa Energia.

Zapraszamy na panel dyskusyjny pt. "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?"

2022-11-21
Nowa Energia - Regionalne Forum Ekonomiczne będzie poświęcone energii przyszłości, alternatywnym źródłom energii czy innowacjom, które w najbliższym czasie zmienią nasze życie. Wszystkie te dziedziny spaja przemysł cementowy, odgrywając jednocześnie istotną rolę w gospodarce lokalnej i globalnej. O przyszłości sektora podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu panelu "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?" będą dyskutować posłowie i decydenci, przedstawiciele branży oraz lokalnego samorządu. Panel odbędzie się 25 listopada o godzinie 10. Zaprasza poseł Andrzej Szejna, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce.

Wspólne wystąpienie branż w sprawie rozwiązań dla sektora mieszkaniowego

2022-11-10
Polski rynek nieruchomości stoi u progu kryzysu nienotowanego od 2008 roku. Pilnie należy wprowadzić rozwiązania, które zmniejszą spadki rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. Brak interwencji rządu może doprowadzić do utraty miejsc pracy przez 100 tys. pracowników firm bezpośrednio związanych ze wznoszeniem nowych budynków, jak i w branżach powiązanych z rynkiem mieszkaniowym.

Ruszyła rejestracja na Concrete Roads 2023 w Krakowie

2022-11-02
W przyszłym roku w Krakowie w dniach 25-28 czerwca odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów w tej dziedzinie z całego świata. Sympozjum odbywa się co cztery lata, a poprzednio miało miejsce w Berlinie. Współorganizatorzy konferencji, europejska organizacja EUPAVE i polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu właśnie uruchomili rejestrację uczestników.