X jubileuszowe seminarium pt. „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami”

 

 

 

– Dzięki inwestycjom, jakie ponieśliśmy na modernizację naszych zakładów, linii do produkcji klinkieru, możemy dzisiaj współspalać paliwa alternatywne, z których średnio dla przemysłu uzyskujemy 50% ciepła. Proces ten przebiega bezodpadowo i jest w pełni bezpieczny dla środowiska – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas otwarcia X jubileuszowego seminarium pt. „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami”.

X jubileuszowe Seminarium pt. „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami” odbyło się 15 października 2013 r. w hotelu Marriott w Warszawie. Wzięło w nim udział 180 uczestników z całego kraju. Byli przedstawiciele ministerstwa środowiska, naukowcy zajmujący się tematem paliw alternatywnych, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, inspekcji ochrony środowiska, samorządowcy, producenci paliw alternatywnych i przedstawiciele cementowni.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Producentów Cementu. Jego przewodniczący – Andrzej Ptak – otworzył seminarium i zaprezentował sektor cementowy w Polsce. Cementownie są jednymi z uczestników systemu gospodarki odpadami w Polsce. Jest to partner wymagający, jeżeli chodzi o jakość paliw z odpadów, ale również z wieloletnim i bogatym doświadczeniem. Jako branża od wielu lat prowadzimy otwartą politykę w tym zakresie. Bardzo istotna jest dla nas współpraca ze społecznościami lokalnymi, dająca poczucie, że współspalanie w zakładzie przemysłowym nie niesie zagrożeń, a wręcz przeciwnie, jest jedną ze sprawdzonych, nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów w Europie i na świecie.

 

GOSPODARKA ODPADAMI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

Tegoroczne seminarium odbyło się w trzy miesiące po zmianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. 1 lipca samorządy lokalne przejęły obowiązki gospodarowania tymi odpadami. Uczestnicy seminarium rozmawiali m.in. o nowym systemie pod kątem zagrożeń i szans, jakie przynosi dla produkcji paliw z odpadów.

Prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej był ministrem środowiska w latach 2010-11 i twórcą obowiązującej od 1 lipca ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Podczas seminarium mówił o „Możliwych scenariuszach systemu gospodarki odpadami w Polsce”.

Według prof. Kraszewskiego, branża cementowa w Polsce jest bardzo ważna dla ochrony środowiska. – Wiemy, jak wiele odpadów jest zagospodarowywanych przez przemysł cementowy. Ten system, który był w Polsce przed 1 lipca, działał na zasadzie „im gorsze, tym lepsze”. Zaledwie w 20% zapewniał zagospodarowanie odpadów. ¼ gospodarstw domowych w ogóle nie uczestniczyła w systemie. Kiedy tworzyliśmy ustawę o gospodarce odpadami, samorządy stały za nami murem. Teraz samorządy marudzą na ten system, ale wiele z nich ta ustawa po prostu przerosła. Uzupełnienie braków w poprzedniej, rabunkowej gospodarce odpadami będzie trwało co najmniej 12 lat. To okres przejściowy – mówił prof. Kraszewski. Powiedział także o problemach z dostępnością paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego, jakie są od 1 lipca. – To przejściowe problemy. Przewiduję, że będziecie zawaleni paliwami, pod warunkiem, że nie będą kontynuowane dotychczasowe złe praktyki, np. technologia ZWZ czyli „Zmiel, Wywieź, Zakop”. Tu ogromna rola Inspekcji Ochrony Środowiska – tłumaczył prof. Kraszewski. – Paliwa alternatywne to tani sposób zagospodarowania odpadów i bardzo przyszłościowy. A przemysł cementowy jest w stanie zaabsorbować dzisiaj 1,5 mln ton paliw alternatywnych, to 10% odpadów wytwarzanych w Polsce. To wiele dla systemu gospodarki odpadami, a im więcej, tym lepiej. Trzeba wspierać te technologie, które robią dobre paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego.

Podczas debaty prof. Kraszewski zauważył, że cementownie działają na terenie siedmiu województw.

– Gdybym był marszałkiem tych województw, przewidziałbym te cementownie w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Poza tym krąg odbiorców paliw mógłby się poszerzyć o energetykę, tak jak to jest w Niemczech. To pożądany scenariusz. Taki scenariusz postawi państwa po błękitnej stronie tęczy – dodał prof. Kraszewski.

 

WSPÓŁSPALANIE – OSIĄGNIĘCIE DEKADY

O „Energii z odpadów, inwestycjach, paliwach i technologiach” mówił podczas seminarium poseł Michał Szczerba. Przedstawił m.in. wnioski do analizy przy nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami oraz źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami. – Środki własne gmin i przedsiębiorstw są niewystarczające. Powinny mieć w tym udział fundusze europejskie w nowej perspektywie unijnej na poziomie zarówno krajowym jak i regionalnym, dotacje i dopłaty do kredytów z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz formuła partnerstwa publiczno-prywatnego – tłumaczył poseł Szczerba.

Prof. Adam Grochowalski z Politechniki Krakowskiej zwrócił uwagę uczestników seminarium na „Zagadnienia bezpieczeństwa współspalania paliw alternatywnych w cementowniach”. O „Procesie współspalania paliw alternatywnych w cementowniach” mówił także w swoim referacie Tadeusz Radzięciak, członek zarządu ds. produkcji i techniki Cemex Polska.

Na zakończenie seminarium odbyła się debata podsumowująca „Nowy system gospodarki odpadami – szansa czy zagrożenie dla paliw alternatywnych?”. Moderatorem debaty był prof. Andrzej Kraszewski. W debacie wzięli udział: Tadeusz Radzięciak z Cemex Polska, Małgorzata Janiszewska – świętokrzyski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Leszek Burakowski – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, dr hab. Janusz Mikuła – Politechnika Krakowska i Jacek Ziółkowski – dyrektor ds. paliw alternatywnych Lafarge Polska.

Zdaniem dr hab. Janusza Mikuły, system gospodarki odpadami zawiera podstawowe wady.

– Jeżeli ich się nie zmieni, to nic nie będzie z reformy. Po pierwsze, opłata marszałkowska. Jeżeli dalej będziemy różnicować stawki, to będziemy mieli do czynienia ze „zmieniaczami kodów”. Dodam, że największy w Polsce „zmieniacz kodów” ma wydajność 200 tysięcy ton, a zmienia rocznie kody w odpadach o masie 400 tysięcy ton. Po drugie, nie powinno być regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które muszą mieć składowisko. Wszystkie instalacje, które spełniają wymagania prawne, są w stanie uzyskać ściśle określony poziom odzysku i mają niski poziom odpadu wtórnego – powinny brać udział w systemie. Efektem RIPOK-ów jest olbrzymia ilość materiału do składowania lub do rekultywacji wyrobisk. Po trzecie, przetargi, które wprowadziły ogromne zamieszanie w gminach i do dzisiaj odbijają się czkawką. Komu przeszkadzał wolny rynek przewozu odpadów? 11 tysięcy firm, w większości rodzinnych, dzisiaj bankrutuje. Zostawiamy ich na lodzie, a wkrótce odbije się to całkowitym zmonopolizowaniem rynku – mówił dr hab. Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej.

Leszek Burakowski poinformował, że województwo lubelskie korzysta z dobrodziejstw dwóch cementowni i możliwości współspalania tam paliw alternatywnych. – Większa skala odzysku odpadów spowodowała, że pozostała masa odpadów ma mniejszą kaloryczność. To niekorzystne zjawisko.

Małgorzata Janiszewska – świętokrzyski wojewódzki inspektor ochrony środowiska – stwierdziła, że na terenie województwa świętokrzyskiego działają trzy cementownie i wszystkie są przyjazne dla środowiska. – Emisja z tych zakładów jest minimalna. Zakłady te korzystają obecnie w 100% z paliw alternatywnych produkowanych w Polsce – mówiła Małgorzata Janiszewska. – Ja zagrożenie upatruję w tym, że jeżeli powstaną różne zakłady produkcji paliw alternatywnych, to powstaną na terenie kraju nowe źródła konfliktów i niezadowolenia społecznego.

Według Tadeusza Radzięciaka, współspalanie paliw alternatywnych w cementowniach jest korzystne i dla cementowni i dla środowiska. – To bardzo ważne, wspólne osiągnięcie ostatniej dekady i zróbmy wszystko, by tego nie zepsuć – apelował Tadeusz Radzięciak.

Piotr Piestrzyński

BY NASZE ŚRODOWISKO ZMIENIAŁO SIĘ NA KORZYŚĆ

– Jak Pan ocenia X seminarium „Paliwa alternatywne”?

Stanisław Barycki, wójt gminy Sitkówka-Nowiny: – Dobrze, że odbyło się kolejne seminarium przemysłu cementowego poświęcone wykorzystaniu paliw alternatywnych. Cieszę się, że dużo zostało powiedziane o obecnych relacjach, w świetle ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi, których właścicielami stały się gminy. Okazuje się, że można te odpady skutecznie zagospodarować w przemyśle cementowym. W przypadku naszej gminy Sitkówka-Nowiny nasze odpady mogą trafiać do powstałego na terenie gminy zakładu przerobu odpadów, a stamtąd do naszej cementowni w Nowinach. Mam nadzieję, że ta współpraca się umocni i będzie to z korzyścią dla naszej gminy. Odpady nie będą przewożone na duże odległości, a zostaną skoncentrowane do przerobu w tym zakładzie. Przygotowanie paliwa alternatywnego dla cementowni wymaga zaangażowania. To paliwo musi spełnić określone parametry wilgotności, kaloryczności i granulacji, by być wykorzystane do produkcji klinkieru w piecach cementowych. Podczas konferencji było szereg ciekawych wypowiedzi. Szkoda, że zabrakło trochę czasu na dyskusję, na wysłuchanie wypowiedzi samorządowców o przeszkodach, trudnościach albo o tym, jakie należałoby stosować zachęty, żeby zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprzez wykorzystanie jako paliwa alternatywnego w piecach cementowych, było większe.

– A jakie zachęty, Pana zdaniem, należy zastosować?

– Apelowałem do przedstawicieli cementowni, by wsparli producentów paliw, wskazali im, jakie popełniają błędy i co powinni zrobić, by poprawić parametry paliw alternatywnych, tak by były powtarzalne i stabilne. Wtedy tych odpadów w postaci paliw udałoby się znacznie więcej zagospodarować. Może wówczas nie byłoby konieczne sprowadzanie paliw alternatywnych z zagranicy. Powinniśmy troszczyć się o własny rynek. Myślę, że zakład produkcji paliw alternatywnych, który powstał na terenie naszej gminy, wpisze się we współpracę z gminą i cementownią, i sprawi, że nasze środowisko będzie się zmieniało na korzyść.

Piotr Piestrzyński


Pozostałe aktualności i informacje

Rozpoczęła się licytacja prac – Tron Króla Minosa

2023-09-27
Licytacja prac - betonowych Tronów Króla Minosa - rozpoczęła się 27 września 2023 r. Sześć tronów, zostało wykonanych przez studentów architektury podczas wrześniowych warsztatów Architektura Betonowa. Wyniki licytacji poznamy podczas konferencji Dni Betonu w Wiśle.

Warsztaty architektura betonowa: król Minos byłby zadowolony. Z tronów

2023-09-15
- Na pewno król Minos miałby trudny wybór. Mamy 6 pięknych tronów. Moim zdaniem jak zwykle wszystko nam wyszło podczas warsztatów. Studenci są zadowoleni ze swoich prac. Nasze warsztaty są ewenementem na skalę światową. Żadna uczelnia na świecie nie ma podobnych doświadczeń. Więc nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu przy organizacji warsztatów dla studentów jest absolutnie niepowtarzalna – powiedział prof. Tomasz Kozłowski z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oceniając VII Warsztaty Architektura Betonowa pt. „Tron Króla Minosa”, które w dniach 11-15 września 2023 r. odbyły się w Krakowie.

Finał Power Concrete cz. I – zadanie ambitne, trudne i nietuzinkowe

2023-09-11
Zadanie konkursowe było ambitne, ciekawe, skomplikowane, trudne, nietuzinkowe i nieprzewidywalne – mówią uczestnicy pierwszego etapu finału konkursu Power Concrete, który 11 września 2023 r. został rozegrany w Krakowie. 5 zespołów technologów betonu, którzy weszli do finału, wykonało zaroby w laboratorium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Przygotowane przez nich próbki betonu będą badane podczas drugiego etapu finału, 9 października 2023 r. podczas XII konferencji DNI BETONU.

Runda kwalifikacyjna Power Concrete 2023: wygrywa wytrzymałość na ściskanie 69 MPa

2023-09-05
Zespół technologów betonu STACHEMA Polska 1 z wynikiem 69,00 MPa wywalczył pierwsze miejsce w rundzie kwalifikacyjnej VII edycji konkursu Power Concrete, która została rozegrana 5 września 2023 r. w Krakowie. Do kwalifikacji stanęło 30 zespołów technologów z całego kraju, których zadaniem było wykonanie betonu o średniej (z 3 pomiarów) wytrzymałości na ściskanie 69 MPa.

Filmowe podsumowanie 14. Międzynarodowego Sympozjum Concrete Roads 2023

2023-08-10
- Jesteśmy tutaj, aby promować beton, ponieważ wiemy, że jest wytrzymały i trwały. Możemy wnieść swój wkład w zrównoważoną przyszłość – powiedział Tim Alte-Teigeler z firmy OAT. Przedstawiamy filmowe podsumowanie 14. Międzynarodowego Sympozjum Concrete Roads 2023, które w dniach 26-28 czerwca 2023 r. odbyło się w Krakowie.