ad

DEBATA: Trzeba wspierać przemysł cementowy ponad podziałami politycznymi

W kwestii polskiego przemysłu cementowego nasi europosłowie, niezależnie od opcji politycznej, mówią zazwyczaj jednym głosem – wynika z debaty „Przemysł cementowy w Polsce - spajamy Europejski Zielony Ład”. Pretekstem spotkania była prezentacja raportu EY podsumowującego 30 lat transformacji tego sektora oraz wyzwania, jakie go jeszcze czekają. "To dobrze rokuje. Nie dyskutujemy „czy”, tylko „jak”. Bardzo cenne jest to, iż wzmacniamy głos rządowy, a w parlamencie europejskim pokazujemy głos istotnej branży nie tylko w Polsce, ale i w Europie” – mówił Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego (PiS) podczas debaty, która 12 października 2020 r. odbyła się w Centrum Prasowym PAP w Warszawie i towarzyszyła prezentacji raportu firmy Ernst & Young pt. „Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski.

Polski przemysł cementowy jest trzecim, co do wielkości w Unii Europejskiej. Wspólnie z budownictwem generuje 2 miliony miejsc pracy, wytwarza też 8 proc. PKB, a uwzględniając powiązania z innymi sektorami oceniany jest na ponad 13% PKB. Branża cementowa zapewnia też łączną wartość dodaną dla gospodarek lokalnych oraz sektora finansów publicznych na poziomie 3,8 miliarda złotych w skali roku.

Stowarzyszenie Producentów Cementu obchodzi w 2020 r. 30-lecie swojej działalności. Z tej okazji firma konsultingowa Ernst & Young (EY) przygotowała obszerny dokument podsumowujący wpływ sektora na gospodarkę naszego kraju. Został on przestawiony podczas konferencji w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej.

„Stowarzyszenie reprezentuje 13 zakładów cementowych, zlokalizowanych głównie w południowej części Polski. Tutaj występują w dostatecznej ilości wapienie, które pozwalają na produkcję cementu w pełnym cyklu. Jedyny zakład w centrum kraju znajduje się na Kujawach”- mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Jak wynika z raportu EY cementownie nie tylko stymulują rozkwit sektora budowlanego, ale mają zdecydowany wpływ na lokalną gospodarkę regionów, w których się znajdują.

„Na przykład w powiecie opatowskim blisko 30 proc. gospodarki powiatu jest efektem funkcjonowania branży cementowej. Te dwucyfrowe efekty odnotowujemy również w przypadku powiatu pajęczańskiego czy krapkowickiego” – wskazywał w trakcie prezentacji raportu Marek Rozkrut z EY

Jego kolega z EY, Zbigniew Liptak położył nacisk na ogromne zmiany, jakie w ciągu ostatnich 30 lat zaszły w sektorze cementowym.  „Branża nie dosyć, że sama się przetransformowała, to była jeszcze swoistym inkubatorem dla innych przemysłów. Czy powstałaby w Polsce branża dojrzałych RDF-ów, gdyby nie klient, który w pewnym momencie zdecydował się kupować towar powyżej miliona ton tego paliwa. Wyprzedziło to znacznie koncepcje gospodarki w obiegu zamkniętym” – mówił Liptak.

RDF-y (ang. Refuse Derived Fuel) to przede wszystkim nadające się do spalania przetworzone odpady komunalne. Ich wykorzystanie znacznie zmniejsza zużycie paliw kopalnych, jest więc rozwiązaniem ekologicznym.  „A resztki tych odpadów wkomponowują się w strukturę klinkieru, a potem betonu i już w nich zostają. Cementownie są teraz zakładami czystymi, przyjaznymi środowisku, nastąpiła redukcja ilości i emisji pyłów, powstających w cementowniach” – mówił Krzysztof Kieres. 

Mimo znaczącej redukcji emisji CO2 zakłady wciąż produkują pewne ilości tego gazu cieplarnianego. Proces wytwarzania cementu opiera się bowiem na wypalaniu w piecu cementowym w wysokiej temperaturze takich surowców jak: wapień, wapień marglisty, margiel, glina czy iłołupek. „Nie jesteśmy w stanie uniknąć emisji procesowej przy produkcji cementu, która wynika po prostu z reakcji chemicznych. Trwają prace mające na celu jej zmniejszenie” – wyjaśniał Kieres. Obecnie znaczna część uprawnień do emisji CO2 jest dokupowana na wolnym rynku, a to podraża koszty produkcji cementu.

Prezentacji raportu EY towarzyszyła debata na temat miejsca polskiego przemysłu cementowego w rozwiązaniach Europejskiego Zielonego Ładu. W świetle założeń tej strategii do 2050 roku kraje Unii powinny przestawić się na ekologiczną, zeroemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W debacie uczestniczyli m.in. wiceminister Zbigniew Gryglas (Ministerstwo Aktywów Państwowych) oraz wiceminister Piotr Dziadzio (Ministerstwo Klimatu). Stowarzyszenie Producentów Cementu obok przewodniczącego Krzysztofa Kierasa reprezentowali także członkowie zarządu: Janusz Miłuch i Włodzimierz Chołuj

Biorący udział w dyskusji Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego (PiS) podkreślił, że mimo różnic politycznych, w sprawie cementowni i Zielonego Ładu polscy parlamentarzyści w Brukseli mają zawsze to samo, lub prawie to samo zdanie.

 „To dobrze rokuje. Nie dyskutujemy „czy”, tylko „jak”. Bardzo cenne jest to, iż wzmacniamy głos rządowy, a w parlamencie europejskim pokazujemy głos istotnej branży nie tylko w Polsce, ale i w Europie” – mówił Tobiszowski. 

Podkreślił, że obciążenia związane z kupowaniem uprawnień emisyjnych stanowią znaczne koszty. Wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu wpływa więc na konkurencyjność naszych cementowni.

„Nie możemy zapominać także o tym, że dodatkowym czynnikiem ryzyka dla branży cementowej jest wprowadzenie wkrótce rynku mocy i zastosowanie tzw. opłaty mocowej, która także może spowodować pogorszenie konkurencyjności całej branży” – zauważył z kolei poseł do PE Krzysztof Hetman (PSL). Opłata mocowa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu). Finansowane będzie utrzymywanie rezerw energii przez elektrownie węglowe. 

Poseł Hetman podkreślił, że tylko w ciągu ostatnich dwóch lat koszt energii elektrycznej wzrósł o 40 proc. To więcej niż w innych krajach Europy. W tych warunkach trudno jest zachować konkurencyjność naszej branży cementowej.

„Miesiąc temu Komisja Europejska zamknęła listę branż, które mogłyby z powodu rosnących cen energii uzyskiwać rekompensaty. Niestety, branży cementowej na niej nie ma. Formalnie, do roku 2030 ta lista jest zamknięta. Do czerwca 2021 r. KE będzie musiała przedstawić pakiet zmian prawnych związanych z ETS-em (Europejskim Systemem Handlu Emisjami, przyp. red). A jeśli będzie do nich dochodziło, nie można wykluczyć, że i tę listę trzeba będzie jeszcze raz przedyskutować” – mówił poseł Hetman.

W podobnym duchu wypowiadał się także inny polityk PSL zasiadający w PE - Adam Jarubas. „Unia potrzebuje być liderem i ma najbardziej na świecie ambitny plan redukcji emisji. Ale musi też patrzeć na otoczenie gospodarcze, w parlamencie nie powinniśmy dyskutować tylko z poziomu międzynarodówki panświatowej klimatycznej” - powiedział. 

O roli przemysłu cementowego w gospodarce odpadami mówił poseł na Sejm Andrzej Grzyb (PSL). Podkreślił, że wprowadzenie przez Unię zasad gospodarki obiegu zamkniętego oraz całego pakietu regulacji z tym związanych właściwie kończy erę budowy spalarni. Cementownie były i są jednym z głównych podmiotów biorących w tym udział, bo przetwarzają wspomniane już wcześniej odpady komunalne. 


Pozostałe aktualności i informacje

W tym małym obiekcie zostały zawarte wszystkie zalety prefabrykacji

2022-12-04
Za projekt „Dom w Grzepnicy” pracownia architektoniczna MAXBERG ze Szczecina otrzymała pierwszą nagrodę XXVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze. - W tym małym obiekcie zostały zawarte wszystkie zalety prefabrykacji - powiedział arch. Karol Nieradka podczas ogłoszenia wyników konkursu, które 2 grudnia 2022 r. odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.

Branża cementowa kołem zamachowym gospodarki. Jakie wyzwania przed nią stoją?

2022-11-28
Z województwa świętokrzyskiego pochodzi 35% cementu produkowanego w Polsce. Działają tu trzy cementownie - w Ożarowie, Małogoszczu i Nowinach. Cały krajowy sektor cementowy tworzy 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 10 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - drugim producentem cementu w UE. Cement jest swoistym papierkiem lakmusowym sytuacji gospodarczej, a przed branżą - strategicznie ważną dla całego budownictwa - stoi szereg wyzwań. Rozmawiali o nich uczestnicy panelu „Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?” podczas tegorocznego Regionalnego Forum Ekonomicznego - Nowa Energia.

Zapraszamy na panel dyskusyjny pt. "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?"

2022-11-21
Nowa Energia - Regionalne Forum Ekonomiczne będzie poświęcone energii przyszłości, alternatywnym źródłom energii czy innowacjom, które w najbliższym czasie zmienią nasze życie. Wszystkie te dziedziny spaja przemysł cementowy, odgrywając jednocześnie istotną rolę w gospodarce lokalnej i globalnej. O przyszłości sektora podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu panelu "Jaka przyszłość przemysłu cementowego w Polsce?" będą dyskutować posłowie i decydenci, przedstawiciele branży oraz lokalnego samorządu. Panel odbędzie się 25 listopada o godzinie 10. Zaprasza poseł Andrzej Szejna, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce.

Wspólne wystąpienie branż w sprawie rozwiązań dla sektora mieszkaniowego

2022-11-10
Polski rynek nieruchomości stoi u progu kryzysu nienotowanego od 2008 roku. Pilnie należy wprowadzić rozwiązania, które zmniejszą spadki rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych. Brak interwencji rządu może doprowadzić do utraty miejsc pracy przez 100 tys. pracowników firm bezpośrednio związanych ze wznoszeniem nowych budynków, jak i w branżach powiązanych z rynkiem mieszkaniowym.

Ruszyła rejestracja na Concrete Roads 2023 w Krakowie

2022-11-02
W przyszłym roku w Krakowie w dniach 25-28 czerwca odbędzie się XIV edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, które gromadzi najlepszych ekspertów w tej dziedzinie z całego świata. Sympozjum odbywa się co cztery lata, a poprzednio miało miejsce w Berlinie. Współorganizatorzy konferencji, europejska organizacja EUPAVE i polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu właśnie uruchomili rejestrację uczestników.