Siedmiu samorządowców, którzy zbudowali ponad 222 km lokalnych dróg betonowych, otrzymało tytuły DOBRY GOSPODARZ

7 samorządowców z 5 województw otrzymało 27 czerwca 2023 r. tytuły Dobrego Gospodarza za budowę dróg betonowych. Tegoroczni laureaci zbudowali łącznie ponad 222 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej. Uroczystość, która odbyła się w Krakowie, towarzyszyła kolejnej edycji seminarium pt. „Samorządowe drogi betonowe” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Laureaci tytułu Dobry Gospodarz z przedstawicielami Kapituły (od prawej); prof. Jan Deja, Zbigniew Mackiewicz - wójt gminy Suwałki, Grzegorz Terebun - wicestarosta trzebnicki, Tomasz Zając - wójt gminy Hrubieszów, Krzysztof Kieres - przewodniczący SPC, Robert Lewandowski - burmistrz miasta i gminy Żmigród, Konrad Koc - wójt gminy Bełchatów, Grzegorz Kapica - burmistrz miasta i gminy Józefów nad Wisłą, Piotr Obrzut - zastępca wójta gminy Grybów, Dariusz Gawlak - wiceprzewodniczący SPC, Włodzimierz Chołuj - członek zarządu SPC

- Systematycznie spotykamy się z samorządowcami od 2017 roku, by promować nawierzchnie betonowe na drogach lokalnych – powiedział na rozpoczęcie seminarium Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC).

Według szacunków SPC w Polsce jest obecnie ok. 1500 km samorządowych dróg betonowych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych), a każdego roku budowanych jest kolejne 150 km.

Seminaria „Samorządowe drogi betonowe” adresowane są do samorządowców – przedstawicieli gmin, powiatów, województw oraz zarządów dróg każdego szczebla samorządu. Podczas seminariów prezentowane są, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych, technologia budowy dróg betonowych oraz doświadczenia z budowy i konkretne realizacje samorządowych dróg betonowych w Polsce.

27 czerwca 2023 r. na seminarium do Krakowa przyjechało blisko 100 przedstawicieli samorządów.

- Od ponad 25 lat informujemy o tym, że nawierzchnie betonowe są uzasadnioną alternatywą ekonomiczną i technologiczną dla nawierzchni asfaltowych na drogach samorządowych. Dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować i pokazać przykłady realizacji nawierzchni betonowych na drogach samorządowych, poznać doświadczenia samorządowców związane z budową dróg betonowych oraz wręczyć tytuły Dobrego Gospodarza – zapowiedział Zbigniew Pilch, szef marketingu SPC.

DOBRZY GOSPODARZE BUDUJA DROGI BETONOWE

Podczas seminarium poznaliśmy tegorocznych laureatów tytułu „Dobry Gospodarz”. To wyróżnienie, przyznawane przez Kapitułę SPC, otrzymują samorządowcy, którzy już wybudowali drogi betonowe.

W imieniu kapituły nazwiska laureatów wyczytywali prof. Jan Deja i Włodzimierz Chołuj, członek zarządu SPC, a tytuły Dobrych gospodarzy wręczali przewodniczący SPC Krzysztof Kieres i wiceprzewodniczący Dariusz Gawlak.

Tytuły „Dobry Gospodarz” otrzymało 7 samorządowców z 5 województw, którzy łącznie zbudowali ponad 222 km lokalnych dróg betonowych:

1. Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów (woj. łódzkie)

2. Jacek Migacz, Wójt Gminy Grybów (woj. małopolskie)

3. Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów (lubelskie)

4. Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta i Gminy Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie)

5. Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki (woj. podlaskie)

6. Robert Lewandowski, Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród (woj. dolnośląskie)

7. Grzegorz Terebun, Wicestarosta Trzebnicki  (woj. dolnośląskie)

Jacek Migacz, wójt gminy Grybów, otrzymał tytuł Dobrego Gospodarza „za budowę dróg betonowych na terenie gminy Grybów”. Pierwsze drogi betonowe na terenie gminy Grybów zostały zbudowane w 1997 r. Co roku na terenie gminy Grybów powstaje średnio 6 km dróg o nawierzchni betonowej. Obecnie drogi betonowe, których na terenie gminy jest 190 km, stanowią 34,2% wszystkich dróg gminnych i wyparły drogi asfaltowe, których jest 170 km. W zastępstwie wójta tytuł odbierał Piotr Obrzut, zastępca wójta gminy.

Dobry Gospodarz to także Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów. Gmina Bełchatów podążając śladem samowystarczalności gminy Brańsk, zainwestowała we własną wytwórnię betonu i przy pomocy sprzętu oraz pracowników spółki komunalnej, buduje drogi betonowe w deskowaniu stałym. Dotychczas powstały dwa odcinki dróg betonowych w miejscowościach: Wielopole i Kałduny. Plan na 2023 r. przewiduje budowę 10 odcinków dróg betonowych.

Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów otrzymał tytuł Dobrego Gospodarza „za budowę z betonu wałowanego drogi gminnej nr 111099L Czerniczyn – Kozodawy”. Inwestycja powstała w technologii betonu RCC. Ma prawie 1400 metrów długości i 5,5 metra szerokości. Budowę ukończono w połowie października 2022 r.

Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta i Gminy Józefów nad Wisłą otrzymał tytuł Dobrego Gospodarza „za budowę z betonu wałowanego RCC drogi Chruślanki Józefowskie – Mikołajówka”. Droga o długości 3,2 km i 6 m szerokości połączyła w październiku 2014 roku dwie miejscowości (Chruślanki Józefowskie – Mikołajówka) dwie gminy i dwa powiaty na Lubelszczyźnie.

Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki otrzymał tytuł Dobrego Gospodarza „za budowę dróg betonowych na terenie gminy”. W latach 2017 – 2022 na terenie gminy Suwałki powstało ponad 16,2 km dróg o nawierzchni betonowej.

Robert Lewandowski, Burmistrz Miasta i Gminy Żmigród oraz Grzegorz Terebun, Wicestarosta Trzebnicki otrzymali tytuły Dobrych Gospodarzy „za budowę trwałej infrastruktury rowerowej na terenie województwa dolnośląskiego – wykonanie ponad 10 km ścieżek rowerowych z betonu wałowanego”.

Najpierw, w 2018 r. na terenie gminy Żmigród zbudowano 4,6 km ścieżek rowerowych z betonu wałowanego. W 2021 roku Powiat Trzebnicki dobudował do istniejącego odcinka kolejne 6 km ścieżek rowerowych z betonu wałowanego.

PEŁNA WIEDZA O TECHNOLOGII BUDOWY DRÓG BETONOWYCH

Część seminarium poświęcona była także na omówienie nawierzchni betonowych i technologii ich budowy. Prowadzili ją Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC oraz Dariusz Gawlak, wiceprzewodniczący SPC.

Prof. Jan Deja z Akademii Górniczo-Hutniczej omówił „Drogi betonowe – dobre rozwiązanie na drogach samorządowych.”

Całą paletę możliwości budowy dróg betonowych w referacie pt. „Technologie budowy dróg betonowych” przedstawił Jarosław Rokita z LH Engineering.

Michał Żurek z firmy Wes-Bud z Tarnowa omówił „Budowę dróg betonowych w deskowaniu stałym i ślizgowym oraz drogi betonowe i ścieżki rowerowe w przestrzeni miejskiej.”

Uczestnicy seminarium poznawali „Technologię budowy dróg z betonu wałowanego”. Przybliżał ją Konrad Harat z firmy PPB HARAT, który w 2009 roku wybudował w Miastku pierwszą w Polsce drogę z betonu wałowanego RCC.

Michał Hebdaś z CEMEX Polska zaprezentował „Drogi betonowe najlepszym rozwiązaniem na terenach zielonych i ekologicznych. Ścieżki rowerowe z betonu wałowanego.”

Grzegorz Stefanowicz, reprezentujący firmę PPMD Kruszbet S.A., lidera budowy lokalnych dróg betonowych w północno-wschodniej Polsce, przedstawił referat pt. „Drogi betonowe najlepszym rozwiązaniem na terenach rolniczych. Beton wałowany, modyfikowany CCR Kruszbet.”

Tradycją seminariów dla samorządowców stało się połączenie na żywo z wykonawcą dróg betonowych. Tym razem, bezpośrednio z terenu kopalni Piławie Górnej (woj. dolnośląskie), przemówił do uczestników seminarium Przemysław Wysocki z Grupy Polskie Górnictwo Skalne, który opowiedział o budowie dróg technologicznych i placów magazynowych z betonu wałowanego na kruszywie łamanym.

Organizatorzy zadbali także o porady eksperckie w czasie seminarium, których udzielali samorządowcom:

- Andrzej Jankowski, wójt gminy Brańsk. Gmina Brańsk (woj. podlaskie) jest samowystarczalna pod kątem budowy dróg betonowych w deskowaniu stałym: własna wytwórnia betonu, sprzęt do budowy dróg i pracownicy. W latach 2021 – 2022 wybudowała ok. 10 km o nawierzchni betonowej. Plan na 2023 r. przewiduje budowę kolejnych 5,1 km dróg.

- Dr inż. Mariusz Jackiewicz, prezes firmy Visbud-Projekt Sp. z o.o., która ma w ofercie włókna do mieszanki betonowej pozwalające na polepszenie właściwości mechanicznych nawierzchni betonowej

Pełny zapis seminarium, zawierający również prezentacje szkoleniowe, można obejrzeć na www.betonowedrogi.com

Otwarcie seminarium (od prawej): prof. Jan Deja - dyrektor biura SPC, Zbigniew Pilch - szef marketingu SPC
Seminaria SPC są zawsze okazją do spotkania z wykonawcami czy autorytetami naukowymi zajmującymi się tematyką dróg betonowych. Na zdjęciu prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej
W seminarium "Samorządowe drogi betonowe" wzięło udział blisko 100 uczestników
Od prawej: Włodzimierz Chołuj - członek zarządu SPC, prof. Antoni Szydło, Dariusz Gawlak - wiceprzewodniczący SPC, Krzysztof Kieres - przewodniczący SPC
W środku - Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów z tytułem Dobry Gospodarz, który wręczali Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC (z prawej) i Dariusz Gawlak, wiceprzewodniczący SPC (z lewej)
W środku - Piotr Obrzut, zastępca wójta gminy Grybów
W środku - Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów
W środku - Grzegorz Kapica, burmistrz miasta i gminy Józefów nad Wisłą
W środku - Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki
W środku - Robert Lewandowski, burmistrz miasta i gminy Żmigród
W środku - Grzegorz Terebun, wicestarosta trzebnicki
Jarosław Rokita LH Engineering
Michał Żurek z firmy Wes-Bud
Konrad Harat z firmy PPB HARAT
Michał Hebdaś, CEMEX Polska
Grzegorz Stefanowicz, KRUSZBET
Przemysław Wysocki, Grupa Polskie Górnictwo Skalne
Andrzej Jankowski, wójt gminy Brańsk, wystąpił podczas seminarium w roli eksperta
Do stosowania włókien, które polepszają właściwości nawierzchni betonowej,
namawiał dr inż. Mariusz Jackiewicz, prezes firmy Visbud-Projekt

Pozostałe aktualności i informacje

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

2024-02-29
- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.

Niestety pojawiły się podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś...

2024-02-29
Roku 2023 na polskim rynku nie możemy niestety zaliczyć do udanych. Niskie zaangażowanie sprzętu na budowach, wynikające ze znacznych opóźnień lub wręcz zaniechań planowanych inwestycji w połączeniu ze stale rosnącymi kosztami prowadzenia działalności spowodowało, że wyniki krajowe w pierwszej połowie roku, a nawet do początków sierpnia, były dalekie od planowanych. Niestety pojawiły się również podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję oraz Białoruś - komentuje Michał Wrzosek, prezes zarządu PERI Polska, na łamach BTA.

Realizacja technologii CCS/U i import cementu z Ukrainy kluczowymi wyzwaniami dla przemysłu cementowego

2024-02-22
Branża cementowa w Polsce oczekuje wsparcia legislacyjnego w związku w wprowadzaniem technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, które są jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności przemysłu cementowego. Zagrożeniem dla branży cementowej jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej. 21 lutego 2024 r, w Sejmie, odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego.

Dzień po dniu odkrywajmy DNI BETONU

2024-02-05
- Beton ma szczególne znaczenie dla obudowy i kreacji pustki w architekturze. Dlatego budujmy pustkę – powiedział dr Marek Początko na zakończenie referatu pt. „Przestrzeń pustki jako motyw współczesnej architektury betonowej”. Jego słowa skomentował prof. Kazimierz Flaga: „Bardzo mnie cieszy, że w architekturze zaczyna obowiązywać zasada, że oprócz tworzenia rzeczywistości fizycznej jeszcze szukamy rzeczywistości transcendentnej, duchowej”. To tylko mały fragment zapisu sesji poświęconej architekturze betonowej, która odbyła się trzeciego dnia XII konferencji DNI BETONU. Zachęcamy Państwa do oglądania, słuchania i odkrywania - dzień po dniu - DNI BETONU, konferencji która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy!

Kurs Technologia Betonu – edycja wiosna 2024

2024-01-15
Kurs adresowany jest do projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni betonu, handlowców, producentów betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych, pracowników firm: budowlanych, wykonawczych, remontowych i projektowych, a także dla wszystkich którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat betonu.