ad

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz kolejny organizuje seminarium "Samorządowe drogi betonowe" adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.
Podczas seminarium zostaną zaprezentowane, poparte naukowymi badaniami i praktycznymi doświadczeniami, zalety nawierzchni betonowych.

  • Omówimy zagadnienia związane z technologią budowy dróg betonowych
  • Pokażemy doświadczenia z budowy i konkretne realizacje samorządowych dróg betonowych w Polsce
  • Przewidujemy relację on-line/połączenie z placem budowy, wykonawcą nawierzchni betonowych
  • Wręczymy tytuły Dobrego Gospodarza samorządowcom, którzy wybudowali drogi betonowe
  • Uczestnik otrzyma certyfikat z zakresu budowy i utrzymania nawierzchni betonowych

Serdecznie zapraszamy

Miejsce: DoubleTree by Hilton Kraków, ul. Dąbska 5 (sala WARSZAWA)

Termin: 27 czerwca 2023 roku, godz. 10.00 – 15.00

Opłata za udział w seminarium wynosi 100 zł + 23% VAT.

Wymagana jest rejestracja uczestnictwa - ilość miejsc ograniczona!

Rejestracja ON-LINE!
(https://seminarium.programdobrygospodarz.pl/registration)

Organizator: 


Stowarzyszenie Producentów Cementu

Program seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

10.00 – 10.10 - Otwarcie seminarium:  Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu; prof. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Producentów Cementu; prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

10.10 – 10.25 „Drogi betonowe – dobre rozwiązanie na drogach samorządowych.” Prof. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Producentów Cementu

10.25 – 10.40 „Technologie budowy dróg betonowych.”  Jarosław Rokita, LH Engineering

10-40 – 10.55 „Budowa dróg betonowych w deskowaniu stałym i ślizgowym. Drogi betonowe i ścieżki rowerowe w przestrzeni miejskiej.” Michał Żurek, Wes-Bud

10:55 – 11.10 „Technologia budowy dróg z betonu wałowanego.” Konrad Harat, PPB HARAT

11.10 – 11.25 „Drogi betonowe najlepszym rozwiązaniem na terenach zielonych i ekologicznych. Ścieżki rowerowe z betonu wałowanego.” Michał Hebdaś, CEMEX Polska

11.25 – 11.40 „Drogi betonowe najlepszym rozwiązaniem na terenach rolniczych. Beton wałowany, modyfikowany CCR Kruszbet.” Grzegorz Stefanowicz, PPMD Kruszbet S.A.

11:40 – 11:55 wejście na żywo: „Budowa dróg technologicznych i placów magazynowych z betonu wałowanego na kruszywie łamanym z kopalni w Piławie Górnej”, Przemysław Wysocki, Tomasz Rajczyk,
Kompania Górnicza Sp. z .o. o., Grupa PGS

11:55 – 12:10 Pytania do ekspertów

12.10 12.40 Przerwa kawowa/Stolik ekspertów

12.40 – 13.00 Uroczystość wręczenia tytułów „Dobry Gospodarz”

13.00 – 14.30 Wystąpienia/referaty laureatów tytułu „Dobry Gospodarz”

14:30 – 14:40 Podsumowanie seminarium: Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu

14:40 – 15.40 Lunch

Kontakt:
SPC - opieka nad seminarium – Piotr Piestrzyński,
piotr.piestrzynski@polskicement.pl, tel. +48 601 091 172

SPC - rejestracja uczestników – Andrzej Jędrychowski,
andrzej.jedrychowski@polskicement.pl, tel. +48 603 114 695

Patron seminarium:


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Patronat medialny:


Kwartalnik BUDOWNICTWO, TECHNOLOGIE, ARCHITEKTURA


Czasopismo DROGI GMINNE I POWIATOWEObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ktb-jesien-2023-1000-x-1000-px.jpg

Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.