ad

Runda kwalifikacyjna Power Concrete 2023: wygrywa wytrzymałość na ściskanie 69 MPa

Zespół technologów betonu STACHEMA Polska 1 z wynikiem 69,00 MPa wywalczył pierwsze miejsce w rundzie kwalifikacyjnej VII edycji konkursu Power Concrete, która została rozegrana 5 września 2023 r. w Krakowie. Do kwalifikacji stanęło 30 zespołów technologów z całego kraju, których zadaniem było wykonanie betonu o średniej (z 3 pomiarów) wytrzymałości na ściskanie 69 MPa.

Zwycięzcy rundy kwalifikacyjnej - finaliści konkursu Power Concrete 2023 z jurorami

Konkurs Power Concrete organizowany jest przez Stowarzyszenie Producentów Cementu od 2010 roku jako wydarzenie towarzyszące konferencji DNI BETONU. Celem konkursu jest rozpowszechnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu technologii cementu i betonu. To także podkreślenie roli technologa w procesie produkcji betonu, który dzięki swojej wiedzy może modyfikować właściwości betonu.

W otwarciu kwalifikacji VII edycji konkursu Power Concrete wzięli udział: prof. Jacek Śliwiński, prof. Jan Deja, prof. Jerzy Jedliński, Zbigniew Pilch – szef marketingu SPC i Marcin Goleń z CONTROLS Polska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury pod przewodnictwem prof. Jacka Śliwińskiego. Podczas VII edycji konkursu w skład jury weszli: prof. Artur Łagosz z Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Grzegorz Bajorek z Politechniki Rzeszowskiej, Zbigniew Pilch ze Stowarzyszenia Producentów Cementu, Justyna Piotrowska-Łój ze Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce i Wojciech Leja ze Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

Zadanie kwalifikacyjne, do którego stanęło 30 zespołów technologów z całego kraju, polegało na wyprodukowaniu betonu o średniej wytrzymałości na ściskanie najbliższej 69 MPa mierzonej na trzech kostkach-próbkach betonu.

Pierwsze miejsce w rundzie kwalifikacyjnej wywalczył zespół technologów STACHEMA Polska 1 z wynikiem 69,00 MPa.

Kolejne miejsca w finale konkursu wywalczyli:

2. MIX-BET Beton (wynik: 69,2 MPa) w składzie:

- Jacek Gil i Michał Czubała (MIX BET Beton Sp. z o.o.)

- Kamil Fiks i Patryk Kucharski (Atlas Sp. z o.o.)

3. STACHEMA Polska 2 (wynik: 69,2 MPa)

4. Cement OŻARÓW (wynik: 68,6 MPa): Piotr Molenda i Kamil Ślusarczyk

5. BET-TRANS Paweł Tarasiuk (wynik: 69,8 MPa)

Zwycięzcy dzisiejszych kwalifikacji zmierzą się w dwuetapowym finale. Zadanie finałowe polega przygotowaniu betonu o najniższym śladzie węglowym w przedziale 35-40 MPa.

W pierwszym etapie finału, który zostanie rozegrany 11 września na AGH w Krakowie finaliści wykonają próbki-kostki betonu z surowców otrzymanych od organizatora konkursu.

Drugi etap finału zostanie rozstrzygnięty 9 października w Wiśle, na zakończenie pierwszego dnia konferencji DNI BETONU.

Jak poinformował prof. Jan Deja, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji DNI BETONU, do 4 września 2023 r. na konferencję zapisało się już 870 uczestników.

Gospodarzem rundy kwalifikacyjnej konkursu Power Concrete i pierwszego etapu finału jest Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Sponsorem konkursu jest firma CONTROLS Polska, dostawca maszyny wytrzymałościowej.

Obsługę laboratoryjną rundy finałowej w Wiśle zapewnia Centrum Technologiczne Budownictwa INSTYTUT BADAŃ I CERTYFIKACJI.

Pula nagród w tej edycji konkursu została powiększona i wynosi 20 tys. zł.


Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.