ad

Realizacja technologii CCS/U i import cementu z Ukrainy kluczowymi wyzwaniami dla przemysłu cementowego

Branża cementowa w Polsce oczekuje wsparcia legislacyjnego w związku w wprowadzaniem technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, które są jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności przemysłu cementowego. Zagrożeniem dla branży cementowej jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej. 21 lutego 2024 r, w Sejmie, odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego.

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego rozpoczął prace w nowej kadencji Sejmu, w której współtworzy go 18 posłów, posłanek i senatorów: Przewodniczący Andrzej Szejna, Wiceprzewodniczący: Paweł Bejda, Maciej Kopiec, Tomasz Kostuś, Andrzej Kryj, Andrzej Szewiński, Poseł Adam Gomoła, Poseł Krzysztof Paszyk, Poseł Krzysztof Grabczuk, Posłanka Agnieszka Hanajczyk, Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Posłanka Danuta Jazłowiecka, Poseł Henryk Kiepura, Posłanka Agnieszka Kłopotek, Poseł Wiesław Różyński, Poseł Jacek Włosowicz, Senator Piotr Woźniak i Poseł Paweł Zalewski.

Jak podkreślił Przewodniczący SPC, Krzysztof Kieres, dzięki nakładom inwestycyjnym w wysokości ponad 12 mld zł, zakłady zwiększyły swoje moce produkcyjne i jednocześnie ograniczyły oddziaływanie na środowisko, stając się bardziej ekologiczne. Dziś cementownie w Polsce należą do najnowocześniejszych w Europie, a nasz kraj jest trzecim producentem w Unii Europejskiej i liderem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych.

Przemysł cementowy odpowiada za jedynie 2,8% krajowej emisji CO2 i prowadzi kolejne działania w kierunku dekarbonizacji. Technologie CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, są jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności przemysłu cementowego.

Sektor cementowy jest prekursorem w zakresie technologii CCS/U. Wykonane przez ekspertów AGH w Krakowie studium wykonalności zintegrowanego układu CCS dla przemysłu cementowego w Polsce stanowi podstawę dla strategii branży w tym obszarze. Wskazuje ona na możliwość wychwytu do 85% emisji CO2 rocznie, a szacowane koszty dla jednej cementowni wynoszą od 0,5 do 1,5 mld zł.

- Świadomi tych wyzwań, chcemy się do nich dostosować i potrzebujemy wsparcia legislacyjnego - zaznaczył Przewodniczący SPC, Krzysztof Kieres. Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze to pierwszy krok, umożliwiający realizację projektów CCS/U. Obecnie kluczowe jest stworzenie i wdrożenie krajowej strategii w tym obszarze oraz wypracowanie krajowej polityki dekarbonizacji.

Prof. Krzysztof Galos - Wiceminister Klimatu i Środowiska i Główny Geolog Kraju - podkreślił, iż w perspektywie 10 lat technologie CCS/U są jedną z absolutnie kluczowych kwestii, wpływających na działanie przemysłu cementowego - i nie tylko cementowego.

Stanisław Sobczyk, Wiceprezes Zarządu Holcim Polska, omówił koszty realizacji instalacji CCS/U. Dzięki dofinansowanemu z Funduszu Innowacyjnego projektowi Go4ECOPlanet, już w 2027 r. Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce zeroemisyjną cementownią.

Marlena Tryka, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wskazała na strategiczne znaczenie technologii CCS/U dla przemysłów energochłonnych, w tym cementowego. W ramach Net Zero Industry Act zostały one określone jako kluczowe dla dekarbonizacji. Ich realizacja wymaga działań w czterech kierunkach: transport, magazynowanie, dostęp do finansowania oraz regulacje.

Zagrożeniem dla branży cementowej jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej UE, o czym mówił prof. Jan Deja - Dyrektor Wykonawczy SPC. Przez wiele lat borykaliśmy się z importem cementu z Białorusi - komentował Janusz Miłuch, Członek Zarządu SPC i Prezes Zarządu Cement Ożarów.

Tylko w 2023 r. import cementu z Ukrainy do Polski wyniósł ponad 330 tys. ton i zwiększył się o ponad 350%. Branża cementowa apeluje o podjęcie działań w celu zahamowania jego napływu. Wprowadzenie mechanizmu CBAM ma sens tylko wówczas, gdy będzie on szczelny, zapewniając równowagę pomiędzy producentami z Unii Europejskiej, którzy ponoszą koszty polityki klimatycznej, a tymi spoza UE.

Piotr Szewczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów, mówił o dominującym udziale importu cementu z Ukrainy, który w 2023 r. stanowił 86%, a w styczniu 2024 r. - 91% całości importu tego materiału do Polski. Odpowiedzią na wyprowadzanie produkcji z UE miał stanowić CBAM, który obowiązuje w okresie pośrednim. Dopiero od 1 stycznia 2026 r. ten mechanizm będzie działał w pełnym zakresie.

Jak podkreślił Wiceprzewodniczący Paweł Bejda, konieczna jest ochrona rynku krajowego w zakresie produkcji cementu, natomiast branża cementowa jest bardzo istotna także dla obrony narodowej ze względu na skalę koniecznych inwestycji w zakresie obronności. Ponieważ cement charakteryzuje się różną emisyjnością, wymaga to skutecznych mechanizmów kontrolnych. Przemysł cementowy w Europie i CEMBUREAU proponuje doprecyzowanie legislacji dotyczącej CBAM w tym zakresie.


Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.