ad

Realizacja technologii CCS/U i import cementu z Ukrainy kluczowymi wyzwaniami dla przemysłu cementowego

Branża cementowa w Polsce oczekuje wsparcia legislacyjnego w związku w wprowadzaniem technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, które są jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności przemysłu cementowego. Zagrożeniem dla branży cementowej jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej. 21 lutego 2024 r, w Sejmie, odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego.

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego rozpoczął prace w nowej kadencji Sejmu, w której współtworzy go 18 posłów, posłanek i senatorów: Przewodniczący Andrzej Szejna, Wiceprzewodniczący: Paweł Bejda, Maciej Kopiec, Tomasz Kostuś, Andrzej Kryj, Andrzej Szewiński, Poseł Adam Gomoła, Poseł Krzysztof Paszyk, Poseł Krzysztof Grabczuk, Posłanka Agnieszka Hanajczyk, Senator Tadeusz Jarmuziewicz, Posłanka Danuta Jazłowiecka, Poseł Henryk Kiepura, Posłanka Agnieszka Kłopotek, Poseł Wiesław Różyński, Poseł Jacek Włosowicz, Senator Piotr Woźniak i Poseł Paweł Zalewski.

Jak podkreślił Przewodniczący SPC, Krzysztof Kieres, dzięki nakładom inwestycyjnym w wysokości ponad 12 mld zł, zakłady zwiększyły swoje moce produkcyjne i jednocześnie ograniczyły oddziaływanie na środowisko, stając się bardziej ekologiczne. Dziś cementownie w Polsce należą do najnowocześniejszych w Europie, a nasz kraj jest trzecim producentem w Unii Europejskiej i liderem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych.

Przemysł cementowy odpowiada za jedynie 2,8% krajowej emisji CO2 i prowadzi kolejne działania w kierunku dekarbonizacji. Technologie CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, są jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności przemysłu cementowego.

Sektor cementowy jest prekursorem w zakresie technologii CCS/U. Wykonane przez ekspertów AGH w Krakowie studium wykonalności zintegrowanego układu CCS dla przemysłu cementowego w Polsce stanowi podstawę dla strategii branży w tym obszarze. Wskazuje ona na możliwość wychwytu do 85% emisji CO2 rocznie, a szacowane koszty dla jednej cementowni wynoszą od 0,5 do 1,5 mld zł.

- Świadomi tych wyzwań, chcemy się do nich dostosować i potrzebujemy wsparcia legislacyjnego - zaznaczył Przewodniczący SPC, Krzysztof Kieres. Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze to pierwszy krok, umożliwiający realizację projektów CCS/U. Obecnie kluczowe jest stworzenie i wdrożenie krajowej strategii w tym obszarze oraz wypracowanie krajowej polityki dekarbonizacji.

Prof. Krzysztof Galos - Wiceminister Klimatu i Środowiska i Główny Geolog Kraju - podkreślił, iż w perspektywie 10 lat technologie CCS/U są jedną z absolutnie kluczowych kwestii, wpływających na działanie przemysłu cementowego - i nie tylko cementowego.

Stanisław Sobczyk, Wiceprezes Zarządu Holcim Polska, omówił koszty realizacji instalacji CCS/U. Dzięki dofinansowanemu z Funduszu Innowacyjnego projektowi Go4ECOPlanet, już w 2027 r. Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce zeroemisyjną cementownią.

Marlena Tryka, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wskazała na strategiczne znaczenie technologii CCS/U dla przemysłów energochłonnych, w tym cementowego. W ramach Net Zero Industry Act zostały one określone jako kluczowe dla dekarbonizacji. Ich realizacja wymaga działań w czterech kierunkach: transport, magazynowanie, dostęp do finansowania oraz regulacje.

Zagrożeniem dla branży cementowej jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej UE, o czym mówił prof. Jan Deja - Dyrektor Wykonawczy SPC. Przez wiele lat borykaliśmy się z importem cementu z Białorusi - komentował Janusz Miłuch, Członek Zarządu SPC i Prezes Zarządu Cement Ożarów.

Tylko w 2023 r. import cementu z Ukrainy do Polski wyniósł ponad 330 tys. ton i zwiększył się o ponad 350%. Branża cementowa apeluje o podjęcie działań w celu zahamowania jego napływu. Wprowadzenie mechanizmu CBAM ma sens tylko wówczas, gdy będzie on szczelny, zapewniając równowagę pomiędzy producentami z Unii Europejskiej, którzy ponoszą koszty polityki klimatycznej, a tymi spoza UE.

Piotr Szewczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów, mówił o dominującym udziale importu cementu z Ukrainy, który w 2023 r. stanowił 86%, a w styczniu 2024 r. - 91% całości importu tego materiału do Polski. Odpowiedzią na wyprowadzanie produkcji z UE miał stanowić CBAM, który obowiązuje w okresie pośrednim. Dopiero od 1 stycznia 2026 r. ten mechanizm będzie działał w pełnym zakresie.

Jak podkreślił Wiceprzewodniczący Paweł Bejda, konieczna jest ochrona rynku krajowego w zakresie produkcji cementu, natomiast branża cementowa jest bardzo istotna także dla obrony narodowej ze względu na skalę koniecznych inwestycji w zakresie obronności. Ponieważ cement charakteryzuje się różną emisyjnością, wymaga to skutecznych mechanizmów kontrolnych. Przemysł cementowy w Europie i CEMBUREAU proponuje doprecyzowanie legislacji dotyczącej CBAM w tym zakresie.


Pozostałe aktualności i informacje

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.

Przemysł cementowy apeluje w sprawie technologii CCS/U i importu cementu z Ukrainy

2024-03-15
U podstaw zachowania konkurencyjności sektora cementowego w Polsce leży konieczność podjęcia wysiłków legislacyjnych w zakresie technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2. Zagrożeniem dla branży jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej – mówił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji pt. „Oczekiwania firm energochłonnych wobec polityki gospodarczej Polski, sektora energetycznego i polskiej nauki”, która 14 marca 2024 r. odbyła się na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Modernizacja Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju Cement Ożarów S.A. w odpowiedzi na nowe wyzwania budownictwa

2024-03-14
Dział Doradztwa Technicznego i Rozwoju (DDTiR) oraz Laboratorium Betonu, po ponad dwóch dekadach działalności w strukturach Cement Ożarów S.A., przeszły gruntowną modernizację. - Właśnie poprzez badania, doradztwo techniczne, wsparcie laboratoryjne oraz edukację, chcemy odpowiadać na nowe wyzwania budownictwa i zmieniającego się świata - mówi Mariusz Adamek, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Cement Ożarów S.A. - Jest to niewątpliwie nowa wartość dodana dla naszych Partnerów Handlowych. 14 marca 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego DDTiR Cement Ożarów.

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

2024-02-29
- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.