ad

Przemysł cementowy spaja zrównoważoną przyszłość. Wystartowała platforma poświęcona działaniom sektora na rzecz zrównoważonego rozwoju

Opiewający na ponad 10 mld zł program inwestycyjny pozwolił sektorowi cementowemu zredukować emisję CO2 o ponad 30% i stać się jednym z najnowocześniejszych w Europie. Branża jest prekursorem inwestycji w technologie CCS/U, przybliżających ją do neutralności klimatycznej i ukierunkowanych na dekarbonizację. Wraz z istotnym wkładem w gospodarkę rzędu 3,8 mld zł rocznie oraz szeregiem aktywności lokalnych - na rzecz ochrony środowiska, kultury, ochrony zdrowia i sportu - wpisuje się to w zrównoważony rozwój. Aby zaprezentować dobre praktyki oraz działania branży z tego obszaru Stowarzyszenie Producentów Cementu stworzyło dedykowaną platformę SpajamyZrownowazonaPrzyszlosc.pl.

Sektor cementowy w Polsce przez lata przeszedł całkowitą transformację, sukcesywnie ograniczając oddziaływanie na środowisko, podążając drogą neutralności klimatycznej i stawiając na działania proekologiczne, innowacje oraz nowoczesne technologie w budownictwie. Branża spaja zrównoważoną przyszłość, wytwarzając niskoemisyjne materiały budowlane, zwiększając wykorzystanie paliw alternatywnych i recykling materiałów w ramach GOZ, dbając o otoczenie i bioróżnorodność, a także angażując się w działania oraz inicjatywy lokalne – podkreślił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Prekursorzy wychwytywania CO2 narzecz ochrony klimatu

Redukcja emisji CO2 o ponad 30% w stosunku do 1990 r. to tylko pierwszy krok cementowni w kierunku ochrony klimatu. Przemysł cementowy w Polsce jest europejskim liderem wykorzystania paliw alternatywnych, które już w blisko 80% zastępują węgiel. Korzyść z ich zastosowania jest podwójna, bowiem powstają one z odpadów, które zamiast zalegać na składowiskach, są przetwarzane na RDF (Refuse Derived Fuel), a następnie w bezpieczny sposób spalane w piecach cementowni. Rocznie wykorzystywane jest w ten sposób 10% polskich odpadów komunalnych.

Technologie CCS/U, czyli wychwytywania, przesyłania i magazynowania CO2, stanowią kolejny obszar, w którym przemysł cementowy jest prekursorem. Jako pierwsza branża w Polsce tak kompleksowo przygotowuje się do realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu dwutlenku węgla. Technologie CCS/U są już wdrażane w Cementowni Kujawy i Cementowni Górażdże, a plany obejmują także transport i magazynowanie CO2 pod dnem Morza Północnego. Dzięki temu cementownie mają szanse stać się zeroemisyjne.

Coraz więcej energii dla cementowni ze źródeł odnawialnych

Systematycznie rośnie udział zielonej energii, która służy do produkcji cementu w Polsce. Płynie ona z kolejnych farm fotowoltaicznych i wiatrowych - zarówno w ramach długoterminowych kontraktów, jak i własnych inwestycji w OZE - w tym paneli słonecznych, budowanych na zrekultywowanych terenach wokół zakładów. Udział zielonej energii w zaspokojeniu zapotrzebowania krajowych producentów cementu sięga już nawet 50%.

Przemysł cementowy wspiera również apele o wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej poprzez ustanowienie minimalnej odległości 500 metrów w ustawie wyznaczającej przyszłość tego sektora, a także dostarcza materiały budowlane - w tym niskoemisyjny beton - do realizacji farm wiatrowych.

Na rzecz środowiska i w trosce o bioróżnorodność

W cementowniach i na otaczających je terenach cały czas tętni życie. Nie chodzi jednak wyłącznie o nieprzerwany cykl produkcyjny, ale o faunę i florę, które zadziwiają swoim bogactwem - szczególnie, iż sąsiadują z przemysłem. Na zrekultywowanych terenach są tworzone ścieżki dydaktyczne, a producenci cementu angażują lokalne społeczności w działania edukacyjne, m.in. organizując spacery przyrodnicze.

Na terenie zakładów powstają ule i łąki kwietne, a producenci cementu wspierają także badania oraz projekty naukowe, wyznaczające kierunki działań na rzecz środowiska oraz bioróżnorodności. Jednym z najbardziej spektakularnych efektów było odkrycie szczątków najstarszego na świecie pradinozaura - „Silesaurus Opolensis” na terenie kopalni Krasiejów pod Opolem.

Przemysł cementowy dla lokalnych społeczności

Wyliczona przez Ernst & Young wartość dodana sektora cementowego dla gospodarki wynosi 3,8 mld zł w skali roku. Działalność branży w regionach wykracza jednak poza sferę ekonomiczną, a cementownie od lat są sprawdzonym partnerem, aktywnym w różnorodnych obszarach - kluczowych dla lokalnych społeczności - takich jak ochrona zdrowia, kultura czy sport.

Producenci cementu angażują się w lokalne działania charytatywne, społeczne i edukacyjne. Wspierają organizację kluczowych wydarzeń w regionach, budując relacje z ich mieszkańcami także podczas dni otwartych w zakładach. Inicjują również aktywności promujące bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska wśród dzieci i młodzieży, a co roku wspierają szereg projektów za pośrednictwem programów grantowych czy wolontariatu pracowniczego.

Skala działań przemysłu cementowego na rzecz zrównoważonego rozwoju jest tak duża, a jednocześnie jeszcze mało znana, iż powstała dedykowana platforma SpajamyZrownowazonaPrzyszlosc.pl, gdzie prezentowane są dobre praktyki i działania przemysłu cementowego w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju – podsumował Zbigniew Pilch, szef marketingu SPC.


Pozostałe aktualności i informacje

Betony niskoemisyjne w budownictwie: to ma być ewolucja, a nie rewolucja

2023-10-29
- Uważam, że branża jest gotowa na to, żeby wdrażać rozwiązania niskoemisyjne. Zespoły projektowe oczywiście też są na to gotowe, natomiast potrzebny jest impuls. Dzisiaj ten impuls, tak się to złożyło, przychodzi od inwestora. My dążymy do tego, żeby budować w sposób zrównoważony i świadomie wprowadzać rozwiązania, które są proekologiczne, niskoemisyjne. Dlatego zdecydowaliśmy się między innymi na stosowanie betonów niskoemisyjnych tam, gdzie pozwala nam na to technologia - mówił Jarosław Fiutowski z Ghelamco Poland podczas debaty pt. „Betony niskoemisyjne - perspektywy i wyzwania rynku”, która odbyła się 10 października 2023 r., na zakończenie drugiego dnia XII konferencji DNI BETONU. Gospodarzem debaty było Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

O roli budownictwa w polskiej gospodarce w kontekście polityki klimatycznej

2023-10-29
O skutkach braku środków z Krajowego Planu Odbudowy, budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, udziale polskich firm m.in. producentów betonu w programie energetyki jądrowej, budowie dróg betonowych i inwestycjach w zielone budownictwo rozmawiano podczas debaty pt. „Rola budownictwa w polskiej gospodarce w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej” odbyła się 9 października 2023 r. w Wiśle, w pierwszym dniu XII konferencji DNI BETONU.

Na księżycu lub na Marsie będziemy drukować budowle

2023-10-11
- Realia pokazują, że możemy wykorzystać doświadczenia z Ziemi. Firmy, które uczestniczą w podboju kosmosu są zainteresowane wykorzystaniem m.in. druku 3D, który umożliwia sterowanie i automatyzację i jest jedyną technologią dającą możliwość budowania obiektów na księżycu czy na Marsie – mówił prof. Waldemar Pichór z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który podczas sesji otwarcia XII konferencji DNI BETONU, w dniu 9 października 2023 r., wygłosił referat pt. „Wykorzystanie druku 3D w budownictwie kosmicznym”. Zachęcamy do obejrzenia kilku wywiadów z uczestnikami konferencji: prof. Waldemarem Pichórem, Marcinem Popkiewiczem oraz prof. Martą Kosior - Kazberuk.

NAGRODY XII KONFERENCJI DNI BETONU

2023-10-11
Prof. Anna Halicka z Politechniki Lubelskiej, architekt Zbigniew Reszka, prof. Andrzej Garbacz z Politechniki Warszawskiej, Kazimierz Rupiński z firmy ZPK SZUMOWO, Zbigniew Charzyński z firmy BUDOKRUSZ oraz Roman Stanisławski z firmy BUDIZOL otrzymali nagrody XII konferencji DNI BETONU 2023 tzw. „betonowe oskary”.

FORUM ODBUDOWY UKRAINY: Odbudowa w wymiarze materialnym i ludzkim

2023-10-10
– Mam nadzieję, że wszyscy, którzy są w Polsce, zarówno studenci jak i pracownicy, kiedyś wrócą i będą odbudowywać Ukrainę. Własnymi firmami i inżynierami będziecie wiedzieć najlepiej jak to robić – mówił prof. Wojciech Sumelka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Forum Odbudowy Ukrainy odbyło się 10 października 2023 r. podczas XII konferencji DNI BETONU.