Projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze został przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (UD280) został wczoraj (25 kwietnia 2023 r.) przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja reguluje m.in. zasady podziemnego magazynowania CO2, a także wprowadza pojęcie złoża strategicznego. Dla wielu sektorów gospodarki - w tym także dla przemysłu cementowego - oznacza to możliwość wdrożenia technologii CCS/U, czyli wychwytywania, przesyłania i magazynowania dwutlenku węgla, mających fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności branży.

Począwszy od 1990 r., przemysł cementowy w Polsce zredukował emisję CO2 o ponad 30%. Ten proces trwa, jednak wobec braku alternatywnej technologii produkcji cementu w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjnymi celami klimatycznymi, konieczna jest budowa instalacji CCS/U. Ich realizacja ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości przemysłu: nie tylko cementowego, ale również hutniczego, koksowniczego, wapienniczego czy petrochemicznego – zaznaczył Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Cementownie prekursorami CCS/U

Przemysł cementowy jako pierwsza branża w Polsce prowadzi tak kompleksowe działania, mające na celu wdrożenie technologii wychwytywania, przesyłania i magazynowania CO2. Opracowane przez ekspertów Akademii Górniczo-Hutniczej studium wykonalności zintegrowanego układu CCS dla przemysłu cementowego w Polsce stanowi podstawę dla strategii branży w tym obszarze. Analiza wskazuje na możliwość wychwytu metodami MEA lub CaL do 85% emisji CO2 rocznie, a szacowane koszty dla jednej cementowni wynoszą od 0,5 do 1,5 mld zł.

Cementownie zostały przyporządkowane do miejsc magazynowania dwutlenku węgla, aby zaplanować sieć rurociągów. Ze względu na położenie zakładów i najlepszą lokalizację hubów/kompleksów magazynowych, możliwa jest budowa trzech takich obiektów. Są to: struktura solankowa antyklinalna „Jeżów”, wyeksploatowany kompleks złóż gazu ziemnego Załęcze-Żuchlów oraz struktura solankowa antyklinalna „Brześć Kujawski”. W planach jest także transport CO2 do terminalu w Gdańsku, a stamtąd na Morze Północne.

Technologie CCS/U są już wdrażane w cementowniach. Dofinansowany z Funduszu Innowacji projekt Go4ECOPlanet pozwoli w 100 proc. zredukować emisję CO2 Cementowni Kujawy już w 2027 r. Będzie to pierwsza technologia CCS w Europie z całkowitym wychwyceniem emisji CO2. W Cementowni Górażdże prowadzona jest z kolei pilotażowa inwestycja CCS/U w ramach międzynarodowej inicjatywy ACCESS. Celem realizowanego przez Grupę Górażdże projektu jest także stworzenie ram prawnych i organizacyjnych dla efektywnego systemu transportu CO2 z Europy kontynentalnej do składowisk znajdujących się na Morzu Północnym.

Zagospodarowanie CO2 kluczowe dla konkurencyjności

Rozwojowi technologii CCS/U, ale także stojącymi przed nimi barierami, zostało poświęcone kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, kierowanego przez posła Andrzeja Szejnę, które odbyło się 13 kwietnia 2023 r.

Dariusz Gawlak, wiceprzewodniczący SPC i prezes zarządu Cementowni Warta, wskazał kluczową rolę inwestycji CCS/U w dekarbonizacji sektorów energochłonnych. Również przedstawiciele sektorów hutniczego i wapienniczego podkreślali fundamentalne znaczenie wychwytywania, przesyłania oraz magazynowania CO2 dla zachowania konkurencyjności w ramach Unii Europejskiej.

Branża cementowa wyprzedziła swoimi planami regulacje – komentował Włodzimierz Chołuj, członek zarządu SPC i członek zarządu CEMEX Polska. Andrzej Reclik - członek zarządu SPC i prezes zarządu Górażdże Cement - wskazał, iż zostało 7 lat, aby przygotować zarówno instalacje CCS/U, jak i infrastrukturę do transportu oraz magazynowania CO2. Nakłady inwestycyjne sektora cementowego na technologie CCS/U mogą wynieść nawet 15 mld zł, ale wyzwaniem jest budowa rurociągów do transportu dwutlenku węgla i utworzenie miejsc jego magazynowania.

Musimy sobie wyobrazić, że budujemy obok cementowni następną fabrykę, praktycznie za te same pieniądze, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie wychwytywaniem i skraplaniem CO2– mówił Janusz Miłuch, członek zarządu SPC i prezes zarządu Cement Ożarów, porównując sytuację branży do nowej rewolucji przemysłowej. Inwestycje w technologie CCS/U realizują i przygotowują już Dania, Belgia, Islandia, Norwegia, a także nasi południowi sąsiedzi.

Stanisław Sobczyk, wiceprezes zarządu Lafarge Polska, podkreślił rolę krajowego planu dekarbonizacji, który warunkuje realizację infrastruktury do transportu i magazynowania CO2.

Według Kseni Ludwiniak - Zastępcy Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska technologie CCS i CCU zostały ujęte w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu.

- Pracujemy nad aktualizacją tego planu. Do 30 czerwca 2023 polski rząd ma przekazać Komisji Europejskiej projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu. Projekt ma być potem konsultowany krajowo i regionalnie, także z partnerami społecznymi. Finalny dokument powstanie w ciągu roku, do 30 czerwca 2024 r. – tłumaczyła dyrektor Ludwiniak.

Zgodnie z informacją, przekazaną przez Ksenię Ludwiniak projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego (UD280) został potwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów.

25 kwietnia 2023 r. nastąpił kolejny krok na ścieżce legislacyjnej, bowiem nowelizacja została przyjęta przez Radę Ministrów - zatem niebawem powinna trafić do Sejmu.

Nowelizacja obejmuje m.in. wprowadzenie definicji złoża strategicznego, a także dopuszcza prowadzenie działalności polegającej na podziemnym magazynowaniu dwutlenku węgla (CCS), w szerszym niż obecnie zakresie. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie działalności dotyczącej wydobywania węglowodorów ze złóż, w połączeniu z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.

Charakterystyka sektora cementowego

Przemysł cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 10 mld zł, stały się one jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - trzecim producentem cementu w Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat branża znacznie ograniczyła oddziaływanie na środowisko, w tym zredukowała emisję CO₂ o ponad 30% w stosunku do 1990 r.

Branża cementowa, zrzeszona w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, stanowi jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Przemysł cementowy zatrudnia bezpośrednio 3,5 tys. osób, a w ramach łańcucha dostaw oraz sieci podwykonawców zapewnia blisko 22 tysiące miejsc pracy. Wraz z budownictwem przyczynia się do powstania w polskiej gospodarce ok. 13% wartości dodanej brutto, wytwarzając ponad 8% PKB.


Pozostałe aktualności i informacje

Rok wprowadzania innowacji i większego nacisku na zrównoważony rozwój

2024-02-29
- Rok 2023 to również rok wprowadzania innowacji oraz coraz większego nacisku na zrównoważony rozwój. Rozwiązania domieszkowe, mające premierę globalną w połowie 2023, dedykowane do cementów niskoemisyjnych, oparte o najnowszą serię Master Co2re z inteligentnym systemem klastrowym, rewolucjonizują rynek domieszek, pozwalając na wyprodukowanie mieszanki o niskiej zawartości klinkieru, równocześnie łącząc utrzymanie doskonałych właściwości upłynniających, wydłużoną retencję urabialności, wysoką wytrzymałość wczesną i końcową z doskonałą reologią w jednym rozwiązaniu. – mówi Tomasz Klimala, prezes zarządu Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o. na łamach BTA, oceniając miniony 2023 rok i prognozując bieżący 2024.

Niestety pojawiły się podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś...

2024-02-29
Roku 2023 na polskim rynku nie możemy niestety zaliczyć do udanych. Niskie zaangażowanie sprzętu na budowach, wynikające ze znacznych opóźnień lub wręcz zaniechań planowanych inwestycji w połączeniu ze stale rosnącymi kosztami prowadzenia działalności spowodowało, że wyniki krajowe w pierwszej połowie roku, a nawet do początków sierpnia, były dalekie od planowanych. Niestety pojawiły się również podmioty, które postanowiły czerpać profity z wojny w Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję oraz Białoruś - komentuje Michał Wrzosek, prezes zarządu PERI Polska, na łamach BTA.

Realizacja technologii CCS/U i import cementu z Ukrainy kluczowymi wyzwaniami dla przemysłu cementowego

2024-02-22
Branża cementowa w Polsce oczekuje wsparcia legislacyjnego w związku w wprowadzaniem technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, które są jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności przemysłu cementowego. Zagrożeniem dla branży cementowej jest nieuczciwy import cementu z Ukrainy, gdzie producenci nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej. 21 lutego 2024 r, w Sejmie, odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego.

Dzień po dniu odkrywajmy DNI BETONU

2024-02-05
- Beton ma szczególne znaczenie dla obudowy i kreacji pustki w architekturze. Dlatego budujmy pustkę – powiedział dr Marek Początko na zakończenie referatu pt. „Przestrzeń pustki jako motyw współczesnej architektury betonowej”. Jego słowa skomentował prof. Kazimierz Flaga: „Bardzo mnie cieszy, że w architekturze zaczyna obowiązywać zasada, że oprócz tworzenia rzeczywistości fizycznej jeszcze szukamy rzeczywistości transcendentnej, duchowej”. To tylko mały fragment zapisu sesji poświęconej architekturze betonowej, która odbyła się trzeciego dnia XII konferencji DNI BETONU. Zachęcamy Państwa do oglądania, słuchania i odkrywania - dzień po dniu - DNI BETONU, konferencji która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy!

Kurs Technologia Betonu – edycja wiosna 2024

2024-01-15
Kurs adresowany jest do projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni betonu, handlowców, producentów betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych, pracowników firm: budowlanych, wykonawczych, remontowych i projektowych, a także dla wszystkich którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat betonu.