ad

Nagrody DNI BETONU i medale 30-lecia SPC

DNI BETONU są zawsze okazją do docenienia i nagrodzenia osób zasłużonych. Architekt Marcin Brataniec, Dariusz Blocher z firmy Ferrovial, prof. Tomasz Siwowski i Andrzej Ptak wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu otrzymali tegoroczne Nagrody DNI BETONU tzw. Betonowe Oskary. Podczas konferencji wręczono także 14 Medali 30-lecia SPC, ze względu na pandemię, z ponad rocznym poślizgiem.

MEDALE 30-LECIA SPC

- Stowarzyszenie Producentów Cementu to jedno z najstarszych stowarzyszeń branżowych w kraju. Powstało tuż po przemianach rozpoczętych w 1989 roku. Dzisiaj SPC to jest coś, to jest marka. W kwietniu 2020 r. przypadała 30 rocznica powstania stowarzyszenia. Byliśmy gotowi do uroczystości rocznicowej, ale musieliśmy się wycofać ze względu na pandemię COVID-19. Dlatego medale 30-lecia SPC zaczynamy wręczać podczas DNI BETONU. Chcemy tymi medalami uhonorować grupę osób, które budowały siłę stowarzyszenia i przez lata albo osobiście, albo przez różne instytucje z nami współpracowały – wyjaśniał prof. Jan Deja, dyrektor biura SPC.

W sumie, podczas konferencji, wręczono 14 medali. Podczas pierwszego dnia konferencji medale wręczał Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC, a podczas uroczystej kolacji i w ostatnim dniu konferencji – wiceprzewodniczący SPC Dariusz Gawlak.

Medale 30-lecia SPC otrzymali:

Dyrektor Tomasz Żuchowski (na ekranie) nie mógł fizycznie uczestniczyć w konferencji DNI BETONU.
Zdalnie wziął udział także w debacie pt. Rola budownictwa w polskiej gospodarce", która odbyła się 11 października 2021 r.

Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- To ukoronowanie naszej współpracy, kilkuset kilometrów dróg betonowych, po których można już jeździć i kolejnych, które są w budowie m.in. autostrada A1 od Tuszyna do Częstochowy, droga S61 między Ostrowią a granicą w Budzisku czy droga S7 od Płońska do granicy z województwem warmińsko – mazurskim. Myślę, że te zrealizowane i budowane kilometry dróg przełożą się na żywotność LCC, o  której mówimy, a cement będzie tym ogniwem, który będzie wspierał budownictwo i prowadził do jak największego rozwoju – mówił dyrektor Tomasz Żuchowski dziękując za wyróżnienie.

Prof. Leszek Rafalski (z prawej) otrzymał medal 30-lecia SPC z rąk przewodniczącego stowarzyszenia Krzysztofa Kieresa

Prof. Leszek Rafalski. Przez 31 lat dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, z którym SPC zrealizowało wiele projektów m.in. konferencje o drogach betonowych pt. „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, wizytę studialną na drogach betonowych w Belgii. Podczas tej wizyty Belgowie pokazali nie tylko autostrady betonowe, ale także drogi lokalne z nawierzchnią betonową, które obecnie są budowane w Polsce.

- Nasza współpraca to bardzo bogate doświadczenie. Staraliśmy się mówić prawdę o betonie na drogach, o cemencie i rezultat jest taki, jak widać, chyba nie najgorszy po tych 30 latach – mówił prof. Leszek Rafalski.

Prof. Wiesław Kurdowski był współzałożycielem SPC i kierował nim w latach 1990 - 1995

Prof. Wiesław Kurdowski, współzałożyciel SPC, pierwszy Przewodniczący SPC, a obecnie Honorowy Przewodniczący SPC. – Dziękujemy profesorowi Kurdowskiemu nie tylko za kilkadziesiąt lat pracy dla stowarzyszenia, ale także dla całej branży cementowej – mówił prof. Deja.

- Z największą przyjemnością spotykam się z państwem na Dniach Betonu, bo jest tutaj wyjątkowa atmosfera, przyjaźni i radości – powiedział prof. Wiesław Kurdowski, dziękując za otrzymane wyróżnienie.

Andrzej Tekiel był przewodniczącym SPC w latach 1997 - 1999 oraz 2003-2005

Andrzej Tekiel - od 1976 r. związany z branżą cementową. Przeszedł piękną drogę w branży cementowej, której zwieńczeniem było kierowanie Grupą Lafarge Polska. Przez 2 kadencje pełnił funkcję przewodniczącego SPC.

Prezes Leonard Palka kierował pracami stowarzyszenia w latach 2010-2013

Leonard Palka - przez 2 kadencje przewodniczący SPC, kierował cementowniami Lafarge w Polsce i na świecie.

Andrzej Ptak - przez 26 lat był prezesem Cementowni Ożarów, przewodniczący SPC przez 3 kadencje.

Medal 30-lecia SPC odbiera Jarosław Brożyna, dyrektor Hotelu Gołębiewski w Wiśle

Jarosław Brożyna, dyrektor Hotelu Gołębiewski w Wiśle. – Przyjechaliśmy do hotelu 14 lipca br. i odbyliśmy finalną rozmowę z dyrektorem Brożyną, która przekonała mnie do tego, że robimy w tym roku DNI BETONU. Pan dyrektor, po rozmowie z właścicielem, powiedział że [w przypadku kolejnego lock down – przyp. red.] na pewno nie przepadnie wpłacona zaliczka. "Mamy do was zaufanie, które budujemy przez kilkanaście lat współpracy przy organizowaniu konferencji. Jeżeli się nie uda, to pieniądze przejdą na kolejną edycję" – usłyszeliśmy. Panie dyrektorze, to były piękne słowa i ja wracałem do Krakowa przekonany, że robimy DNI BETONU – wspominał prof. Jan Deja.

Medale 30-lecia SPC otrzymały także organizacje, z którymi stowarzyszenie współpracuje od kilkunastu lat:

Michał Grysa, prezes SPBT (z lewej)

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Medal odbierał prezes Michał Grys.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego. Medal odbierała dyrektor biura Ada Raičević.

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej. Medal odbierał prezes Tadeusz Wasąg.

Arch. Zbigniew Maćków odebrał medal w imieniu SARP od prezesa Dariusza Gawlaka

Stowarzyszenie Architektów Polskich. Medal odbierał arch. Zbigniew Maćków.

Grzegorz Bajek, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów (z prawej) i prezes Dariusz Gawlak

Stowarzyszenie Producentów Betonów. Medal odbierał prezes Grzegorz Bajek.

Krystyna Wiśniewska, redaktor naczelna miesięcznika Materiały Budowlane jest związana z SPC od chwili powstania stowarzyszenia

Krystyna Wiśniewska - redaktor naczelna miesięcznika "Materiały Budowlane". Uczestniczka wszystkich edycji konferencji DNI BETONU. Bierze udział we wszystkich wydarzeniach medialnych SPC.

– Ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu jestem związana od 30 lat, od chwili jego utworzenia, a z branżą cementową – od 41 lat czyli tyle, ile pracuję w redakcji miesięcznika „Materiały Budowlane” – powiedziała Krystyna Wiśniewska dziękując za otrzymany medal.

Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce otrzymał Medal 30-lecia SPC i wręczył pamiątkową statuetkę zarządowi stowarzyszenia

Józef Siwiec, prezes Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE, który od początku towarzyszy SPC.

- DNI BETONU, to dla nas wyjątkowe święto. Proszę pamiętać, że nasze wyroby, materiały ogniotrwałe, są zawsze na początku całego łańcucha dostaw, jeszcze przed cementem. Cieszę się, że jestem tu w towarzystwie ludzi, którzy ten łańcuch zamykają, tworząc chociażby coś nowego z betonu przy pomocy drukarki 3D – mówił Józef Siwiec i wręczył pamiątkową statuetkę dla SPC, która była już przygotowana na rocznicową uroczystość w maju 2020 r.

Podczas galowej kolacji Medale 30-lecia SPC otrzymali (od lewej): Józef Siwiec ZM Ropczyce, red. Krystyna Wiśniewska, Tadeusz Wasąg SPChB, Michał Grys SPBT, Andrzej Ptak, Ada Raicevic SPW, Leonard Palka, Andrzej Tekiel, prof. Wiesław Kurdowski, dyr. Jarosław Brożyna Hotel Gołębiewski, arch. Zbigniew Maćków SARP

NAGRODY DNI BETONU

Podczas DNI BETONU przyznawane są Nagrody Konferencji Dni Betonu. Ten tzw. Betonowy Oskar, to wyróżnienie dla osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu i to zarówno w obszarze nauki jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych.

Laureaci Nagrody Dni Betonu 2021:

Prof. Tomasz Siwowski

Prof. Tomasz Siwowski, wybitny mostowiec, związany z Politechniką Rzeszowską, od 1995 roku właściciel rosnącej w siłę firmy Promost Consulting, w ostatnich latach swój obszar zainteresowań powiększył o tunele.

- Jestem ogromnie zaszczycony nagrodą. Rzeczywiście, od 30-lat projektuje i buduję mosty z różnych materiałów, najwięcej z betonu. Zawsze starałem się, dzięki łączeniu doświadczenia z uczelni i praktyki projektowej, wdrażać betony niekonwencjonalne, łączyć je z różnymi niekonwencjonalnymi materiałami. I udało się parę pionierskich realizacji w tym kraju zrobić, poczynając od pierwszych wzmocnień kompozytami po beton samozagęszczalny. Ale tych osiągnięć bym nie miał, gdyby nie grupa moich naukowych przewodników. I chcę im za to podziękować. Zacznę od prof. Kazimierza Flagi, który w latach 90. uczył mnie jak robić ekspertyzy mostów, jak badać zarysowane obiekty mostowe. Życzliwość z jaką się wtedy spotkałem jako młody adept nauki, pamiętam do dzisiaj. Potem w życiu zawodowym i naukowym znaczne wsparcie uzyskałem od prof. Wojciecha Radomskiego. A ostatnio mam okazję współpracować z kolejnym wybitnym cicerone naszej branży – prof. Antonim Szydło, z którym próbujemy zrobić coś czego w Polsce dotychczas nie robiono – nawierzchnię betonową na mostach i w tunelach. Drodzy przyjaciele, bardzo serdecznie wam dziękuję, dzięki wam otrzymałem tego Oskara Betonowego – mówił prof. Tomasz Siwowski.

Andrzej Ptak

Andrzej Ptak. Od zawsze związany z branżą cementową. Od 1977 roku pracownik Cementowni Ożarów, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Przez 26 lat prezes zarządu CO. Obecnie pełni funkcję szefa Rady Nadzorczej CO. Przewodniczący SPC przez 3 kadencje.

– Dla mnie to wielki honor. Dziękuję wszystkim za współpracę. Dopóki tylko będę mógł wam w jakiś sposób pomóc, to jestem do dyspozycji – powiedział Andrzej Ptak.

Od lewej: Zbigniew Pilch, Dariusz Gawlak, Andrzej Ptak, prof. Tomasz Siwowski, prof. Jan Deja
Dariusz Blocher

Dariusz Blocher – przez 20 lat tworzył Budimex, największą firmę budowlaną w Polsce, przez 14 lat tą firmą zarządzał.

- To że kocham beton już powiedziałem. To że kupimy w tym roku 750 tys. m3 betonu mówię teraz. Patrząc na portfel zamówień Budimex-u, który obecnie wynosi 14 mld zł, jeśli będzie dalsze finansowanie, obiecuję że w niedalekiej przyszłości kupimy 1 mln m3 betonu – mówił Dariusz Blocher.

Marcin Brataniec

Arch. Marcin Brataniec – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor projektów wielu znaczących realizacji. – Udało mu się ostatnio rzucić duży kamień z betonu nad Wisłą na Golędzinowie w Warszawie - mówił prof. Jan Deja przedstawiając laureata.

– Stowarzyszenie ma 30 lat, a ja 30 lat temu poszedłem na studia architektoniczne. Beton dojrzewa trochę szybciej niż architekt. Ja powoli czuję się dojrzały. Nie mogę obiecać, że kupię wiele metrów sześciennych betonu, ale mogę obiecać, że będę się starał zamienić każdy metr sześcienny betonu w piękno.  

Od lewej: Krzysztof Kieres, Marcin Brataniec, Dariusz Blocher i prof. Jan Deja

Pozostałe aktualności i informacje

Kurs Technologia Betonu – edycja jesień 2021

2021-11-05
Kurs adresowany jest do projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni betonu, handlowców, producentów betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych, pracowników firm: budowlanych, wykonawczych, remontowych i projektowych, a także dla wszystkich którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat betonu.

Produkcja cementu w Polsce rośnie. Niestety import z Białorusi też

2021-10-24
– Jeszcze w maju byliśmy sceptyczni, prognozowaliśmy 2% spadek produkcji cementu. W tej chwili perspektywy są znacznie lepsze i produkcja cementu w 2021 r. rysuje się na poziomie 19 mln ton (+1,6% r/r), a w 2022 r. na poziomie 19,6 mln ton (+3,1% r/r) – ocenił Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. Branża cementowa zmaga się z problemami m.in. drożejącymi uprawnieniami do emisji CO2 i lawinowo rosnącym importem cementu, głównie z Białorusi. Aktualne informacje dotyczące branży cementowej, producentów betonu towarowego, rynku domieszek, produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego i prefabrykacji oraz produkcji wyrobów wibroprasowanych zostały przedstawione 11 października 2021 r. podczas konferencji DNI BETONU w Wiśle.


Prof. Lech Czarnecki: - Wśród 850 uczestników XI konferencji DNI BETONU są/muszą być Prometeusze Technologii Betonu

2021-10-15
„Wśród 850 uczestników konferencji DNI BETONU są/muszą być Prometeusze Technologii Betonu” – powiedział na zakończenie wykładu inaugurującego konferencję prof. Lech Czarnecki. Jego wystąpienie było jednym z 80 wygłoszonych podczas XI konferencji DNI BETONU, która w dniach 11-13 października 2021 r. odbyła się w Wiśle.

Wczoraj był pokaz. Za rok osiedle z druku 3D

2021-10-13
Pierwszy w Polsce pokaz na żywo druku 3D z betonu odbył się 12 października 2021 r., przed Hotelem Gołębiewski w Wiśle, podczas drugiego dnia konferencji DNI BETONU 2021. - Jeżeli to zainteresowanie drukiem 3D utrzyma się, to w przyszłym roku wydrukujemy jakieś małe osiedle. - zapowiedział dr Witold Rządkowski z firmy REbuild, która przygotowała pokaz.