ad

Dzień po dniu odkrywajmy DNI BETONU

- Beton ma szczególne znaczenie dla obudowy i kreacji pustki w architekturze. Dlatego budujmy pustkę – powiedział dr Marek Początko na zakończenie referatu pt. „Przestrzeń pustki jako motyw współczesnej architektury betonowej”. Jego słowa skomentował prof. Kazimierz Flaga: „Bardzo mnie cieszy, że w architekturze zaczyna obowiązywać zasada, że oprócz tworzenia rzeczywistości fizycznej jeszcze szukamy rzeczywistości transcendentnej, duchowej”. To tylko mały fragment zapisu sesji poświęconej architekturze betonowej, która odbyła się trzeciego dnia XII konferencji DNI BETONU. Zachęcamy Państwa do oglądania, słuchania i odkrywania - dzień po dniu - DNI BETONU, konferencji która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy!

XII konferencja Dni Betonu, organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, była jednym z największych i najważniejszych wydarzeń branży budowlanej minionego, 2023 roku. Była sukcesem frekwencyjnym – 1077 uczestników i organizacyjnym. W części merytorycznej wygłoszono 48 referatów, które są prawdziwą skarbnicą wiedzy o technologii betonu i cementu.

Zapis video z poszczególnych dni, cały czas można oglądać na Youtube (TVCement). Linki dostępne są także na www.polskicement.pl Zachęcamy do oglądania, słuchania i odkrywania dzień po dniu referatów konferencyjnych Dni Betonu.

Poszczególne sesje poświęcone były: znaczeniu betonu w zrównoważonym budownictwie, prefabrykacji betonowej, spoiwom i betonom z dodatkami mineralnymi, architekturze betonowej, zastosowaniu betonu w budownictwie drogowym i mostowym i właściwościom betonu stwardniałego.

Zapisy video XII konferencji Dni Betonu zostały podzielone na 3 dni konferencyjne. Oprócz prezentacji referatów można obejrzeć także dyskusje panelowe.

Poszczególnym referatom towarzyszą często niepowtarzalne dyskusje i komentarze zarówno prowadzących sesje jak i uczestników konferencji.

- Pustkę w architekturze możemy określić w sposób fizyczny i nie fizyczny. Wydaje się, że beton stwarza możliwości realizacji pustki w obiektach o różnych gabarytach i o różnym znaczeniu. Pozwala na uzyskiwanie zaplanowanych efektów końcowych. Beton ma szczególne znaczenie dla obudowy i kreacji pustki w architekturze. Dlatego budujmy pustkę – powiedział dr Marek Początko z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na zakończenie referatu pt. „Przestrzeń pustki jako motyw współczesnej architektury betonowej”.

Jego wystąpienie skomentował prof. Kazimierz Flaga z Politechniki Krakowskiej: - Bardzo mnie cieszy, że w architekturze obowiązuje zasada, że oprócz tworzenia rzeczywistości fizycznej jeszcze szukamy rzeczywistości transcendentnej, duchowej. Myślę, że rozwój ludzkości właśnie pójdzie w tym kierunku. Ostatnio udało mi się wygłosić referat pt. „Mosty między brzegami a ludźmi”. Tam przytoczyłem zdanie niejakiego Martina Heideggera, że most jest jednym i drugim. I obiektem fizycznym, i duchowym - transcendentnym. Takim, który łączy ziemię z niebem, a śmiertelnych z nieśmiertelnymi.

A więc dzień po dniu odkrywajmy DNI BETONU!

DZIEŃ PIERWSZY

SESJA OTWARCIA CZ. I

1. Marcin Popkiewicz – Strategia klimatyczna UE jako odpowiedź na totalną zagładę

2. Emmanuel Brutin – Decarbonization of the cement and concrete sector in the context of EU climate policy / Dekarbonizacja sektora cementowego i betonowego w kontekście polityki klimatycznej UE

3. Łukasz Gołek – Geopolimery – nadchodząca rewolucja czy ślepy zaułek?

4. Sebastian Spaun – The success story of concrete core activation in Vienna / Historia sukcesu wykorzystania betonu w Wiedniu

5. Waldemar Pichór – Wykorzystanie druku 3D w budownictwie kosmicznym

SESJA OTWARCIA CZ. II

1. Krzysztof Kaczorek – Kadra inżynierska w branży budowlanej – analiza obecnej sytuacji, wyzwania i zagrożenia

2. Szymon Jungiewicz – Prognozy rozwoju polskiego rynku budowlanego

3. Dyskusja – „Materiały budowlane w erze dekarbonizacji budownictwa” Prowadzący: prof. Jan Deja – Stowarzyszenie Producentów Cementu – uczestnicy:

Grzegorz Bajek – Stowarzyszenie Producentów Betonu,

Michał Grys – Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce,

Krzysztof Kieres – Stowarzyszenie Producentów Cementu,

Dr Łukasz Machniak – Polski Związek Producentów Kruszyw,

Piotr Nowicki – Stowarzyszenie Producentów Betonowej Kostki Drogowej

Tadeusz Wasąg – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej,

FINAŁ KONKURSU POWER CONCRETE

DYSKUSJA PANELOWA: „ROLA BUDOWNICTWA W POLSKIEJ GOSPODARCE W KONTEKŚCIE POLITYKI KLIMATYCZNEJ UE”

Tomasz Żuchowski – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Adrian Furgalski – Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Zbigniew Reszka – ArchDeco Pracownia Architektury

Łukasz Sawicki – Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jan Styliński – Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Maciej Wójcik – Polski Związek Firm Deweloperskich

DZIEŃ DRUGI

SESJA: BETON A ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

1. Piotr Górak, Łukasz Szabat – Beton – idealny materiał w gospodarce o cyklu zamkniętym

2. Piotr Woyciechowski, Lech Czarnecki – Modele karbonatyzacji betonu – proces nieskończony w czasie i skończony w przestrzeni

3. Justyna Nowicka-Semen – Jak trwałe jest bycie eko? Analiza trwałości betonów z cementami niskoemisyjnymi

4. Maciej Kalinowski, Karol Chilmon, Wioletta Jackiewicz-Rek, Beata Jaworska, Małgorzata Wojtkowska – Filtracja spływu powierzchniowego przez beton wodoprzepuszczalny – immobilizacja metali ciężkich

5. Aleksandra Zeidel, Milica Kitanović, Paweł Trybalski – Wpływ warunków wypalania i składu mieszaniny surowcowej na reaktywność klinkieru portlandzkiego w ujęciu przemysłowym

6. Filip Szmatuła, Jacek Korentz – Wpływ zbrojenia rozproszonego z włókien węglowych pochodzących z recyklingu na właściwości betonu

7. Kamila Owczarska, Elżbieta Szmigiera, Maja Kępniak – Wykorzystanie metody krzywej dojrzałości w ocenie wpływu obróbki termicznej betonu w warunkach niskich temperatur na właściwości betonu w konstrukcji

SESJA: PREFABRYKACJA BETONOWA

1. Kamil Ślusarczyk, Łukasz Duda, Mateusz Pitura, Witold Jawański – Zastosowanie cementów o obniżonym śladzie węglowym w prefabrykacji wielkogabarytowej

2. Michał Oleksik, Arkadiusz Ignerowicz, Arkadiusz Fornal, Maciej Batog, Wioletta Wojtkiewicz – Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości oraz trwałość drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych

3. Andrzej Cieloch, Jarosław Gaudy, Paweł Głaz, Michał Witkowski – Wpływ zastosowanego rozwiązania materiałowego opartego na cementach o obniżonej emisji CO2 zawierających nieklinkierowe składniki główne na trwałość warstwy ścieralnej kostki brukowej

4. Maciej Adamowicz, Igor Vavrin, Jarosław Gaudy – Wykorzystanie kompatybilności układu domieszka – cement do kreowania rozwiązań o niższym śladzie węglowym w prefabrykacji betonowej

5. Ewelina Górecka, Katarzyna Łaskawiec, Piotr Gębarowski – Ocena możliwości zastosowania popiołów z węgla brunatnego w technologii wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego

6. Radosław Walendziak, Renata Kotynia – Stłuczka szklana jako składnik betonu do produkcji drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych w infrastrukturze drogowej

7. Alexander Bettenmann – Developments in 3D Construction printing technology and realizations in the industry / Rozwój technologii konstrukcji z użyciem druku 3D i realizacje w branży

SESJA: SPOIWA I BETONY Z DODATKAMI MINERALNYMI

1. Beata Jaworska, Małgorzata Janaszek, Jerzy Jaworski – Wpływ skarbonatyzowanych popiołów lotnych na wybrane właściwości zapraw cementowych

2. Artur Łagosz, Grzegorz Bajorek, Piotr Górak – Ocena właściwości użytkowych betonu z cementem CEM II/C-M w aspekcie rozszerzenia obszaru możliwych aplikacji

3. Grzegorz Bajorek, Sabina Warchoł, Maciej Barć, Łukasz Kosturkiewicz – Mączki wapienne – dodatek do betonu

4. Myroslav Sanytsky, Tetiana Kroppynytska, Iryna Heviuk, Mykola Makovijczuk, Ludmyla Kripka – Performance of concretes with a low carbon footprint containing multi-component mineral additives

5. Agnieszka Ślosarczyk, Izabela Klapiszewska – Wpływ różnych form tlenku cynku na wczesną hydratację oraz właściwości mechaniczne i antybakteryjne kompozytów cementowych

6. Aleksandra Pełczyńska, Cyprian Pełczyński – Kształtowanie właściwości reologicznych zapraw cementowych na podstawie modyfikacji składu domieszki chemicznej z wykorzystam reometru rotacyjnego

DEBATA „BETONY NISKOEMISYJNE – PERSPEKTYWY I WYZWANIA RYNKU”

Dr Artur Golda, Dr Maciej Gruszczyński – Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Prof. Grzegorz Bajorek – Politechnika Rzeszowska, Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Prof. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska

Jarosław Fiutowski – Ghelamco Poland

Mariusz Grochowicz – Transbet Betoniarnie Sp.K.

Piotr Górak – Stowarzyszenie Producentów Cementu, Cemex Polska Sp. z o.o.

Michał Oleksik – Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, Atlas Sp. z o.o.

DZIEŃ TRZECI

SESJA: ARCHITEKTURA BETONOWA

1. Krzysztof Kuniczuk – Beton architektoniczny warstwowy – projektowanie i wykonawstwo

2. Marek Początko – Przestrzeń pustki jako motyw współczesnej architektury betonowej

3. Wojciech Ciepłucha, Marcin Majta – BIM w koordynacji projektu o konstrukcji żelbetowej

4. Bartosz Witkowski, Mateusz Moczko, Krzysztof Schabowicz – Prefabrykacja betonowa we współczesnym budownictwie mieszkaniowym

SESJA: BETON W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ I MOSTOWEJ

  1. Antoni Szydło, Tomasz Siwowski – Nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych: doświadczenia krajowe

2. Grzegorz Banach, Witold Chodyń – Betony w tunelach wykonywanych metodą NATM. Doświadczenia z budowy tunelu TS-26 na trasie S3 Bolków-Kamienna Góra

3. Agata Kędzierska, Anita Smolarek-Nowak, Krzysztof Szczepaniak, Michał Żuchowski – Właściwości użytkowe, warunki wytwarzania i zastosowanie cementu portlandzkiego CEM I 42,5 N-LH/SR 5/NA

4. Krzysztof Zychowicz, Maciej Batog, Michał Zapała – Wykorzystanie cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A w betonowych elementach sprężonych w infrastrukturze drogowej

5. Bartosz Piątek, Tomasz Howiacki, Maciej Kulpa, Tomasz Siwowski, Rafał Sieńko, Łukasz Bednarski – Zastosowanie pomiarów światłowodowych DFOS do identyfikacji uszkodzeń w konstrukcjach sprężonych

6. Paweł Mofina, Michał Zapała – Cementy z nieklinkierowymi składnikami mineralnymi w betonach do specjalnych robót geotechnicznych

7. Krzysztof Falkowski, Marta Kosior-Kazberuk – Doświadczenia z rozbudowy nawierzchni betonowej terminala kontenerowego w Wolnym Obszarze Celnym w Małaszewiczach k. Terespola

SESJA: WŁAŚCIWOŚCI BETONU STWARDNIAŁEGO

1. Michał Tałaj, Maciej Batog, Barbara Batog, Jakub Bakalarz, Damian Dziuk – Kształtowanie mrozoodporności betonów niskoemisyjnych wykonanych z nowych rodzajów cementów CEM II/C-M i CEM VI

2. Andrzej Moczko – Nowa norma europejska EN 13791:2019. Blaski i cienie oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach budowlanych na podstawie badania odwiertów rdzeniowych

3. Józef Jasiczak, Cyprian Woźniak, Mahmoud Hsino – Wpływ dodatku materiałów PCM na cechy mechaniczne betonu w konstrukcjach

4. Mariusz Dąbrowski, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, Karolina Bogusz, Michał A. Glinicki – Trwałość serpentynitowo-barytowego betonu osłonowego

5. Julia Blazy, Łukasz Drobiec, Paweł Wolka – Projektowanie fibrobetonowych posadzek przemysłowych według trzeciej i czwartej edycji Technical Report 34

6. Anna Halicka – Kierunki zmian normy "Projektowanie konstrukcji z betonu" w ramach nowelizacji Eurokodów

7. Faustyna Ułasiuk, Julita Krassowska, Marta Kosior-Kazberuk – Wpływ metakaolinitu na przyczepność prętów BFRP i GFRP do betonu


Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.