ad

Do Krakowa zjechało ponad 220 specjalistów od dróg betonowych z całego świata

Ponad 220 uczestników z 28 krajów, ze wszystkich kontynentów, wzięło udział w 14 międzynarodowym sympozjum CONCRETE ROADS, które od 26 do 28 czerwca 2023 r. odbywało się w Krakowie. To międzynarodowe wydarzenie poświęcone betonowym nawierzchniom drogowym, zgromadziło najlepszych specjalistów w tej dziedzinie z całego świata. Organizatorami spotkania były: Europejskie Stowarzyszenie Betonowych Nawierzchni Drogowych EUPAVE oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC.)

Na 14. Sympozjum Concrete Roads do Krakowa przyjechało ponad 220 uczestników z 28 państw takich jak: Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Czechy, Etiopia, Francja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Islandia, Japonia, Korea, Malezja, Niemcy, Nigeria, Nowa Zelandia, Polska, RPA, Republika Środkowoafrykańska, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania. Brawami została powitana delegację z Ukrainy.

W imieniu organizatorów spotkanie rozpoczęli: Luc Rens, dyrektor EUPAVE (Europejskie Stowarzyszenie Betonowych Nawierzchni Drogowych) oraz prof. Jan Deja, dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC).

WHY NOT CONCRETE?

- W 1995 r. na targach Autostrada-Polska w Kielcach, podczas referatu o drogach betonowych zadałem pytanie – „Why not concrete?”. W sytuacji kiedy nasi sąsiedzi - Niemcy, Czesi czy Austriacy budują autostrady z betonu, dlaczego my nie możemy też tego zrobić? Od tamtej chwili udało się wybudować w Polsce prawie 1100 km dróg ekspresowych i autostrad z betonu oraz ok. 1500 km samorządowych dróg z nawierzchnią betonową – przypomniał prof. Jan Deja.

Sympozjum odbyło się pod patronatem: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Podczas 3 dni sympozjum, w 3 salach Hotelu Double Tree by Hilton w Krakowie wygłoszono 75 referatów. Na sali wystawowej można było zapoznać się z ofertą 13 firm.

Sympozjum miało dwóch platynowych sponsorów: Górażdże Cement (HeidelbergCement Group) oraz OAT (Otto Alte-Teigeler GmbH).

Sponsorami wydarzenia były firmy: Arcen Polska, Budimex, SBM oraz TRBA.

Wystawcy: MIT Mess und Prüftechnik, dga-Group, Łukasiewicz – ICiMB, GOMACO Corporation, KORODUR WH GmbH & Co, Chem-Crete Europe, Power Curbers & Power Pavers.

Partnerzy: PIARC, PKD Polski Kongres Drogowy, ISCP oraz Miasto Kraków.

Patroni medialni: Autostrady, BTA, Highways Today, InfraBlog, Izolacje, Konferencje Specjalistyczne, Mosty oraz NBI „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”.

Uroczysta kolacja dla uczestników sympozjum odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce.

DROGI BETONOWE DO ZIELONEGO ŚWIATA

Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu przypomniał, że konferencja Concrete Roads odbywa się pod hasłem „Drogi betonowe do zielonego świata - CONCRETE ROADS TO THE GREEN WORLD”. To główne motto sympozjum podkreśla jak wiele wysiłku, pracy i nakładów inwestycyjnych poniosła Polskę w rozbudowę infrastruktury drogowej, przyczyniając się tym samym do wzrostu bezpieczeństwa kierowców i ograniczenia emisji CO2.

- Obecnie Polska jest wielkim placem budowy. Mamy już prawie 1100 km dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową, co stanowi ok. 22% wszystkich dróg klasy A i S – mówił Krzysztof Kieres.

Stephane Nicoud, president EUPAVE przypomniał, że od poprzedniego sympozjum, które odbyło się w Berlinie, minęło 5 lat i z powodu pandemii COVID-19 właśnie 5 lat trzeba było czekać na kolejne spotkanie w Krakowie.

- Podczas sympozjum dyskusje nie koncentrują się wyłącznie na aspektach czysto technicznych, takich jak: właściwości, dobre praktyki, innowacje, składniki materiałowe. Rozmawiamy o poszczególnych rodzajach nawierzchni: betonie wałowanym, nakładkach betonowych, nawierzchniach terenów przemysłowych, nawierzchniach dróg, technikach wykańczania nawierzchni czy też o ich  utrzymania. . W kolejnych dniach będziemy mówić też o betonach nowej generacji i wielu innych kwestiach – mówił Stephane Nicoud. - Nawiązujemy również do wielkiego wyzwania jakim jest polityka klimatyczna.  W Europie koncentrujemy się na wszystkich regulacjach związanych z Europejskim Zielonym Ładem, w tym z gospodarką o obiegu zamkniętym i karbonatyzacją. Jednak te zagadnienia  są także ważne dla całego świata, całego społeczeństwa i dla światowego sektora nawierzchni betonowych. W ciągu ostatnich 4 lat EUPAVE naszkicowało wszystkie tematy związane z osiągnięciem neutralności emisyjnej w 2050 roku - tłumaczył Stephane Nicoud.

Według Stephane Nicoud bardzo istotna jest popularyzacja informacji dotyczących nawierzchni betonowych: ich długowieczności, niskich kosztów utrzymania, mniejszego zużyciu paliwa, wysokiego Albedo, 100% recyklingu oraz korzyści z karbonatyzacji betonu czyli wykorzystywania nawierzchni betonowych jako „pochłaniaczy” CO2.

- Nie jest zatem przypadkowe, że mottem sympozjum jest „Nawierzchnie betonowe dla  zielonego świata”. Również ekonomiczne i społeczne filary zrównoważonego rozwoju są zawarte w agendzie konferencji – mówił Stephane Nicoud. - Z ekonomicznej strony,. zwracamy uwagę na zasady uczciwej konkurencji pomiędzy firmami wykonawczymi, w ramach której każdy materiał zasługuje na swoją szansę, a przy wyborze technologii, istotne jest branie pod uwagę całego cyklu życia nawierzchni. Chciałbym serdecznie podziękować naszym polskim kolegom z SPC za organizację tego wydarzenia. Pomimo trudnych okoliczności, wytrwali by zorganizować konferencję. Szczęśliwie mieli wsparcie od partnerskich organizacji i sponsorów, bez których zorganizowanie sympozjum nie byłoby możliwe. I na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, autorom, osobom referującym, wystawcom za obecność. To wy jesteście prawdziwymi ambasadorami betonowego sektora drogowego i liczymy, że dalej będziecie popularyzować mocne strony nawierzchni betonowych.

MAMY JUŻ DOŚWIADCZENIA W UTRZYMANIU NAWIERZCHNI BETONOWYCH

W imieniu Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uczestników sympozjum powitał Tomasz Pałasiński, dyrektor oddziału krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- W Polsce jest 1065 km dróg ekspresowych i autostrad wykonanych w technologii betonowej. Najważniejszym parametrem nawierzchni betonowych jest ich trwałość, która powinna być nie mniejsza niż 30 lat – mówił dyrektor Tomasz Pałasiński. - Mamy także nawierzchnie betonowe w tunelach. Pierwszy tunel z nawierzchnią betonową został wykonany w 2010 r. w Lalikach i nie ma z nią problemu. Bardzo ważne jest też to, że mamy już doświadczenia w utrzymaniu nawierzchni betonowych na autostradach. Tam, gdzie trzeba było wymienić płyty betonowe robione to było przy zastosowaniu betonu szybkosprawnego. Nawierzchnie betonowe są już dzisiaj w Polsce także stosowane na obiektach inżynierskich np. drogi ekspresowej S7 i S52. Zapraszam uczestników sympozjum do obejrzenia budowanej drogi S52, gdzie w jednym z obiektów budowana jest nawierzchni betonowa.

Podczas sesji otwarcia swoje wystąpienia mieli także Nazir Ali, prezydent PIARC oraz Lucio Salles de Salles, dyrektor ISCP.

Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego powiedział, że misją PKD jest popularyzacja wiedzy, technologii, dobrych praktyk i doświadczeń. - Chcemy popularyzować te nawierzchnie, które w danym czasie są właściwe. Chodzi o to by wybierać te warianty, które właściwe i najskuteczniejsze. Uczestniczymy w programie budowy dróg, który jest największy w Europie. Kiedyś mieliśmy w betonie stary odcinek autostrady A6 i A4. Dzisiaj z punktu widzenia tego co osiągnęliśmy, możemy pod względem doświadczeń konkurować z największymi krajami na świecie. Sympozjum to okazja, by pokazać ze strony Polski gdzie jesteśmy, a dla państwa, możliwość poznania tego co zrobiliśmy.

Brawami podziękowano platynowym sponsorom firmom OAT i Górażdże Cement. W imieniu firmy OAT przemawiał Tim Alte-Teigeler, dyrektor ds. rozwoju OAT.

Uczestnicy sympozjum brawami przywitali także Piotra Smolarczyka, prezesa firmy Budpol z Częstochowy, który zbudował kilkaset km dróg ekspresowych i autostrad w Polsce.

POKAZ I WYCIECZKI TECHNICZNE

Drugiego dnia sympozjum, przed hotelem, odbył się pokaz betonowania nawierzchni przy zastosowaniu betonu szybkosprawnego przygotowany przez firmę BATARUS i KORODUR .

Ważną częścią sympozjum były wycieczki techniczne, które umożliwiły gościom z zagranicy poznanie polskich doświadczeń w budowie dróg o nawierzchni betonowej. 27 czerwca odbyły się dwie wycieczki techniczne.

Pierwsza prowadziła najpierw do Skawiny, gdzie oglądano ciągi pieszo-rowerowe z betonu. Budowę 13 km ciągów pieszo-rowerowych w technologii betonu wałowanego przybliżył Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina.

Potem uczestnicy sympozjum przejechali na budowę północnej obwodnicy Krakowa S52, gdzie oglądali budowę nawierzchni betonowej w tunelu w Batowicach. O inwestycji opowiadali przedstawiciele GDDKiA Oddział Kraków pod kierownictwem dyrektora Tomasza Pałasińskiego.

Druga wycieczka pojechała na betonową część autostrady A1. Uczestnicy sympozjum przejechali betonowym odcinkiem A1 od Pyrzowic do Miejsca Obsługi Podróżnych Starcza Wschód, w okolicach Częstochowy, gdzie w 2019 r. został wybudowany 100-metrowy, eksperymentalny odcinek nawierzchni betonowej zbrojony włóknami kompozytowymi. O parametrach nawierzchni betonowej na tym odcinku mówił prezes dr Igor Ruttmar oraz dr Małgorzata Konopska-Piechurska, także z TPA.

Uczestnicy wycieczki spotkali się także z przedstawicielami GDDKiA Oddział w Katowicach: dyrektorem oddziału Markiem Niełacnym i rzecznikiem prasowym Markiem Prusakiem.

Dyrektor Marek Niełacny przedstawił ciekawą historię budowy dróg o nawierzchni betonowej na terenie województwa śląskiego. Łącznie wybudowano tam 73 km nawierzchni betonowych na drogach ekspresowych i autostradach.

NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

Na zakończenie sympozjum, 28 czerwca 2023 r., rozdano nagrody za najlepsze referaty przedstawione w Krakowie. Werdykt odczytał Luc Rens, dyrektor EUPAVE.

Za najlepszy referat techniczny uznano pracę pt. „New construction concepts for the realization of electric road systems with dynamic inductive power transfer technologies” przygotowany przez zespół autorów z RWTH Aachen University (Niemcy) w składzie: dr Frederic Otto, J. Rickwärtz, S. Stevic, J. Kolb, K. Hameyer, M. Niedermeier i R. Grajcarek.

Za najlepszy referat marketingowy uznano pracę pt. „Improving pavement residency to fooding a case for concrete pavements” przygotowany przez zespół autorów z USA w składzie: J. Mack (CEMEX USA), G. Dean (ACPA) oraz L. Wathne (CP Tech Center).

Prof. Michael I. Darter z Uniwersytetu Illinois (USA) otrzymał Międzynarodową nagrodę „Carlos Jofre” za całokształt pracy w dziedzinie nawierzchni betonowych i podłoży cementowych, przyznaną przez OFICEMEN, IECA i EUPAVE.

PODSUMOWANIE

Jaka jest ocena zakończonej konferencji?

Krzysztof Kieres: - Od ponad 25 lat zajmujemy się popularyzacją nawierzchni betonowych na drogach ekspresowych i autostradach. Wszyscy uczestnicy sympozjum doceniają wysiłek Polski w budowie dróg betonowych. Wiedzą, że jesteśmy obecnie największym placem budowy dróg w Europie.

Prof. Jan Deja: - Wydaje mi się, że to jedno z ważniejszych wydarzeń, które odbyły się w Polsce w ostatnich latach. Na pewno wyjątkowe. To wspaniały moment, kiedy ludzie z całego świata – od Australii, przez Japonię, Koreę, Europę, po Stany Zjednoczone i Amerykę Południową, pojawiają się w Polsce i po tych kilku trudnych latach, związanych z pandemią, chcą być ze sobą, chcą się spotykać, rozmawiać ze sobą, mają wiele nowych informacji do przekazania, dotyczących budowy i utrzymywania dróg z nawierzchnia betonową. To ma swoją wartość, której się nie da przecenić. Dla mnie było ważne, że mogliśmy się bezpośrednio spotkać, nie na Zoom-ie, nie na Teams-ach, nie na żadnej platformie internetowej tylko na żywo, twarzą w twarz.

Te 220 osób, które przyjechało do Krakowa, bardzo mocno zaangażowane w wydarzenia poszczególnych sesji, uczestniczący w dyskusjach, zainteresowani tym, by zadawać pytania - to wszystko sprawia, że należy całe wydarzenie oceniać wysoko.

Uczestnicy konferencji pojechali w drugim dniu konferencji zobaczyć rzeczywiste obiekty, które funkcjonują w Polsce. Jedna grupa pojechała na autostradę A1, na betonową obwodnicę Częstochowy i zobaczyć nowatorskie rozwiązanie zbrojenia nawierzchni na miejscu obsługi podróżnych. Druga wycieczka prowadziła do Skawiny gdzie zbudowano 13 km ciągów pieszo-rowerowych z betonu oraz do tunelu na S52, w którym zbudowano nawierzchnię betonową. Widziałem po dwa, pełne autobusy, które pojechały na każdą z tych wycieczek. Potem słuchałem pełnych uznania komentarzy uczestników tych wycieczek. Nasi goście ze świata doceniają polskie osiągnięcia w budowie nawierzchni betonowych. Wielu uczestników sympozjum tak zaplanowało swój pobyt w Polsce, że albo przed wydarzeniem, albo po wydarzeniu, chcą także zobaczyć Kraków.

Na bardzo wysoką ocenę Sympozjum przez wszystkich uczestników wpływa również doskonała organizacja tego spotkania. Jako biuro Stowarzyszenia wraz z wolontariuszami, studentami i młodzieżą szkolną, poświęciliśmy bardzo dużo pracy i wysiłku aby przyjąć naszych gości i pokazać jak najlepiej nasz kraj.

Kiedy 5 lat temu staraliśmy się o organizację sympozjum w Polsce mieliśmy bardzo mocną konkurencję ze strony Turcji. Ale jako mocny argument pokazywaliśmy, że w Polsce są budowane drogi o nawierzchniach betonowych. Jesteśmy wielkim placem budowy, a tych nawierzchni betonowych jest sporo – ponad 22% - na drogach ekspresowych i autostradach. Mamy też 1500 km nawierzchni betonowych na drogach samorządowych. Pod tym względem zajmujemy 1 miejsce w Europie. To duże osiągnięcie biorąc pod uwagę, że z nawierzchniami betonowymi wystartowaliśmy w drugiej połowie lat 90.

14. sympozjum Concrete Roads to wielkie wyzwanie, któremu udało nam się podołać. Prawie 80 prezentacji, głębokie dyskusje, wiele osobistych kontaktów. Dziękuje wszystkim autorom, współautorom, prezentującym, przewodniczącym poszczególnych sesji.

Dla mnie ostateczna konkluzją 14 sympozjum jest oczywista: jest miejsce na betonowe nawierzchnie na wszystkich drogach i w każdym kraju.

Jestem absolutnie pewien, że nawierzchnie betonowe są technicznie i ekonomicznie uzasadnione zarówno na drogach ekspresowych i autostradach jak i na drogach lokalnych.

26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads - prof. Jan Deja SPC
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads - Luc Rens, EUPAVE
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads - Krzysztof Kieres, przewodniczący SPC
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads - Stephane Nicoud, president EUPAVE
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads - Tomasz Pałasiński dyrektor GDDKiA Oddział Kraków
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads - Nazir Ali, Nazir Ali, prezydent PIARC
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads - Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads
26 czerwca 2023 r. - otwarcie 14. sympozjum Concrete Roads
26 czerwca 2023 r. - Gala dinner w Kopalni Soli w Wieliczce
26 czerwca 2023 r. - Gala dinner w Kopalni Soli w Wieliczce
26 czerwca 2023 r. - Gala dinner w Kopalni Soli w Wieliczce
26 czerwca 2023 r. - Gala dinner w Kopalni Soli w Wieliczce
26 czerwca 2023 r. - Gala dinner w Kopalni Soli w Wieliczce
27 czerwca 2023 r.
27 czerwca 2023 r.
27 czerwca 2023 r.
27 czerwca 2023 r. - pokaz przed hotelem
27 czerwca 2023 r. - pokaz przed hotelem
27 czerwca 2023 r. - pokaz przed hotelem
27 czerwca 2023 r. - pokaz przed hotelem
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna do Skawiny
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna do Skawiny
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna do Skawiny
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna, tunel drogi ekspresowej S52
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna, tunel drogi ekspresowej S52
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna, autostrada A1
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna, autostrada A1
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna, autostrada A1
27 czerwca 2023 r. - wycieczka techniczna, autostrada A1
28 czerwca 2023 r. - zakończenie sympozjum
28 czerwca 2023 r. - zakończenie sympozjum
28 czerwca 2023 r. - zakończenie sympozjum
28 czerwca 2023 r. - zakończenie sympozjum
28 czerwca 2023 r. - zakończenie sympozjum
28 czerwca 2023 r. - zakończenie sympozjum
28 czerwca 2023 r. - zakończenie sympozjum

Pozostałe aktualności i informacje

Chcemy uświadomić ustawodawcom, że kończy nam się czas

2024-07-11
- Rosnące koszty uprawnień wymuszają na sektorze cementowym rozwój technologii CCS. Ciężko nam będzie przekonać naszych właścicieli do ogromnych inwestycji nie mając pewności, że po drugiej stronie, po stronie rządowej, nie będzie inwestycji w infrastrukturę transportu i składowania CO2. Dzisiaj potrzebujemy jasnej informacji – w jakiej perspektywie czasowej powstaną miejsca magazynowania CO2 oraz sieć jego transportu. Brak strategii dekarbonizacji ze strony państwa może zaskutkować brakiem opłacalności produkcji klinkieru w Polsce, zamknięciem zakładów i utratą miejsc pracy – mówił Mariusz Adamek, prezes zarządu Cement Ożarów, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. - Jutro zaczyna się już dziś. Jeżeli te działania nie zastaną przyspieszone to branża cementowa będzie miała problem – ocenił poseł Wiesław Różyński deklarując wsparcie postulatów przemysłu cementowego. Poniżej publikujemy obszerne fragmenty posiedzenia.

Trwałe i zrównoważone drogi dla następnych pokoleń - Stanowisko SPC i EU Pave

2024-06-03
Przed nadchodzącymi wyborami EUPAVE, jako organizacja reprezentująca interesy europejskiego przemysłu nawierzchni betonowych oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, wzywają decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i lokalnym do uwzględnienia następujących postulatów i priorytetów

NOVDROG po raz szósty w wyjątkowym roku

2024-04-18
Z udziałem ponad 130 uczestników w Niepołomicach odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NOVDROG 2024 - nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast metropolii i regionów. Stowarzyszenie Producentów Cementu było oficjalnym partnerem, a magazyn BTA – patronem medialnym konferencji.

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

2024-04-16
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Raport został zaprezentowany podczas spotkania prasowego Zarządu SPC, które 16 kwietnia 2024 r. odbyło się w Warszawie.

Seminarium „Samorządowe drogi betonowe”

2024-03-26
Kolejna edycja seminarium "Samorządowe drogi o nawierzchni betonowej", które jest organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i adresowane do Samorządowców - przedstawicieli Gmin, Powiatów, Województw oraz Zarządów Dróg każdego szczebla samorządu.